Nicole Buttigieg – Page 6 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Delia jgħid li l-Partit Nazzjonalista ser ibiddel id-dinja

Il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, wera biċ-ċar li mal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ma tafx fejn int.

Wara li l-Partit Nazzjonalista wiegħdu fil-manifest għall-aħħar elezzjoni ġenerali u ftit tax-xhur ilu vvota favurih fil-Parlament, Adrian Delia issa ħareġ jgħid li għad trid tittieħed deċiżjoni aħħarija.

Aqra aktar

Delia jiddefendi lil Azzopardi dwar l-iskandlu tal-Lowenbrau

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħareġ jiddefendi lid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li għandu fuq rasu żewġ sentenza ta’ kundanna ċara mill-Qorti dwar il-każ skandaluż tal-art tal-Lowenbrau.

F’Lulju li għadda, il-Qorti tal-Appell ppreseduta mill-Imħallef Anthony Ellul kkonfermat li hemm responsabbiltà politika kbira ħafna li għandha tintrefa minn Jason Azzopardi dwar dan it-trasferiment tal-art li kien ġab il-kundanna wkoll tal-Awditur Ġenerali. Għal dawn l-aħħar ġimgħat Adrian Delia ma lissinx kelma dwar Azzopardi għajr li kien se jinjorah meta ħareġ jikteb kontrih fuq Facebook.Aqra aktar

Se jitħawlu 5,000 siġra jew arbuxell madwar San Ġwann

Madwar 5,000 siġra indiġena u arbuxell se jitħawlu madwar il-lokalità ta’ San Ġwann.

Dan tħabbar il-Ħamis filgħodu mill-Ministru għall-Ambjent Josè Herrera u s-Sindku ta’ San Ġwann Trevor Fenech fi żjara li għamlu fiż-żona magħrufa bħala Bellavista. Żona li tħalliet mitluqa minn kunsill preċedenti fejn kien hemm numru ta’ siġar mejta. Malli ħa t-tmexxija f’Ġunju li għadda, il-Kunsill ġdid, b’għajnuna tal-aġenzija Ambjent Malta, beda jirranġa din iż-żona.Aqra aktar

Raġel jinżamm arrestat wara li aggredixxa żewġ pulizija

Terence Grixti ta’ erbgħa u tlettin sena inzamm arrestat wara li allegatament aggredixxa żewġ uffiċjali tal-pulizija.

Il-kaz ġara nhar il-Ħadd filgħaxija fi Triq Mikiel Anton Vassalli f’San Ġiljan, meta l-akkuzzat twaqqaf bil-vettura tiegħu Alfa Romeo mill-pulizija għax kien qiegħed issuq mingħajr liċenzja u polza ta’ assigurazzjoni.

Għal xi raġuni qam argument, bl-akkuzzat aggredixxa u hedded surġent u kuntistabbli tal-pulizija. Huma weġggħu ħafif.

It-tlieta filgħodu tressaq il-qorti akkuzzat li saq mingħajr liċenzja u polza ta’ assigurazzjoni, m’obdiex l-ordnijiet tal-pulizija u li hedded u weġgħa zewġ pulizija ħafif.Aqra aktar

Raġel bi storja twila kriminali lura l-qorti wara li seraq strumenti mużikali

Raġel minn Ħal Qormi inzamm arrestat wara li allegatament seraq strumenti tal-muzika mingħand grupp tal-muzika lokali Cryptic Street.

Renald Baldacchino ta’ erbgħin sena ġie iddentifikat wara li kien hu li kiteb fuq il-Maltapark li jrid ibiegħ zewġ strumenti tal-muzika. Bl-istrumenti ġew iddentifikati mill-pulizija li huma l-stess strumenti li ġew misruqa iktar minn sena u nofs ilu mill-garaxx tal-grupp f’Birkirkara.

L-akkuzzat li għandu rekord kriminali wieġeb mhux ħati għall-akkuzi miġjuba kontrih.
Baldacchino li huwa riċediv ġie akkuzzat li kiser il-kundizzjonijiet marbuta mas-sentenza sospiza u l-ħelsien mill-arrest li ingħata għall-erba darbiet.

Għaldaqstant il-Maġistrat Neville Camilleri ordna sabiex l-akkuzzat jinzamm arrestat.

Il-Gvern mhux jiddiskuti li jgħolli l-kontijiet tad-dawl minkejja żieda fil-prezz taż-żejt

Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li kieku dan il-Gvern m’għamilx il-bidla strutturali fil-qasam tal-enerġija, kieku llum il-kabinett qiegħed jiddiskuti biex jgħolli l-kontijiet tad-dawl.

Dan wara li lbieraħ il-prezz internazzjonali taż-żejt spara ‘l fuq b’għaxar dollari l-barmil u f’livelli li konna ilna ma naraw sa mill-gwerra tal-Iraq. Dan wara attakk fuq sit ta’ produttur ewlieni taż-żejt fl-Arabja Dawdija.

Aqra aktar

Belti arrestat wara li ta daqqa ta’ ponn lil Pulizija

Raġel mill-Belt ġie arrestat wara li ilejla aggredixxa pulizija waqt il-qadi ta’ dmirijietu. ONE News jinsab infurmat li ilejla, pulizija tat-traffiku waqqaf lir-ragel barra l-mina ta’ Triq Reġjonali f’San Ġiljan minħabba li ma kellux in-numru tar-reġistrazzjoni mwaħħal mal-vettura u li kien bla liċenzja.

Jirriżulta li malli ġie mwaqqaf ir-raġel tilifha, ħebb għall-pulizija u tah daqqa ta’ ponn. Ir-raġel ġie arrestat u ittieħed l-għassa ta’ San Ġiljan għal aktar stħarriġ.

Il-pulizija li qala d-daqqa ta’ ponn ittieħed għall-kura u minn informazzjoni li ksibna rriżulta li għandu ġriehi ħfief.

L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.

Send this to a friend