Owen Galea | One News

Owen Galea

Notifiki

L-HSBC Malta jniedi Fond Internazzjonali għan-Negozju ta’ €250M.

• Fond biex ikattar il-kontinwità tat-tkabbir ekonomiku, jiftaħ opportunitajiet ġodda għan-negozji Maltin

Bħala parti mill-istrateġija tat-tkabbir tiegħu, l-HSBC Bank Malta p.l.c. nieda l-HSBC International Business Fund (HIBF) ta’ €250 miljun biex jappoġġja kumpaniji ambizzjużi li qed ifittxu orizzonti ġodda għan-negozju tagħhom.

Aqra aktar

F’sena: żieda ta’ 11,652 impjieg ġdid fis-settur privat

Ċifri tal-uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f’Jananr li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b’6.3 fil-mija meta mqabbel ma’ Jannar tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li sal-aħħar ta’ Jannar, il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol f’pajjiżna laħqu kważi mitejn u erbatax-il elf ruħ.

Skont iċ-ċifri pprovduti minn l-Aġenzija tax-Xogħol JobsPlus jirriżulta li bejn Jannar tal-2018 u Jannar 2019, l-impjiegi fis-settur privat żdiedu bi 11,652 ruħ.
Iċ-ċifri juru li l-ħaddiema fis-settur privat telgħu għal mija erbgħa u sittin elf, erba’ mija u sitta u tletin ruħ filwaqt li fis-settur pubbliku kien hemm ftit aktar minn 47 elf u sitt mitt ħaddiem.

L-NSO żied jgħid li l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom komplew jiżdiedu wkoll tant li f’dan il-perjodu żdiedu b’xejn anqas minn elf ħames mija u erbgħin ruħ.
L-istatistika turi wkoll li waqt li s-suq tax-xogħol kellu żieda totali ta’ aktar minn 12-il elf u ħames mitt impjieg, fl-istess waqt il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b’mitejn u erbgħa.

Joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol kellu wkoll żieda ta’ ħaddiema rreġistrati b’xogħol part-time.
Mir-rekords amministrattivi joħroġ li bejn Jannar tal-2018 u Jannar li għadda, kien hemm ftit aktar minn 28 elf ruħ li kellhom impjieg full-time u part-time waqt li kważi 35 elf oħra kellhom part-time biss bħala x-xogħol regolari tagħhom.

Dirett: il-Ministru Konrad Mizzi dwar l-aħħar żviluppi fl-Air Malta

Il-Ministru Konrad Mizzi sostna li kull min hu involut fil-qasam turistiku f’Malta jaqbel li l-Air Malta għandha tkompli tikber.

F’messaġġ fuq Facebook, il-Ministru Mizzi qal li hawn konsensus dwar l-istrateġija tal-Air Malta li tkompli tkabbar il-flotta, jiżdiedu r-rotot, issaħħaħ il-finanzi u tiġi fuq saqajha.

Madankollu qal li l-unjin tal-bdoti l-ALPA qed tippretendi l-impossibbli mingħand il-Gvern. Qal li fl-2012, il-Gvern Nazzjonalista kien ta’ skema tal-irtirar kmieni lill-piloti li jagħlqu l-55 sena jistgħu jieħdu €700,000 u jitilqu l-kumpanija.

Il-Ministru Mizzi qal li issa l-Assoċjazzjoni tal-Piloti qed titlob lill-Gvern jagħti garanzija li jekk l-Air Malta tfalli, xorta waħda jieħdu s-€700,000.

Dr Mizzi sostna li waqt li huwa konvint li l-Air Malta se tibqa’ teżisti għax il-Gvern qed ikompli jkabbarha, qal li t-talba tal-piloti mhix aċċettabbli.

Sostna li l-uniku triq biex l-Air Malta tkompli tikber hija li l-ALPA u dawk kollha involuti jiġbdu l-istess ħabel.

Qal li l-Gvern mhux se jċedi għall-ebda rikatt u għamilha ċara li l-Gvern mhu se jagħti l-ebda garanziji li ma jistax jagħtihom. Qal li l-Gvern se jibqa’ jħares lejn l-għażliet kollha u waqt li se jaħdem biex l-Air Malta tkompli tikber, l-ekonomija ta’ pajjiżna hija aktar importanti. Qal li jekk l-Air Malta ma tkunx f’pożizzjoni li tkabbar, il-Gvern għandu l-faċilità tal-Med Air, kumpanija tal-ajru oħra li għandu l-Gvern.

Send this to a friend