One News | One News

One News

Notifiki

Ebda evidenza fuq numru ta’ allegazzjonjiet fuq uffiċjal tal-MCAST

Bord ta’ Inkjesta maħtur f’Lulju li għadda mill-Ministeru għall-Edukazzjoni kkonkluda li ma kien hemm l-ebda evidenza fuq għadd ta’ allegazzjonjiet li ntqalu minn uffiċjali fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST fil-konfront ta’ individwu fl-amministrazzjoni fil-kulleġġ.

Il-bord ta’ inkjesta kien twaqqaf fuq struzzjonjiet tal-Ministeru għall-Edukazzjoni f’Lulju tas-sena li għaddiet. Il-Ministeru kien għadda l-allegazzjonijiet lill-Pulizija b’mod immedjat għal investigazzjoni ulterjuri.

Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li l-Bord irrakkomanda li r-rapport jgħaddi għand il-pulizija.

Il-Ministeru qal li dan sar b’mod immedjat. Fl-istess waqt qal li r-rapport sħiħ għadda wkoll lill-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST.

Il-Ministeru qal li l-bord tal-inkjesta tefa’ dawl fuq għadd ta’ nuqqasjijiet amministrattivi u operattivi fil-kulleġġ matul is-snin u taħt amministrazzjonijiet differenti.

Il-Ministeru qal li talab lill-MCAST biex janalizza dawn il-partijiet tar-rapport u jieħu l-passi fejn dovut.

Żied jingħad li ladarba r-rapport għadda lill-Pulizija għal investigazzjoni, il-Ministeru ngħata parir legali biex ma joħrogx ir-rapport iżda jagħti biss il-konklużonijiet ippubblikati.

 

Pakistani jgħid li ma kienx jaf li kellu passaport falz

Abdur Rauf ta’ 30 sena mill-Pakistan iżda residenti f’Napli, l-Italja qed jinżamm taħt arrest hekk kif il-qorti pperseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ma laqetx it-talba għall-ħelsien mill-arrest li għamlet l-avukat tal-imputat, Yanika Bugeja. Il-ħelsien mill-arrest ma ntlaqax minħabba l-fatt li l-imputat ma għandux fejn joqgħod. L-arrest sar waqt li r-raġel kien se jaqbad titjira lejn l-Italja b’passaport falz.

Rauf, li ġie Malta biex jaħdem, jiċħad li kien jaf li l-passport li kien xtara kien iffalsifikat. Bħal bosta oħra qablu, Il-Pakistan qal li xtara d-dokument għas-somma ta’ €500 mingħand persuna li ma jafx. Huwa rrimarka li l-Qorti għandha tireaġġixxi dwar dan il-każ u oħrajn simili filwqt li kompla jinsisti li hu ma għamel xejn ħażin.

Ma jinstabx ħati li seraq fl-2006

Joseph Zammit ta’ 41 sena minn Tas-Sliema, residenti f’San Pawl il-Baħar ġie lliberat minn akkużi ta’ serq minn dar privata fl-Iklin.

Zammit, li kien akkużat b’serq ta’ xi oġġetti minn dar privata fl-iklin u li saq karozza mingħajr liċenzja, inħeles mill-akkużi wara li l-Qorti ma sabitx lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba kontrih.

Il-każ imur lura għal Frar tal-2006, meta Joseph Zammit kien allegat li seraq minn dar fl-iklin għad-dannu ta’ Kenneth Micallef. L-imputat u t-tfajla li kienet miegħu kienu arrestati, iżda meta saret tfittxija fuqhom, irriżulta li ma nstab xjen. It-tfajla kienet inħelset mill-arrest, filwaqt li ttieħdu proċeduri kriminali kontra Zammit.

‘Made in Malta’ – film romantiku b’xeni Maltin

Għat-tieni darba, Julian Galea, Awstraljan b’dixxendenza Maltija, ser jipproduċi film maħdum Malta, din id-darba bl-isem ‘Made in Malta’.

