Nicole Buttigieg | One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Il-PN jiddikjara l-petizzjoni kontra Delia bħala invalida

L-amministrazzjoni Nazzjonalista ddikjarat il-petizzjoni li ġabret il-fazzjoni Busuttil biex jitlaqqa’ Kunsill Ġenerali straordinarju li matulu talbu li jittieħed vot ta’ fiduċja f’Adrian Delia  bħala invalida.

Żvelat dan The Times of Malta li ġiet infurmata b’din id-deċiżjoni minn Francis Zammit Dimech, il-Kap tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista.

It-Times irrappurtat li l-fazzjoni Busuttil jinsabu taħt xokk, hekk kif qiegħed jaslilhom li l-amministrazzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Adrian Delia se tqies il-petitzzjoni tagħhom bħala invalida. Għalkemm l-amministrazzjoni Nazzjonalista għadha ma infurmatx lill-petizzjonisti b’din id-deċiżjoni, qalu li jinsabu rrabjati u inkoralati għal din id-deċiżjoni.

L-eks President tal-Eżekuttiv Mark Anthony Sammut qal lit-Times li din kienet aħbar għalihom u ma ġewx mgħarrfa b’din id-deċiżjoni.

Dan huwa insult għad-demokrazija li dejjem ħadem għaliha l-Partit Nazzjonalista qal l-ex President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut.

Sammut iddikjara li l-petizzjoni tagħhom hija valida għax aktar minn mija u ħamsin kunsillier iffirmaw il-petizzjoni skont l-istatut tal-Partit.

Ma’ The Times Mark Anthony Sammut qal li waqt il-laqgħa tal-eżekuttiv li saret fl-ewwel Ħamis tax-xahar, fl-ebda ħin l-amministrazzjoni Nazzjonalista ma qalet li l-petizzjoni hija invalida.

“Il-petizzjoni tagħna hija valida, u ħadd ma jista jbiddel din il-petizzjoni” iddikjara Sammut.

Tliet ġimgħat ilu l-fazzjoni Busuttil ppreżentat petizzjoni b’mitejn firma ta’ kunsillier Nazzjonalista jitolbu sabiex isir Kunsill Ġenerali u titressaq mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Kap Nazzjonalista Adrian Delia wara li wassal lill-partit nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali.

It-Times irrapportat li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jinsisti li l-vot dwar Adrian Delia jittieħed biss jekk il-mistoqsija li se jivvutaw dwarha l-kunsillieri Nazzjonalisti tintgħażel minn Adrian Delia.

Francis Zammit Dimech qal lit-Times li l-amministrazzjoni Nazzjonalista qiegħda tqies il-petizzjoni tal-fazzjoni Busuttil bħala invalida.

Żied li l-Kunsill Ġenerali straordinarju tal-Partit Nazzjonalista se jsir fuq talba ta’ Adrian Delia.

Iżda wara li tkellem ma’ The Times, Francis Zammit Dimech qal lin-newsbook li mhux vera li l-amministrazzjoni nazzjonalista qiegħda tqies l-petitzzjoni tal-fazzjoni Busuttil bħala invalida u li hu qatt ma qal dak il-kliem li bih ġie kwotat mill-ġurnalist Keith Micallef ta’ The Times of Malta. Din kienet it-tieni darba fi spazju ta’ ġimgħa li esponenti tal-partit Nazzjonalista ħarġu jakkużaw lil The Times li kwotathom ħażin.

 

 

 

 

Sforzi biex Adrian Delia jirbaħ il-vot

Il-Fazzjoni Busuttil tinsab irrabjata li l-amministrazzjoni nazzjonalista se tbiddel l-mistoqsija li se jitalbu jwieġbu l-l-kunsillieri tal-partit nazzjonalista fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju li se jitlaqqa’ fl-aħħar Sibt tax-xahar biex jiddeċiedi l-ġejjien ta’ Adrian Delia fit-tmun tal-partit.Aqra aktar

F’Ottubru ser jinħatar l-ewwel Avukat tal-istat

F’Ottubru li ġej se jkollna l-ewwel avukat tal-stat, f’mitt sena.

Dan wara li l-Erbgħa filgħaxija l-Parlament approva l-Abbozz ta’ Liġi dwar l-Avukat tal-Istat.

Din il-kariga se tkun responsabbli u tieħu f’idejha l-kamp ċivili.

L-Avukat tal-Istat se jkun il-konsulent ewlieni tal-Gvern f’materja ta’ liġi u ta’ opinjoni legali. Bl-obbligu ikun li jaġixxi fl-interess pubbliku u li jissalvagwardja l-legalità tal-agir tal-Istat.

