One News | One News - Part 3

One News

Notifiki

Il-PM u martu juru l-appoġġ lill-atleti tal-Olimpjadi Speċjali Maltin f’Abu Dhabi

Il-Prim Ministru Joseph Muscat u martu Michelle Muscat iltaqgħu mal-kontinġent Malti ta’ madwar 50 persuna li qed jieħdu sehem fl-Olimpjadi Speċjali li qed isiru f’Abu Dhabi, fl-Emirati Għarab Magħquda. 

Il-Prim Ministru u s-Sinjura Muscat qattgħu ftit ħin mal-atleti li qed jirrappreżentaw lil Malta f’Abu Dhabi fejn wasslulhom ix-xewqat sbieħ tal-poplu Malti u Għawdxi.

Il-Prim Ministru sostna li f’dawn il-logħob Malta qed turi li tista’ tikkompeti f’diversi dixxiplini u takkwista riżultati, filwaqt li awgura l-aqwa suċċess lill-atleti Maltin. 

Dr Muscat u s-Sinjura Muscat, akkumpanjati mid-Direttur ta’ Special Olympics Malta Anna Calleja, mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontarji Clifton Grima u mis-Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis, iltaqgħu wkoll maċ-Chairman ta’ Special Olympics Tomothy Shriver fejn ġew diskussi oqsma ta’ koperazzjoni. 

Iċ-Chaimman tal-Kumitat tal-Olimpjadi Speċjali faħħar is-sehem u l-ħidma li qed titwettaq minn Special Olympics Malta u faħħar il-mod kif is-Sinjura Muscat hija fuq quddiem f’ħidma u koperazzjoni mal-Kumitat tal-Olimpjadi Speċjali Internazzjonali biex ikompli jitkattar il-kunċett tal-Olimpjadi Speċjali madwar l-Ewropa.

 

 2 irġiel u mara mistenniha jitressqu l-Qorti b’rabta ma’ traffikar ta’ droga u ċirkolazzjoni ta’ flus foloz

Raġel ta’ 29 sena mill-Qawra u ieħor ta’ 66 sena bla residenza fissa flimkien ma’ tfajla ta’ 30 sena minn Bormla ġew arrestati b’rabta mad-diversi rejds li saru f’residenzi fil-Madliena u f’San Pawl il-Baħar.

Fit-tfittxijiet li saru, instabu ammonti tad-droga tal-kannabis, kokaina, imwieżen elettroniċi, flus foloz u arma tan-nar mhux liċenzjata.

Skond investigazzjonijiet mill-Pulizija fl-aħħar xhur jidher li l-ġuvni ta’ 29 sena kien il-moħħ wara t-traffikar tad-droga eroina u kokaina f’diversi lokalitajiet.

Ir-raġel ta’ 66 sena u t-tfajla ta’ 30 sena mistennija jitressqu l-Qorti llum quddiem il-Maġistrat tal-Għassa C. Galea.

Intant il-ġuvni ta’ 29 sena qed jiġi akkużat bi traffikar u pussess tad-droga kokaina, eroina u l-kannabis, li kellu fil-pussess tiegħu arma tan-nar, li kkaġuna feriti gravi fuq terzi persuni u li qiegħed fiċ-ċirkolazzjoni flus foloz.  Dan filwaqt li qed jiġi  akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet ta’ libertà proviżorja.

L-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista żżur il-kumpless ONE fl-okkażjoni tal-25 anniversarju tal-istazzjon

L-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista żaret l-istazzjon ONE fl-okkażjoni tal-25 anniversarju tal-istazzjon u l-open day għall-pubbliku li se ssir nhar it-Tlieta li ġej.

Id-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit, Chris Cardona, tkellem dwar kif ONE huwa storja ta’ suċċess grazzi għall-ħaddiema ta’ ħila tiegħu u s-segwaċi leali.  Il-membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista setgħu jaraw ukoll ix-xogħol li għaddej fuq l-aħħar investiment ta’ ONE, l-OB Unit 4k.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Malta bl-ikbar tnaqqis ta’ żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ġibed l-attenzjoni li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti stampa skorretta fejn mhux minnu li Malta tinsab fl-aħħar tal-klassifika tal-early school leavers fl-Unjoni Ewropea.

Il-Ministeru qal li Malta kisbet tnaqqis b’ritmu kostanti fir-rata tal-early school leavers matul l-aħħar snin li minn 23.8% fl-2010, din ir-rata fl-2017 niżlet għal 17.7% fejn pajjiżi bħal Spanja (18.3%) u bħar-Rumanija (18.1%) jinsabu wara pajjiżna f’dan ir-rigward.

