One News | One News - Part 5

One News

Notifiki

42 xahar ħabs għax biegħ id-droga

Jean Pierre Mamo ġie kkundannat 42 xahar ħabs u mmultat €1,000 wara li kiser il-kundizzjonijiet ta’ libertà proviżorja u b’hekk qiegħed jitqies bħala riċediv. Apparti minn hekk, hu ġie akkużat u nstab ħati li kien fil-pussess tad-droga kokaina u raża tal-pjanta kannabis filwaqt li offra li jforni u jittraffikaha.

Il-Qorti ppresedutha mill-Maġistrat Joe Mifsud qalet li l-Qorti tifhem li l-imputat kien għaddej minn żmien diffiċli minħabba kwistjonijiet familjari iżda l-Qorti kienet diġà tagħtu ċans jirriforma ruħu meta f’każ preċendenti tagħtu sentenza ta’ libertà proviżorja minflok priġunerija.

L-akkużat kiser il-kundizzjonijiet ta’ din il-libertà għaliex ma kienx qiegħed jiffirma kuljum l-għassa u b’hekk il-Qorti kkonfiskat €6,000 depożitu u garanzija personali.

Għall-pussess u bejgħ ta’ sustanzi illeċiti l-Qorti kkundannat lil Mamo għal 24 xahar ħabs u €1,000 multa u għall-ksur ta’ kundizzjonijiet ingħata sentenza ta’ 18-il xahar.

B’hekk l-imputat ġie kkundannat għal ammont totali ta’ 42 xahar priġunerija. Il-Qorti ordnat lil Jean Pierre Mamo sabiex iħallas total ta’ €4,292.79 bħala spejjeż tal-Qorti apparti l-€1,000 multa.

L-aġenziji qed jirriflettu dak li jgħixu n-nies

Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, qal li r-rapporti tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu huma riflessjoni ta’ dak li qed jgħixu n-nies. F’intervista li se tixxandar il-Ħadd filgħodu l-Prim Ministru ddikjara: “Għalija l-iktar ħaġa importanti n-nies.”

Aqra aktar

Send this to a friend