Leanne Abela Grech – Page 6 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

L-Amministrazzjoni Trump ma titħalliex tistaqsi min hu verament ċittadin Amerikan fiċ-ċensiment tagħha

Il-Qorti Suprema ta’ l-Amerika ġiegħlet lill-Amministrazzjoni Trump biex tneħħi mistoqsija miċ-ċensiment tal-2020 li qajmet kontroversja,deċiżjoni li tfisser rebħa kbira għall-gruppi favur id-drittijiet ċivili. Il-Qorti annulat il-mistoqsija li tistaqsi lill-persuni li jgħixu l-Amerika jekk humiex ċittadini tal-Istati Uniti. Il-Gvern Amerikan iddefenda l-mistoqsija u qal li kienet se saħħaħ il-protezzjoni tal-votanti fil-minoranza.Aqra aktar

Fdalijiet ta’ missila sparata mis-Sirja f’Ċipru

Fdalijiet ta’ oġġett li nstabu fit-tramuntana ta’ Ċipru jingħad li huma parti minn missila sparata minn ajruplan tat-tip S-200 u li kienet immirata li tolqot ajruplani Iżraeljani. Din il-missila hija ssuspettat li hija magħmula mir-Russi, u qed jingħad li l-missila splodiet fl-ajru fuq numru ta’ rħula fit-Tramuntana ta’ Ċipru.Aqra aktar

Xjentisti Maltin b’riċerka avvanzata dwar il-kanċer

Xjentisti Maltin b’riċerka għal teknoloġija avvanzata li tgħin fil-prevenzjoni u l-kura tal-kanċer tas-sider u l-musrana. Il-grupp tar-riċerkaturi mmexxi mill-Professur Godfrey Grech beda b’din ir-riċerka sentejn ilu u ħadem dwar l-identifikazzjoni tal-karaterristiċi tat-tumuri biex dawn l-istess karaterristiċi jkunu identifikati permezz ta’ testijiet tad-demm.

Il-Professur Godfrey Grech spjega kif nibtet l-idea ta’ din ir-riċerka li mistennija tagħmel pass importanti fil-kura tal-kanċer.

“Allura dan il-proġett kien propju li nagħmlu validation tat-teknoloġija u dik it-teknoloġija tkun sensittiva biżejjed biex naqraw dawn il-partiċelli fid-demm li joriġinaw mit-tumur. Il-vantaġġ tagħha hi li tkun tista’ tagħmel patient management, jiġifieri waqt it-terapija tkun tista’ wieħed jieħu d-demm u tiċekkja dawn il-karateristiċi tat-tumur.”

Il-Professur Grech qal li r-responsabilità tar-riċerkatur hija li jressaq ir-riċerka għall-vantaġġ soċjali u għall-benefiċċju tal-pazjent. Minkejja li din ir-riċerka hija bbażata fuq il-kanċer tas-sider u l-musrana l-istudju huwa versatili li jaħdem fuq tipi oħra ta’ kanċer.

“Però in the meantime ħdimna wkoll fuq tumuri oħrajn. Ħdimna fuq it-tumur tal-utru li diġà għandna ħafna leads ta’ riċerka li eventwalment jistgħu jmexxu għall-ċertu prodotti. Dik ħdimniha flimkien ma’ akkademja Ġermaniża u beħsiebna nibdew l-lung cancer.”

Din ir-riċerka li hija liċenzjata għand il-kumpanija Maltija, Applied Biotech, qed tqajjem interess ukoll fost kumpaniji internazzjonali rinomati fosthom il-Luminex u Thermo Fisher.

Mija u disgħin elf ewro ingħataw għar-riċerka minn fond li huwa amministrat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, l-MCST.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill, Dr Jeffrey Pullicino Orlando, qal li dan il-fond mogħti mill-Gvern huwa speċifikament biex tiġi xprunata r-riċerka applikata.

“Dan il-proġett iffukat fuq il-marda qerrieda tal-cancer, li sfortunatament aktar ma jgħaddi żmien aktar iżżid u bi pjaċir ngħidu li hemm riżultati nkorranġanti ħafna f’dak li għandu x’jaqsam max-xogħol li sar mir-riċerkaturi Maltin.”

 

Send this to a friend