Nicole Buttigieg | One News - Part 6

Nicole Buttigieg

Notifiki

Bartolo jħeġġeġ lill-kunsilliera jivvutaw LE għal Delia

Il-fazzjoni Busuttil għadha fil-ħin biex teħles mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Kiteb dwar dan fuq The Times of Malta, Ivan Bartolo, eks kandidat nazzjonalista u membru tal-ezekuttiv, u esponent ewlieni tal-fazzjoni Busuttil, li ġabar mitejn firma ta’ kunsillier sabiex Adrian Delia jerfa r-responsbailita u jirrizenja wara li wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar zewġ telfiet elettorali.

Bit-titlu – “We are still in time” – Ivan Barolo f’isem l-fazzjoni Busuttil, kiteb artiklu immirat għall-kunsilliera Nazzjonalisti. Bl-appell ikun wieħed li l-Partit Nazzjonalista għadu fil-ħin biex jeħles minn Adrian Delia bħala kap tal-partit.Aqra aktar

Ħabib ta’ Delia b’manuvri biex jattakka lil Busuttil

Julian Micallef ħabib tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, kien qiegħed iqabbad attivist Nazzjonalista sabiex isegwi l-passi ta’ xi nies u joħloq profili foloz fuq Facebook sabiex jattakka lin-nies tal-fazzjoni Busuttil.

Dan l-attivist Nazzjonalist bagħat ittra lil Adrian Delia u qallu li hu tqabbad minn Julian Micallef sabiex jagħmel ċerti affarijiet, li sal-lum il-ġurnata għadu ma jafx jekk kienx jaf b’dawn l-affarijiet, minħabba li Delia u Micallef huma ħobża u sikkina.

“Permezz ta’ din il-kitba hawnhekk qiegħed nikkonfermalek u niddikjara li Julian Micallef kien iqabbadni nagħmel ċertu affarijiet u sal-lum l-ġurnata għadni ma nafx jekk inti kontx taf b’dawn l-affarijiet” – kiteb dan l-attivist nazzjonalista lil Adrian Delia.

L-attivist Nazzjonalista qal li Micallef kien iqabbdu sabiex jattakka lid-deputati qrib ta’ Busuttil, l-aktar lid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi.

“Kien Julian Micallef li bagħatli ritratt tal-ex mara ta’ Jason Azzopardi miegħek Kap, meta kellek attività f’Marsaxlokk, biex intellgħu fuq wall personali tiegħi lejn tmiem tal-kampanja tiegħek,” Kiteb l-attivista nazzjonalista li kien ukoll biċċa waħda ma’ Delia.

Aktar minnhekk, żied li kien Julian Micallef li qabbdu joħloq profili foloz fuq Facebook biex ikun jista’ jużahom sabiex jattakka kandidati u d-deputati Nazzjonalisti. Fl-istess waqt ippubblika l-ismijiet tal-profili foloz li ħoloq.

“Dawn huma ismijiet ta’ fake profiles li Micallef kien iqabbadni nagħmel kull tant żmien biex ikun jista’ jużahom hu biex jattakka u jgħajjar  bl-iktar mod dispreġjattiv lil kandidati  u deputati nazzjonalisti stess.” – kiteb l-attivist nazzjonalista.

Fost l-ismijiet tal-profili foloz li kien imġiegħel joħloq mill-ħabib ta’ Adrian Delia, kien hemm l-ismijiet ta’ Ċensu Camilleri, Pawlu Muscat, John Theuma, George Piscopo, Marku Sargu, George Formosa, John Formosa, Paul Demanuele, Simon Degabriele, Tony Demanuele.

Intant, dan l-attivist nazzjonalista kiteb lil Delia li huwa qiegħed jgħid il-verità u issa qiegħed jibża’ li Julian Micallef jista’ jagħmel xi ħaġa lilu jew lil qrabatu tiegħu. Huwa kiteb li se jżomm lil Micallef responsabbli jekk jiġri dan.

 

 

Il-fazzjoni Busuttil ikollha ċċedi għax Delia beda jsabbat


Għajjat u tisbit iddominaw l-aħħar laqgħa tal-ezekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li damet aktar minn ħames sigħat u nofs.

Laqgħa li bdiet fis-sitta u nofs tat-Tlieta filgħaxija, bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia nstema’ jgħajjat kemm jiflaħ.

Iż-żewġ fazzjonijiet, il-fazzjoni Delia u l-fazzjoni Busuttil, pruvaw jaqblu u jsibu kompromess fuq il-mistoqsija li qed jintalbu jwieġbu l-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju li se jitlaqqa’ fl-aħħar Sibt tax-xahar.

Sorsi fil-laqgħa tal-eżekuttiv żvelaw ma’ ONE NEWS li fil-laqgħa Delia qabad jgħajjat u jsabbat u qal: “jekk ħa ngħajjat il-Kunsill Ġenerali jien, JIEN nissettja d-domanda u jien ngħid min għandu jitkecca”.

B’reazzjoni, il-President tal-Eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Calascione għamilha ċara li huwa lest li jirriżenja jekk l-Eżekuttiv ma jimxix mal-istatut, jiġifieri li l-Kunsill Ġenerali jiddibatti u jivvota fuq il-petizzjonijiet kollha, inkluż dik li ressqet il-fazzjoni Busuttil li sejħet għall-vot ta’ fiduċja fil-Kap Nazzjonalista Adrian Delia u biex jirriżenja.

