Nicole Buttigieg – Page 2 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Se jitħawlu 5,000 siġra jew arbuxell madwar San Ġwann

Madwar 5,000 siġra indiġena u arbuxell se jitħawlu madwar il-lokalità ta’ San Ġwann.

Dan tħabbar il-Ħamis filgħodu mill-Ministru għall-Ambjent Josè Herrera u s-Sindku ta’ San Ġwann Trevor Fenech fi żjara li għamlu fiż-żona magħrufa bħala Bellavista. Żona li tħalliet mitluqa minn kunsill preċedenti fejn kien hemm numru ta’ siġar mejta. Malli ħa t-tmexxija f’Ġunju li għadda, il-Kunsill ġdid, b’għajnuna tal-aġenzija Ambjent Malta, beda jirranġa din iż-żona.Aqra aktar

Raġel jinżamm arrestat wara li aggredixxa żewġ pulizija

Terence Grixti ta’ erbgħa u tlettin sena inzamm arrestat wara li allegatament aggredixxa żewġ uffiċjali tal-pulizija.

Il-kaz ġara nhar il-Ħadd filgħaxija fi Triq Mikiel Anton Vassalli f’San Ġiljan, meta l-akkuzzat twaqqaf bil-vettura tiegħu Alfa Romeo mill-pulizija għax kien qiegħed issuq mingħajr liċenzja u polza ta’ assigurazzjoni.

Għal xi raġuni qam argument, bl-akkuzzat aggredixxa u hedded surġent u kuntistabbli tal-pulizija. Huma weġggħu ħafif.

It-tlieta filgħodu tressaq il-qorti akkuzzat li saq mingħajr liċenzja u polza ta’ assigurazzjoni, m’obdiex l-ordnijiet tal-pulizija u li hedded u weġgħa zewġ pulizija ħafif.Aqra aktar

Raġel bi storja twila kriminali lura l-qorti wara li seraq strumenti mużikali

Raġel minn Ħal Qormi inzamm arrestat wara li allegatament seraq strumenti tal-muzika mingħand grupp tal-muzika lokali Cryptic Street.

Renald Baldacchino ta’ erbgħin sena ġie iddentifikat wara li kien hu li kiteb fuq il-Maltapark li jrid ibiegħ zewġ strumenti tal-muzika. Bl-istrumenti ġew iddentifikati mill-pulizija li huma l-stess strumenti li ġew misruqa iktar minn sena u nofs ilu mill-garaxx tal-grupp f’Birkirkara.

L-akkuzzat li għandu rekord kriminali wieġeb mhux ħati għall-akkuzi miġjuba kontrih.
Baldacchino li huwa riċediv ġie akkuzzat li kiser il-kundizzjonijiet marbuta mas-sentenza sospiza u l-ħelsien mill-arrest li ingħata għall-erba darbiet.

Għaldaqstant il-Maġistrat Neville Camilleri ordna sabiex l-akkuzzat jinzamm arrestat.

Il-Gvern mhux jiddiskuti li jgħolli l-kontijiet tad-dawl minkejja żieda fil-prezz taż-żejt

Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li kieku dan il-Gvern m’għamilx il-bidla strutturali fil-qasam tal-enerġija, kieku llum il-kabinett qiegħed jiddiskuti biex jgħolli l-kontijiet tad-dawl.

Dan wara li lbieraħ il-prezz internazzjonali taż-żejt spara ‘l fuq b’għaxar dollari l-barmil u f’livelli li konna ilna ma naraw sa mill-gwerra tal-Iraq. Dan wara attakk fuq sit ta’ produttur ewlieni taż-żejt fl-Arabja Dawdija.

Aqra aktar

Belti arrestat wara li ta daqqa ta’ ponn lil Pulizija

Raġel mill-Belt ġie arrestat wara li ilejla aggredixxa pulizija waqt il-qadi ta’ dmirijietu. ONE News jinsab infurmat li ilejla, pulizija tat-traffiku waqqaf lir-ragel barra l-mina ta’ Triq Reġjonali f’San Ġiljan minħabba li ma kellux in-numru tar-reġistrazzjoni mwaħħal mal-vettura u li kien bla liċenzja.

Jirriżulta li malli ġie mwaqqaf ir-raġel tilifha, ħebb għall-pulizija u tah daqqa ta’ ponn. Ir-raġel ġie arrestat u ittieħed l-għassa ta’ San Ġiljan għal aktar stħarriġ.

Il-pulizija li qala d-daqqa ta’ ponn ittieħed għall-kura u minn informazzjoni li ksibna rriżulta li għandu ġriehi ħfief.

L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.

Send this to a friend