One News – Page 3 – One News

One News

€150 għall-adozzjoni ta’ annimali mis-santwarji

Tnediet skema ta’ finanzjament għall-adozzjoni tal-annimali mis-santwarji madwar Malta u Għawdex. Skema ta’ €150 għal kull persuna li tadotta annimali, ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali, Clint Camilleri.

Kull persuna li se tkun qed tadotta annimal mis-santwarji se jkun eleġibbli għall-iskema ta’ €150. Il-fondi jingħataw 6 xhur wara li ssir l-adazzjoni, u dan wara li jsiru kjarifiki li l-annimali li ġie adottat jinsab f’kundizzjonijiet tajba.

L-għan ta’ din l-iskema huwa biex l-annimali li jkunu abbandunati jingħataw ħajja ta’ kwalità ma’ persuni li tassew għandhom għal qalbhom l-annimali.

Din l-iskema jista’ japplika kulħadd għaliha u l-applikazzjoni tingħata mis-santwarju meta ssir l-adozzjoni.

Il-€150 jingħataw lil kull individwu li jadotta annimal jew annimali, filwaqt li persuni li jkunu nstabu li għamlu moħqrija fuq annimali mhux se jkunu elegibbli.

L-iskema tinsab miftuha.

BIL-FILMAT: Is-safar tal-Maltin jiżdied b’4.5% – nefqu €201 miljun waqt il-btajjel tas-sajf

Fi tliet xhur bejn Lulju u Settembru, aktar minn mitejn u tmint elef ruħ siefru minn Malta lejn bosta destinazzjonjiet u bejniethom nefqu aktar minn mitejn miljun ewro.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li s-safar tal-Maltin fit-tielet kwart tas-sena kien erbgħa u nofs fil-mija aktar mill-istess tliet xhur taas-sena l-oħra b’żieda ta’ aktar minn disat elef  ruħ li siefru minn pajjiżna għal btala jew għal xogħol.

Aqra aktar

L-FSU se jinqala’ ’l barra mill-moll bħala prekawzjoni minħabba l-maltemp

Il-kumpanija Electrogas li topera l-impjanti tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f’Delimara qalet li t-tanker tal-gass se jinqala’ ’l barra mill-moll bħala prekawżjoni minħabba l-maltemp.

Fi stqarrija, il-kumpanija qalet li l-imbatt tal-mewġ fil-bajja ta’ Marsaxlokk mistenni jkun b’saħħtu ħafna bir-riħ mistenni jonfoħ mix-xlokk il-lvant u jilħaq forza sitta sa tmienja.

Aqra aktar

Il-PN għandu jistenna l-inkjesti li talab hu stess

Dak li qed jitkellem dwaru l-Kap tal-Oppożizzjoni huwa suġġett ta’ inkjesti maġisterjali li saħansitra ntalbu minn membri tal-istess oppożizzjoni. Wieħed għandu jħalli l-ġustizzja taħdem f’serenità u jistenna l-konklużjonijiet ta’ dawn l-inkjesti li quddiemhom xehed kull min fil-konfront tiegħu saru l-allegazzjonijiet.

Intant, wieħed ma jistax ma jinnotax kif id-dikjarazzjonijiet li saru u l-pożizzjonijiet li ttieħdu fl-aħħar sigħat reġgħu wrew l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni dwar l-istituzzjonijiet.

Huwa ironiku kif deputati tal-oppożizzjoni li jattakkaw il’ ħin kollu lill-ġudikanti maħtura bis-sistema l-ġdida din id-darba kellhom ġenn biex jidhru quddiem il-qorti ffurmata b’dan il-mod anke meta tqajmu punti biex il-ġustizzja mhux biss issir iżda tidher ukoll li qed issir.

 

 

BIL-FILMAT: Ara kif trid tasal Ħal Luqa mit-Triq tal-Barrani

Mit-Tnejn filogħdu daħlu fis-seħħ devjazzjonijiet ġodda fit-tarf ta’ Triq tal-Barrani sabiex ikun jista’ jitkompla l-proġett tal-mini li se jkunu qed jgħaddu minn taħt ir-roundabout ta’ Santa Luċija.

Filfatt għal dawn ix-xhur li ġejjin dawk li minn Triq tal-Barrani jkunu għadejjin fid-direzzjoni lejn Santa Luċija jridu jgħaddu minn minn Santa Luċija sabiex jibqgħu sejrin lejn Triq Ħal Luqa u Triq Garibaldi.

Aqra aktar

Send this to a friend