Nicole Buttigieg | One News - Part 3

Nicole Buttigieg

Notifiki

BIL-FILMAT: Delia jkompli jattakka lill-fazzjoni ta’ Busuttil

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia uza l-intervista li kellu fuq il-midja nazzjonalista l-Ħadd filgħodu sabiex ikompli jattakka lill-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, li tridu jwarrab  minn Kap Nazzjonalista.

Adrian Delia wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar zewġ telfiet elettorali fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli lokali.

Izda Delia kellu messaġġ ċar u qal li dawn in-nies, b’referenza għall-fazzjoni ta’ Simon Busuttil, ma jistgħux jikkritikaw biss.

“Nies li iridu jagħtu u mhux biss li jikkritikaw biss.”

Attakka wkoll l-istituzzjonijiet fi ħdan l-Partit Nazzjonalista li ħarġu jikkritikawh. Fosthom il-Moviment Zghazagh Partit Nazzjonalista, il-Forum tal-Professjonisti u l-fergħa tal-anzjani fi ħdan il-Partit Nazzjonalista, l-APAN.

“L-istrutturi jitkellmu biss meta jkun hemm id-diffikultajiet ovvji.”

Adrian Delia għandu sejħiet fil-Partit Nazzjonalista, mod partikolari mid-deputati tal-fazzjoni ta’ Simon Busuttil, sabiex jerfa ir-responsabilita politika u jirrizenja minħabba li t-tmexxija tiegħu waslet biex il-Partit Nazzjonalista iġarrab l-ikbar zewġ telfiet elettorali.

Biz-zgħazagħ tal-Partit Nazzjonalista, l-MZPN, ukoll talbu għar-rizenja ta’ Adrian Delia u t-tmexxija.

Izda biex isalva ġildu fit-tmexxija tal-partit nazzjonalista, Adrian Delia qalilhom li l-Partit ilu zmien twil jitlef l-elezzjonijiet minn zmien Lawrnece Gonzi u Simon Busuttil.

“Ma rbaħniex elezzjoni waħda tal-Ewropa l-PN kemm ilhom isiru. Fil-Kunsilli lokali ilna ma nirbħu waħda 20 sena.”

Adrian Delia attakka ukoll lid-deputati nazzjonalisti, partikolarment lil dawk li ilmentaw li l-grupp parlamentari ilu ma jiltaqa’ minn April. Bl-iskuza ta’ Delia tkun li jitkellmu ftit minuti.

“Il-grupp parlamentari tagħna ma jridx jiltaqa’ biex sempliċiment iltaqa’ jew biex jgħidu li ma ltqajniex biex imorru l-Parlament u nitkellmu ftit minuti kuljum jew ftit sigħat fil-ġimgħa.”

B’reazzjoni, fi stqarrija l-Partit Laburista qal li f’ġimgħa fejn il-firda fil-Partit  Nazzjonalista dehret aktar fiċ-ċar minn qatt qabel, Adrian Delia baqa’ ma tgħallem xejn.

Qal li huwa inutli li Delia jipprova jagħmel ballun politiku l-inċident li seħħ is-Sibt filgħodu fil-Mellieħa biex jipprova jiskorja xi punti politiċi.

Qal li jkun aħjar jindirriza  l-isforzi tiegħu u jipprova jipproponi  miżuri tajbin għall-pajjiz bħala  Gvern alternattiv.

Sostna li l-unika darba li Delia tkellem fuq il-viżjoni tiegħu għal dan il-pajjiż waqt intervista tal-Ħadd,  kienet meta rrepeta li hu kontra l-proġett li jsiru t-toroq kollha ta’ pajjiżna b’investiment ta’ 700 miljun  ewro.

Dan minkejja li din kienet imwegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista sentejn ilu.

Kevin Cutajar fl-aħħar ħa s-siġġu ta’ David Stellini

Il-kandidat Nazzjonalista Kevin Cutajar se jiġi co-opted fil-Parlament wara li f’laqgħa oħra tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, ikkontesta waħdu biex jimla’ s-siġġu parlamentari li tbattal minn David Stellini fuq it-tlettax-il distrett.