F’dan il-film wieħed għandu jistenna diversi emozzjonijiet, xeni romatiċi, imħabba, xeni mill-isbaħ f’Malta u ħafna aktar.

Segwi t-trailer ta’ Made in Malta:

Iffirmat ftehim ġdid għal tisħiħ tal-ħidma ta’ Heritage Malta

Heritage Malta fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali għadha kif daħlet għal proġett biex itejjeb l-Aġenzija u l-ambjent tax-xogħol tagħha lejn il-modernizzazzjoni tal-istruttura, sistemi u proċessi tal-Aġenzija.

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici waqt zjara fil-Muzew tal-Arkeologija qal: “B’dan il-mod, qegħdin insaħħu l-professjonalizzazzjoni fi ħdan is-settur kulturali li qiegħed kulma jmur dejjem jiżviluppa f’ġeneratur ekonomiku u soċjali. Dan l-investiment fil-ħaddiema tas-settur kulturali se jġib aktar benefiċċji għas-soċjetà tagħna u aħna se nkomplu naħdmu biex niżguraw settur aktar aċċessibbli. Bl-istrateġija tagħha l-Aġenzija qiegħda tikkultva s-settur kulturali, dan jidher biċ-ċar speċjalment meta naraw l-iskemi ta’ suċċess tagħha, fosthom il-Passaport ta’ Heritage Malta u l-Open Days,” stqarr Bonnici.

L-ewwel pass li qiegħed jittieħed biex l-Aġenzija timxi lejn dan l-għan huwa li ttejjeb is-salarji tal-ħaddiema, speċjalment minħabba li dawn ġew mifthiema u stabbiliti fl-2010. Minn dak iż-żmien ‘l hawn inbidlu ħafna fatturi fosthom il-forzi tas-suq, l-ambjenti interni u esterni, il-kompetizzjoni u l-provvista/domanda tal-forza tax-xogħol innifisha.

Għalhekk, Heritage Malta u l-ħaddiema tagħha ffirmaw Ftehim dwar Struttura ta’ Pagi ġdida mal-General Workers Union. L-Aġenzija u l-Union jirrikonoxxu li l-aħjar interessi tal-impjegati huma koperti f’dan il-ftehim u li dan jiġi eżegwit permezz tal-aħjar relazzjoni possibbli bejniethom.

Il-Ftehim dwar Struttura ta’ Pagi ġdida ġie ffirmat minn Noel Zammit, l-Aġent Uffiċjal Kap Eżekuttiv f’isem Heritage Malta u Kendrick Bondin is-Segretarju tas-Sezzjoni tal-Gvern u l-Entitajiet Pubbliċi f’isem il-General Workers Union.

Dan il-ftehim ġie żviluppat fuq diskussjonijiet li saru bejn iż-żewġ partijiet u japprova l-istruttura tal-pagi ġdida li tirrifletti l-bidliet fi ħdan l-istruttura organizzazzjonali.

Noel Zammit tkellem dwar l-importanza li l-prattiċi tax-xogħol ikunu fuq l-istess livell tal-prattiċi attwali. “Huwa imperattiv li nibdew dan it-tip ta’ strutturar mill-ġdid billi nindirzzaw il-kundizzjonijiet u l-pagiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Ma nistgħux nidħlu għal din l-inizjattiva fuq sieq ħażina. Kellna nindirizzaw il-bidliet fl-ambjent tax-xogħol billi l-ewwel nirranġaw il-pagi u npoġġu l-Aġenzija fuq l-istess livell mas-suq. Din iż-żieda kienet possibbli wkoll grazzi għall-prestazzjoni pożittiva tal-Aġenzija matul dawn l-aħħar sentejn.”

Sejħa lura tal-prodott Fisher Price Rock ‘N Play Sleeper

L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) tixtieq tgħarraf lill-pubbliku dwar sejħa tal-prodott Fisher Price Rock ‘N Play Sleeper. Dan il-prodott mhux sigur u m’għandux jintuża.

