Nicole Buttigieg – Page 82 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Tkompli n-negattività ta’ Busuttil; jgħid li dan il-Gvern m’għamel xejn ġdid

Il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil mar fil-każin Nazzjonalista tal-Qrendi sabiex ikompli bi dagħdigħa negattiva u l-kampanja ta’ biżà.

Waqt li indirizza lill-partitarji Nazzjonalisti, Busuttil qal li dan il-Gvern m’għamel ebda proġetti f’erba’ snin u qal li l-proġetti li ghamel dan il-Gvern saru grazzi għall-Partit Nazzjonalista.

Semma l-proġett ta’ Triq Diċembru tlettax fil-Marsa, proġett li tħalla fi stat ta’ abbandun taħt Gvern Nazzjonalista u kieku ma kienx għal dan il-Gvern, konna se nitilfu fondi Ewropej minħabba l-PN.

Semma wkoll l-interconnector u qal li hu grazzi għal PN li raħsu l-kontijiet.

Spikkaw id-dikjarazzjonijiet ta’ Kandidati Nazzjonalisti bħal Doris Borg u Charles Bonello, l-eks Assistant tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi, li appella lill-partitarji Nazzjonalista biex jivvutaw għall-PN sabiex isalvaw lill-pajjiżna mir-rovina li skontu għamel minn pajjiżna dan il-Gvern.

Aqra aktar

Implimentati 500 miżura ta’ simplifikazzjoni fi tliet snin

Għat-tielet sena, ġie ppubblikat id-dokument “Mizuri ta’ Simplifikazzjoni 2016” li ta rendikont tal-miżuri li ttieħdu  mill-Ministeri kollha, bil-għan li titnaqqas il-burokrazija.

Dokument li jagħti rendikont tat-twettiq ta’ 123 miżura li komplew jissimplifikaw is-servizzi governattivi tul is-sena 2016. Miżuri li huma fost 500 miżura ta’ simplifikazzjoni li ġew implimentati f’dawn it-tliet snin.

Is-Segretarju Permanenti ewlieni fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, Mario Cutajar, qal li minn wegħda elettorali, saret evoluzzjoni sħiħa u għandna servizz pubbliku effiċjenti u aċċessibbli 24/7 .

Cutajar qal li fost il-miżuri ewlenin li ġew implimentati fl-2016 hemm Tnaqqis ta’ skariġġ għal persuni li jridu jiftħu negozju f’Malta permezz ta’ reġistrazzjoni elettronika minflok manwali. Bil-permess meħtieġa jinħarġu fi tliet ġimgħat minflok f’xahrejn kif kien isir qabel.

Tul dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm ukoll it-tnedija ta’ 21 mobile app tas-servizzi governattivi u aktar ċentri ta’ servizz.gov li qed iservu ta’ one stop shop.

Aqra aktar

Mill-uffiċini għall-parkeġġ jaħslu l-karozzi b’risq Puttinu

Minn ġranet impenjativi fl-uffiċċini tal-Awtorità tal-Ipjannar għal ġurnata ta’ ħasil ta’ karozzi għal għan nobbli.

L-Erbgħa filgħodu, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar, Johann Buttigieg, flimkien mat-tmien Diretturi u assistenti Diretturi ħaslu l-karozzi tal-impjegati tal-istess awtorità.

B’kollox inħaslu aktar minn ħamsa u tlettin karozza.

Aqra aktar

Investiment fl-imħażen ta’ San Vinċenz

F’maħżen ta’ entità jew dipartiment tal-Gvern wieħed isib oġġetti, apparat u ħtiġijiet oħra b’valuri li jkunu jlaħħqu l-mijiet ta’ eluf ta’ ewro, jekk mhux miljuni, imħallsa mit-taxxi tal-poplu.

Għalhekk il-ħtieġa li jinżamm rendikont bis-serjetà fejn kollox ikun dokumentat bl-ikbar trasparenza u serjetà.

Passi f’dan is-sens ittieħdu fil-maħżen fejn jinżammu oġġetti marbuta mal-manutenzjoni fir-residenza San Vinċenz De Paul.

