One News | One News - Part 2207

One News

Notifiki

Skomdi dwar l-iskema ta’ self sigriet

Fid-dawl li l-Partit Nazzjonalista ħa deċizjoni interna li l-iskema ta’ dejn sigriet titħaddem kif kien ippjanat oriġinarjament, id-deputati qed ikunu skomdi jwieġbu dwarha. Inkella jgħidu li m’għandhomx dettalji, jew saħasitra jgħidu  li l-isem mhux se jinżamm sigriet għax se jkun jaf bih il-Partit Nazzjonalista.  

 

‘Malta Marittima’ – lejn settur iktar b’saħħtu

Il-vuċi ta’ pajjiżna fil-qasam marittimu se tissaħħaħ fuq livell internazzjonali.

Dan bit-tnehdija tal-aġenzija Malta Marittima, b’kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat. 

Hemm ħamsin mira x’jintlaħqu u dwarhom tkellem is-Segretarju Parlamentari ghall-kompetitivita Jose Herrera. Il-miri jinvolvu setturi differenti li jaħdmu qrib il-qasam marittimu. B’hekk ser jimtela’ vojt li kien ilu jinħass snin.

Ic-chairperson ta’ Malta Marittima Marc Muscat elenka l-miri prinċipali li l-aġenzija se tiffoka fuqhom: il-promozzjoni tal-industrija, li jkun hemm titjib fil-policies u li jinħoloq il-kuċnett ta’ ‘cluster’. 

Il-bandiera Maltija hija l-akbar waħda fl-Ewropa, fatt li jiġbed l-attenzjoni ta’ pajjizi oħra. Jose Herrera  stqarr li l-viżjoni tal-Gvern fl-industrija tmur lura għexieren tas-snin. 

€2M għall-konsumaturi tal-Enemalta

 

Din il-ġimgħa, disa’ t’elef konsumatur tal-Enemalta se jkunu qed jirċievu żewġ miljun ewro bejniethom għal enerġija rinovabbli li jbieghu lill-gvern.

Dan permezz ta’ sistema ġdida ta’ kif jitħaddem il-ħlas tal-feed in tariffs imnedija f’Jannar li għadda.  Sistema li se tara ħlas iktar fil-pront u mhux kontijiet li jakkumulaw għal diversi snin.

Dan ifisser li se jkun iktar faċli ghall-konsumaturi li jibdew jaqtgħu l-frott tal-investiment li għamlu fil-pannelli fotovoltajiċi.

Wara li l-konsumatur irreġistraw, il-flus li l-Enemalta tħallas  se jidħlu f’kont bankarju wara li jkun assigurat li l-istess konsumatur m’għandux kontijiet pendenti ohra.

Qabel konsumatur kien ikollu joqgħod jitlob flusu kull darba li ried il-ħlas.

Sa issa huma madwar nofs il-konsumaturi li jirċievu l-pagamenti li huma abbonati mas-sistema l-ġdida, li nħadmet bejn l-Enemalta u s-sussidjarja tagħha l-ARMS.

Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Enemalta, Frederick Azzopardi, qal li din hija sistema li toffri benefiċċju kbir lin-negozji u lill-individwi u li tkompli tħeġġeġ iktar l-użu tal-enerġija alternattiva.

Dan wara li s-sena li għaddiet l-Enemalta żiedet b’25% il-konsumaturi mal-grid nazzjonali. L-inġinier Azzopardi qal li mistennija inizjattivi oħra li għandhom ikomplu jsaħħu s-sostenibbiltà finanzjarja tal-kumpanija, filwaqt li jiżdied is-sodisfazzjon tal-konsumatur.

Ikkummenta wkoll il-Ministru tal-Enerġija, Konrad Mizzi, li rringrazzja t-tmexxija tal-Enemalta u qal li dawn l-inizjattivi se jkomplu jżiedu l-kontribut ta’ pajjiżna lejn il-miri 2020 fil-qasam tal-enerġija rinovabbli.

L-użu ta’ tfal f’attakki suwiċida

L-użu ta’ tfal f’attakki suwiċida mwettqa mill-Boko Haram żdied matul l-aħħar sena.

Filfatt wieħed minn kull ħames attakki li wettaq dan il-grupp fundamentalista ibbażat fin-Niġerja twettaq minn tfal. Dan ħareġ minn studju li għamlet l-Aġenzija tat-tfal tan-Nazzjonijiet Magħquda, li qalet li tliet kwarti ta’ dawn it-tip t’attakki qed jitwettqu minn bniet li jkunu ġew drogati.

Sentejn ilu l-grupp Boko Haram ħataf mal-mitejn studenta fir-reġjun ta’ Chibok b’ħafna minnhom spiċċaw maħnuqa mit-tagħlim fundamentalista li jxerred dan il-grupp.

Tnejn akkużati b’terroriżmu b’rabta mal-attakki fi Brussell

Il-Pulizija Belġjana akkużat żewġt’irġiel b’terroriżmu u b’rabtiet mal-attakki fi Brussell, li x-xahar li għadda ħoloq biża’ ġdida fil-qalba tal-Ewropa.

Is-suspettati ġew identifikati bħala Smail u Ibrahim; b’rapporti jgħidu li huma aħwa. Dan il-każ isegwi arrest ta’ żewġ persuni oħra l-Ġimgħa li għadda waqt rejd imwettaq mill-Pulizija Belġjana.

