Leanne Abela Grech – Page 7 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

L-Imnarja, festa tradizzjonali li tibqa’ fost il-favoriti


Lumiria jew kif nafuha llum l-Imnarja hija l-eqdem festa f’Malta, il-festa tad-dawl għaliex lejliet u nhar l-Imnarja kienu jinxtgħelu ħġejjeġ u fjakkli fuq is-swar tal-Imdina bħala ċelebrazzjoni għall-festa ta’ San Pietru u San Pawl. L-Istoriku Mario Coleiro qalilna kif mill-festa ta’ San Pietru u San Pawl nibtet it-tradizzjoni tal-Imnarja kif nafuha llum.

“It-tradizzjoni li n-nies jitilgħu l-Buskett u l-intorni tar-Rabat minn ġurnata qabel ġejja mill-fatt li minħabba li l-purċissjoni kienet issir nhar l-Imnarja filgħodu u fl-antik il-mezzi tat-trasport ma kienux tajbin bħal lum kien u jaħsbu minn ġurnata qabel biex jaslu fl-inħawi tar-Rabat u minn filgħodu jkunu jistgħu jasssitu għall-purċissjoni li toħroġ mill-Kapitlu tal-Katidral. Allura f’dak il-lejl imgħad li kienu jkunu fl-inħawi tar-Rabat kienu jiċċelebraw permezz ta’ ikel, għana ġifieri dak kollu tradizzjonali Malti.

ONE news żar l-attivitajiet tal-Imnarja fil-Buskett fejn minkejja t-temperatura għolja, bosta nies irħewla lejn il-masġar biex jiċċelebraw il-festa tradizzjonali. Il-wiri tal-annimali attiraw l-iżjed it-tfal, b’boton fniek żgħar ġibed l-attenzjoni taċ-ċkejknin.

L-għana spikkat b’udjenza numeruża jsegwu l-botta u risposta umoristika bejn l-għannejja.

Filgħodu ingħataw ukoll diversi premijiet ppreżentati mill-President ta’ Malta, George Vella. Fl-indirizz tiegħu, il-President, qal li minkejja d-difikultajiet li jiltaqgħu magħhom il-bdiewa, huma xorta jtellgħu prodott agrikolu tajjeb u bnin.

Mark Field sospiż minn Ministru għall-Affarijiet Barranin Ingliż wara li mbotta attivista

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ingliż, Mark Field ġie sospiż wara li nqabad jimbotta b’mod goff attivista dwar it-tibdil fil-klima.

Il-filmati juru lil Field iqum minn fuq is-siġġu jipprova jwaqqaf lill-attivista billi mbottaha waqt li dimostranti oħra xekklu l-bidu tad-diskors annwali tal-Kanċillier Philip Hammon dwar l-ekonomija fir-Renju Unit.

Mark Field iddikjara li rreaġixxa b’dak il-mod għax ħaseb li l-attivista kellha xi arma filwaqt li talabha appoloġija talli mexa magħha b’dak il-mod agressiv.

40 mejta wara li xarabank waqgħet f’wied fl-Indja

Minn tal-inqas 40 ruħ tilfu ħajjithom traġikament u għexieren oħra ndarbu fl-Indja wara li xarabank waqgħet f’wied qalb il-muntanji fl-istat ta’ Himachal Pradesh. Minn tal-inqas 60 passiġġier kienu rekbin xarabank mimlija daqs bajda bin-nies tant li kien hemm xi nies fuq is-saqaf, meta għal xi raġuni tilfet il-kontroll b’konsegwenza li għelbet għal ġo wied fond ta’ 150 metru.

Dawn l-inċidenti mhumiex fula f’qargħa fl-Indja, tant li l-istat ta’ Himachal Pradesh biss irreġistra iktar minn 30,000 inċident fl-aħħar għaxar snin. Skont it-Times tal-Indja aktar minn 11,000 ruħ inqatlu u madwar 54 elf oħra indarbu matul dawn is-snin.

Kontroll aktar strett mal-fruntiera ta’ bejn il-Veneżwela u l-Perù

Eluf ta’ persuni minn Veneżwela ħaffulha biex jaqsmu l-Perù f’tentattiv biex jidħlu fil-pajjiż qabel ma daħlu fis-seħħ il-liġijiet iktar stretti dwar l-imigrazzjoni. Il-liġijiet il-ġodda li ġew introdotti llum, jgħidu li persuni mill-Veneżwela għandhom ikollhom passaport u viża biex jidħlu fil-Perù, għal kuntrarju, qabel it-tibdil fil-liġijiet, persuni mill-Veneżwela kien ikollhom bżonn karta tal-identità nazzjonali biss.

Persuna li kienet qed tivvjaġġa lejn il-fruntiera tat-tramuntana tal-Peru qalet li fil-Veneżwela huwa kważi impossibbli li jinkseb passaport.Aqra aktar

Titnieda l-iskema ‘BSecure’ biex intrapriżi Maltin ikunu protetti minn attakki diġitali

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali, Silvio Schembri, nieda l-iskema B SECURE għall-Intrapriżi Maltin, skema b’investiment ta’ €250,000 mill-Gvern lejn is-settur privat biex itejjeb l-istrutturi diġitali tal-kumpanija biex ikun aktar sigur minn attakki diġitali.

Kull erbatax-il sekonda, kumpanija minn madwar id-dinja tiġi attakkata b’mod diġtiali. L-attakki diġitali huma realtà li l-intrapriżi qed jaffaċjjaw, anke intrapriżi Maltin. Minkejja dan mhux kull kumpanija tinvesti f’mezzi ta’ sigurtà minn dawn l-attakki.Aqra aktar

Il-Ministru Carmelo Abela jilqa’ lid-DPM Kroata għal laqgħa bilaterali

Fil-laqgħa bilaterali bejn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin, Carmelo Abela u d-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew tal-Kroazja, Marija Pejcinovic Buric li saret dalgħodu fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il-Belt Valletta,  ġiet diskussa, bħala punt ewlieni, l-importanza li tisaħħaħ u t-tiġedded il-kooperazzjoni multilaterali biex b’hekk jingħelbu l-akbar sfidi li qed taffaċja d-dinja b’mod partikolari fl-Ewropa. Huwa sostna li l-organizazzjonijiet bħan-Nazzjonijiet Uniti u l-Kunsill għall-Ewropa jibqgħu relevanti biss jekk jaddattaw għat-tibdil u jitrattaw lill-membri tagħhom b’mod ekwu.Aqra aktar

L-MDA tirreaġixxi dwar it-tiġrif ta’ binja fil-Mellieħa

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, l-MDA, qalet li se tipproponi lill-Gvern u lill-awtoritajiet biex b’mod mandatorju jibda jsir sħarriġ ġeo-tekniku fuq kull sit ta’ kostruzzjoni li jkun se jiġi żviluppat.

Fi stqarrija, b’reazzjoni għall-inċident li seħħ is-Sibt li għadda fejn anzjana ħelsitha minn ħalq il-mewt wara li ġġarrfet binja ta’ erba’ sulari fil-Mellieħa, l-MDA qalet li malli saru jafu bl-aħbar, l-uffiċjali tagħha marru fuq il-post u ddiskutew dak li ġara b’kollaborazzjoni mal-iżviluppatur u l-perit tal-proġett.Aqra aktar

Send this to a friend