Nicole Buttigieg | One News - Part 60

Nicole Buttigieg

Notifiki

€5,000,000 għan-negozji, biex jaħlu inqas

Tnediet skema maħsuba għal kumpaniji u entitajiet kummerċjali li jridu jnaqssu l-ispiża tagħhom b’rabta mal-produzzjoni tal-enerġija u jkunu iktar effiċjenti.

Fil-mira ta’ din l-iskema hmm lukandi, sptarijiet u binjiet kummerċjali, fejn hemm domanda kbira għall-enerġija s-sena kollha.

Staqsejna kif se taħdem l-iskema, kif tistgħu issegwu fil-filmat.

Aqra aktar

Allega u serraħ fuq karattru dubjuż

Issoktaw l-allegazzjonijiet b’rabta ma’ irregolaritajiet fil-VISAS mediċi, minkejja li sal-lum il-pulizija ma rriżultala xejn minn investigazzjoni li għamlet.

Kien Ivan Grech Mintoff, u eventwalment il-Partit Nazzjonalista, li tul il-jum tas-Sibt komplew jgħidu li tħallsu flus li qatt ma kellhom jitħallsu. Grech Mintoff għamel konferenza tal-aħbarijiet li fiha rrefera għal programm li għamel ma’ Ben Nasan, Sirjan li jgħid li hu Libjan u li qed jagħmel l-allegazzjonijiet.

Ben Nasan kien jaħdem kemm mal-Gvernijiet ta’ Tobruk kif ukoll ma’ dak ta’ Tripli, sakemm twaqqfu l-kuntatti kollha li kellhom miegħu wara affaċċja allegazzjonijiet mill-aktar serji ta’ serq ta’ fondi. Iżda Grech Mintoff ma riedx iwieġeb dwar dan u għadd kbir ta’ każi oħra li Nasan iffaċja.

“Ara l-programm u tara jekk uwiex kredibbli” qal Grech Mintoff.

Aqra aktar

Bis-sewwa jew bid-dnewwa… jidħlu Manoel Island

Attivisti mill-Front Emerġenza Ambjent daħlu Manoel Island wara li fetħu permezz tal-għodda l-ħadid li kien qed jgħalaq l-aċċess. Huma ħadu dan il-pass wara li l-Kunsill Lokali tal-Gżira għamel protest ġudizzjarju u saħansitra organizza protesta biex għamel il-punt li mhux aċċettabbli li l-post huwa magħluq mill-konsorzju MIDI li ma żammx il-kelma tiegħu mal-Gżirjani għal ħafna snin.Aqra aktar

Illum is-smigħ ta’ Leo Brincat

Wara xhur ta’ preparazzjoni , studji u riċerka, llum wara nofsinhar se jsir is-smigħ tal-Leo Brincat, in-nominat Malti li jista’ jinħatar membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri . Brincat, li l-kariga tiegħu kienet fis-settur finanzjarju, kellu jgħaddi minn dan is-smigħ f’Ġunju li għaddha, iżda ġie pospost.
Aqra aktar

Proġett ieħor ta’ edukazzjoni b’ruħ soċjali

Għaddejjien l-aħħar fazijiet fuq proġett li qed isir fiċ-ċentru Dun Manwel Attard li jinsab fil-Wardija. Dan huwa ċentru li jħarreġ persuni bi bzonnijiet speċjali.

Grazzi għal dan il-proġett, li sewa aktar minn żewġ miljun ewro, aktar zgħazagħ ingħataw l-opportunità li jitħarġu f’dan iċ-ċentru.

Tkellimna fost oħrajn ma’ Terry Aquilina, omm żagħżugħ li jattendi ċ-ċentru. Aqra aktar

L-Awtorità tal-Ippjanar tistudja Paceville

L-Awtorita tal-ipjannar qed tħejji studju biex Paċeville jinbidel f’żona iktar organizzata u jkun hemm spazji pubbliċi u miftuħa. Qed jiġi analizzat ukoll kif jista’ jsir xogħol ta’ tisbieħ u tinbidel l-infrastruttura li ma tantx tagħmel ġieħ lill-Paceville, żona frekwentata minn eluf ta’ turisti.
Aqra aktar

Niżvelaw x’iddiskutew fil-laqgħa tal-grupp parlamentari

• Iddiskutew id-distretti elettorali

• Se tibda kampanja li l-wiċċ tagħha hu Simon Busuttil

16.59: L-elezzjoni ġenerali ddominat ħafna mill-ħin fil-laqgħa tal-grupp parlamentari nazzjonalista tant li one.com.mt jista’ jiżvela kif fil-laqgħa ddiskutew fid-dettal il-bidla fid-distretti elettorali li jista’ jkun hemm.

Aqra aktar

Send this to a friend