Pearl Agius – One News

Pearl Agius

Notifiki

Tmien għaqdiet premjati għall-kreattività tagħhom


Poplu huwa ċivilizzat daqs kemm hu kapaċi jieħu ħsieb l-iżgħar fost niesu.

Dan kien il-ħsieb tal-President Malta Georve Vella waqt ċerimonja li matula tmien għaqdiet ngħataw bejniethom is-somma ta’ ħamsin elf ewro biex iwettqu proġetti li għandhom l-għan li jkunu ta’ spalla għal dawk l-aktar emarġinati fis-soċjetà. Aqra aktar

Se jippremjaw inizjattivi li jindirizzaw il-ġerħa tas-solitudni

Dak l-istat mentali li fih tħossok għalkollox waħdek saħansitra jekk tkun f’kamra mimlija nies. Il-faqar soċjali marbut biss ma’ ħwejjeġ materjali iżda wkoll in-nuqqas ta’ interazzjoni mal-bniedem.

Dan stqarru l-President Malti George Vella li għal mument ħares lura lejn il-karriera tiegħu ta’ tabib waqt tnedija ta’ premju li jirrikonoxxi lil dawk l-individwi li qegħdin jagħmlu differenza fil-ħajja ta’ dawk milquta mill-probelma tas-solitudni, realtà soċjali li kulma jmur qiegħda tiżdied, l-aktar fost l-anzjani.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Jason Azzopardi ħati bi ksur ta’ privileġġ fil-konfront ta’ Chris Cardona

L-Ispeaker tal-kamra tar-rappreżentanti Anġlu Farrugia sab li prima facie hemm każ ta’ ksur ta’ privileġġ li tqajjem fis-seduta tat-Tnejn mid-deputat Laburista Chris Cardona.

Chris Cardona talab ruling mill-ispeaker wara li f’Jannar li għadda, Azzopardi sejjaħlu giddieb u korrott waqt attività politika fil-każin Nazzjonalista ta’ Ħal Tarxien.

Id-deputat Nazzjonalista li tella’ filmat tal-intervent tiegħu fuq is-sit soċjali ta’ Facebook.

Fid-deċiżjoni tiegħu, l-ispeaker Farrugia wasal għall-konklużjoni li l-pubblikazzjoni ta’ Azzopardi kienet prima facie tammonta għal ksur ta’ privileġġ u tmur kontra l-Ordinanza dwar il-Privileġġu u s-setgħet tal-kamra.

Fir-ruling tiegħu, l-ispeaker Farrugia appella għal aktar rispett bejn id-deputati u sostna li l-imġiba tagħhom tirrifletti ir-rispett tagħhom lejn il-Parlament.

 

42 sena mindu ntbagħat rigal misħut


42 sena ilu ħajjet it-tabib Edwin Grech inbidlet għal kollox. Bintu Karin, li kien għad kellha biss 15-il sena fetħet pakkett imgeżwer f’karti tal-Milied indirizzat għal missierha. Dan kien ir-rigal misħut li kkaġuna wieħed mill-akbar traġedji fl-istorja ta’ din il-gżira. Aqra aktar

“L-omm ta’ ħdejja bit-tarbija tibki u tiegħi mhux ħdejja” – omm tifel ta’ 3 snin li tela’ Londra għall-kura 7 darbiet

Dan huwa Nick.

It-tielet wild tal-familja Cutajar.

Ta’ tliet xhur Nick siefer għall-ewwel darba lejn Londra, mhux għax-xiri jew għal xi bini storiku imma biex jagħmel intervent mediku delikat ħafna f’qalbu.

Illum Nick għandu tliet snin u diġa tela’ Londra seba’ darbiet bl-iktar darba kiefra tkun dik meta bħala l-ewwel Malti għamel trapjant tal-glandola Thymus li hija kruċjali għas-sistema immunitarja.

Emozzjonata, ommu Marilyn irrakkontat il-ġurnata li ġiet rilaxxata mill-isptar jiem wara t-twelid waqt li Nick kien għadu fil-kura intensiva.Aqra aktar

Send this to a friend