Nicole Buttigieg – Page 74 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Kuntent b’Azzopardi u l-ħadma tiegħu!

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, m’għandux problema li deputat tiegħu ffirma u mexxa process li gawda minnu hu stess meta kien Segretarju Parlamentari. 

Dan anke jekk hawn eluf li dak li gawda minnu Jason Azzopardi f’ħames xhur ma gawdewx minnu fi snin.

F’perjodu fejn Jason Azzopardi kien qed jinnegozja proprjetà għalih personali, bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet ra li jibda l-proċess biex dik id-dar ma tibqax fuq konvenju mal-Awtorità tad-Djar kif kienet ilha għal snin twal.

Naturalment, biex sar dan ħallas il-gvern.  Aqra aktar

Jerġa’ jwiegħed dak li sar

Maqbud fuq sieq waħda wara li wiegħed xi ħaġa li diġa’ saret il-Kap tal-Oppożizzjoni, reġa’ prova jagħti l-impressjoni li se jkun hu li se jħallas lura ż-żieda fuq kirjiet tal-housing li daħlet b’liġi li għamel il-Partit Nazzjonalista.

Aqra aktar

Kandidati Nazzjonalisti jammettu li pressati: mingħajr proposti u mingħajr evidenza

Li l-Partit Nazzjonalista għadu mingħajr proposti elettorali li jaffetwa l-ħajja tan-nies illum qalha l-kandidat nazzjonalista Ivan Bartolo. Dan qal li n-nies qed isaqsuh meta l-Partit Nazzjonalista se joħroġ bil-proposti tiegħu. 

Ivan Bartolo qal li Simon Busuttil, li fi kliemu erba’ ġimgħat oħra se jkun Prim Ministru, se jmur l-Ewropa b’wiċċu minn quddiem.  Din id-dikjarazzjoni li ghamilha meta Transparency International qalet li l-iskema frodi minn fondi Ewropej li għamel l-Partit Nazzjonalista bil-Membri Parlamentari Ewropej tiegħu li krew uffiċini fid-dar centrali bi flus Ewropej kontra kull regola, għandha tigi investigata mill-OLAF.

Aqra aktar

1,030 ħaddiem b’aktar drittijiet

Is-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diżabiltà nieda l-politika għas-saħħa u s-sigurtà għall-ħaddiema li jaħdmu mad-Dipartiment tal-anzjani.

Politika li se tolqot lil 1,030 ħaddiem, li minnhom 730 ħaddiem tal-Gvern u 300 ħaddiem li jaħdmu mal-kuntrattur li huma, fost l-oħrajn, carers, professjonisti u ħaddiema li jaħdmu mal-anzjani kemm fil-komunità kif ukoll fid-djar tal-anzjani.

Aqra aktar

Il-‘whistleblower’ “għandha każ kriminali ieħor: akkużi foloz fil-konfront tal-Pulizija”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, qed jibbaża l-informazzjoni tiegħu fuq persuna li mhux biss għandha akkużi ta’ frodi iżda saħansitra għandha każ kriminali ieħor: akkużi foloz fil-konfront tal-Pulizija.

Dan ġie żvelat mill-Ministru u Deputat Mexxej Laburista Chris Cardona u l-Ministru Edward Zammit Lewis f’konferenza mtella’ fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.

Aqra aktar

“Simon Busuttil huwa ddisprat, perikoluż u rresponsabbli”

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qed jibbaża l-politika tiegħu fuq l-ħabiba tiegħu Daphne Caruana Galizia, li hija frodista tal-verità. Fejn biex toħloq storja dwar il-Prim Ministru kellmet whistleblower li qed taffaċċja akkużi kriminali dwar frodi.

Dan qalu d-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona waqt konferenza tal-aħbarijiet mtella’ fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Hu kompla billi qal li f’dawn l-aħħar għaxart ijiem ġie ffurmat ‘frame up’ dwar l-familja tal-Prim Ministru fejn Busuttil huwa ddisprat, perikoluż u rresponsabbli.

Aqra aktar

Attitudnijiet differenti; min imur bil-provi u min le

Daphne Caruana Galizia rrifjutat li tixhed quddiem il-Maġistrat Inkwirenti.

L-editur maniġerjali tal-maltatoday kiteb li meta hu jallega jmur iressaq il-provi. Xi ħaġa li mhix qed tagħmel Daphne Caruana Galizia, li fl-artiklu tiegħu Balzan qal li din tispara bl-adoċċ.

Kiteb dwar l-attitudni differenti li kien ħa mill-blogger nazzjonalista Daphne Caruna Galizia li ikkopera mal-pulizija meta zvela l-iskandlu taz-zejt .

Balzan qal li fl-stess ġurnata li f’Jannar tal-elfejn u tlettax zvela l-iskandlu ta’ zejt mar mill-ewwel bil-fatti u dokument li kellu f’idejh għand l-assistent kummissarju Michael Cassar biex tibda l-investigazzjoni.

Għal kuntrarju Saviour Balzan qal li Caruana Galizia tispara mingħajr ma tipprova evidenza  u tagħmel l-ħsara.

Zied li huwa dritt tal-qarrej li meta jaqraw aħbar din tkun kredibbli u pruvata b’evidenza.

Aqra aktar

Se joħorġu bonds b’rati vantaġġjużi għall-pensjonanti

Fis-sajf li ġej il Gvern se joħroġ bonds b’rati vantaġġjużi għall-pensjonanti. Aħbar li niżlet tajjeb mal-pensjonanti, li issa qed jaraw żieda fil-pensjonijiet u traħħis fil-kontijiet tal-enerġija. L-isfida tal-Gvern tibqa’ li t-tkabbir ekonomiku jilħaq lis-saffi kollha tas-soċjetà. Infatti bħalissa l-Gvern qed jaħdem biex jindirizza inġustizzji, bħal per eżempju dawk tal-Korpi.

Aqra aktar

Il-Bank tal-Iżvilupp: għaliex daqshekk importanti?

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni qablu mat-twaqqif tal-Bank Malti tal-izvilupp. Wegħda elettorali ta’ dan il-gvern, sabiex il-bank jgħin proġetti li jistgħu jkunu kruċjali għall-ekonomija ta’ pajjizna.

It-tmexxija tal-bank tal-izvilupp se tkun awtonoma u indipendenti mill-Gvern. Filfatt il-Gvern se jikkonsulta mal-Oppożizzjoni sabiex tintgħazel it-tmexxija tal-Bank.

Imma dan il-bank, għaliex huwa daqshekk importanti? X’differenza se jagħmel għall-pajjiż u kif inhu differenti minn  banek oħra? Tkellimna mad-Deputat Prim Ministru, Louis Grech.

Aqra aktar

Send this to a friend