One News – Page 4 – One News

One News

Notifiki

Imut l-eks President tat-Tuneżija Ben Ali

L-eks President Tuneżin Zine el-Abidine Ben Ali miet fl-età ta’ 83 sena fl-eżilju.

Huwa mexxa lit-Tuneżija għal tlieta u għoxrin sena u kien ħarab mill-pajjiż f’Jannar tal-2011 meta l-poplu Tuneżin qam kontrih f’dik magħrufa bħala r-rivoluzzjoni parti mir-rivoluzzjoni tar-Rebbiegħa Għarbija.

Il-familja tal-eks President qalet li Ben Ali miet fl-Arabja Sawdija wara li kien ilu jgħix hemm minn mindu ħarab.

Fl-2012 Qorti Tuneżina kienet ikkundannat lil Ben Ali għal sentenza t’għomor il-ħabs in absentia.

Huwa kien meqjus bħala persuna li ta stabbilita lil pajjiżu u ħoloq xi ftit ta’ prosperità iżda fl-aħħar snin tiegħu huwa kien meqjus bħala dittatur u bosta qisuh bħala bniedem korrott.

Missier jieħu lill-ibnu l-għassa wara li kisser it-twieqi ta’ xi karozzi f’Tas-Sliema

Missier ħa lill-ibnu, li huwa addotat, l-għassa wara li sar jaf li kisser t-twieqi ta’ karozzi f’Tas-Sliema.
Mohamed Mahmoud ta’ 24 mis-Somalja, residenti Tas-Sliema, tressaq il-qorti akkuzzat li wettaq ħsara fuq propjetà ta’ ħaddieħor.

Jirrizulta li l-akkuzat wettaq dan ir-reat minħabba li kien għaddej minn zmien diffiċli minħabba l-vizzju tad-droga.
Fil-qorti missieru qal li lest li jħallas hu għall-ħsara li wettaq ibnu.

Il-Maġistrat Natasha Galea Sciberras tatu l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta’ €300 u garanzija personali ta’ €2,700.

Il-korp diplomatiku Malti jilqa’ 9 second secretaries u 19-il counsellor ġdid

Il-karriera diplomatika għandna tiġi kkunsidrata miż-żgħażagħ għaliex toffri opportunitajiet kemm Malta u anke barra mill-pajjiż, fejn tista’ twassal sa livell ta’ Ambaxxatur ta’ Malta. Dan kien il-messaġġ tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela hekk kif flimkien mas-Segretarju Permanenti Fiona Formosa, iltaqa’ ma’ disa’ second secretaries ġodda li għadhom kemm ingħaqdu mal-Ministeru riċentament wara proċess ta’ reklutaġġ. L-irwol ta’ second secretary huwa meqjus bħala l-punt tad-dħul fil-klassi diplomatika.

Il-Ministru Abela ltaqa’ wkoll ma’ dsatax-il diplomatiku li ġew promossi bħala counsellors. Dan wara perjodu twil ta’ servizz fid-diplomazija kemm Malta u anke barra bħala first secretaries, fejn għaddew ukoll minn eżamijiet orali u bil-miktub.Aqra aktar

Organizzat jum ta’ attivitajiet sportivi għall-anzjani fil-komunità

Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, Anthony Agius Decelis, attenda għal sports day għall-anzjani organizzata mid-Direttorat għal Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità.

Is-Segretarju Parlamentari Agius Decelis sostna li dan huwa mod ieħor ta’ kif nistgħu nkomplu nippromwovu l-anzjanità attiva, fejn anzjani li fid-djar residenzjali jkollhom l-opportunità li jżommu ruħhom attivi wkoll, b’mod addattat għalihom. Filwaqt li avveniment bħal dan huwa sabiħ ukoll għax jiġbor diversi anzjani mid-djar madwar pajjiżna, huwa importanti li fuq livell iżgħar ikun hemm ukoll opportunitajiet ta’ attività fiżika b’mod regolari fid-djar residenzjali.Aqra aktar

Koppja tammetti li mexxiet burdell f’erbat iħwienet tal-massaġġi

Koppja ammettiet fil-Qorti i mexew erbat iħwienet tal-messaġġi li intuzaw bħala burdell għal skop ta’ prostituzzjoni.
Carmelo Sammut ta’ ħamsa u sittin sena, flimkien mal-mara tiegħu Yanxia Sammut ta’ sebgħa u erbgħa sena residenti Ħaż Żabbar tressqu l-qorti akkuzzati li għexu minn fuq il-qliegħ tal-prostituzzjoni u l-ħwienet tagħhom inbiddlu f’burdell. Aqra aktar

Żagħżugħ ta’ 26 sena fil-periklu tal-mewt wara li ntradam bil-ħadid

Libjan ta’ 26 sena li jgħix San Ġwann jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ntradam bil-ħadid f’fabbrika. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-2:30pm fiż-żona industrijali ta’ San Ġwann metta l-vittma kien qed jaħdem f’fabbrika u ntradam bil-ħadid.

Huwa ttieħed minnufih l-Isptar Mater Dei għall-kura fejn aktar tard ġie ċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji u jinsab fil-periklu tal-mewt.

L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-każ għadha għaddejja.

Send this to a friend