Owen Galea | One News - Part 51

Owen Galea

Notifiki

Darren Debono interċettat jesprimi rabja

Carmelo Zuccaro, il-Prosekutur ewlieni fi Sqallija li qiegħed imexxi l-inkjesta dwar kuntrabandu ta’ fjuwilmil-Libja lejn l-Ewropa ma eskludix li persuni investigati minnu b’rabta ma’ dan il-każ, jistgħu jkunu wara l-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galiziza.

Il-Prosekutur Zuccaro ddikjara dan f’intervista li sartilu t-Tlieta mal-ġurnal The Guardian f’artiklu taħt it-titlu  Death of Maltese journalist ‘could be linked to fuel-smuggling network’.

Huwa qal li fil-passat Caruana Galizia ħadmet fuq artikli dwar kutrabandu tal-fjuwil bejn il-Libja u Malta. Żied jgħid li fl-artikli tagħha hija semmiet bosta persuni involuti fl-inkjesta li qed jagħmel fosthom, il-Malti Darren Debono li ġimgħa l-oħra ġie arrestat f’Lampedusa b’rabta ma’ dan il-każ. 

Saħansitra wara l-qtil ta’ żewġ Maltin b’karozza bomba, hija wissiet lil Debono biex joqgħod b’sebgħa għajnejn li ma jkunx hu wkoll li jgħaddi mill-istess destin.Aqra aktar

Il-PE jivvota favur li jinqata’ l-użu tal-kimika glyphosate fl-agrikoltura – rebħa għas-Soċjalisti

Il-Parlament Ewropew għadda reżoluzzjoni kontra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġġedded il-liċenzja tal-glyphosate għall-għaxar snin li ġejjin.
F’rebħa kbira parlamentari għas-Soċjalisti u Demokratiċi (S&D), il-Parlament Ewropew talab għal projbizzjoni tal-glyphosate għall-użu mhux professjonali u l-użu f’parks pubbliċi, ġonna u bandli filwaqt li, għall-użu agrikolu, jitneħħa fuq perjodu ta’ ħames snin.
L-MEP Laburista Miriam Dalli, koordinatriċi tal-S&D dwar l-ambjent u kelliema dwar is-saħħa u l-ambjent, imbuttat ´l quddiem li l-glyphosate għall-użu tal-bdiewa u industrija jiġi projbit fuq medda ta´ ħames snin.
Fil-parlament Ewropew, Miriam Dalli tkellmet b’mod b’saħħtu kontra n-nuqqas ta’ trasparenza, id-dubju li tqajjem dwar l-affidabbiltà xjentifika u l-indipendenza xjentifika fid-dawl tad-dubji li tqajmu dwar il-validità tal-istudji preżenti.
“It-tħassib qed jikber dwar in-nuqqas ta´ trasparenza fil-proċess ta´ klassifikazzjoni tal-UE u hemm ħafna tħassib dwar is-sigurta´ ta´dan l-erbiċida,” qalet l-MEP Laburista Miriam Dalli. “Huwa ppruvat li ċ-ċittadini huma esposti għal glyphosate mill-ikel, erbiċida u dawk li jgħixu viċin ta´ żoni fejn il-glyphosate jintuża ta´ spiss. Glyphosates u r-residwi tiegħu ġew maqbuda fl-ilma, fil-ħamrija, fl-ikel u x-xorb u kif ukoll fil-ġisem uman.”
Dr Dalli ddeskriviet il-vot tal-lum bħala wieħed ta’ rebħa importanti għas-saħħa u l-ambjent

Marlene Mizzi tirbaħ każ ta’ libell kontra Austin Gatt

Il-qorti ċivili ordnat lil Austin Gatt iħallas €1,000 f’danni lil Marlene Mizzi, illum MEP, f’każ ta’ libell li ressqet Mizzi kontra Gatt aktar minn 12-il sena ilu. Dan huwa t-tieni każ ta’ libell li Mizzi rebħet kontra Gatt, bl-ewwel wieħed ikun sentenza kontra Gatt mill-Qorti Kriminali.

Marlene Mizzi kienet irriżenjat volontarjament mit-tmexxija tas-SeaMalta f’Ġunju 2005 għax ma qablitx mal-mod kif kienet qiegħda tiġi mmaniġġjata l-privatizzazzjoni tal-linja tal-baħar nazzjonali mill-Ministeru ta’ Austin Gatt. Wara din ir-riżenja, li għall-bidu ġiet miċħuda b’qawwa mill-PM Gonzi, fil-Parlament il-Ministru Gatt kien qal li “berbqet fondi pubbliċi”.

Mizzi sfidat lil Gatt jirrepeti din l-istqarrija barra l-Parlament fejn ma jkollux il-protezzjoni tal-immunità parlamentari – xi ħaġa li huwa għamel f’intervista ma’ The Times fl-1 ta’ Lulju, 2005. Dan wassal biex Marlene Mizzi ressqet każi ta’ libell kontra l-eks-Ministru, fil-qrati kriminali u ċivili. Mizzi rebħet iż-żewġ każi.

Fis-sentenza tagħha l-Qorti Ċivili ddeċidiet li l-kontenut ippubblikat fl-intervista mogħtija lil Steve Mallia, fuq The Times fl-1 ta’ Lulju, 2015, intitolata “No prospects of national shipping line” ma tistax titqies bħala “ġudizzju valutattiv u kumment ġust, iżda huma libellużi u diffamatorji fir-rigward tagħha”. Il-qorti ordnat lil Austin Gatt iħallas €1,000 lil Marlene Mizzi f’danni inklużi l-interessi mid-data tas-sentenza sad-data tal-ħlas effettiv, kif ukoll l-ispejjeż tal-qorti.