Il-Ministru għall-ġustizzja Owen Bonnici qal li issa se tinħareġ sejħa pubbliku għall-kariga ta’ Avukat tal-istat u se jitwaqqaf bord ta’ esperti li jagħzel minn se jokkupa din il-kariga.

Il-Ministru Owen Bonnici qal li dan kollu qiegħed isir skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-kummissjoni venezja.

“Din hija kelma li aħna wettaqniha. Tajna kelma u aħna żammejna. L-pass li jmiss huwa jkun hemm sejħa pubbliku biex jintgħażel l-avukat tal-istat u jieħu ħsieb il-kap ċivili wara kwazi mitt sena. Se jinħatar bord ta’ esperti skond ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezja.”

L-abbozz żied il-poteri tal-Avukat Ġenerali, li issa se jiffoka biss fuq kwistjonijiet kriminali, fosthom li jiddeċiedi hu min għandu jitressaq il-Qorti f’kazijiet kriminali.

“Issa dan se jkollu aktar poteri l-avukat ġenerali li se jibqa’ Peter Grech, li ma jistax jitneħħa. Jista’ jordna lil pulizija jinvestigaw.”

Il-Ministru Owen Bonnici ddeskriva bħala tal-mistħija l-aġir tal-oppozizzjoni nazzjonlista li vvutat kontra l-abbozz ta’ liġi dwar l-avukat tal-stat.

“Hija tal-mistħija li l-oppozizzjoni tivvota kontra. Kellha 25 sena ċans u tipprova tippoża bħala paladdin tar-rule of law.”

B’dan il-mod il-Gvern wera biċ-ċar li verament iħares is-saltna tad-dritt f’pajjiżna, hekk kif b’mod immedjat beda jimplimenta rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Venezja, li kien il-gvern stess li talab biex tagħti r-rakkomandazzjonijiet tagħha sabiex ikollna qasam ġudizzjarju ġust u trasparenti.

Tissokta l-ġlieda fil-miftuħ bejn iż-żgħażagħ tal-PN

Fl-aħħar sigħat kompla jissokta l-ġlied bejn il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista u Team Start, żewġ fergħat taż-żgħażagħ b’tal-ewwel b’appoġġ għal fazzjoni Busuttil u l-oħra għall-
fazzjoni Delia.

Fuq facebook, il-Viċi president tal-MŻPN, Nicky Azzopardi għajjar lill-President ta’ Team Start Thomas De Martino bħala ‘handbag’ wara li ħareġ jattakka lil Eama Portelli Bonnici talli fi kliemu azzardat isemma’ l-opinjoni tagħha.  Portelli Bonnici kienet ukoll waħda mill-uffiċjali tal-partit li ppreżentat il-petizzjoni biex jittieħed vot fit-tmexxija ta’ Delia/

L-argument żvolġa wara li fuq paġna ta’ Facebook li tħeġġeġ għat-tneħħija ta’ Delia mit-tmun tal-partit, ittella’ ritratt tagħha akkumpanjat b’messaġġ tħeġġeġ lill-partitarji nazzjonalisti biex ikunu l-bidla li jridu jaraw biex isalvaw id-demokrazija.

Kien taħt dan il-messaġġ li De Martino, bbottja u staqsa b’mod ċiniku jekk din hix li ttella’ fuq Instagram favur l-abort.

Hawnhekk wieġbu Azzopardi u qallu tinduna kemm il-problema hija traġika meta l-okkupanti ta’ wara l-fortizza tat-tieni sular, jibagħtu l-handbag tagħhom biex jattakkaw membri tal-partit b’mod personali.

Żied jakkużah li lanqas huma denji jew kapaċi jmexxu l-fergħa li għandhom li sejħilha klabb tal-ħamiem ta’ ħames min-nies.

Mill-ewwel irreaġixxa Thomas De Martino li għajjar lil Azzopardi ,keychain.

De Martino qal li Azzopardi – “Il-keychain jgħajjar lil ħaddieħor handbag. Mela waqt il-kampanja elettorali li matulha l-partit tkellem bis-saħħa kontra l-abort, tiġi ħabibtek u titkellem favurih. Ara kif ġibtuha diżastru fergħa – b’referenza għal Mzpn, qal l-president ta’ team start.”

Nicky Azzopardi wieġeb lil De Martino u għajru kaboċċa.

Meta tattaka li min qed iwassal messaġġ flok tanalizza l-messaġġ innifsu turi kemm int kaboċċa, kiteb Azzopardi lil de martino.

Kien il-kap nazzjonalista Adrian Delia u s-segretarju ġenerali Clyde Puli li waqqfu l-fergħa taż-żgħażagħ Team Start.

Biż-żgħażagħ tal-MZPN ħaduha bi kbira hekk kif l-MZPN, ilha snin twal imwaqqfa u dejjem kienet l-unika fergħa għaż-zgħażagħ nazzjonalisti.