Il-votazzjoni kellha ssir mill-ġdid wara li fi tmiem il-laqgħa tas-Sibt li għadda, l-ex president tal-partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut allega irregolarijiet fil-votazzjoni. Allegazzjonjiet li wasslu lil Jean Pierre Debono biex iċedi s-siġġu li kien rebaħ b’żewġ voti fuq Kevin Cutajar.

Aqra aktar

ARA: Claudio Grech jgħid li fil-PN m’hemmx fazzjonijiet

Id-deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li fil-Partit Nazzjonalista m’hemmx fazzjonijiet.

Grech qal dan waqt li kien qed jieħu sehem fil-programm Dissett li ttratta l-kriżi politika fil-Partit Nazzjonalista. Huwa pprova jagħti l-impressjoni li l-grupp parlamentari mhux maqsum bejn il-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil u l-fazzjoni tal-Kap Adrian Delia. Saħansitra qal li din hija narattiva li ħareġ biha l-Partit Laburista.

Aqra aktar

ARA: 11-il sena mindu Joseph Muscat laħaq Mexxej tal-Partit Laburista

Is-6 ta’ Ġunju 2008. Data kruċjali li mmarkat il-bidu ta’ kapitlu mill-isbaħ għall-Partit Laburista.

Partit li nbidel f’Partit rebbieħ, frott l-għażla għaqlija li għamlu d-delegati tal-Partit Laburista meta ħdax-il sena ilu għażlu lil Joseph Muscat bħalha l-Mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista.

Bl-għajta “Ġenerazzjoni Rebbieħa”, dakinhar Jospeh Muscat fl-età zgħazugħa ta’ erbgħa u tletin sena, kien qal li l-viżjoni tiegħu hija li jiftaħ staġun politiku ġdid għall-pajjiżna. Iżda fuq kollox, ried li jagħmel lill-Partit Laburista Partit rebbieħ.

Bil-poplu Malti u Għawdxi, emmen u afda f’Joseph Muscat, li tah mandat elettorali b’saħħtu u storiku, f’elezzjoni waħda wara l-oħra.

Aqra aktar

Ħu Chris Said b’attakk fuq it-tmexxija tal-PN

“Għażiż Adrian Delia… għadek ma rrealizzajtx li kemm ilek Kap ma ħadtx deċizjoni waħda li għaqdet u li mexxietna pass wieħed ‘il quddiem?.”

Hekk iddikjara s-sindku nazzjonalista tan-Nadur Għawdex Edward Said li jiġi wkoll ħu d-deputat Nazzjonalista Għawdxi Chris Said.

Edward Said talab għar-rizenja ta’ Adrian Delia u tmexxija għax fost oħrajn m’għaqqadtx partit.

“Kap… int u shabek kontu fdati bit-tmexxija, u minkejja dan m’għaqqadtux, ma mexxejtux lill-partit imqar pass zgħir lejn fejn jixraqlu. Ma ppruvajtux tirranġaw is-sitwazzjoni bil-galbu… għaldaqstant ningħaqad ma’ Mark u nitlobkom twarrbu, għax il-fiduċja tiegħi tliftuha wkoll.”

Fuq facebook, is-Sindku Nazzjonalista tan-Nadur faħħar ukoll lil Mark Anthony Sammut talli rriżenja minn President tal-Eeżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.

“Prosit Mark Anthony Sammut li tkellimt, spjegajt, u fissirt” – kiteb Said.

Is-Sindku Nazzjonalista kellu kliem ta’ kundanna wkoll lejn is-segretarju ġenerali Clyde Puli.

“Għażiż Clyde Puli… għadek ma ndunajtx li l-Partit mhux ċirklu, u li n-Nazzjonalisti mhumiex buffi… kemm se ddum iddur mal-lewża, u taħrab mir-realtà?”

U lil Jean Pierre Debono qallu li qiegħed juża l-Partit –

“Għażiż Jean Pierre Debono… għadek ma stenbaħtx li l-PN mhux tiegħek biss u li ma tistax tibqa’ tużah għall- gost u pjaċir tiegħek kif jaqbillek?”

Huwa kellu appell għad-deputati nazzjonalisti u nies li jimmilitaw fil-Partit, sabiex iqumu mir-raqda u jiġġieldu għall-Partit.

