Owen Galea | One News - Part 3

Owen Galea

Notifiki

Id-dejn ta’ Malta jonqos bi €52.8 miljun fl-2018 – l-investiment fi proġetti kapitali laħħaq is-€605 miljun

Ċifri tal-uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet, id-dejn ta’ Malta naqas bi kważi €53 miljun ewro. Din kienet it-tieni sena konsekuttiva li matulha l-Gvern irnexxielu jnaqqas id-dejn ta’ Malta wara fl-2017, id-dejn naqas b’€103 miljun. Dan ifisser li f’sentejn, il-Gvern naqqas id-dejn tal-pajjiż b’madwar €160 miljun.

L-istatistika tal-NSO turi wkoll li matul is-sena li għaddiet, l-imgħaxijiet fuq id-dejn tal-Gvern naqsu b’aktar bi ħdax-il miljun u ħames mitt elf ewro. Joħroġ ukoll li l-iżbilanċ fil-fond konsolidat li għaddiet kien jammonta għal ftit aktar minn €70 miljun.

Aqra aktar

Id-dejn ta’ Malta jonqos bi €52.8 miljun fl-2018 – l-investiment fi proġetti kapitali laħħaq is-€605 miljun

Ċifri tal-uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet, id-dejn ta’ Malta naqas bi kważi €53 miljun ewro. Din kienet it-tieni sena konsekuttiva li matulha l-Gvern irnexxielu jnaqqas id-dejn ta’ Malta wara fl-2017, id-dejn naqas b’€103 miljun. Dan ifisser li f’sentejn, il-Gvern naqqas id-dejn tal-pajjiż b’madwar €160 miljun.

L-istatistika tal-NSO turi wkoll li matul is-sena li għaddiet, l-imgħaxijiet fuq id-dejn tal-Gvern naqsu b’aktar bi ħdax-il miljun u ħames mitt elf ewro. Joħroġ ukoll li l-iżbilanċ fil-fond konsolidat li għaddiet kien jammonta għal ftit aktar minn €70 miljun.

Aqra aktar

It-tfal barranin f’Malta jgawdu saħħa fiżika u mentali pożittiva

Studju ta’ riċerka kkummissjonat mill-Kummissarju għat-Tfal sab li l-biċċa l-kbira tat-tfal ta’ nisel barrani f’Malta jgawdu minn saħħa fiżika u mentali pożittiva.

L-istudju li stħarreġ is-saħħa tat-tfal barranin f’Malta sab ukoll li t-tfal barranin igawdu minn ambjent ta’ familja stabbli, kwalità ta’ ħajja tajba, esperjenza tal-iskola pożittiva, relazzjonijiet tajbin mal-għalliema u ma’ sħabhom kif ukoll inklużjoni soċjali. L-istudji juri li t-tfal barranin jistgħu jkunu influwenza pożittiva fil-ħajja tat-tfal Maltin, mhux biss bħala d-diversità kulturali li jġibu magħhom, iżda wkoll għax iħajru lil sħabhom Maltin jadottaw stili ta’ ħajja aħjar.

Min-naħa l-oħra instab li ħafna tfal barranin jgħixu fi djar iffullati u qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ sfidi lingwistiċi. Sab ukoll li ma tantx għandhom ħbieb Maltin u ftit isibu spazji miftuħa fil-komunità tagħhom. Ħareġ ukoll li t-tfal barranin f’Malta ma jistgħux jitqiesu bħala grupp omoġenju wieħed għax hemm differenzi kbar bejniethom. Ingħad ukoll li waqt li l-maġġoranza tat-tfal Maltin għandu attitudni pożittiva dwar it-tfal barranin u l-multikulturaliżmu, perċentwal sostanzjali esprimew ċertu tħassib dwar l-integrazzjoni multikulturali.

F’konferenza tal-aħbarijiet li matulha tnieda dan l-istudju, il-Kummissarju għat-Tfal Pauline Miceli qalet li dan l-istudju jsaħħaħ ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom fosthom li jinħolqu spazji fiżiċi u soċjali aktar b’saħħithom u komunitajiet interkulturali.

Il-qgħad jonqos bi 8.8% fi Frar

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fi Frar li għadda il-qgħad naqas bi kważi disgħa fil-mija meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet.

Ċifri pprovduti mill-aġenzija Jobs Plus juru li fi Frar il-qgħad naqas b’mija u sitta u sebgħin ruħ minn fuq l-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru tal-qgħad biex sal-aħħar tax-xahar kien hemm anqas minn elf u disa’ mitt ruħ fuq il-kotba tal-qgħad.

L-NSO qal li l-qgħad naqas fil-kategoriji kollha bl-akbar tnaqqis kien irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal aktar minn sena.

Joħroġ ukol li l-qgħad naqas kemm fost l-irġiel kif ukoll fost in-nisa. Il-qgħad fost l-irġiel niżel għal ftit anqas minn elf u tliet mija waqt li l-qgħad fost in-nisa naqas għal ħames mija u sitta u tletin.

Ċifri pożittivi wkoll dwar il-qgħad fost il-persuni b’diżabilità bl-istatistika turi li fi Frar l-għadda l-persuni b’diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqsu b’wieħed u sebgħin meta mqabbel ma’ Frar tas-sena li għaddiet biex issa hemm mitejn u ħmistax-il ruħ biss jirreġistraw għax-xogħol f’din il-kategorija ta’ ħaddiema.

Fost l-irġiel u n-nisa kollha jirreġistraw għax-xogħol, l-iktar xogħlijiet li fittxew kienu dawk marbuta ma’ xogħlijiet klerikali.

 

 

 

Jiddefendu lil Malta fil-Parlament Ewropew

Il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista Alfred Sant sostna li Malta hi, u se tibqa’ tkun, stat li jirrispetta bis-sħiħ is-saltna tad-dritt u sostna li l-membri fil-Parlament Ewropej għandhom jiffaċċjaw il-fatti b’onestà.

Dr Sant qal dan it-Tnejn waqt li kienet qed tkun diskussa r-Riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f’Malta u fis-Slovakkja fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

Aqra aktar

Send this to a friend