Leanne Abela Grech | One News - Part 7

Leanne Abela Grech

Notifiki

Miexi b’rittmu tajjeb ix-xogħol fuq 17 -il triq f’San Pawl il-Baħar

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Infrastruttura, Ian Borg, innota l-progress fix-xogħlijiet li qegħdin isiru f’għadd ġmielu ta’ toroq f’San Pawl il-Baħar. Dan wara li l-Kunsill Lokali bi tmexxija Nazzjonalista qatt ma ta kas il-karba tar-residenti u negozjanti tal-lokalità li jirrappreżentaw.

Il-lokal ta’ San Pawl il-Baħar, wieħed mill-aktar lokalitajiet imfittxija fix-xhur tas-sajf, kien se jerġa’ jidħol fl-istaġun tant popolari tas-sajf b’toroq fi stat tal-biki. Dan minħabba l-ġlied u d-diżgwid kbir bejn il-kunsillieri Nazzjonalisti.

Il-Ministru Borg qal li l-Gven intalab jintervjeni biex isiru t-toroq.

“Il-Gvern intalab jintervjeni mill-Kunsill Lokali, għax il-Kunsill Lokali mhux qed jiffunzjona hawnhekk. Kunsill Lokali b’maġġoranza Nazzjonalista illi tilef l-istess direzzjoni, l-istess tmexxija u dħalna nintervjenu”

Il-Ministru Borg fakkar li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti fil-lokalitajiet kollha, bil-proġett ta’ seba’ mitt Miljun f’seba’ snin…. proġett li l-oppożizzjoni kienet ivvutat kontrih.

“Huwa ħafna aktar faċli tagħmel press conference milli tagħmel ix-xogħlijiet. Aħna qed nagħmluhom it-tnejn”

Dr Borg semma r-rapport tal-Ekonomista Gordon Cordina, li kkonkluda li għal kull ewro li jintefaq fl-infrastruttura, il-pajjiż jibbenfika minn seba’ ewro flimkien ma’ bosta benefiċċji oħra fosthom dawk ambjentali.

Il-GU Clinic qed jaħdem fuq test li jurik ir-riżultat wara nofs siegħa

Madwar 7,000 sebat elef persuna żżur il-Klinika tal-Ġinekoloġija fis-sena. It-tabiba Valeska Padovese, f’intervista mal-Gazzetta KullĦadd, qalet li hawn żieda ta’ ċirkolazzjoni ta’ mard infettiv f’Malta, u kompliet tispjega li l-moviment tan-nies minn pajjiżi differenti seta’ wassal għal din iż-żieda.

It-tabiba Padovese qalet li bħalissa l-klinika għaddejja b’riċerka flimkien mal-Organizazzjoni Dinjija għas-Saħħa biex jiġi żviluppat test effettiv li permezz tiegħu, jingħata riżultat fi 30 minuta.

Dan it-test iwassal biex il-kura tibda tingħata fl-immedjat f’każ ta’ riżultat pożittiv. Fil-preżent, f’każ li t-test jirriżulta pożittiv, il-persuna tintalab tmur il-klinika fejn isir it-tieni test biex tiġi kkonfermata l-aħbar. Il-persuna tkun riferuta għand speċjalisti tal-psikoloġija u tibda t-trattament minn hemm.Aqra aktar

511 jinqabdu jsuqu fis-sakra f’erba’ snin

Ftit aktar minn ħames mitt sewwieq li għamlu t-test tan-nifs, instab li kienu qegħdin isuqu taħt l-effett tal-alkoħol fuq perjodu ta’ erba’ snin.

Dan joħroġ minn preżentazzjoni li saret mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera waqt konferenza li ttratat is-sewqan taħt l-effett tax-xorb mill-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoi f’Malta.

Miċ-ċifri ppreżentaturi joħroġ li fl-2016 saru l-akbar ammont ta’ testijiet tan-nifs b’mitejn wieħed u erbgħin test li 188 minnhom irriżultaw fil-pożittiv.

L-Imħallef Consuelo Scerri Herrera qalet li l-pulizija tat-traffiku jeħtieġu aktar taħriġ biex ikunu jistgħu jwaqqfu aktar sewwieqa li jkunu taħt l-effett tax-xorb u jagħmlulhom it-test tan-nifs.

Qalet li jidher li hemm idea żbaljata dwar l-interpretazzjoni tat-terminu fil-liġi ‘suspett raġonevoli’.

Skont il-liġi, il-pulizija jistgħu jagħmlu biss it-test tan-nifs jekk ikollhom suspett raġonevoli li s-sewwieq qiegħed isuq fis-sakra.

L-Imħallef qalet li għalhekk il-bżonn li dan it-terminu jingħata interpretazzjoni aktar wiesgħa. Qalet li ta’ kuljum isiru eluf ta’ inċidenti u għalhekk il-bżonn li jsiru aktar testijiet tan-nifs.

