Nicole Buttigieg – Page 2 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Il-Prim Ministru jwieġeb lill-familja Caruana Galizia

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ippubblika kontro-protest li għamel b’risposta għall-protest li sar it-Tnejn mill-familja Caruana Galizia.

Permezz tal-Avukat Victoria Buttigieg mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota l-izviluppi importanti li seħħew fl-aħħar jiem mill-istituzzjonijiet tal-pajjiż, li għall-kuntrarju ta’ dak li jintqal fuqhom, jaħdmu u jagħmlu xogħol sew.

Il-Prim Ministru ddikjara li bl-ebda mod ma ndaħal u m’għandu ebda ħsieb li jindaħal fl-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.Aqra aktar

Yorgen Fenech iwaqqa’ l-każ li fetaħ kontra l-Ispettur Keith Arnaud

In-negozjant Yorgen Fenech ta’ 38 sena, li qed jinżamm arrestat fil-Facilità Korettiva ta’ Kordin, waqqa’ l-mandat ta’ inibizzjoni fil-Qorti li fetaħ kontra l-Kap tal-iskwadra tal-omiċidji Keith Arnaud.

Nhar il-Ġimgħa huwa mar il-Qorti u tkellem mal-ġurnalisti, fejn ilmenta biex l-Ispettur Arnaud jitneħħa mill-każ u ma jkompliex jinvestigah. Dan anki jekk kien ilu għaxart ijiem jinterroga lil Fenech.

Aqra aktar

Ara l-wasla ta’ Yorgen Fenech fil-Ħabs ta’ Kordin

In-negozjant Yorgen Fenech ta’ tmienja u tletin sena li joqgħod f’Portomaso f’San Ġiljan inżamm arrestat wara li s-sibt filgħaxija tressaq il-qorti mixli li ppromwova, ikkostitwixxa, organizza jew ħallas għall-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia fis-sittax ta’ Ottubru ta’ sentejn ilu.

Aqra aktar

Yorgen Fenech jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati

In-negozjant Yorgen Fenech ta’ 38 sena inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih wara li s-Sibt filgħaxija tressaq il-Qorti akkużat b’kumpliċita fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia fis-sittax ta’ Ottubru elfejn u sbatax.

Il-Qorti fetħet b’urġenza, sabiex tressa quddiem il-Maġistrat Audrey Demicoli. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi tal-qtil ta’ Caruana Galizia.

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Kap tal-Iskwadra tal-Omiċidji Keith Arnaud assistit minn Kurt Zahra.

L-Ispettur Arnaud akkuża lil Fenech li ma’ terzi uża splussiv sabiex joqtol u jqiegħed ħajjet ħaddieħor f’periklu.

Huma ordnaw sabiex jiġu sekwestrati l-assi tiegħu.

B’tonn baxx, huwa wieġeb il-mistoqsijiet tal-Qorti fosthom huwa qal li jaħdem bħala Direttur.

Huwa ġie arrestat għall-ewwel darba fl-għoxrin ta’ Novembru. Matul dawn il-ħdax-il ġurnata. Bl-Ispettur Keith Arnaud ilu sentejn jinvestiga dan l-omicidju bl-għajnuna tal-Europol u l-FBI.

L-Ispettur Arnaud qal li Fenech ġie arrestat fl-għoxrin ta’ Novembru fil-05:45 am. Qal li l-pulizija kienet ilha issewgi l-pass ta’ Fenech, fejn arrestatu meta kien fuq il-jott tiegħu.

Matul dawn il-ħdax-il ġurnata huwa ġie Arrestat ħames darbiet u ingħata l-police bail erba’ darbiet.

Il-Maġistrat Demicoli ordnat sabiex Fenech jinżamm arrestat fil-Faċilità korettiva ta’ Kordin.

Issa fil-jiem li ġejjien ser tkun qiegħda tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda.

Fl-awla numru disgħa kien hemm preżenti l-familja ta’ Caruana Galizia li qegħdin jiġu assistiti mill-avukati u d-deputati nazzjonalisti Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia.

DIRETT: YORGEN FENECH JITRESSAQ IL-QORTI B’RABTA MAL-QTIL TA’ DCG

BIL-FILMAT: Il-Qorti tiċħad it-talba ta’ Yorgen Fenech – tgħid li l-arrest huwa skont il-liġi

Il-Qorti ċaħdet rikors li ppreżenta n-negozjant Yorgen Fenech sabiex jingħata rilaxx effettiv wara li lmenta li qiegħed jiġi arrestat diversi drabi.

In-negozjant Yorgen Fenech, is-suspettat ewlieni fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, reġa’ ġie arrestat is-Sibt fid-disgħa ta’ filgħodu sabiex ikomplu l-investigazzjonijiet b’rabta ma’ dan l-omiċidju.

Aqra aktar

Deċiżjoni tal-Qorti fil-ġlieda bejn Manuel u Adrian Delia


Il-qorti ordnat lill-midja nazzjonalista sabiex tippubblika dritt ta’ risposta li l-eks chief of staff ta’ Austin Gatt – Manuel Delia naqset milli tippubblika wara li għajritu giddieb.

Id-deċiżjoni ngħatat fl-istess waqt li kompliet tissokta fil-beraħ il-qasma bejn il-fazzjoni tal-Kap Adrian Delia u l-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil.

Aqra aktar

Send this to a friend