Leanne Abela Grech | One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

114 avukat jingħataw il-warrant

68 mara u 46 raġel, total ta’ 114-il gradwat, irċivew il-warrant biex jipprattikaw ta’ avukati mill-Ministeru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici. F’ċerimonja li saret kmieni wara nofsinhar, il-Ministru Bonnici feraħ lill-avukati ġodda u sostna dwar l-importanza u r-responsabbiltà li l-professjoni ġġib magħha. Ħeġġiġhom biex jimxu mal-Kodiċi tal-Etika, kif ukoll iġibu ruħhom b’serjetà u responsabbiltà peress li qed jirrapreżentaw il-ġustizzja. L-etika twassal lill-avukati biex jiżnu dak li huwa tajjeb quddiem iċ-ċirkostanzi li jkunu quddiemhom.

Aqra aktar

Malta tospita konferenza bil-għan li tiffaċilita t-tranżizzjoni bejn edukazzjoni u xogħol

Qed issir ħidma biex  titnaqqas id-differenza bejn it-tagħlim fuq il-bank tal-iskola u d-dinja tax-xogħol. Fil-konferneza STEM High-level Event 2019, li qed issir f’pajjiżna, qed jiġu diskussi d-diffikultajiet tar-riżors uman li jsibu ċertu setturi.

F’Malta, is-settur tat-trasport, huwa fost l-aktar li qed jaffaċċja problemi ta’ nuqqas ta’ professjonisti. Il-konferenza li qed titratta s-suġġetti: tax-xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika, u li fiha qed jieħdu sehem bosta ministri tal-edukazzjoni, kumpaniji privati, għalliema u ċentri tax-xjenza qed tindirizza l-problema komuni madwar l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ta’ nuqqas ta’ ħaddiema bil-ħiliet tal-erba’ suġġetti.Aqra aktar

Festivals Malta tniedi l-programm ta’ festivals differenti għas-sajf li ġej

Festivals Malta nediet il-programm għall-istaġun sajfi, xahrejn ta’ kultura kontinwa b’ideat ġodda u inovattivi, esperjenza li se tinħass minn kulħadd.

Il-fesitval Għanafest, taħt id-direzzjoni tal-direttur artistiku, Tiziana Calleja, se jikontribwixxi għal qawmien mill-ġdid tal-wirt storiku Malti mżewwaq mal-kultura tal-lum. Ġnien l-Argotti se jkun qed jieħu xejra differenti b’programm għall-familja kollha.Aqra aktar

Xufier jagħti n-nar lil xarabank bi tfal tal-iskola abbord fl-Italja

Xufier ta’ xarabank tal-iskola jagħti n-nar il-vettura mimlija bit-tfal tal-iskola fl-Italja. Ir-raġel, li għandu 47 sena u huwa mis-Senegal, ħataf ix-xarabank li kien qed isuq u taha n-nar viċin Milan, bi protest.

Fix-xarabank kien hemm 51 tifel u tifla tal-iskola, u xi għalliema, uħud minnhom marbuta. Dawn kollha ġew salvati u hu mifhum li ma ġarrbux ġrieħi serji, għalkemm madwar 14 minnhom kellhom jingħataw kura għall-ammont ta’ dħaħen li belgħu. Aqra aktar

Issa għandna kollox – Il-klabb tar-regatta ta’ Birżebbuġa

B’investiment mill-Gvern ta’ mija u ħamsin elf ewro, il-klabb tar-regatta ta’ Birżebbuġa qed igawdi minn post adekwat li jiffaċilità l-bżonnijiet sportivi. Xogħol li sar mill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura fuq bini li fil-passat kien imħażen tal-ħut wassal biex illum qed iservi bħala l-kwartieri tal-klabb. Faċċata tal-bini nbniet slip way b’investiment addizjonali ta’ ħamsin elf ewro.

Il-president tal-klabb, Ian Farrugia, tkellem ma’ ONE news u qal hekk fil-passat kienu jagħmlu t-taħriġ tagħhom f’Birżebbuġa, iżda issa jistgħu jibdew jitħarrġu bħal kwalunkwe klabb ieħor tar-regatta.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Sistemi innovattivi tal-enerġija fis-suq Malti

Kulma jmur l-innovazzjoni f’sistemi ta’ enerġija li tiġġedded qed tkompli tavvanza b’kumpanija lokali qed timporta f’Malta sistema li mhux biss tagħti eżekuzzjoni tal-enerġija massima iżda tnaqqas il-konsum elettriku kif ukoll l-impatt ambjentali.

ONE news tkellem mal-inġinier tal-LG, Leonardo Catanzaro, li spjega li s-sistema għandha sensors li jaqraw it-temperatura u l-umdità ta’ barra biex tkun tista’ tikkontrolla t-temperatura ta’ ġewwa.

Aqra aktar

Armar antik bi storja x’jirrakonta

F’Jum San Ġużepp, humabosta li jerħula lejn ir-Rabat biex flimkien mar-Rabtin igawdu l-atmosfera ta’ festa tradizzjonali Maltija fl-istaġun tax-xitwa.

L-armar li jżejjen it-toroq Rabtin għandu storja li tmur lura għexieren ta’ snin. Jispikka l-aktar l-ark trijonfali li jilqa’ u jpaxxi l-għajN b’xogħol artistiku fuq stil barokk.

ONE news tkellem mar-riċerkatur, Loreto Dalli, li qasam magħna l-istorja dwar l-ark u armar ieħor li jeħodna lura sa kważi mija u ħamsa u sebgħin sena ilu. Spikka l-aktar l-ark li jħoll u jorbot l-armar partikolari ta’ Triq San Pawl.

Aqra aktar

Ċelebrazzjonijiet fir-Rabat għall-Festa ta’ San Ġużepp

It-tfal jifirħu bil-karti mitfuha mill-gallarija jakkumpanjaw il-banda kif ukoll daqq ta’ marċi poplari ikaraterizzaw it-toroq ċentrali Rabtin. Atmosfera ta’ festa ċċelebrata mir-Rabtin kif ukoll minn Maltin u turisti, li ma jitilfux l-okkżżjoni li jgawdu dan il-jum minkejja li t-temp mhux fost l-aqwa li kien dan l-aħħar.

Rabti li kien qed josserva l-atmosfera qal kif ir-Rabtin ma jħallux it-temp jaffetwahom basta jgawdu l-festa tal-patrun.

Aqra aktar

Send this to a friend