Aqra aktar

Aktar tkabbir ekonomiku u inqas defiċit

It-tkabbir ekonomiku bla preċedent li qed igawdi minnu l-poplu Malti u Għawdxi mistenni jkompli fix-xhur u s-snin li ġejjin. Dan filwaqt li r-rata tad-defiċit u d-dejn nazzjonali se jkomplu jonqsu għall-aktar livelli baxxi f’bosta snin.

Dan jirriżulta mir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, li għal darb’oħra kkonferma li pajjiżna jinsab fid-direzzjoni t-tajba. 

Ir-rapport iħares lejn l-andament ekonomiku fl-2015. Sena li matulha d-defiċit kompla nieżel għal wieħed 1.6%.

Fl-2013, il-Gvern wiret defiċit li kien ilaħħaq l-4%, bil-Kummissjoni Ewropea tpoġġi lil pajjiżna taħt il-proċedura tad-defiċit eċċessiv għaliex ma kinitx konvinta bil-prestazzjoni finanzjarja tal-Gvern preċedenti.

Iżda kif jikkonferma l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Josef Bonnici, Malta issa bidlet id-direzzjoni u qed tirreġistra tnaqqis sostenibbli. 

Fattur importanti nnutat fir-rapport huwa li l-qagħda finanzjarja kompliet titjieb waqt li l-Gvern naqqas it-taxxi għal kulħadd. Fil-fatt, jirriżulta li matul l-2015, il-Gvern żied id-dħul tiegħu b’aktar minn €200 miljun.

Waqt li semma t-turiżmu u s-servizzi finanzjarji bħala eżempji li brillaw, il-Professur Bonnici elenka t-tnaqqis fil-qgħad u l-investiment li attira dan il-Gvern bħala elementi kruċjali li se jġibu aktar tkabbir. Wara t-tkabbir ekonomiku bla preċedent ta’ 6.3%, il-Bank Ċentrali ta’ Malta qed ibassar li matul is-sena d-dieħla, l-ekonomija tkompli tikber b’5%. Erbgħa darbiet aktar mit-tkabbir imbassar għaż-żona ewro.  

Dan f’ċertifikat ieħor indipendenti għas-suċċess tal-Gvern, u l-għaqal fit-tmexxija.

Unur ieħor għal Joseph Calleja

Unur ieħor għat-tenur Malti Joseph Calleja, din id-darba fl-Opera News Awards fi New York.  F’din il-ħdax-il edizzjoni tal-għoti ta’ dawn l-unuri, Calleja ingħata l-premju minn ħadd ħlief il-leġġenda tal-Opra, Placido Domingo. Bħalissa nzerta qed jieħu sehem fi produzzjoni mat-tenur Malti.

Aqra aktar

5% jixtru l-mediċina online

Huma ħafna li forsi biex jiffrankaw xi ħaġa, jixtru mill-internet. Illum-il ġurnata, online issib mhux biss ħwejjeġ jew bżonnijiet oħra imma anke mediċina. Jessica Sultana stħarrġet dwar dan u saqsiet lin-nies li kienu l-Belt Valletta.

 

Charlie ż-Żubina ma’ Simon Busuttil

Fl-aħħar jiem żvelajna kif fil-folla li dawwret lil Simon Busuttil quddiem il-Qorti kien hemm persuni b’kondotta xejn tajba, fosthom Tonio Zampa. Zampa kien ma’ dawk li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali waqqfu nies li kien hemm ma’ Jeffrey Pullicino Orlando milli jidhlu d-Dar Ċentrali.

Iżda, ma kienx hu l-uniku wieħed li sa snin riċenti kien imsejjaħ jidher quddiem il-qorti. Mal-folla organizzata mid-Dar Ċentrali kien hemm ukoll Charles Mangion, magħruf bħala ż-Żubina.  Wara ġuri ż-Żubina kien instab ħati ta’ qtil ta’ Spanjol fl-1975, wara li iktar kmieni kien instab ħati t’attentat ta’ qtil.  Kien sa riċenti li Mangion spiċċa l-Qorti għaliex għandu rasu sħuna.

Fil-fatt weħel sitt xhur sospiżi għal sena u nofs wara li hedded lill-eks deputat Nazzjonalista Jeffrey Pullicino Orlandu u li d-deputat Deborah Schembri. Saħansitra kien qal li lest joqtol lil Pullicino Orlando filwaqt li jagħmel ħsara wkoll lill-eks Ministru Jesmond Mugliett.

Jirriżulta li Simon Busuttil m’għandu ebda problema bil-preżenza taż-Żubina tant li mhux biss issejjaħ ikun quddiem il-Qorti, iżda jidher f’bosta attivitajiet oħra tal-Partit Nazzjonalista.  Partit li qed isaħħan l-irjus tant li nies minn tiegħu spiċċaw attakkaw lill-ġurnalisti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Jitnieda JOBS+ biex min jaħdem ma jkunx sfruttat

Att legali ġdid, deskritt bħala JOBS+, se jara li min jirreġistra għax-xogħol ikun ġenwin, filwaqt li min jaħdem ma jkunx sfruttat.

L-att li tnieda mill-Ministru tax-Xogħol u ċ-ċermen tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-taħriġ jiffokka fuq ħames aspetti, jiġifieri t-tneħħija tal-prekarjat u l-abbuż, l-‘underemployment’, id-diskrepanzi fil-ħiliet, it-tluq mill-iskola kmieni u t-taħriġ kontinwu.

Aqra aktar

Send this to a friend