Statistika tal-Eurostat ippubblikata fl-2018 turi li pajjiżna ra l-akbar progress mill-2014 ’l hawn. Ir-rata ta’ 23.8% fl-2010 tal-early school leavers niżlet għal 17.7% fl-2017 li tfisser li pajjiżna ma baqax fl-aħħar post fejn konna staġnati għal numru ta’ snin (ara figure 1.2).

Intant il-Ministeru tenna li huwa ottimist u li ser ikompli bil-ħidma tiegħu għall-ġid tal-istudenti. Dan filwaqt li se jkompli jżid it-titjib edukattiv b’mod sinifikanti bħalma diġà implimenta, fost l-oħrajn:

  • Klassijiet ta’ reviżjoni tas-SEC b’xejn li fl-aħħar tliet snin għenu mal-2,000 student matul ix-xhur tas-sajf
  • Programmi ffukati bħal: Alternative Learning Programme (ALP), Youth.IncCore Curriculum Programme (CCP), Prince’s Trust u Neets Activation li kienu fost il-firxa wiesgħa ta’ programmi li komplew jiksbu suċċessi u joffru opportunitajiet kontinwi tal-iżvilupp tal-ħiliet tal-individwu. Apparti li żdiedu programmi ġodda u aktar flessibbli f’istituzzjonijiet bħall-MCAST u bħal GEM 16+
  • L-introduzzjoni tat-tablet kienet pass importanti biex innaqqsu d-digital divide bejn it-tfal u ksibna esperjenza edukattiva aktar relevanti
  • Eżamijiet tas-SEC u tal-MATSEC b’xejn fejn kull familja bdiet tiffranka mal-200 ewro u b’hekk inħeġġu aktar studenti jkomplu jistudjaw
  • Qed issir emfasi akbar min-National Schools Student Support Services dwar miżuri biex jitnaqqas l-assenteiżmu mhux ġustifikat fl-iskejjel
  • Wara s-suċċess fir-riżultati vokazzjonali tas-SEC tal-2018 jidher li s-suġġetti b’mod ta’ tagħlim differenti ġew milqugħa tajjeb mill-istudenti u għaldaqstant mis-sena skolastika li jmiss, fis-sistema edukattiva se jkun hemm firxa akbar ta’ suġġetti vokazzjonali u applikati fl-iskejjel sekondarji bil-għan ewlieni li jinfetħu aktar bibien differenti li jilħqu kull student biex ikomplu javvanzaw fl-edukazzjoni post-sekondarja u fis-suċċess tal-karriera tagħhom fis-snin ta’ wara.

Dawn il-miżuri huma f’kuntest ta’ ftehim ġdid li żied is-sigħat ta’ taħriġ u ta’ żvilupp professjonali tal-edukaturi kif ukoll ir-reviżjoni tas-sillabi li għall-ewwel darba qed isiru b’konsultazzjoni mal-edukaturi u mal-industrija bl-introduzzjoni ta’ forom varji ta’ assessjar fost l-oħrajn.

L-investiment fis-sapport soċjali li ħa dan il-Gvern qed jibda jħalli l-frott u l-pass bl-introduzzjoni ta’ programmi alternattivi kienu fost ir-raġunijiet li r-rati ta’ assenteiżmu u t-titjib fl-indikaturi tal-early school leavers qed juru xejriet pożittivi.

“Il-ġlieda kontra l-kanċer nistgħu u se nirbħuha” – Alex Agius Saliba waqt laqgħa mal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Kanċer

“Mhix se tkun faċli, iżda b’ħidma aktar ikkordinata u bi pjan ħolistiku ċar nemmen li l-ġlieda kontra l-kanċer nistgħu u se nirbħuha.” Dan qalu l-kandidat tal-Partit Laburista għall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Alex Agius Saliba, waqt laqgħa li kellu mal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Kanċer.

Aqra aktar

FILMAT GRAFIKU: Ara l-mumenti li fih l-aggressur spara f’moskea f’New Zealand

Dawn huma l-mumenti xokkanti li fihom wieħed mill-aggressuri fl-attakk terroristiku f’moskea fi New Zealand.

Dan il-filmat ittieħed b’camera mqabbda fuq l-aggressur u li skont diversi rapporti fil-midja kien qed ixandar dirett fuq il-midja soċjali. S’issa minn tal-inqas 49 persuna nqatlu f’żewġ sparaturi separati f’żewġ moskej fi New Zealand.

Aqra aktar

Send this to a friend