Aktar minhekk, l-maġġoranza tal-membri tal-MZPN huma kollha mal-fazzjoni Busuttil u jemmnu li Delia m’għandux jibqa jmexxi lill-Partit wara l-ikbar zewġ telfiet elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista f’Mejju li għadda.

 

 

 

 

Fil-PN hemm konvinzjoni li Delia ma jistax jirbaħ- Ranier Fsadni

Adrian Delia, għandu bżonn il-ħin, u se jtawwal kemm jista sakemm tiġi l-elezzjoni ġenerali, għax f’dak il-mument ikun tard wisq għall-partit nazzjonalista biex jinbidel il-Kap.

Hekk iddeskriva l-mossa tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, l-opinjonista Ranier Fsadni, li jqabbad lill-eks Ministru Nazzjonalista Louis Galea biex jagħmel riforma politika fil-Partit nazzjonalista.

Aqra aktar

Il-Fazzjoni Delia takkuża lil ta’ Busuttil b’insinwazzjonijiet

It-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, l-fazzjoni Delia, qiegħda takkużża lill-fazzjoni Busuttil b’insinwazzjonijiet u tgħawwiġ tal-fatti.

Tard l-Erbgħa filgħaxija, t-tmexxija ta’ Delia ħarġet stqarrija twieġeb lill-fazzjoni Busuttil, li qegħdin jilmentaw li l-vot li se jittieħed fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju fl-aħħar Sibt tax-xahar dwar Adrian Delia mhux se jkun ġust.

L-ittra li ġiet żvelata minn One News, intbagħtet, fost oħrajn mill-ex kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo u l-ex President tal-Eżekuttiv Mark Anthony Sammut, it-tnejn membri tal-ezekuttiv u  ġimagħtjen ilu ppreżentaw petizzjoni b’mitejn firma ta’ kunsilliera, jitlobu vot fit-tmexxija ta’ Adrian Delia.

Fl-ittra allegaw li l-mistoqsija li se jintalbu jivvotaw dwarha l-kunsillieri, inbidlet kompletament minn dik li saret fit-talba oriġinali li sejħet biex Delia bħala Kap jassumi responsabbiltà politika tar-riżultati tal-elezzjonijiet ta’ Mejju li għadda u jirriżenja.

Iżda t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qalu li dawn huma kollha insinwazzjonijiet u tgħawwiġ ta’ fatti mill-fazzjoni Busuttil.

Fl-istqarrija qalu li r-regoli tal-elezzjoni tal-Kunsill Ġenerali msejjaħ għas-27 ta’ Lulju li ġej huma stabbiliti mill-Istatut u minn dak li ġie deċiż fil-Kumitat Eżekuttiv.

It-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qalet li fil-laqgħa tal-ezekuttiv kien l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia li talab sabiex jitlaqa l-kunsill ġenerali. Dan anki jekk quddiemu kellu petizzjoni b’mitt firma ta’ kunsilliera jitolbu sabiex jisejjaħ kunsillier ġenerali u jitieħħed vot fit-tmexxija ta’ Delia.

Il-fazzjoni Busuttil qalet li l-lista ta’ Kunsilliera li se jivvutaw se tkun iffriżata mid-data li Delia sejjaħ il-Kunsill Ġenerali u mhux mid-data li tressqet il-petizzjoni. F’botta ċara lejn Jean Pierre Debono, allegaw li f’dan il-perjodu, in-nies ta’ Delia għamlu manuvri interni bi struzzjonijiet lill-Kumitati biex jinbidlu n-nies li ser ikollhom dritt għall-vot.

Bit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tgħid li l-lista ta’ Kunsillieri ġiet iffriżata skont l-Istatut fl-4 ta’ Lulju 2019 id-data meta fattwalment issejjaħ il-Kunsill Ġenerali. Minn dakinhar ma’ ġew aċċettati l-ebda bidliet mill-Kumitati li ma’ seħħewx qabel dik id-data. Il-Kumitati Sezzjonali kif jippermettilhom l-Istatut u kif dejjem sar, għażlu lil dawk li se jirrappreżentawhom fil-Kunsill Ġenerali b’għażla libera, demokratika u fl-aħjar interess tal-partit skont il-fehma tagħhom.

Irrispondew għal botta li saret fil-konfront ta’ Jean Pierre Debono u qalu li l-proċess trasparenti u ġust qiegħed ikun assigurat mit-twaqqif ta’ Kummisjoni Elettorali.

“Dan bla dubju iżid is-sens ta’ trasparenza u kontabbiltà. Għaldaqstant l-insinwazzjonijiet u t-tgħawwiġ tal-fatti huma miċħuda” Qalet l-fazzjoni Delia.

 

 

 

Send this to a friend