Nicole Buttigieg – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Il-firda fil-PN kienet tidher ukoll fil-‘mass meeting’ tal-Indipendenza

L-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u l-ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa m’attendewx għall-mass meeting tal-Indipendenza.

F’Dawn l-aħħar sentejn, kemm ilu Delia kap, Simon Busuttil qatt m’attenda għall-mass meeting li jorganizza l-Partit Nazzjonalista sabiex ifakkar l-Indipendenza.

Iżda, l-ġimgħa filgħaxija barra d-Dar Ċentrali, lanqas David Casa m’attenda sabiex isegwi d-diskors tal-Kap, f’dak li kellu jkun mass meeting Nazzjonalista.

Simon Busuttil u David Casa huma żewġ esponenti ewlenin mill-fazzjoni li taħdem kontra Adrian Delia għax ma jemmnux li għandu jkunu l-persuna li jmexxi l-Partit Nazzjonalista.

Dan anki minħabba l-allegazzjonijiet serji li hemm fil-konfront ta’ Delia fosthom li daħħal flus f’kont bankarju f’Jersey ġejjien mill-prostituzzjoni.

Fil-mass meeting, kienet tinħass sew li l-Partit Nazzjonalista għadu maqsum bejn il-fazzjoni Delia u l-fazzjoni Busuttil.

Fid-diskors tiegħu Adrian Delia semma l-kapijiet kollha li kellu l-Partit Nazzjonalista mill-indipendenza l’hawn imma ħalla barra lill-eks kap Simon Busuttil.

Minkejja li għal dan is-suppost mass meeting attendew deputati mill-fazzjoni Busuttil – bħal Beppe Fenech Adami, Jason Azzopardi, Karol Aquilina u Therese Comodini Cachia, dawn ma tantx kienu entużjasti waqt id-diskors ta’ Delia.

Sabiex jintgħoġob ma dawn id-deputati mill-fazzjoni Busuttil, Adrian Delia qal li se jnizzel in-nies fit-toroq u se jitkellem barra minn Malta kontra pajjizna. Kif kien jagħmel Simon Busuttil u l-ewroparlamentari David Casa u Roberta Metsola.

Qabel Delia indirizza lill-partitarji nazzjonalisti, s-segretarju ġenerali Clyde Puli li ġġustifika t-telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista, billi waħħal fl-elettorat Malti għax qal li lill-Partit Nazzjonalista ma fehmu ħadd.

F’Mejju li għaddha taħt Adrian Delia, l-Partit Nazzjonalista tilef l-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali.

B’Adrian Delia u t-tmexxija, wara din it-telfa organizzaw festi fqar sabiex jiċċelebraw il-ħamsa u ħamsin sena mill-Indipendenza. Festi li mill-Fosos tal-Furjana, saru barra d-Dar Ċentrali.

 

 

 

Casa u Azzopardi jattakkaw l-inkjesta pubblika dwar DCG

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qal li se jlaqqa l-grupp parlamentari Nazzjonalista sabiex jiddiskuti l-inkjesta pubblika li ħatar il-gvern dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

F’intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, qal li se jkun qiegħed jitkellem mad-deputati nazzjonalisti dwar din l-inkjesta.

Aqra aktar

Id-diskors ta’ Delia miżgħud b’attakki lejn il-ħidma tal-Gvern – inkluż il-proġett tal-junction tal-Marsa

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħareġ jattakka l-proġett infrastrutturali tal-Junction tal-Marsa.

Tlett sigħat wara li bdew jgħaddu l-ewwel vetturi minn fuq l-ewwel żewġ strutturi tal-flyovers minn sebgħa, Adrian Delia kkritika dan il-proġett li se jnaqqas it-traffiku fin-naħa ta’ isfel ta’ Malta.

Aqra aktar

Delia l-istess tas-sena l-oħra… din is-sena żied l-attakk fuq il-proġett tal-flyover tal-Marsa

Siegħa wara li ġew inawgurati l-ewwel żewġ flyovers minn sebgħa fil-Marsa, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħareġ jattakka dan il-proġett li għandu l-għan li jnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku f’din l-aktar żona traffikuża fin-Nofsinhar ta’ Malta.

Delia għamel din id-dikjarazzjonijiet f’mass meeting quddiem id-Dar Ċentrali b’rabta mal-festi tal-Indipendenza.

Bis-solità retorika tiegħu u b’nuqqas ta’ viżjoni għall-pajjiżna, Adrian Delia qal li l-Gvern kulma għamel f’dan il-proġett huwa li wessa’ t-triq.

“Mar jiftaħ triq usa biex jgħabbi iktar karozzi” qal Delia.

Fil-mass meeting tal-Ħamis filgħaxija kienet tinħass sew apatija kbira fost il-partitarji Nazzjonalisti li attendew għalih barra d-Dar Ċentrali. Dan għall-kuntrarju ta’ dak li kien isir fl-imgħoddi meta dan l-avveniment kien jiġi ċċelebrat fuq il-Fosos tal-Floriana.