“Għeziez Deputati, Amministrazzjoni, Membri fi hdan l-istrutturi, Tesserati u Attivisti… meta se nqumu mir-raqda u niġġieldu għall-partit li tant inħobbu… possibbli hemm bżonn jispiċċa għalkollox biex kulħadd jagħmel pass, jitkellem u jieħu azzjoni?!” – staqsa Said.

Għaldaqstant, is-Sindku tan-Nadur qal li f’ġieħ is-sewwa il-Partit Nazzjonalista għandu bzonn Kap ġdid.

“Għandna bżonn immedjatament persuna li tgħaqqadna, li ma tpoġġiex l-interessi tagħha l-ewwel u qabel kollox, li b’umiltà m’ghandha l-ebda aspirazzjoni oħra ħlief li tgħaqqad u ssaħħaħ.”

F’ġieħ is-sewwa… f’ġieħ is-sewwa l-Partit Nazzjonalista.” temm jgħid Said.

Deputat tal-PN irid lil Cutajar jieħu s-siġġu ta’ Stellini

 

Id-Deputat Nazzjonalista Għawdxi Fredrick Azzopardi irid lill-kandidat Għawdex Kevin Cutajar jieħu s-siġġu parlamentari ta’ David Stellini.

Kevin Cutajar, ikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq it-tlettax-il distrett u flimkien mal-kordinatur politiku Jean Pierre Debono wera l-interess tiegħu f’dan is-siġġu.

Wara l-allegat tbgħabgħis fl-elezzjoni tal-ezekuttiv minn Jean Pierre Debono, fl-elezzjoni bejn Cutajar u Jean Pierre Debono, Debono kien kostrett ma jaċċettax is-siġġu li rebaħ b’zewġ voti.

Wara din id-deċiżjoni, Cutajar kiteb lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u talbu jinformah kif se jmexxi l-partit issa li l-uniku persuna li għadha bl-interess li jimla’ s-siġġu parlamentari huwa hu.

Mistoqsi minn ONE NEWS dwar it-talb li għamel lil Puli, Cutajar li qal li qed jistenna risposta, ma kkummentax.

Min-naħa tiegħu, id-deputat Nazzjonalista Fredrick Azzopardi qal li s-siġġu ta’ Stellini għandu jieħdu Kevin Cutajar.

Il-viċi kap Nazzjonalista David Agius qal li se jitkellem fil-Partit Nazzjonalista.

Intant sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li t-tmexxija Nazzjonalista qed tkompli ttawwal il-proċess biex tlaqqa’ mill-ġdid l-eżekuttiv tal-partit Nazzjonalista biex tiddeċiedi min għandu jieħu s-siġġu ta’ Stellini.

L-istess sostna li l-fazzjoni tal-Kap Adrian Delia ma tridx lil Cutajar fis-siġġu parlamentari ta’ Stellini minħabba li hu meqjus persuna oħra qrib il-fazzjoni tal-ex kap Nazzonalista Simon Busuttil.

 

Deputat tal-PN jgħid li Delia jrid gwerra kontrihom

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adria Delia għamel ġennata meta ddikjara gwerra kontra għadd ta’ deputati fil-grupp parlamentari Nazzjonalista.

Hekk iddikjara Deputat Nazzjonalista bil-kundizzjoni li jibqa’ anonimu ma’ The Times of Malta fil-ħarġa tal-Erbgħa.

Dan id-deputat nazzjonalista irreaġixxa għal intervista li kellu l-kap nazzjonalista Adrian Delia fuq Times Talk fejn attakka għadd ta’ deputati Nazzjonalisti li kienu involuti fix-shadow cabinet tal-ex kap Nazzjonalista Simon Busuttil.

“A coach needs to actually first choose the players he wants to be with. It’s very difficult for a coach to work with a team he already found there.”

Deputat Nazzjonalista ieħor li tkellem ma’ The Times qal li b’dikjarazzjonijiet bħal dawn Adrian Delia, bla ma jaf, żvela l-istrateġija tiegħu li jeħles minn numru ta’ deputati Nazzjonalisti. Waqt li staqsa r-raġunament dwar dan il-kumment, qal li ebda mexxej ma’ jitkellem b’dan il-mod li jifred flok jgħaqqad.

Intant it-Times irrappurtat ukoll li l-Grupp parlamentari Nazzjonalista ilu xahrejn ma jitlaqa’, u fil-kriżi li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista, id-deputati Nazzjonalisti għadhom bla data ta’ meta se jiltaqgħu bħal grupp parlamentari.