Inżergħu 8,000 siġra – mis-sena d-dieħla siġra għal kull wild ġdid

Il-Ministru għall-Ambjent Josè Herrera ħabbar illejla fil-Parlament li l-gvern se jwaqqaf entità ġdida: Ambjent Malta biex jivvalorizzaw l-ambjent u jħalli legat għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Huwa qal li din se tkun entità li tħeġġeġ lil min hu kapaċi jmexxi dawn is-siti. L-oppożizzjoni m’għandhiex tikkritika biss iżda tressaq il-proposta tagħha.

Il-Ministru qal li l-ambjent mhux ballun politiku u wieħed ta’ opportuniżmu. Huwa qal li l-istatus quo mhux sostenibbli. Il-gvern mistenni jdaħħal il-protezzjoni tal-ambjent fil-Kostituzzjoni.

Il-gvern poġġa l-ambjent fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u waqqaf l-awtorità għall-ħarsien tal-ambjent, għalaq il-power stations, u irri-alloka l-fish farms biex iħarers il-baħar. Il-gvern se joħloq direttorat għall-inforzar fl-ERA u qorti għall-ambjent.

Inbeda l-proċess biex jinbena impjant tal-iskart. Huwa qal li ma jafx għaliex l-oppożizzjoni u xi għaqdiet ambjentali ma jridux jieħdu sehem f’dan il-pass li se jħares l-ambjent li hu wasam importanti u insensittiv. Jidher li l-Oppożizzjoni mhix lesta tiddiskuti man-nies esperti li hemm f’dan il-kumitat. “Bil-kritika biss, miżbla akbar biss se ikollna,” wissa.

Dis-sena nżergħu 8,000 siġra u issa d-dieħla mistennija jżiduhom b’erbat elef sigra indiġena – waħda għal kull wild.
F’dan il-budget il-gvern wera li ghandu għal qalbu l-ambjent.

Għall-immaniġġar tal-iskart – l-akbar sfida li għandu f’din il-legislatura – il-gvern żied il-budget b’erba’ miljun ewro għal 45 miljun. Għall-iskart organiku żied l-allokazzjoni b’erba’ miljun oħra waqt li l-vot kapitali żdied minn 45 miljun ewro għal 51 miljun ewro.

Huwa qal li l-pajjiż irid ibiddel il-mentalità dwar l-iskart u jibda jisseparah u joħroġ il-boroż fil-jum tagħhom. Il-gvern huwa impjenat li jżarma’ l-impjant ta’Sant’Antin fi żmien seba’ snin.

Il-Ministru qal li trid tinbidel ukoll il-mentalità tal-ġbir tal-iskart tas-settur kummerċjali. L-iskart tal-annimali qed jipperikola l-ilma u se jsiru sistemi aktar aċċettabbli skont regoli tal-UE.

“Il-PN intilef fl-argumenti politiċi” – PL

Qed joħroġ biċ-ċar li għall-Partit Nazzjonalista l-qtil brutali ta’ ġurnalista qed iservi biss biex isiru u  jinħolqu argumenti politiċi. Dan kemm internament fil-Partit Nazzjonalista, kif ukoll fil-pajjiż. Qal dan il-Partit Laburista permezz ta’ stqarrija b’reazzjoni għal stqarrija mibgħuta mill-PN.

Il-PL qal li filwaqt li x’għandu jiġri internament hija biċċa ta’ Adrian Delia u Simon Busuttil u jistgħu joqogħodu jiġġieldu bejniethom, il-Partit Nazzjonalista jrid jifhem li f’pajjiż fejn tirrenja d-demokrazija huma l-investigazzjonijiet li jwasslu għall-ġustizzja u mhux id-diskors partiġjan.
Aqra aktar

ULIED DCG IL-QORTI, DIFFERITI KAWŻI TA’ LIBELL

Ulied Daphne Caruana Galizia u żewġha dehru l-Qorti f’kawża ta’ libell li kien fetaħ fil-konfront tagħha l-Ministru Chris Cardona u l-konsulent tiegħu Joseph Gerada.

Dan wara sensiela ta’ allegazzjonijiet li l-Ministru u l-konsulent tiegħu marru f’burdell meta kienu l-Ġermanja. Allegazzjonijiet li kienu dejjem miċħuda.Aqra aktar

Malta b’surplus ta’ €113-il miljun fl-2016

Is-surplus fil-finanzi tal-Gvern matul is-sena li għaddiet kien ilaħħaq ftit anqas minn mija u tlettax-il miljun ewro.

Dan joħroġ minn stqarrija tal-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika dwar il-finanzi tal-Gvern skont il-kriterji tat-Trattat ta’ Maastricht. Iċ-ċifri juru li matul is-sena li għaddiet, is-surplus ta’ pajjiżna kien ekwivalenti għal 1.1 fil-mija tal-Prodott Domestiku Gross.Aqra aktar

Jevita l-ħabs wara li ħafrulu għall-mewt ta’ binhom li waqa’ u miet f’xaft f’Ħaż-Żebbuġ

Il-Qorti tal-Appell irrevokat sentenza’ ta’ tletin xahar ħabs fil-konfront ta’ Francis Mamo ta’ sittin sena li f’Marzu ta’ ħames snin ilu nstab ħati għall-qti involontarju ta’ Gabriel Agius ta’ tliet snin li fl-2008 miet wara li waqa’ f’xaft ta’ garaxxijiet taħt l-art f’Ħaż-Żebbuġ.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef David Scicluna kkonfermat il-ħtija fil-konfront ta’ Mamo. Madankollu ħadet inkonsiderazzjoni, ix-xhieda tal-ġenituri ta’ Gabriel li quddiemha offrew il-maħfra tagħhom għal dak li ġara u qalu li ma xtaqux jintbagħat il-ħabs.Aqra aktar

Send this to a friend