Owen Galea | One News - Part 2

Owen Galea

Notifiki

Mater Dei jitlob lill-pubbliku jevita li jmur l-Emerġenza għalxejn

L-Isptar Mater Dei qiegħed jappella lill-pubbliku biex jevita li jmur id-Dipartiment tal-Emerġenza għal każijiet li ma jeħtieġux tali attenzjoni.

Fi stqarrija l-isptar iddikjara li bħalissa qiegħed jittratta inċident maġġuri u għalhekk l-attenzjoni se tkun mitfugħa fuq dawk il-pazjenti li ddaħħlu l-isptar b’rabta mal-inċident li seħħ fl-Imġarr.

L-Isptar Mater Dei talab għall-koperazzjoni tal-pubbliku f’każ li jitlaqgħu mal-ambulanza fit-toroq.

Dan għall-fatt li jidher li minn tal-inqas seba’ persuni ddaħħlu l-isptar fosthom tfal.

One.com.mt jinsab informat li fiż-żewġ karozzi involuti fil-ħabta kien hemm minn tal-inqas għaxar persuni.

FILMAT: Tnejn mejta u 7 l-isptar f’diżgrazzja fl-Imġarr

 

Malta ma tistax terfa’ piż ta’ problema u sitwazzjoni li ma ħloqnihiex aħna – il-PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li Malta ma tistax terfa’ piż ta’ problema u sitwazzjoni li ma ħloqnihiex aħna.

Dr Muscat qal dan f’kummenti lill-ġurnalisti b’rabta mal-aħħar kwistjoni li nqalgħet bil-vapur Alan Kurdi li fuqu hemm 64 immigrant.

Il-Prim Ministru qal Malta dejjem imxiet mal-liġi marittima internazzjonali.

Aqra aktar

Iffirmat ftehim bejn Malta u Singapore

Fi tmiem forum kummerċjali li għalih attendew mas-sittin rappreżentant Malti minn kumpaniji u entitajiet lokali, Malta u Singapore iffirmaw Memorandum of Understanding għal koperazzjoni fl-oqsma tat-teknoloġiji ġodda u tas-sigurtà fuq l-internet.

Il-ftehim ġie ffirmat mis-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Schembri u l-Ministru għall-Komunikazzjoni u l-Informazzjoni ta’ Singapore Janil Puthucheary fil-preżenza tal-Ministru għall-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela.

Is-Segretarju Parlamenari Schembri qal li permezz ta’ dan il-ftehim, iż-żewġ pajjiżi li għandhom ħafna similaritajiet bejniethom, komplew isaħħu r-rabtiet ekonomiċi f’oqsma ekonomiċi ġodda bħal dawk tal-blockchain, distributed ledger technologies u s-sigurtà fuq l-internet.

“Kien hemm interess kbir bejn iz-zewġ pajjiżi u f’terminu qasir ta’ sitt xhur rnexxielna naslu għall-konklużjoni u llum ffirmajna l-ewwel MOU ma’ singapore  fejn se jkunu qegħdin inkopru dawn l-elementi kollha,” qal is-Segretarju Parlamentari.

Qal li dan il-ftehim se jwassal biex kumpaniji Maltin jingħataw aktar opportunitajiet biex joperaw minn Singapore, waqt li kumpaniji minn dan il-pajjiż jużaw lil Malta bħala bażi biex ikunu jistgħu joperaw fis-suq Ewropew fl-oqsma diġitali bħalma hu dak tal-blockchain,  il-fintech u oqsma oħra bħal esports u gaming.

Min-naħa tiegħu l-Ministru Carmelo Abela qal li dawn id-delegazzjonijiet jgħinu biex pajjiżna jkompli jkabbar u jiddiversifika l-ekonomija Maltija waqt li jsaħħaħ ir-relazzonijiet ma’ Singapore b’mod tanġibbli mindu bdew fl-1988.

Aħna ghandna double taxation agreement biex jekk inti għandek business ma tigix iċċarġġjat it-taxxa darbtejn iżda teħel darba biss,” qal il-Ministru Abela.

Il-Ministru Abela qal li b’inizjattivi bħal dawn organizzati minn Trade Malta, il-Gvern jgħin il-kummerċ iseħħ billi jiftaħ il-bibien għal aktar opportunitajiet bejn iż-żewġ pajjiżi.

Send this to a friend