Owen Galea – Page 4 – One News

Owen Galea

Notifiki

L-aħħar stħarriġ tal-LFS juri żieda ta’ 16,468 impjieg – is-salarju bażiku tela’ għal €19,484 fis-sena

L-aħħar stħarriġ dwar is-suq tax-xogħol li jsir mill-uffiċċju Nazzjonali tal-istatistika sab li l-persuni jaħdmu bejn April u Ġunju żdiedu b’aktar minn sittax-il elf u erba’ mitt meta mqabbel mal-istess tliet xhur tas-sena li għaddiet.

BEJN APRIL U ĠUNJU
2019 – 251,700
2018 – 235,235
+16,468 IMPJIEG

Il-Labour Force Survey juri li ż-żieda ta’ sebgħa fil-mija fl-impjiegi wasslet biex f’Malta kien hawn mitejn wieħed u ħamsin elf u sebgħa mitt ruħ li kienu qegħdin jaħdmu.

Din iċ-ċifra tirrappreżenta kważi sittin fil-mija tal-popolazzjoni Maltija fl-età ta’ bejn il-15 u l-64 sena.

L-istħarriġ li sar fost aktar minn tlett elef u mitejn familja, juri li bħala medja, is-salarju bażiku kien ta’ 19,484 ewro fis-sena.

Dan ma jinkludix ħlasijiet ta’ sahra, benefiċċji u l-bonus. Il-Labour Force Survy juri li l-ħaddiema fis-settur finanzjarju u fl-assigurazzjoni għandhom l-aħjar pagi. Imqabbel mal-istess perjodu fl-2012, is-salarju bażiku żdied b’aktar minn erbat elef ewro.

IS-SALARJU BAŻIKU BEJN APRIL U ĠUNJU
2019 – €19,484
2018 – €18,942
2017 – €18,064
2012 – €15,471

Minn dan l-istħarriġ joħroġ ukoll li ftit aktar minn tmint elf u tmien mija jew tnejn punt wieħed fil-mija qegħdin ifittxu impjieg, 235 anqas milli kien hemm fl-istess perjodu s-sena l-oħra.
Minn dan l-istħarriġ joħroġ ukoll li kważi sittax fil-mija kienu qegħdin jaħdmu għal rashom.

Malta bit-tielet l-inqas rata ta’ qgħad fost il-pajjiżi kollha tal-UE – Eurostat

Il-Gvern b’surplus ta’ kważi €84 Miljun fl-ewwel tmien xhur tas-sena

Fl-istess jum li l-midja tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ħarġet tgħid li l-kelma surplus sparixxiet mill-vokabolarju tal-Gvern, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel tmien xhur tas-sena, il-Gvern kellu surplus ta’ kważi erbgħa u tmenin miljun ewro.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel tmien xhur tas-sena, il-Gvern kellu surplus ta’ €83.9 miljun.

Aqra aktar

L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona jiddaħħal l-isptar

L-ex Arċisqof ta’ Malta Pawlu Cremona jinsab rikoverat l-Isptar Mater Dei wara li ħassu ma jiflaħx.

Fi stqarrija, il-Kurja qalet li Mons. Cremona ttieħed l-isptar fejn qiegħed jinżamm għall-osservazzjoni.

L-Aċisqof Charles J.Scicluna awgura fejqan ta’ malajr lill-Monsinjur Cremona u wegħdu t-talb tal-Knisja f’Malta f’dan il-mument.

Monsinjur  Cremona rriżenja minn Arċisqof fl-2014 minħabba kwistjonijiet ta’ saħħa.

 

 

Il-Gvern jevalwa s-sitwazzjoni wara l-falliment tal-kumpanija Ingliża Thomas Cook

Fid-dawl tal-falliment tal-kumpanija Ingliża Thomas Cook, il-Gvern Malti qal li se jevalwa s-sitwazzjoni u jieħu numru ta’ inizjattivi sabiex il-viżitaturi u l-lukandi Maltin jintlaqtu bl-inqas mod possibbli.

Fi stqarrija, il-Ministeru għat-Turiżmu qal li bħalissa għaddejin diskussjonijiet fuq livell għoli mal-istakeholders kollha, u permezz tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ġiet offruta kull għajnuna possibbli lill-Kummissjoni Għolja Ingliża li qiegħda tikkordina l-ħidma ta’ ripatrijazzjoni tal-klijenti Ingliżi ta’ Thomas Cook.

Tfalli l-aġenzija tal-ivvjaġġar Thomas Cook – 600,000 turist maqbuda barra l-pajjiż inkluż f’Malta

 

Send this to a friend