Leanne Abela Grech | One News - Part 14

Leanne Abela Grech

Notifiki

ARA: Għalqet 100 sena, u għadha taqra l-gazzetti!

Hekk kif ħarġet minn kamritha fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa imdawra bil-familja, laqgħatna bi tbissima malli rat lil kulħadd imdawwar magħha biex jiċċelebraw l-għeluq il-100 sena.

Martha Agius, imwielda x-Xewkija Għawdex qaltilna li rħitilha lejn ir-raħal ta’ Birkirkira mal-familja tagħha ta’ għaxar snin minħabba n-nuqqas ta’ xogħol f’Għawdex. Spjegat li missierha kien jaħdem il-barrieri, u meta ġie biex jaħdem Malta, ġab lill-familja kollha miegħu.Aqra aktar

Studenti jħawlu 40 siġra f’Wied Għollieqa

Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera flimkien mal-għaqda ambjentali Nature Trust nedew l-iskema “Tree Your Town” li għandha l-għan li tkompli tħaddar il-lokalitajiet f’pajjiżna.

F’attività organizzata minn Nature Trust propju għal Jum is-Siġar bosta studenti minn diversi skejjel ingħataw tagħrif dwar is-siġar.

Aqra aktar

Lejn inqas emmissjonijiet mill-vetturi sal-2030

F’Diċembru li għadda, il-Membru Parlamentari Laburista Miriam Dalli mexxiet negozjati mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar liġi biex karozzi ġodda jaħdmu b’teknoloġija nadifa u jintlaħqu l-miri stabbiliti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 sal-2030.

F’diskussjoni li saret il-Ġimgħa, Dalli spjegat kif l-arja aktar nadifa għaċ-ċittadini li tissarraf fi kwalità ta’ saħħa aħjar, prezzijiet orħos għall-karozzi li jaħdmu b’teknoloġija nadifa u li jonqsu l-effetti ħżiena tat-tibdil fil-klima huma t-tlett punti importanti li fuqhom hija bbażata din il-liġi.Aqra aktar

X’għajnuna tingħata mara li jkollha problemi ta’ saħħa mentali waqt it-tqala?

Il-mara tkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni waqt ix-xhur ta’ tqala, kulħadd jifirħilha u jawguralha. Il-perjodu tat-tqala huwa sinonimu ma’ żmien feliċi għall-persuni li jkunu qed jistennew tarbija, bi preparamenti għall-wasla tal-wild. Dan iż-żmien jista’ jkun mument diffiċli wkoll, hekk kif madwar id-dinja, mara minn kull ħamsa tgħaddi minn tip ta’ ansjetà jew dippressjoni b’rabta mat-tqala. Id-difikultà fuq is-saħħa mentali tal-mara, tħalli effett ukoll fuq il-partner u t-tarbija.

Il-konsulent prikajtru Ethel Felice qalet li r-riċerka turi li jekk il-mara ma tidentifikax dawn il-problemi, jista’ jkun hemm problemi wkoll fuq l-effett tar-raġel u anke fuq it-tarbija.

Il-gazzetta KullĦadd tkellmet mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li madankollu żvilupp interessanti ħafna huwa li kull fejn huwa possibbli dawn l-iżviluppi u dawn l-estensjonijiet fis-servizzi qegħdin inwassluhom eqreb lejn iċ-ċittadin. Dr. Ethel Felice hija wkoll il-kap tal-Perinatal Mental Health Clinic, stqarret li servizz simili ilu jingħata għal dawn l-aħħar għoxrin sena, iżda bl-iżvilupp tal-Perinatal Mental Health Clinic f’dawn l-aħħar ftit snin raw żieda tal-użu ta’ dan is-servizz:

“Jiena nagħmel enfas li mhux kollha huma ta’ severità qawwija, ħafna minnhom insejħula mild to moderate, li jfisser li ħafna minnhom jgħaddu waħedhom, imma hemm min ukoll, jekk ikellem lit-tabib, ikun jista’ jieħu l-għajnuna”.