Id-Direttur Maniġerjali tal-Assoċjazzjoni Adrian Galea tkellem dwar il-politika li nieda l-Gvern s-sena li għaddiet dwar l-alkoħol li ħarxet il-pieni  għal min jinqabad isuq xurban tant li permezz tal-bidliet persuna ma tistax tixrob aktar minn żewġ tazzi birra jew nbid jekk tkun se ssuq.

“Allura jrid ikolna sistema ta’ liġijiet hawn Malta illi joħolqu d-deterrent kollu neċċesarju biex fl-aħħar mill-aħħar persuna li qiegħda ssuq tassigura ruħha li qiegħda ssuq b’mod sigur u hemm is-sigurtà kollha neċessarja fit-triq”

Huwa tkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta’ testijiet tan-nifs għall-għarrieda.

“Policy li titkellem dwar l-introduzzjoni ta’ dak li jgħidulhom random breathalayser test, jiġifieri jekk il-pulizija tinnota li inti qed issuq b’kontravenzjoni tal-liġi jkollha d-dritt li tagħmillek ukoll test biex tara jekk intix qed issuq taħt l-effett tal-alkoħol”

Il-Ministru għat-Trasport, Ian Borg, saħaq dwar l-importanza ta’ deterrenti b’saħħithom fosthom is-sistema ta’ punti penali li wasslet biex kważi mija u disgħin sewwieq tilfu l-liċenzja tagħhom is-sena l-oħra.

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon, qal li l-politika li ħareġ il-Gvern għandha tolleranza żero għal adoloxxenti ta’ sbatax-il sena jew iżgħar, u tipprovdi tlieta u għoxrin azzjoni fejn jidħol sewqan taħt l-effett tal-alkoħol.

 

 

 

Konferenza li tittratta l-konsum tax-xorb u d-droga waqt is-sewqan

Dalgħodu f’konferenza mtella’ mill-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni f’Malta, bil parteċipazzjoni tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni ġiet diskussa l-importanza tas-sigurtà fit-toroq kif ukoll il-miżuri li qed jittieħdu biex jitnaqqsu l-inċidenti fit-toroq.

L-assoċjazzjoni ilha għal dawn l-aħħar snin f’kooperazzjoni mal-Gvern u l-awtoritajiet ikkonċernati biex titfassal politika li żżid is-sigurtà fit-toroq anke permezz ta’ iżjed għarfien dwar il-konsum tal-alkoħol u s-sewqan, mhux biss matul iż-żminijiet ta’ festi, imma matul is-sena kollha.

Fl-indirizz li għamlet l-Imħallef Consuela Scerri Herrera semmiet kif l-att numru sitta dwar il-breathalyser li daħħal fl-1998, għandu żewġ għanijiet, dak li jipprevjeni milli wieħed isuq taħt l-effett tal-alkoħol u li jaqra l-ammont ta’ alkoħol li wieħed ikun ikonsma. Tat ukoll rendikont tal-użu tal-breathalyser matul dawn l-aħħar erba’ snin. Fejn fl-2015 ittieħdu 146 test li minnhom irriżultaw 106 persuna pożittiva, fl-2016 sar 241 test li minnhom irriżulta 188 persuna pozittiva, fl-2017 sar 155 test li minnhom irriżulta 109 persuna pożittiva u fl-2018 sar 165 test li minnhom kien hemm 108 persuna pożittiva.

Adrian Galea, id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni qal li huwa kunfidenti bil-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati, u anke dwar it-tħaddim tal-politika f’dan il-qasam.

Il-Ministru għat-Trasport, Ian Borg qal li l-politiku jrid jieħu deċiżjonijiet anke jekk mhux daqstant popolari, bħall l-introduzzjoni tas-sistema tal-punti. Filwaqt li semma l-mod li bih qed jiġu ddisinjati t-toroq, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-inċidenti tat-traffiku. Minkejja dan xorta waħda huwa sta għas-sewwieq li jkun responsabbli waqt is-sewqan.

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, qal li l-Gvern huwa kommess li jkompli jassigura saħħet dawk li jużaw it-toroq, semma b’mod partikulari t-tnaqqis tal-livell tal-alkoħol li wieħed jista’ jikkonsma meta se jkun se jsuq. Semma wkoll it-tolleranza zero ghall-sewwieqa li jsuqu vetturi għat-trasport pubbliku fosthom sewwieqa tal-vannijiet, taxis u xarabanks.

BIL-FILMAT: Restawr u rinovar fuq fiċ-Ċentru Ċiviku tal-Belt Valletta b’investiment ta’ €200,000

Ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr jinsabu għaddejjin b’xogħlijiet estensivi biex fost oħrajn tinfetaħ berġa għall-komunità Beltija fil-qalba tal-Belt fil-binja tal-Kunsill Lokali.

Ix-xogħol b’investiment ta’ mitejn elf ewro se jwassal għal ftuħ ta’ librerija lokali u biex jiġi installat lift biex jitjieb l-aċċess għal-Librerija Nazzjonali.

Aqra aktar

Send this to a friend