One News – One News

One News

Notifiki

Id-djalogu soċjali mal-imsieħba soċjali u l-pubbliku prijorità – il-Ministru Carmelo Abela

Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela, responsabbli mill-iżvilupp sostenibbli, id-djalogu soċjali, u l-implimentazzjoni tal-manifest elettorali, żar l-uffiċċji tal-Aġenzija MEUSAC (Malta EU Steering Action Committee) u l-MCESD (The Malta Council for Economic and Social Development). Huwa ltaqa’ mal-impjegati ta’ dawn iż-żewġ dipartimenti li jiffukaw fuq id-djalogu soċjali. Filwaqt li rringrazzjahom tas-servizz professjonali offrut, saħaq fuq l-importanza ta’ pjan ta’ ħidma ambizzjuża għal din is-sena li ġejja li tiffoka fuq il-komunikazzjoni mal-imsieħba soċjali fuq riformi soċjo-ekonomiċi u fuq il-benefiċċji tal-Unjoni Ewropea maċ-ċittadini.

Aqra aktar

Il-bank li kellu lil Gonzi direttur fadallu jagħti €13-il miljun

Il-Bank Nemea li tliet snin ilu kellu l-liċenzja bankarja tiegħu rtirata mill-Bank Ċentrali Ewropew minħabba bosta nuqqasijiet serji, għad fadallu jagħti aktar minn tlettax-il miljun u mitejn elf ewro lill-klijenti tiegħu.

Il-Bank kellu lill-ex Prim Ministru Nazzjonalista Lawrence Gonzi fost id-diretturi tal-bank.

Dan joħroġ minn rapport tal-kumpanija tal-awdituri Price WaterhouseCooper li tqiegħed fuq il-mejda tal-kamra fil-jiem li għaddew.

Fl-2016, il-Bank Ċentrali Ewropew kien laqa’ t-talba tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzajrji, l-MFSA wara li baqa’ ma għamel l-ebda progress fuq bosta nuqqasijiet li kienu nstabu fit-tmexxija tal-bank u li kienu qajmu tħassib regolatorju serju.

L-MFSA kienet żvelat li sabet nuqqasijiet serji li ġegħluha tieħu azzjoni fil-konfront tal-bank. Kien għalhekk li l-bank Nemea li kien joffri bosta servizzi online, tpoġġa taħt il-kontroll tal-kumpanija tal-Awdituri Price Waterhouse Cooper.

Fir-rapport jingħad li l-bank kellu tnejn u sittin miljun ewro f’depożiti tal-klijenti. Sena wara l-MFSA nediet l-iskema li permezz tagħha l-klijenti bdew jingħataw parti minn flushom. Dan wara li ġie stabbilit li l-bank ma kellux flus biżżejjed biex iħallas dak kollu dovut minnu. B’mod individwali, il-klijenti kienu eleġibbli għall-kumpens ta’ mitt elf ewro. Permezz ta’ din l-iskema tħallsu total ta’ ħamsa u tletin miljun ewro.

Skont ir-rapport tal-kumpanija tal-awdituri, sal-aħħar ta’ Ġunju li għadda, it-telf akkumulat mill-bank Nemea kien jammonta għal tnax-il miljun u sitt mitt elf ewro.

Fost id-diretturi tal-bank minbarra l-ekx prim ministru Lawrence Gonzi, kien hemm ukoll Joseph F.X. Zahra, li kien inħatar fuq kummissjoni speċjali dwar il-finanzi tal-Vatikan.

Toqgħod San Ġiljan? Ara jekk ma nbidillekx in-numru tad-dar

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Indirizzi fi ħdan l-Uffiċċju Elettorali tavża lir-residenti ta’: Triq Forrest u Triq Wied Għomor, San Ġiljan, li l-bibien f’dawn it-toroq ingħataw uffiċjalment numri ġodda.

L-avviż ġie ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tal-24 ta’ Jannar, 2020, u jidher ukoll fil-websajt tal-Kummissjoni Elettoral taħt is-sezzjoni ‘Pubblikazzjonijiet’.

Aqra aktar

Imut missier David Jr. tal-X Factor

Dalgħodu tħabbret il-mewt ta’ David Meilak, missier il-parteċipant tal-X Factor David Jr, wara snin jiġġieled il-battalja mal-mard.

David Meilak kien magħruf għad-dedikazzjoni tiegħu bħala podologu fil-Mosta.

Aqra aktar

L-ITS kruċjali għat-Turiżmu

Fi żjara li l-Ministru għat-Turiżmu u Protezzjoni tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli għamlet fl-Istitut tal-Istudji għat-Turiżmu, l-ITS, hija faħħret ix-xogħol kollu li qed jagħmel dan l-istitut sabiex iħarreġ lil dawk l-istudenti li għada pitgħada se jkunu qed jaħdmu fi ħdan l-industrija tat-turiżmu u tal-ospitalità. Aqra aktar