Leanne Abela Grech | One News - Part 4

Leanne Abela Grech

Notifiki

Riġenerazzjoni ta’ Ġnien Spencer fil-Marsa

Ġnien Spencer, li jinsab biswit Triq Diċembru 13, u li huwa l-unika post miftuħ fl-inħawi tal-Marsa u l-Ħamrun, se jiġi riġenerat għal spazju isbaħ li jilqa’ fih lill-familji Maltin u Għawdxin. Dan b’investiment li jleħħaq il-miljun u nofs ewro li tħabbar is-Sibt mill-Ministru għall-Ambjent Josè Herrera.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Xogħol u tisbiħ f’20 housing estate f’Bormla.

Mija u għaxar familji Bormliżi se jibbenefikaw minn manutenzjoni f’għoxrin blokka ta’ appartamenti tal-akkomodazzjoni soċjali.

Ix-xogħol jinkludi tisbieħ fi sbatax-il blokka b’investiment ta’ tmienja u sebgħin elf ewro u li minnhom se jibbenefikaw disa’ u tmenin familja. Fi tliet oqsma tad-djar oħra se jiġi installat lift għall-aċċessibilità aħjar għar-residenti li jgħixu fihom.

F’konferenza tal-aħbarijiet quddiem waħda mill-binjiet f’Bormla, is-Segretarju Parlamentati għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal dan ix-xogħol qed itejjeb il-livell tal-għajxien ta’ mijiet ta’ familji li jgħixu fl-oqsma tad-djar f’Malta u Għawdex.

“Dan juri biċ-ċar anke l-impann tagħna, li lokalità bħalma hija bormla, li hija miżgħuda b’housing soċjali, minħabba li kienet sofriet ħsara kbira fil-gwerra, allura inbena ħafna bini ta’ housing soċjali dak iż-żmien. Allura dawna rridu nindukrawhom, nieħdu ħsiebhom u nsaħħu l-istokk eżistetni li għandna f’din il-lokalità”

Is-Sindku ta’ Bormla, Alison Zerafa Civelli qalet li bil-kollaborazzjoni bejn l-Awtorità tad-Djar flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Bormla ħadmu id f’id sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja għar-residenti Bormliżi.

“Huwa ta’ pjaċir għalina bħala Kunsill Lokali ta’ Bormla ħdima sew u ħdima id f’id kemm mas-Segretarjat u mal-Awtorità tad-Djar sabiex ir-residenti tagħna Ii jgħixu f’dawn il-housing estates, f’dawn il-blokok jgħixu ħajja aħjar, ħajja aktar komda f’ambjent sabiħ”

Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li l-għażda tax-xogħlijiet se tkun f’idejn ir-residenti li jgħixu f’dawn l-oqsma tad-djar. Ix-xogħlijiet jinkludu bdil ta’ madum imkisser, puġġamani ġodda u xoghol ta’ żebgħa fost oħrajn.

Send this to a friend