Owen Galea | One News - Part 2

Owen Galea

Notifiki

Il-piloti se jittardjaw it-titjiriet b’nofs siegħa għax ma ngħatawx garanzija ta’ €700,000 kull wieħed għal skema ta’ rtirar kmieni

L-Unjin tal-piloti tal-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta, l-ALPA ordnat lill-membri tagħha biex jittardjaw it-titjiriet kollha tal-Air Malta b’nofs siegħa mill-ewwel ta’ Lulju.

L-ALPA tat din it-theddida industrijali dwar garanzija li kienet qed tistenna li jagħti l-Gvern dwar skema ta’ rtirar kmieni li minnha kull bdot jirċievi €700,000 fl-età ta’ 55 sena.

Fi stqarrija l-Air Malta esprimiet id-diżappunt tagħha għal dawn l-azzjonijiet industrijali u qalet li mindu ġie ffirmat il-ftehim kollettiv fil-bidu tas-sena li għaddiet, l-Air Malta kienet f’diskussjonijiet twal u diffiċli mal-ALPA dwar l-interpretazzjonijiet ta’ dan il-ftehim u kwistjonijiet oħrajn.

L-Air Malta qalet li pprovat issib soluzzjoni għal kull kwistjoni li tqajmet, iżda l-ALPA baqgħet kontinwament turi nuqqas ta’ rieda tajba biex tassigura relazzjonijiet industrijali tajbin.

Il-linja tal-ajru li matul is-sena li għaddiet, irreġistrat l-ewwel surplus operattiv, żiedet tgħid li għadha impenjata li ssib soluzzjoni għal kull kwistjoni li l-unjin seta’ għandha waqt li tħares is-safar tal-klijenti tagħha, l-iskeda ta’ titjiret u fuq kollox is-sigurtà tal-passiġġieri.

L-Air Malta insistiet ukoll li l-interess ta’ sezzjoni waħda tal-kumpanija ma jistax jhedded is-sostenibbiltà u l-operazzjonijiet tal-linja tal-ajru b’detriment għall-kumpanija u l-impjegati tagħha.

Saħqet li hija impenjata li tħares l-operazzjonijiet tagħha waqt li taħdem fuq il-pjan tagħha li ttejjeb ir-rotot u l-frekwenzi għal ċentri ewlenin biex ittejjeb il-prodott tagħha.

B’reazzjoni l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-Gvern mhux se jċedi għall-pressjoni li qed tagħmel l-unjin tal-bdoti l-ALPA biex jipprovdi garanziji li fisser bħala redikoli għall-iskemi tal-irtirar kmieni.

Waqt li għamilha ċara li mhu se jħalli l-ebda interessi personali jmorru kontra l-interess nazzjonali, fakkar li fi żmien Gvern Nazzjonalista l-Air Malta kienet tat skema ta’ rtirar kmieni lill-piloti biex ikunu jistgħu jirtiraw ta’ 55 sena u jieħdu pakkett ta’ kważi 700,000 ewro kull wieħed. Qal li issa l-Unjin tal-Piloti qed tippretendi li l-Gvern jagħti garanzija li dawn il-flus joħduhom jiġri x’jiġri mill-Air Malta.

Il-Ministru Mizzi qal li l-Gvern hu kommess li l-Air Malta tkun suċċess, iżda qal li mhu ser jagħtu l-ebda rigali a skapitu tal-kumpanija.

“Jekk il-piloti iridu li jkollhom garanzija għall-futur, soluzzjoni waħda hemm: li jaħdmu flimkien mal-maniġment u mat-tim kollu f’direzzjoni waħda ‘il quddiem li twassal lill-kumpanija biex tikber u tirnexxi”, qal Dr Mizzi.

Sostna li l-Gvern filwaqt li se jassigura li Malta tibqa’ dejjem ikollha linja nazzjonali, mhu se jaċċetta l-ebda rikatti mingħand ħadd.

ARA: “Mhux se nippermettu l-interess ta’ gruppi jxekklu l-Air Malta” – Konrad Mizzi

Il-persuni fuq il-kotba tal-qgħad jonqsu b’6.8%

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li sal-aħħar ta’ Mejju li għadda, il-persuni qiegħda naqsu b’sitta punt tmienja fil-mija meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet.

Iċ-ċifri pprovduti mill-aġenzija tax-xogħol JobsPlus juru li sal-aħħar ta’ Mejju, il-persuni qiegħda naqsu bi kważi mija u erbgħin ruħ minn fuq l-ewwel parti tar-reġistru/ Min-naħa l-oħra kien hemm żieda ta’ sittax-il ruħ fil-persuni li kienu qegħdin jirreġistraw għax-xogħol fuq it-tieni parti tar-reġistu biex sal-aħħar ta’ Mejju, il-persuni qiegħda naqsu għal elf, sitt mija u disgħa u sttin.

Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll meta mqabbel max-xahar ta’ April, il-qgħad naqas bi kważi tmenin ruħ.

Imqabbel ma’ Mejju tas-sena li għaddiet, iċ-ċifri juru żieda ta’ disgħa u għoxrin ruħ fil-persuni li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol anqas minn wieħed u għoxrin ġimgħa. Min-naħa l-oħra, kien irreġistrat tnaqqis fost dawk li kienu ilhom jirreġistaw għax-xogħol għal wieħed u għoxrin ġimgħa jew aktar.

Mill-istatistika joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol f’Malta kompla joħloq aktar postijiet tax-xogħol għal persuni b’diżabilità.

Fil-fatt sal-aħħar ta’ Mejju li għadda, il-persuni b’diżabilità qiegħda naqsu bi tmienja u sittin oħra meta mqabbel mal-2018 biex issa niżlu għal mitejn u sittax.

“Malta bl-akbar tkabbir ekonomiku fiż-Żona Ewro” – DBRS

L-Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, id-DBRS ikkonfermat li fl-ewwel tliet xhur tas-sena, Malta kellha l-ikbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi msieħba fiż-Żona Ewro.

Fl-aħħar analiżi tagħhom tal-ekonomija Maltija, l-ekonomisti tad-DBRS qalu li t-tkabir ekonomiku ta’ pajjiżna żdied b’erbgħa punt tmienja fil-mija meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet.

Ir-rapport juri li t-tkabbir ekonomiku ta’ Malta fl-ewwel tliet xhur tas-sena jaqbeż dak irreġistrat fost il-pajjiżi kollha taż-Żona Ewro. Isegwu lil Malta, l-Estonja u l-Litwanja li rreġistraw it-tieni u t-tielet l-ogħla tkabbir b’4.6 fil-mija u t-tlieta punt tmienja fil-mija.Aqra aktar

Send this to a friend