One News – Page 2664 – One News

One News

Notifiki

Skema favur bjut ħodor

Dalgħodu l-MCCAA nediet proċess ta’ standardizazzjoni dwar il- kostruzzjoni ta’ bjut ħodor. Skema li se tkun qed tħajjar aktar nies jħawwlu pjanti fuq il-bjut taghhom.

Aqra aktar

€2,500 talli ħadu ħsieb l-ilma

L-iskola sekondarja tal-bniet tal-Imrieħel ħarġet bl-unuri meta rebħet kwiżż organizzat mill-HSBC Water Programme – Catch the Drop Campaign li ilu għaddej għal iżjed minn tlett snin b’kampanja edukattiva dwar il-konservazzjoni tal-ilma.

Aqra aktar

“Titilqux!” – membri tal-G7 lill-Ingliżi

Jekk r-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea, ikun mhedded it-tkabbir globali.

Dikjarazzjoni li għamlu pajjiżi tal-G7 wara laqgħa l-Ġappun, filwaqt li wissew li ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ikun ifisser pass lura fejn jidħol in-negozjar fuq livell globali, l-investiment u l-ħolqien ta’ impjiegi.

L-aktar seba’ pajjiżi industrijalizzati madwar id-dinja jagħmlu parti mill-G7. It-twissija waslet hekk kif ir-referendum mistenni jsir nhar it-23 ta’ Ġunju. Polls riċenti jindikaw li jisabu fuq quddiem dawk favru li r-Renju Unit jibqa’ fl-UE.

“Mhux qisha biċċa drapp iebsa?”

‘Kreattiva Designs’ huwa kunċett li ma jistax ikollu isem aktar addattat. Huma l-kreazzjonijiet ta’ Julianne Marie Brincat, tfajla Maltija b’immaġinazzjoni kbira. Tagħmel l-aktar xallel, imma anke aċċessorji oħra. Ltqajna magħha u skoprejna minn fejn nibtet din l-imħabba lejn dak li huwa Malti, kulurit u ġenwin.

Aqra aktar

Pizza tar-Rizza f’Ta’ Xbiex

Il-Kunsill Lokali Ta’ Xbiex se jorganizza t-tieni edizzjoni ta’ Festa Rizzi.  Din id-darba, ikbar, isbaħ u ahjar, nhar is-Sibt 11 ta’ Gunju 2016 gewwa l-parkegg tal-Yacht Marina mis-18:00 ‘l quddiem.

Attivita li tattira lejha partikolarment dawk li jħobbu r-rizzi u l-frott tal-baħar, għalkemm din id-darba, l-organizzazzjoni ħasbet sabiex tagħmel platti oħra għal min ma jħobbx il-hut.

Barra r-rizzi tradizzjonali li ser jkun hemm fl-attività, ser ikun hemm diversi platti popolari u oriġinali.  Tispikka b’mod partikolari l-pizza tar-rizzi, li ser tkun ghall-bejgħ għall-ewwel darba f’Malta f’dan l-avveniment.

Aqra aktar

Jintebħu li binhom iżżewweġ minn sentenza tal-qorti

 

Fis-sentenzi tal-Qorti, b’mod partikolari dawk tal-kawżi tal-annulament, jibgħu joħorġu dettalji li wieħed iktar ikun jistennihom minn xi film.

Dettalji li ġieli jkunu minnhom u f’okkażjonijiet oħra mżejna bil-għan li l-partijiet jiksbu dak li jkunu daħlu għalih.

F’sentenza li nqatgħet fl-aħħar jiem il-qorti nnotat kif ġuvni ta’ 19-il sena u tfajla ta’ 23 sena iżżewġu f’Las Vegas u l-ġenituri tal-ġuvni ntebħu b’dan meta f’sentenza tal-qorti snin wara kien hemm referenza lejn il-fatt li r-raġel kien miżżewweġ.Aqra aktar

Bewsa, arrest u kumpens ta’ $80,000

Koppja lisbjana ngħataw kumpens ta’ $80,000 wara li kienu arrestati għax kienu qed jitbewsu.

Coutney Wilson u Taylor Guerrero kienu f’ħanut tal-ikel f’Honolulu, il-Hawaii, meta rahom Pulizija. Huwa firidhom meta rahom jitbewsu u wara li protestaw, spiċċaw arrestati għal tlett ijiem.

Il-kumpens lill-koppja minn Los Angeles kien ordnat mill-Qorti tal-Hawaii, iżda għad irid ikun approvat mill-Kunsill ta’ Honolulu. Kelliema għall-affarijiet legali tal-Kunsill qalet li jkun fl-interess tal-belt li jingħata l-kumpens.

Minn mal-PN, jaqleb indipendenti

Diżgwid intern fi ħdan il-Partit Nazzjonalista qed jinħass saħansittra fil-Kunsilli Lokali.

Illum waqt il-laqgħa tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Balzan, il-kunsillier Joseph Mary Galea għarraf lill-membri kollha tal-Kunsill li se jkun qed jaqleb għal kunsillier indipendenti u mhux iktar tal-Partit Nazzjonalista.

Dan se jkun ifisser li għall-ewwel darba kemm ilhom jeżistu l-kunsilli lokali f’Malta, il-maġġoranza tal-PN fuq Ħal Balzan tinżel minn 4-1 għal 3-1-1, bi tliet kunsilliera Nazzjonalisti, wieħed tal-Partit Laburista u wieħed Indipendenti.

Solvuti inqas minn nofs l-omiċidji

Minn sittax-il każ ta’ omiċidju li saru fl-aħħar tliet snin , il-pulizija solviet sitta. Ikkonferma dan il-Ministru tal-Intern, Carmelo Abela, meta kien qed iwieġeb domanda parlamentari tad-deputat Anthony Agius Decelis.

Abela qal li f’dawn l-omiċidji li seħħew bejn l-ewwel ta’ Jannar 2013 u l-aħħar ta’ Diċembri li għadda kien hemm każ b’żewġ vittmi. Fl-għaxar każi li għadhom mhux solvuti l-investigazzjonijiet għadhom għaddejin.

X’differenza!

Dawk li huma familjari maż-Żona tal-Baħrija żgur li fl-aħħar jiem intebħu bid-differenza li hemm fl-akwata ta’ Wied Rini , int u dieħel għal dan ir-raħal ċkejken.

Żona fil-kampanja li kienet imkerrha b’madwar 22 arblu minn żmien l-Ingliżi ħadet ir-ruħ issa li itneħħew. L-ambjent jista’ jitgawda b’mod iktar u aħjar wara dik li hija inizjattiva li setgħet dehret ovvja għal xi wħud qatt ma ttieħdet fi snin twal.

Aqra aktar

Send this to a friend