Sorsi fil-grupp parlamentari Nazzjonalista li tkellmu mat-Times of Malta, qalu li l-aħħar laqgħa tal-grupp parlamentari saret fil-ħmistax ta’ April, ftit ġimgħat biss qabel bdiet il-kampanja elettorali.

Skond l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, il-Grupp Parlamentari jrid jiltaqa’ minn tal-inqas darba f’xahar jew  fuq talba tal-kap. L-istatut jgħid ukoll li l-grupp parlamentari jista’ jitlaqqa jekk issir talbu minn terz tad-deputati.

Mat-times il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Cutajar ma riedx jikkummenta.

It-Times qalet li minkejja li Adrian Delia ilu fit-tmexxija sa minn Settembru ta’ sentejn ilu, għadu ma rebaħx il-fiduċja tad-deputati tiegħu li privatament lissnu t-tħassib tagħhom dwar il-karattru dubjuż ta’ Delia li għadu qed jiffaċċja allegazzjonjiet gravi ta’ ħasil ta’ flus li ġejjin mill-prostituzzjoni.

B’reazzjoni, Delia u dawk ta’ madwaru akkużaw lill-fazzjoni ta’ Simon Busuttil bi bsaten fir-roti u li baqgħu ma jridux jilqgħu r-rieda demokratika tal-maġġoranza assoluta tat-tesserata tal-partit Nazzjonalista.

 

 

Debono jippublika l-paga tiegħu biex jagħlaq ħalq Arrigo

Il-kordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean Pierre Debono li jinsab f’nofs kontroversja dwar allegazzjonijiet li tbagħbis f’elezzjoni interna oħra fil-Partit Nazzjonalista, kien imġiegħel jippubblika s-salarju li jdaħħal mill-Partit Nazzjonalista.

Fuq Facebook, Jean Pierre Debono qal li fl-aħħar tax-xahar li għadda huwa daħħal f’idu fix-xahar elfejn, mitejn tmienja u tlettin ewro.

Ammont li skont sorsi fil-Partit Nazzjonalista ma jitwemminx. Fost dawk li ma jemmnux lil Debono hemm il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo li b’kitbietu ta x’jifehm li jaqla’ ħafna iktar minn hekk. Nifhmu li fl-irwol tiegħu ta’ Viċi Kap Nazzjonalista għall-affarijiet tal-Partit, Robert Arrigo jaf sew kif qed jintefqu l-flus fil-Partit Nazzjonalista.

Fil-fatt fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tas-Sibt kien hemm battibekk jaħraq bejn Arrigo u l-koppja Debono.

Quddiem il-membri kollha tal-eżekuttiv, Robert Arrigo qal lil Jean Pierre Debono, “Missek tistħi, iż-żieda li tlabt ma ħadtix?”.

Dan b’referenza għall-paga tajba li Debono qed jitħallas wara li ċeda s-siġġu lil Delia.

Kien hawn li mart Debono u deputat parlamentari Kristy Debono qamet taqbeż għal żewġha iżda Arrigo f’dadigħa liema bħala bilkemm ta ċans tiftaħ ħalqha u qalilha, “You shut up!”

Il-ġlied kompla fuq Facebook, b’Robert Arrigo jgħid li Debono huwa bniedem ħażin li qed jaqla’ pagi kbar ħafna mill-Partit.

B’botta diretta lejn Jean Pierre Debono Arrigo għalaq billi talab għar-riżenja ta’ dak li ddeskriva bħala “xitan”. Saħansitra, Robert Arrigo qabbel lil Jean Pierre Debono u lil martu Kristy Debono ma’ lpup.

Biex jipprova jagħlaq ħalq Arrigo, Debono xerred fuq facebook is-salarju li għandu mill-Partit Nazzjonalista.

B’reazzjoni għall-kritika li dabbar minn bosta partitarji Nazzjonalisti, reġgħet ħarġet taqbeż għalih martu Kirsty Debono.

Fuq Facebook, kitbet li hemm ħafna allegazzjonijiet dwar l-paga li jaqla’ zewġha minn nies fil-Partit Nazzjonalista li għandhom skopijiet ulterjuri.

Send this to a friend