Owen Galea – Page 7 – One News

Owen Galea

Notifiki

Il-Qorti tilqa’ b’mod definittiv il-mandat tal-Air Malta kontra l-ALPA

Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili laqgħet b’mod definittiv il-mandat ta’ inbizzjoni mressaq mil-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta kontra l-ALPA, l-unjin tal-bdoti.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti qalet li l-Air Malta rnexxielha tipprova li għandha jedd li tħares dak li trid il-liġi u għalhekk waqqfet lill-Assoċjazzjoni tal-Piloti milli tordna azzjonijiet industrijali fl-Air Malta.

Kien fil-bidu tax-xahar li l-ALPA ordnat azzjonijiet industrijali biex il-bdoti jittardjaw it-tluq tat-titjiriet b’nofs siegħa.

Dan wara li l-Gvern ma laqax it-talba tal-bdoti li talbu skema ta’ rtirar kmieni tagħhom li magħha kien hemm marbut ħlas ta’ €700,000 għal kull wieħed minnhom anke jekk il-kumpanija tfalli.

Huma kienu qed jisħqu li f’każ li l-Air Malta tfalli, jibqgħu jgawdu minn ftehim li kien sar mal-Gvern fl-2012, li permezz tiegħu ħadu assigurazzjoni li jieħdu din is-somma flus jekk jirtiraw kmieni mix-xogħol meta jagħlqu 55 sena.

L-Air Malta kienet saħqet li l-azzjoni industrijali ordnata mill-ALPA kienet illegali għax ma kellhiex kwistjonijiet pendenti mal-piloti u kull kwistjoni li kien hemm, ġiet solvuta. Żiedet tgħid li l-ALPA naqset milli tonora l-ftehim kollettiv qabel ordnat l-azzjoni industrijali.

B’reazzjoni, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi laqa’ d-deċiżjoni tal-qorti u qal li b’hekk twaqqaf l-abbuż mid-dritt tal-istrajk.

L-HSBC Malta jniedi Fond Internazzjonali għan-Negozju ta’ €250M.

• Fond biex ikattar il-kontinwità tat-tkabbir ekonomiku, jiftaħ opportunitajiet ġodda għan-negozji Maltin

Bħala parti mill-istrateġija tat-tkabbir tiegħu, l-HSBC Bank Malta p.l.c. nieda l-HSBC International Business Fund (HIBF) ta’ €250 miljun biex jappoġġja kumpaniji ambizzjużi li qed ifittxu orizzonti ġodda għan-negozju tagħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend