Neil Azzopardi Ferriggi – One News

Neil Azzopardi Ferriggi

Notifiki

AĠĠORNAT: iċ-‘Ċiniż’ laqqat ħasla misħun fil-ħabs

George Degorgio magħruf bħala ċ-‘Ċiniż’ u li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, kellu jiddaħħal l-isptar minħabba xi ġrieħi li ġarrab wara allegat argument ma’ priġunier ieħor.

L-argument jidher li nqala’ l-Ħamis filgħodu, u minnufih Degorgio ttieħed lejn l-isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza skortata minn uffiċjali tas-sigurta’ tal-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin.

ONE News hu nfurmat li waqt l-argument intervjenew minnufih l-istess uffiċjali, madankollu l-priġunier l-ieħor allegatament laħaq ħebb għal Degorgio permezz tal-misħun, dan wara li allegatament xeħet il-misħun fuq iċ-‘Ċiniż’.

Degorgio ġie rilaxxat mill-Isptar ftit tas-sigħat wara, fejn reġa’ intbagħat lura lejn il-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin.

Jikkonfermaw li ser jiżdiedu u mhux jonqsu s-siġar

Ir-residenti tal-Mosta u ta’ Birkarkara, tnejn mill-akbar lokalitajiet f’pajjiżna, se jgawdu b’mod dirett mis-Central Link Project.

Iż-żewġ sindki tal-lokalitajiet li fihom jgħixu madwar 43,000 qalu li r-residenti ser igawdu minn anqas traffiku fil-lokalitajiet tagħhom, anqas ħin ta’ stennija u anqas emmissjonijiet.

Aqra aktar

Charlene Farrugia nqatlet f’appartament fil-Qawra u wara nġarret lejn il-Furjana


Charlene Farrugia, it-tfajla ta’ 25 sena li għal dawn l-aħħar 11-il sena kienet rapportata nieqsa, allegatament inqatlet f’appartament fil-Qawra li kien qed jinkera mis-suspettat ewlieni bil-qtil tagħha.

ONE.COM.MT jista’ jiżvela li fl-aħħar sigħat, il-Pulizija kompliet tintensifika l-investigazzjonijiet tagħha b’rabta mas-sejba ta’ fdalijiet ta’ katavru.

Aqra aktar

Nifs ġdid għar-residenti tar-Rabat, l-Imtarfa u Ħad-Dingli

Il-proġett tas-Central Link mistenni jagħti nifs ġdid lill-poplu tar-Rabat, l-Imtarfa u Ħad-Dingli li ta’ kuljum irrid jgħaddi mill-qalba ta’ Ħ’Attard biex jgħaddi għan-naħa ta’ isfel tal-pajjiż. Is-Sindki tat-tliet lokalitajiet li fihom jgħixu madwar 18,000 ruħ laqgħu b’mod pożittiv l-aħbar li dan il-proġett issa ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjannar.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Imnedija l-kampanja nazzjonali dwar it-traffikar uman ‘Human, Like You!’

HUMAN, LIKE YOU! hija l-kampanja nazzjonali li nieda l-gvern Malti dwar it-Traffikar Uman.

It-traffikar uman huwa realtà li qed jolqot id-dinja kollha nkluż lill-pajjiżna, anke jekk mhux daqshekk komuni u għalhekk din il-kampanja għandha l-għan li tqajjem kuxjenza u eventwalment teduka lin-nies dwar dan il-fenomenu li kull ma jmur qed issir iżjed kommuni.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Inkwiżitur intqal kif it-traffikar uman ma huwiex relatat biss mal-prostituzzjoni iżda wkoll ma’ xogħlijiet oħra bħal dak tal-ospitalita’ u anke l-kostruzzjoni.

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni Amministrattiva Julia Farrugia Portelli qalet li fix-xhur li ġejjin il-Gvern ser jippublika għall-Konsultazzjoni Pubblika l-‘white paper’ dwar it-Traffikar Uman u l-Prostituzzjoni.

“L-għan tagħna hu li din il-kampnja edukattiva tkun il-bażi  tar-riforma kollha bażikament lill-ewwel nispjegaw lill-pubbliku Malti x’inhu traffikar uman biex fil-ġimgħat li ġejjin meta mbagħad iniedhu l-kampanja tal-konsultazzjoni pubblika jekk verament irridu li tkun konsultazzjoni lill-pubbliku jipparteċipa, lill-pubbliku rridu nispjegawlu. Il-ħsieb tagħhna li din is-sena stess il-konsultazzjoni fuq it-traffikar uman u l-prostituzzjoni tkun varata.”

Din il-kampanja li se tkun qed tolqot kull settur tas-soċjetà u fost oħrajn se tinforma lill-poplu dwar kif wieħed jista’ jintebaħ b’persuna li tkun qed tiġi ttraffikata,  permezz tal-imġiba ta’ dak li jkun u l-espressjoni ta’ għajnejha fost l-oħrajn.

Il-kampanja se tkun qed tħares ukoll lejn possibiltajiet usa’.

“Pereżempju f’Malta qatt ma kellna tfal li jinħatfu u jiġu traffikati f’pajjiż ieħor għall-organi tagħhom, imma jien nixtieq li t-tfal tagħna jkunu preparati. Dik id-darba darbtejn fis-sena li se jsiefru mal-ġenituri tagħhom u jkollhom stedinit min-nie sli ma jafux biex imorru magħhom għal-liem raġuni u għaliex għandna ngħidulhom le nispjegawlom bil-lingwa tat-tfal u se naraw li din il-kampanja timraħ fl-iskejjel bil-mod ikkulurit tat-tfal.”

Is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli qalet li dwar il-ġlieda kontra t-traffikar uman dan il-gvern għandu mandat ċar u b’saħħtu sabiex jipproteġi l-vittmi tat-traffikar uman.

Qalet ukoll lill-istatistika qed turi li madwar id-dinja aktar minn erbgħin miljun ruħ qed jiġu traffikati u għalhekk Malta trid tilqa’ għal kull possibilità.

Il-Konferenza tal-aħbarijiet ġiet indirizzata wkoll mis-Sur Giovanni Bressan mill-Organizazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni fejn faħħar l-isforzi tal-gvern Malti biex jiġġieled din it-tip ta’ kriminalità organizzata.

B’rabta ma’ din il-kampanja ġie mniedi is-sit trafficking.gov.mt.

Send this to a friend