One News | One News - Part 4

One News

Notifiki

Malta tingħaqad ma’ Franza f’sejħa biex il-Konvenzjoni ta’ Istanbul tiġi estiża fuq livell dinji

Fis-63 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-istatus tan-nisa tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Gvern Malti, permezz tal-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli, għamel sejħa sabiex l-iskop tal-Konvenzjoni ta’ Istanbul tal-Kunsill tal-Ewropa, jiġi applikat fuq livell dinji.  Din il-kampanja għat-twessigħ tal-iskop ġeografiku tal-Konvenzjoni ta’ Istanbul kienet imnedija minn Franza aktar kmieni waqt din l-istess sessjoni, u Malta hija l-ewwel pajjiż aderenti għaliha.Aqra aktar

Tikkunsmax dawn il-prodotti minħabba allerġeni mhux iddikjarati

Skont l-Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel u r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru. 178 tal-2002, id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika jixtieq jinforma lill-pubbliku li wara li saru l-investigazzjonijiet neċessarji, l-imsemmijin prodotti m’għandhomx jiġu kkunsmati minn persuni li huma allerġiċi jew intolleranti għall-ingredjenti indikati hawn taħt, minħabba li tali allerġeni mhumiex iddikkjarati fuq it-tikketta.Aqra aktar

Appell biex ma jiġix kkunsmat dan is-silġ

Skont l-Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel u r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru. 178 tal-2002, id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika, jixtieq jinforma lill-pubbliku, li wara informazzjoni li rċieva dan id-Direttorat permezz tas-Sistema Rapida tal-Ikel u l-Għalf, l-imsemmi prodott m’għandux jiġi kkunsmat jew użat mal-ikel minħabba li potenzjalment huwa kkontaminat bil-mikrobu ‘intestinal enterococcus’.

Aqra aktar

Alfred Sant u l-Medserv jaqblu dwar stabbilità politika fil-Libja

Alfred Sant u d-Diretturi tal-Medserv qablu dwar l-importanza li jsir sforz Ewropew favur l-istabbilità u s-sigurtà fil-Libja waqt li enfasizzaw il-ħtieġa li jissaħħu r-relazzjonijiet bejn Malta u L-Libja. Id-Diretturi tal-Medserv, immexxija miċ-Chairman Anthony Diacono, stiednu l-MEP iżur l-uffiċċini tagħhom fil-Malta Freeport, Birżebbugia biex jaġġornawh dwar l-attivitajiet tal-Medserv fl-industrija taż-żejt u l-gass fil-Mediterran u Lvant Nofsani.

Aqra aktar

Send this to a friend