Iż-żieda tal-użu mis-servizz huwa riżultat ta’ aktar għarfein dwar is-suġġett tas-saħħa mentali waqt it-tqala kif ukoll wara t-twelid. Dan jirriżulta wkoll f’tibdil soċjali u titnaqqas l-istigma fuq il-mard mentali. Minkejja li l-maġġoranza li jirrikorru għal dan is-servizz huma nisa, peró ikun hemm każijiet fejn ir-raġel ukoll ikollu bżonn l-għajnuna waqt li l-mara tkun għaddejja minn perjodu xejn faċli. Fatturi ewlenin għall-ansjetà huma l-qagħda ekonomika tal-persuna kif ukoll il-fatt li wild ġdid ibiddel l-istil tal-ħajja tal-ġenituri.

Minkejja li ħafna drabi dan kollu jkun iffukat fuq il-mara, Dr.Felice nsistiet magħna li wieħed ma jridx jinsa lill-irġiel, tant, li barra minn Malta qed tingħata importanza kbira lill-istat mentali tal-irġiel, għaliex meta l-mara tgħaddi minn ansjetà u dipressjoni, l-ewwel appoġġ li ssib huwa fil-fatt ir-raġel.

L-għajnuna li jingħataw persuni li jkunu qed jistennew tarbija twassal biex kemm il-ġenituri kif ukoll it-tarbija jkunu aktar b’saħħithom. Dr.Felice ssemmi fost l-oħrajn il-bonding, kif l-omm tmur mat-tarbija, kif tidħaqlu. “Dan għaliex, l-ewwel sena hemm l-iżvilupp tat-tarbija, kemm emozzjonalment, kemm soċjalment, u kemm fiżikament”.

Kull min qed jgħaddi minn perjodu ta’ ansjetà jew dipressjoni b’rabta mat-tqala għandu jirrikorri għal għajnuna tal-Perinatal Mental Health Clinic.

Uffiċjali tal-Pulizija ppremjati wara li salvaw diversi persuni milli jwettqu suwiċidju

Il-Ħadd filgħodu saret iċ-ċerimonja tal-għoti taċ-ċertifikati lill-pulizija li l-imġieba tagħhom iddistingwiethom waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Spikkaw in-numru ta’ pulizija, anke off duty li għenu persuni li sabu rwieħhom f’mumenti diffiċli fosthom dawk li jkunu se jikkomettu suwiċidju.

Rikonoxximent ieħor kien għall-kuntistabbli Simon Schembri li fl-elfejn u tmintax kien qiegħed f’xifer il-mewt wara li ttajjar minn karozza waqt il-qadi ta’ dmirijietu. Schembri irċieva l-unur tal-Uffiċjal tas-Sena li ingħata għall-kuraġġ li wera waqt iż-żminijiet diffiċli li għadda minnhom.Aqra aktar

Bint emigrant Malti ddikjarata beata

“Huwa t’unur għalina li l-emigranti Maltin, meta jsiefru minn Malta mhux biss baqgħu biex ngħid hekk jgħixu t’insara imma pparteċipaw, saru parti mill-knisja lokali.”

William Littlejohn missier is-soru Angèle-Marie Littlejohn, emigra lejn it-Tuneżija fl-elf disa’ mija u wieħed u għoxrin. Is-Sur Joe Scherri, uffiċjal fl-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta, semma li f’dawk is-snin kienu bosta l-Maltin li emigraw lejn it-Tuneżija.

Aqra aktar

Is-Sales għadhom popolari mal-Maltin?

Jannar, ix-xahar magħruf għas-sales u minkejja l-kesħa li ħakmet f’dawn l-aħħar jiem kienu bosta li rħewlha lejn Triq ir-Repubblika fil-Belt u f’diversi stabbilimenti tax-xiri biex forsi jixtru xi oġġetti li kellhom bżonn bi prezzijiet iraħħsa.

Jispikkaw id-diversi tabelli mal-vetrini bl-iskontijiet ta’ bejn l-20 u l-50 fl-mija biex jattiraw il-konsumatur lejn il-ħwienet.

Aqra aktar

Send this to a friend