One News – Page 2650 – One News

One News

Lulju: il-wardens b’5,790 ċitazzjoni inqas

F’Lulju li għadda l-ammont ta’ ċitazzjonijiet maħruġa mill-gwardjani lokali naqas b’5,790 meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Tagħrif li ksibna mill-Aġenzija tal-Infurzar Lokali jindika li kien hemm tnaqqis kważi f’kull tip ta’ ċitazzjoni, ħlief għal dawk maħruġa mill-Pulizija.

F’Lulju b’kollox inħarġu 31, 327 ċitazzjoni – tnaqqis ta’ 7,968 fuq sena qabel. Dan meta tqis iċ-ċitazzjonijiet kollha, u mhux biss dawk maħruġa mill-gwardjani lokali.

Din l-istatistika tkompli tikkonferma r-rieda tal-Gvern li jħaddan sistema li teduka lil-pubbliku biex jevita kontravenzjonijiet, aktar jkun immultat meta jwettaqhom. Din hija bidla fil-mentalità li l-Gvern qed iwettaq b’konsultazzjoni sħiħa mal-kunsilli lokali.

Ir-riżultati tax-xahar li għadda jsewgu tnaqqis fl-ammont ta’ ċitazzjonijiet li ngħataw minn gwardjani lokali fl-ewwel nofs ta’ din is-sena; tnaqqis ta’ 34,428 ċitazzjoni.

Din hi l-istatistika għax-xahar li għadda, meta mqabbel ma’ Lulju 2015.

Aqra aktar

Iż-Żebbuġin se jkollhom arkata restawrata sa Novembru

Ir-restawr li qed isir fuq l-arkata ta’ De Rohan f’Ħaż Żebbuġ huwa mistenni li jitlesta f’Novembru ta’ din is-sena. In-nefqa ta’ dan il-proġett hija bejn wieħed u ieħor ta’ €50,000 li ġejjin minn skema li biha l-Kunsilli Lokali jistgħu japplikaw għal proġetti ta’ restawr.

Aqra aktar

Illejla jibda l-Karnival f’Buġibba!

Il-Karnival!

Propju llejla se jkun qed jibda l-Karnival tas-Sajf f’Buġibba, dan l-avveniment huwa popolari kemm mal-Maltin kif ukoll mat-turisti li jinsabu f’pajjiżna. Għall-ewwel darba din is-sena, dan il-Karnival se jkun qed isir ukoll fin-naħa t’isfel tal-gżira Maltija, iżda kollox se jibda llum f’Buġibba, żona mfittxija mit-turisti.

Aqra aktar

Jekk tmut f’inċident waqt Santa Marija, tkun mitt inqas minn jum normali?

Jekk bniedem imut f’inċident tat-traffiku waqt festa, inkun miet inqas minn ħaddieħor li ma mietx f’jum normali?
U jekk regola tat-traffiku tinkiser, tkun inkisret inqas għax festa?
Il-Bicycling Advocacy Group staqsa dawn il-mistoqsijiet, filwaqt li qal li jemmen li l-unika soluzzjoni għall-influss qawwi ta’ turisti lejn Għawdex fi żmien Santa Marija huwa li tinkera għalqa ‘l barra mir-Rabat u jkun hemm servizz ta’ traspost minn u lejn il-kapitali permezz ta’ trasport komuni.
Dan qaluh b’reazzjoni għad-dikjarazzjonijiet tal-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu u l-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija. Dawn esprimew diżappunt għan-numru ta’ ċitazzjonijiet li ngħataw, b’mod partikolari fir-Rabat.

Send this to a friend