Din is-sejħa tapplika għall-mudelli kollha ta’ Fisher Price Rock ‘N Play Sleeper. Il-mudelli li tqassmu fl-Ewropa huma FWX180, SKUs, DMJ24, FHW34, FWH33 u FNR95.

Dawn il-prodotti huma perikolużi u kkawżaw fatilitajiet, speċjalment meta intużaw minn trabi li għandhom iktar minn 3 xhur.

L-MCCAA tinsab f’kuntatt mal-manifattur li kkonferma li ma kien hemm l-ebda distribuzzjoni uffiċjali tal-prodott fis-suq Malti. Madankollu, l-importaturi lokali ġew ukoll infurmati b’din is-sejħa u huma mħeġġa jassiguraw li dan il-prodott ma jitqiegħedx fuq is-suq. Barra minn hekk, il-manifattur għarraf lill-MCCAA li dan il-prodott kien disponibbli wkoll fuq Amazon u s-sit ġie kkuntattjat biex jiċċekkja jekk xi prodotti nbigħux lill-konsumaturi Maltin.

Wieħed jista’ jikkuntattja l-MCCAA fuq [email protected] għal aktar informazzjoni jew għal kwalunkwe mistoqsija dwar din il-kwistjoni.

Tal-Linja b’vjaġġi b’xejn fuq rotot ta’ matul il-lejl waqt il-vaganzi tal-Għid

Malta Public Transport qed toffri lil dawk kollha li għandhom Tallinja Card ippersonalizzata l-opportunità li jivvjaġġaw b’xejn fuq in-Night Routes, li huma r-rotot li joperaw matul il-lejl, waqt il-vaganzi tal-Għid. Dan l-aħħar is-servizz tan-Night Routes ġie aġġornat sabiex joffri iktar konvenjenza lill-passiġġieri, b’rotot ġodda li jservu aktar lokalitajiet u jipprovdu servizz aktar effiċjenti.

Sabiex jibbenefikaw mill-offerta, li hija applikabbli biss fuq vjaġġi tan-Night Routes li jsiru bejn id-19 u t-30 ta’ April 2019, il-klijenti sempliċement iridu jħallsu bit-Tallinja Card ippersonalizzata tagħhom u l-ewwel żewġ vjaġġi jiġu rimborsati. M’hemmx għalfejn tapplika għal din l-offerta, peress li dawk kollha li għandhom Tallinja Card ippersonalizzata se jidħlu awtomatikament fl-iskema meta jivvjaġġaw fuq in-Night Routes.

Malta Public Transport bħalissa qed topera tmien rotot matul il-lejl, li jistgħu jiġu identifikati bl-“N” quddiem in-numru tar-rotta.

Dawn iż-żewġ rotot joperaw mit-Tnejn sal-Ħadd:

  • Rotta N13 minn San Ġiljan sal- Belt Valletta via Tas-Sliema, l-Imsida u l-Floriana
  • Rotta N212 minn Tas-Sliema sa’ Buġibba via San Ġiljan u Baħar iċ-Ċagħaq

Dawn is-sitt Rotot joperaw fi tmiem il-ġimgħa:

  • Rotta N11 minn San Ġiljan saċ-Ċirkewwa via Buġibba
  • Rotta N40 minn San Ġiljan sal-Mosta via San Gwann u n-Naxxar
  • Rotta N50 minn San Ġiljan sa-Rabat via Birkirkara, Ħal Balzan u Ħ’Attard
  • Rotta N71 minn San Ġiljan sal-Imqabba via Ħal Luqa, l-Ajruport, iż-Żurrieq u l-Qrendi
  • Rotta N91 minn San Ġiljan sa’ Santa Luċia via l-Marsa, Raħal Ġdid, Ħaż Żabbar, Iż-Żejtun u Marsaskala
  • Rotta N209 minn San Ġiljan sa’ Ħaż Żebbug via l-Ħamrun, Ħal Qormi u s-Siġġiewi

Send this to a friend