One News | One News - Part 1721

One News

Notifiki

Se jduru bit-trakkijiet f’isem Mark Gauci u Puttinu

F’għeluq it-tielet sena mill-mewt ta Mark Gauci, b’xewqa ta’ ħafna ħbieb li kienu midħla tiegħu fis-sewqan tat-trakkijiet, għal sena oħra ser ikunu qed jorganizzaw attività unika għal Malta. Dawn idur dawra ma’ Malta bit-trakkijiet, f’isem Mark.

Id-donazzjonijiet kollha miġbura se jmorru għal Puttinu Cares. Id-dawra tibda f’nofsinhar mill-pjazza tal-parroċċa tal-Mellieħa.

Aqra aktar

Playboy? Jaf għandek problema psikoloġika

Psikoloġisti li qed iħarsu lejn informazzjoni miġbura tul dawn l-aħħar għaxar snin dwar 20,000 raġel sabu li dawk li jippreferu li jkollhom aktar poter min-nisa u li jħobbu l-attitudni ta’ playboy ta’ spiss  għandhom probabbiltà akbar li jsofru minn problemi psikoloġiċi. B’attitudni ta’ playboy fissru  bniedem li jemmen li ħafna iriduh, li jieħu gost kbir fil-preżenza femminili u li jdejqu l-irbit emozzjonali.

Hemm tendenza kbira ukoll li dawn it-tip ta’ nies ma jfittxux l-għajnuna.

L-informazzjoni ġiet ippubblikata din il-ġimgħa fil-Journal of Counseling Psychology, li ħares lejn studju mwettaq bejn l-2003 u l-2013. Il-parteċipanti kellhom minn  tnax-il sena sa ‘l fuq minn 65 sena.

Aqra aktar

Titnieda strateġija biex trabbi lill-uliedek b’mod pożittiv

Politika Strategika Nazzjonali għat-trobbija pożittiva. Dan huwa l-isem ta’ dokument li ġie mniedi dagħlodu dwar atteġġjament pożittiv fit-trobbija li għandhom jużaw genituri u min jieħdu ħsieb lit-tfal. L-interess tat-tfal dejjem għandu jingħata prijorità u jikbru f’ambjent t’imħabba u ħieles mill-vjolenza.

Aqra aktar

Il-Kummissjoni Elettorali tiltaqa’ llum

Il-Kummissjoni Elettorali se tiltaqa’ llum biex tiddiskuti s-sentenza li tat il-Qorti Kostituzzjonali lbieraħ.

Sentenza li trid tkun implimentata mill-istess Kummissjoni li quddiemha għandha każ bla preċedent.

Aqra aktar

Issa tista’ tapplika għaċ-ċertifikat tal-kondotta tal-pulizija online

Mill-ġimgħa d-dieħla, l-applikazzjoni għaċ-ċertifikat tal-kondotta tal-pulizija tista’ wkoll issir online. Dawk b’karta tal-identità Maltija, permezz tas-sistema e-id jistgħu japplikaw għal kondotta online u jirċevuha fil-kumdità ta’ darhom mingħajr ma jmorru fiżikament fl-uffiċċju tal-kondotti tal-pulizija l-Furjana. Dan qalu il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela waqt żjara li għamel lill-Pulizija stazzjonati fl-uffiċċju fejn jinżammu l-kondotti.

Aqra aktar

Proġett tar-residenti wkoll

  • Qed niddjalogaw b’mod effiċjenti ma’ stakeholders fi proġetti?
  • L-ilmenti u problemi qed nindirizzawhom kif suppost?
  • Kif nistgħu nkunu ta’ għajnuna fil-komunitajiet, meta tqis li nħallu impatt fuqhom direttament jew indirettament?

Dawn kienu mistoqsijiet li ħeġġeġ riflessjoni dwarhom il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici, ilbieraħ waqt għeluq ta’ konferenza bl-isem “Cities as Community Spaces”, organizzata mill-Fondazzjoni Valletta2018.

Il-Ministru qal li politika tajba għandha tkun sinonima mal-komunikazzjoni tajba mal-pubbliku. Ħafna mill-problemi li d-dinja taffaċja illum huma direttament relatati man-nuqqas ta’ ħila f’li wieħed jisma’ u jagħraf jiddjaloga, biex iqarreb dejjem l-istituzzjonijiet u l-komunità. Dan kollu jorbot mal-Fondazzjoni Valletta2018, li fehmet dan kollu u għalhekk ħejjiet l-attività.

Hemm punti li verament wieħed ta’ min jitkellimhom mal-pubbliku. Bħal per eżempju, il-fatt li l-iżvilupp uman għandu bżonn attività ekonomika li hija sostenibbli – kemm mill-aspett ambjentali u anke dak soċjali, biex ma ngawdux biss aħna, imma anke uliedna. Jeħtieġ djalogu konkret fuq l-iżilupp urban, li llum ma jfissirx sempliċiment li tibni toroq u sistema ta’ dranaġġ. Qatt m’għandna ninsew, saħaq il-Ministru, li komunità mhix biss in-nies imma wkoll fejn jgħixu n-nies. L-ambjent huwa soċjali daqs kemm huwa fiżiku.

Aqra aktar

L-għażla dan il-Milied: Għawdex

  • F’Diċembru 2015 kien hemm żieda ta’ aktar minn 45,000 passiġġier u 15,000 vettura aktar minn Diċembru 2014

“Għawdex hu lest biex għal sena oħra jilqgħek fi gżiritna f’dan il-perjodu ta’ ferħ”, qal il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha kien imniedi  programm ieħor varat għal żmien il-Milied fil-gżira Għawdxija.

Il-Ministru Refalo spjega kif dan il-gvern kompla investa biex ikompli jsaħħaħ il-prodott turistiku Għawdxi f’dan il-perjodu tant importanti fil-kalendarju Għawdxi li b’ħidma kbira qed jattira influss ta’ eluf ta’ turisti kemm Maltin kif ukoll barranin.

Għawdex ħa l-fama bħala l-gżira tal-Milied minħabba d-diversi attrazzjonijiet u attivitajiet uniċi li wieħed jista’ jżur f’dawn il-jiem ta’ festi. Għal sena oħra, il-Kumitat Milied f’Għawdex, fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex,ġabar firxa ta’attivitajiet  tal-Milied biex iħejji programm mifrux fuq Għawdex kollu għall-perjodu bejn it-3 ta’Diċembru 2016, u t-8 ta’ Jannar 2017.

Aqra aktar

Jitlaq lejn il-Vatikan il-presepju Malti li se jkun esebit fi Pjazza San Pietru

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru telaq minn Malta lejn il-Vatikan il-presepju Malti li se jkun qed jiġi esebit ġewwa Pjazza San Pietru.

Wara jumejn ta’ tgħobbija tal-materjal ta’ dan il-presepju ġo żewġ containers, dan issa telaq lejn il-Vatikan sabiex jiġi armat fi Pjazza San Pietru u mill-ewwel ġimgħa ta’ Diċembru jkun jista’ jibda jpaxxi l-għajn ta’ min izur il-Vatikan sat-8 ta’Jannar.

Hekk kif tħabbar waqt konferenza stampa fit-22 t’Ottubru, kif jgħaddi dan iż-żmien imbgħad se jkun esebit f’pajjiżna f’postijiet pubbliċi fi żmien il-Milied.

Dan il-presepju huwa wieħed partikolari għax fih karatteristiċi tipiċi tal-pajsaġġ Malti, inkluż l-arkitettura, il-flora u l-fauna, kif ukoll figuri tradizzjonali tal-presepju.

Aqra aktar

Send this to a friend