One News – Page 2893 – One News

One News

Notifiki

Jitnieda JOBS+ biex min jaħdem ma jkunx sfruttat

Att legali ġdid, deskritt bħala JOBS+, se jara li min jirreġistra għax-xogħol ikun ġenwin, filwaqt li min jaħdem ma jkunx sfruttat.

L-att li tnieda mill-Ministru tax-Xogħol u ċ-ċermen tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-taħriġ jiffokka fuq ħames aspetti, jiġifieri t-tneħħija tal-prekarjat u l-abbuż, l-‘underemployment’, id-diskrepanzi fil-ħiliet, it-tluq mill-iskola kmieni u t-taħriġ kontinwu.

Aqra aktar

Il-proġett tal-Kappara jitlesta f’Ottubru 2017

Il-proġett tal-Kappara, b’investiment ta’ iktar minn tnejn u għoxrin miljun ewro, se jwassal biex il-konġestjoni mar-roundabut tal-Kappara tonqos b’ħamsin fil-mija.

F’laqgħa teknika, iċ-chairman ta’ Transport Malta James Piscopo qal li dan il-proġett ifisser investiment fil-kapaċita’ tan-netwerk, u irrimarka li l-aħħar investiment simili kien dak li sar fil-mini ta’ Santa Venera għoxrin sena ilu.

Aqra aktar

‘Turnaround’ fil-qasam tal-ġustizzja

Fl-2014, pajjiżna ra żieda fl-ammont ta’ kawżi u proċeduri ġodda li daħlu fil-qasam ċivili, kummerċjali u amminstrattiv. Minkejja dan, meta mqabbel mal-qrati tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, pajjiżna irreġistra titjib konsiderevoli fejn jidħol id-dewmien biex jinqatgħu dawn il-każijiet. Il-qabża hija ċara wkoll meta wieħed iħares lejn id-dewmien fis-sistema ġudizzjarja Maltija fis-snin precedenti.  Aqra aktar

Il-Prim Ministru fil-Ġordan

Il-politika ta’ dan il-Gvern hi li kemm jista jkun niftħu l-bibien biex negozjanti Maltin u Għawdxin ikunu jistgħu jinvestu f’pajjiżi oħra u jġibu x-xogħol lejn pajjiżna. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat nhar it-Tnejn, fl-ewwel zjara ta’ Prim Ministru Malti fil-Gordan. 

Il-Prim Ministru beda dan l-ewwel jum t’impenji fil-Ġordan b’laqgħa mal-Prim Ministru tal-Ġordan Abdullah Ensour.

Aqra aktar

Daphne Caruana Galizia tikkordina mal-media internazzjonali

Il-blogger Daphne Caruana Galizia hija fdata mill-Partit Nazzjonalista biex tikkordina hi l-messaġġ tal-partit barra minn pajjiżna.

Dan bħala parti mill-istrateġija maqbula fid-29  ta’ Frar, li wieħed mill-għanijiet ewlenin tagħha huwa li ssir ħsara lill-Gvern u lil Malta b’mod internazzjonali.

F’dinja ddominata mill-internet huwa naturali li aħbar bħal dik tal-mass meeting li sar il-Ħadd li għadda tinqabad minn xi aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali.   Aqra aktar

Lejn inqas stennija għall-operazzjonijiet

Pazjenti li jaqbżu ċertu ammont ta’ stennija għal kura medika partikolari fl-isptar pubbliku, jingħataw trattament privat mingħajr ħlas.

Dan qed ikun propost f’patient charter li tnieda t-Tnejn filgħodu u li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f’pajjiżna. Dan huwa dokument ta’ konsultazzjoni strutturat fuq tmien prinċipji biex jinftiehmu aħjar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-pazjenti.

Aqra aktar

Gwida għall-familji Kattoliċi

Il-Papa Franġisku għadu kif ippubblika gwida dwar il-ħajja familjari, fejn argumenta li il-Knisja għandha tifhem aktar l-istatura ta’ familja moderna. Id-Dokument iġib l-isem ta On Love in the Family, u ġie milqugħ tajjeb mill-Kattoliċi madwar id-dinja. Dan għaliex qed iħeġġeġ lil Isqfijiet madwar id-dinja jinfiltraw dan id-dokument fl-istil ta’ ħajja taghħom u ma jiġġudikaw ebda sitwazzjoni fejn tidħol il-familja.

Hawnhekk il-Papa jikkritika ukoll l-individwaliżmu li wassal biex ħafna kattolici jikkunsidraw is-sitwazzjonijiet u is-sodisfazzjon personali taghħom aktar minn dak ta żwieghom.

Filwaqt li iħeġġeġ l-edukazzjoni sesswali fost it-tfal tal-iskola, qabel li dan għandu jkun ibbażat fuq l-imħabba.

Huwa ħeġġeġ fuq kollox sorveljanza pastorali aħjar, bhal aktar preparazzjonijiet għal koppji li ser jiżżewgu, fost oħrajn.

45 immigrant jaslu t-Turkija

Grupp ta’ ħamsa u erbgħin immigant mill-Pakistan li mistennija jintbagħtu lura f’pajjiżhom mill-Greċja, fl-aħħar ħin twasslu fil-port Tork ta’ Dikili. Dan qed isir bħala parti mill-ftehim tal-Unjoni Ewropea biex jimmansaw l-ammont ta’immigranti li qed jippruvaw jidħlu fl-Ewropa.

Madwar mitejn immigrant ieħor intbagħtu lura mill-Greċja nhar it-Tnejn li għadda, iżda il-proċess kien imfixkel minn għadd ta’ applikazzjonijiet għad-dritt tal-azil fil-Greċja. Immigranti oħrajn li għadhom ma bdewx il-proċess tal-applikazzjoni, jew li l-applikazzjoni taghħom għadha tiġi ddikkjarata invalida, mistennija jintbagħtu lura fi żmien qasir.

Nazzjonalisti attakkawh bid-diżabilita’ tiegħu

Ma kienux biss il-ġuralisti ta’ ONE news li kienu fil-mira tal-attakki vjolenti tal-partitarji Nazzjonalisti. Matthew Chetchuti, żagħżugħ b’diżabilità kien ukoll fil-mira t’attakki verbali abużivi għax kien barra l-Qorti f’ dimostrazzjoni mal-Forum Żgħażagħ Laburisti . 

One news tkellem ma’ Matthew u mal-President tal-Kunsill Nazzjonali Persuni b’Diżabilita’. 

 

 

Malta b’roħs ikbar fil-prezzijiet tal-enerġija

Il-prezzijiet tal-enerġija f’pajjiżna, partikolarment fjuwil u elettriku, roħsu ferm iktar minn kemm roħsu dawk fl-Unjoni Ewropea. Dan jikkonfermah dan statistiċi tal-Kummissjoni Ewropea li juru kif filwaqt li f’dan ix-xahar roħsu l-prezzijiet tal-fjuwil f’Malta, żdiedu dawk fl-Unjoni Ewropea.

Il-prezzijiet tal-enerġija għolew u qed jibqgħu jogħlew, bil-kumitat tar-reġjuni tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li din hija xi ħaga ta’ tħassib.

Aqra aktar

Send this to a friend