Adrian Delia kritika kull settur tal-ekonomija ta’ pajjiżna u qal li l-Partit Nazzjonalista se jniżżel lin-nies fit-toroq.

Huwa ma waqafx jattakka lill-Prim Ministru Joseph Muscat u naqas milli jsemmi proposta waħda ta’ kif se jagħmel biex itejjeb il-livell tal-għajxien tal-poplu Malti.

Għal mass meeting spikka n-nuqqas tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u tal-ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa li fl-aħħar jiem ħareġ jisfidah dwar in-nomina ta’ Helena Dalli bħala Kummissarju Ewropew.

B’reazzjoni għad-diskors ta’ Delia, il-Partit Laburista qal li li kieku ried il-Kap tal-Partit Nazzjonalista seta’ jiffranka għal kollox l-ispiża taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza. “Dan għax Adrian Delia llejla seta’ xandar id-diskors tas-sena l-oħra”, qal il-Partit Laburista.
Innota li quddiem id-Dar Ċentrali Delia kellu l-istess negattività, l-istess attakki fuq l-investiment u l-ebda proposti. “Biex inkunu ġusti miegħu żied l-attakk fuq il-proġett tal-flyover tal-Marsa”, qal il-Partit Laburista waqt li saħaq li tassew li Adrian Delia ma tgħallem xejn mil-lezzjoni li tah il-poplu f’Mejju li għadda.

Delia jgħid li hu mhux Joseph Muscat

Ostaġġ tal-fazzjoni ta’ Simon Busuttil, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia tkellem dwar il-gidba Egrant li saret fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u familtu.

Quddiem il-partitarji Nazzjonalisti fid-Dar Ċentrali, Adrian Delia li f’Mejju li għadda tilef kawża kostituzzjonali li fiha l-qorti ċaħdet it-talbiet kollha tiegħu biex jiġi ppubblikat b’mod sħiħ ir-rapport tal-inkjesta, qal li jrid ir-rapport kollu.

Aqra aktar

Delia jgħid li l-Partit Nazzjonalista ser ibiddel id-dinja

Il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, wera biċ-ċar li mal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ma tafx fejn int.

Wara li l-Partit Nazzjonalista wiegħdu fil-manifest għall-aħħar elezzjoni ġenerali u ftit tax-xhur ilu vvota favurih fil-Parlament, Adrian Delia issa ħareġ jgħid li għad trid tittieħed deċiżjoni aħħarija.

Aqra aktar

Delia jiddefendi lil Azzopardi dwar l-iskandlu tal-Lowenbrau

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħareġ jiddefendi lid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li għandu fuq rasu żewġ sentenza ta’ kundanna ċara mill-Qorti dwar il-każ skandaluż tal-art tal-Lowenbrau.

F’Lulju li għadda, il-Qorti tal-Appell ppreseduta mill-Imħallef Anthony Ellul kkonfermat li hemm responsabbiltà politika kbira ħafna li għandha tintrefa minn Jason Azzopardi dwar dan it-trasferiment tal-art li kien ġab il-kundanna wkoll tal-Awditur Ġenerali. Għal dawn l-aħħar ġimgħat Adrian Delia ma lissinx kelma dwar Azzopardi għajr li kien se jinjorah meta ħareġ jikteb kontrih fuq Facebook.Aqra aktar

Se jitħawlu 5,000 siġra jew arbuxell madwar San Ġwann

Madwar 5,000 siġra indiġena u arbuxell se jitħawlu madwar il-lokalità ta’ San Ġwann.

Dan tħabbar il-Ħamis filgħodu mill-Ministru għall-Ambjent Josè Herrera u s-Sindku ta’ San Ġwann Trevor Fenech fi żjara li għamlu fiż-żona magħrufa bħala Bellavista. Żona li tħalliet mitluqa minn kunsill preċedenti fejn kien hemm numru ta’ siġar mejta. Malli ħa t-tmexxija f’Ġunju li għadda, il-Kunsill ġdid, b’għajnuna tal-aġenzija Ambjent Malta, beda jirranġa din iż-żona.Aqra aktar

Raġel jinżamm arrestat wara li aggredixxa żewġ pulizija

Terence Grixti ta’ erbgħa u tlettin sena inzamm arrestat wara li allegatament aggredixxa żewġ uffiċjali tal-pulizija.

Il-kaz ġara nhar il-Ħadd filgħaxija fi Triq Mikiel Anton Vassalli f’San Ġiljan, meta l-akkuzzat twaqqaf bil-vettura tiegħu Alfa Romeo mill-pulizija għax kien qiegħed issuq mingħajr liċenzja u polza ta’ assigurazzjoni.

Għal xi raġuni qam argument, bl-akkuzzat aggredixxa u hedded surġent u kuntistabbli tal-pulizija. Huma weġggħu ħafif.

It-tlieta filgħodu tressaq il-qorti akkuzzat li saq mingħajr liċenzja u polza ta’ assigurazzjoni, m’obdiex l-ordnijiet tal-pulizija u li hedded u weġgħa zewġ pulizija ħafif.Aqra aktar

Send this to a friend