Iżda wara dan kollu l-fazzjoni Busuttil , daharha mal-ħajt kellha ċċedi, u toqgħod għal dak li ddeċieda Delia.

L-għan tal-fazzjoni Busuttil hu li l-kunsilliera nazzjonalisti jivvutaw dwar il-futur ta’ Delia – meqjus bħala persuna mhux denju li jmexxi l-Partit u li wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-kunsilli lokali.

Wara laqgħa oħra mqanqla li ntemmet f’nofs illejl, ħareġ Adrian Delia u qal li l-mistoqsija li se jivvutaw dwahra l-kunsilliera nazzjonalisti hija dik li propona hu.

Iżda l-fazzjoni Busuttil  riedet li l-mistoqsija tkun ibbażata fuq vot iva biex Adrian Delia jerfa’ r-responsabbilità politika għall-qagħda mwiegħra li jinsab fiha l-partit Nazzjonalista u jirriżenja.

Viżibilment skomdu Delia, ma riedx jgħid jekk jirriżenjax jekk il-kunsilliera nazzjonalisti jivvutaw kontrih fil-kunsill ġenerali.

F’nofs il-laqgħa tal-eżekuttiv, x’ħin beda jinstema’ l-għajat u l-istorbju, ħareġ mil-laqgħa u telaq il barra d-deputat tal-fazzjoni Busuttil, Karol Aquilina. Bl-iskuża tkun li għandu impenn ieħor.

Il-ġurnalisti preżenti saqsew lil Adrian Delia dwar l-għajjat u t-tisbit li beda jinstemgħa mil-laqgħa tal-ezekuttiv. Iżda  Delia prova jirredikola dan u qal li dak sinjal tajjeb.

 

 

 

Delia jsabbat waqt il-laqgħa tal-eżekuttiv: jien nissettja d-domanda u ngħid min għandu jitkeċċa

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia nstema’ jgħajjat kemm jiflaħ waqt laqgħa oħra tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li matulha qed tiġi diskussa l-mistoqsija li qed jintalbu jwieġbu l-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju li se jitlaqqa’ fl-aħħar Sibt tax-xahar.

Aqra aktar

Il-PN jiddikjara l-petizzjoni kontra Delia bħala invalida

L-amministrazzjoni Nazzjonalista ddikjarat il-petizzjoni li ġabret il-fazzjoni Busuttil biex jitlaqqa’ Kunsill Ġenerali straordinarju li matulu talbu li jittieħed vot ta’ fiduċja f’Adrian Delia  bħala invalida.

Żvelat dan The Times of Malta li ġiet infurmata b’din id-deċiżjoni minn Francis Zammit Dimech, il-Kap tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista.

It-Times irrappurtat li l-fazzjoni Busuttil jinsabu taħt xokk, hekk kif qiegħed jaslilhom li l-amministrazzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Adrian Delia se tqies il-petitzzjoni tagħhom bħala invalida. Għalkemm l-amministrazzjoni Nazzjonalista għadha ma infurmatx lill-petizzjonisti b’din id-deċiżjoni, qalu li jinsabu rrabjati u inkoralati għal din id-deċiżjoni.

L-eks President tal-Eżekuttiv Mark Anthony Sammut qal lit-Times li din kienet aħbar għalihom u ma ġewx mgħarrfa b’din id-deċiżjoni.

Dan huwa insult għad-demokrazija li dejjem ħadem għaliha l-Partit Nazzjonalista qal l-ex President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut.

Sammut iddikjara li l-petizzjoni tagħhom hija valida għax aktar minn mija u ħamsin kunsillier iffirmaw il-petizzjoni skont l-istatut tal-Partit.

Ma’ The Times Mark Anthony Sammut qal li waqt il-laqgħa tal-eżekuttiv li saret fl-ewwel Ħamis tax-xahar, fl-ebda ħin l-amministrazzjoni Nazzjonalista ma qalet li l-petizzjoni hija invalida.

“Il-petizzjoni tagħna hija valida, u ħadd ma jista jbiddel din il-petizzjoni” iddikjara Sammut.

Tliet ġimgħat ilu l-fazzjoni Busuttil ppreżentat petizzjoni b’mitejn firma ta’ kunsillier Nazzjonalista jitolbu sabiex isir Kunsill Ġenerali u titressaq mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Kap Nazzjonalista Adrian Delia wara li wassal lill-partit nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali.

It-Times irrapportat li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jinsisti li l-vot dwar Adrian Delia jittieħed biss jekk il-mistoqsija li se jivvutaw dwarha l-kunsillieri Nazzjonalisti tintgħażel minn Adrian Delia.

Francis Zammit Dimech qal lit-Times li l-amministrazzjoni Nazzjonalista qiegħda tqies il-petizzjoni tal-fazzjoni Busuttil bħala invalida.

Żied li l-Kunsill Ġenerali straordinarju tal-Partit Nazzjonalista se jsir fuq talba ta’ Adrian Delia.

Iżda wara li tkellem ma’ The Times, Francis Zammit Dimech qal lin-newsbook li mhux vera li l-amministrazzjoni nazzjonalista qiegħda tqies l-petitzzjoni tal-fazzjoni Busuttil bħala invalida u li hu qatt ma qal dak il-kliem li bih ġie kwotat mill-ġurnalist Keith Micallef ta’ The Times of Malta. Din kienet it-tieni darba fi spazju ta’ ġimgħa li esponenti tal-partit Nazzjonalista ħarġu jakkużaw lil The Times li kwotathom ħażin.

 

 

 

 

Send this to a friend