Aqra aktar

Jitħabbru sitt bidliet għal-liġi tal-istampa

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici, ħabbar li wara li l-Gvern sema’ s-suġġerimenti, se jsiru sitt bidliet għal-liġi tal-istampa.

Il-Ministru Owen Bonnici ħabbar dan waqt sezzjoni ta’ Q&A mal-ġurnalisti u edituri tal-midja.

Dawn il-bidliet jinkludu t-tneħħija ta’ reġistrazzjoni ta’ news portals onlajn, ir-reġistrazzjoni għall-midja tradizzjonali se tkun fuq bażi volontarja, li kull min qed jagħmel attività ġurnalistika se jkollu s-sors tiegħu protett u li reġistratur  se jkun awtonomu u l-bogħod mill-Gvern .

Aqra aktar

Gentiloni, Juncker, Tusk u Muscat jiddiskutu l-futur tal-Ewropa

Il-Prim Ministru Joseph Muscat dalgħodu pparteċipa fi breakfast meeting mal-Prim Ministru Taljan Paolo Gentiloni , l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker u l-President tal-Kunsill Ewropew Donal Tusk. 

Fuq l-aġenda ta’ din il-laqgħa kien hemm id-dikjarazzjonijiet tar-Ruma li qed jitfasslu bħalissa dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. Dan fid-dawl ta’ ċelebrazzjonijiet li se jisru ġimgħatejn oħra f’Ruma b’rabta ma’ sittin sena mit-trattat ta’ Ruma .

Dan mistenni jkompli jiġi diskuss bejn il-mexxeja Ewropej waqt il-Kunsill Ewropew, fl-aħħar jum tas-summit Ewropew.

Aqra aktar

Marco Bonnici se jikkontesta għall-kariga ta’ President tal-MUT

Marco Bonnici se jkun wieħed mill-kandidati li se jkun qed jikkontesta għall-kariga ta’ President tal-Unjin Maltija għall-Għalliema , l-MUT.

Dan biex jieħu l-kariga li bħalissa qed jokkupa Kevin Bonello, li ftit tal-jiem ilu ħabbar li mhux se jikkontesta l-elezzjoni tal-unjin għat-terminu li ġej minħabba raġunijiet personali relatati ma’ saħħa.

Bħalissa Bonnici jokkupa l-kariga ta’ viċi president anzjan tal-istess unjin.

Aqra aktar

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni b’petizzjoni dwar l-għalliema li weħlet ħames snin ħabs

  • 27,000 firma
  • l-ewwel petizzjoni dwar sentenza tal-Qorti
Il-Gvern u l-Oppożizzjoni ppreżentaw petizzjoni lill-Ispeaker tal-Kamra, Anglu Farrugia, dwar il-każ ta’ Dorianne Camilleri. L-għalliema ta’ 34 sena ġiet ikkundannata ħames snin priġunerija wara li l-Qorti sabitha ħatja li f’Mejju 2011 tajret żewġt aħwa anzjani f’Ħ’Attard.
Fil-petizzjoni fejn inġabru 27,000 firma qed jitolbu biex tinbidel il-liġi. Il-petizzjoni tressqet mid-Deputati Luciano Busuttil u Antoine Borg.

Aqra aktar

Il-Front Kontra ċ-Ċensura jidħol fid-dibattitu dwar il-liġi tal-midja

F’konferenza tal-aħbarijiet Front Kontra ċ-Ċensura qalu li jinsabu kuntenti li l-Gvern qed jisma’ s-suġġeriment ta’ kulħadd dwar il-liġi tal-midja.

Il-Front innota b’sodisfazzjon li se jkun qed jitneħħa libell li ddeskrivewh bħala oxxen, fejn wieħed mill-vittmi ta’ dan il-libell kien Mark Camilleri, dan wara li kienu tellawh il-Qorti minħabba gazzetta li kien ippubblika fl-Università ta’ Malta.
Aqra aktar

Send this to a friend