Kyle Mifsud – Page 6 – One News

Kyle Mifsud

Malta bit-tmien l-akbar żieda ta’ passiġġieri li jivvjaġġaw bl-ajru tul l-2018

Malta kklassifikat bħala t-tmien pajjiż bl-akbar żieda ta’ passiġġieri li vvjaġġaw bl-ajru matul is-sena li għaddiet.

Dan joħroġ minn stqarrija tal-Eurostat li nnutat kif fl-2018 kien hemm aktar minn biljun ruħ li vvjaġġaw bl-ajru fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li l-pajjiżi Ewropej kollha raw żieda ta’ passiġġieri, pajjiżna rreġistra fost l-ogħla żidiet bi 13.3%.Aqra aktar

Mistenni lejl impenjattiv ħafna għad-Dipartiment tal-Emerġenza

Il-lejl tat-Tlieta mistenni jkun lejl impenjattiv ħafna għall-professjonisti kollha li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza hekk kif tul dawn l-aħħar sigħat iddaħħlu l-isptar numru kbir ta’ persuni li għandhom bżonn kura akuta urġenti hekk kif bħalissa beda jeqleb it-temp. Dan stqarru l-Kap tad-Dipartiment tal-Emerġenza, l-konsulent Michael Spiteri fejn għal darba oħra reġa fakkar lill-pubbliku sabiex f’każijiet mhux urġenti jutilizzaw iċ-ċentri tas-saħħa.Aqra aktar

In-nies b’appoġġ għax-xogħol li wettaq il-Gvern

Fil-messaġġ lin-nazzjon li fih ħabbar li se jinbeda proċess għall-mexxej ġdid tal-Partit Laburista, Joseph Muscat tkellem dwar kif l-aħħar seba’ snin kienu snin sbieħ għal Malta. Snin li raw lill-pajjiżna jistejqer ekonomikament biex sirna l-aqwa ekonomija fl-Ewropa.

“Sibna pajjiż b’iktar minn 7,000 persuna mingħajr xogħol. Illum waħda mill-ikbar problemi li għandu pajjiżna hija li m’hawnx biżżejjed nies biex jimlew il-postijiet tax-xogħol li qed noħolqu.

Kburi bir-riformi li għamilna fl-oqsma tal-ġustizzja soċjali u drittijiet ċivili.”Aqra aktar

“Deċiżjonijiet li wasslu biex issir ġustizzja” – PM

F’messaġġ lin-nazzjon l-għada li fil-Qorti tressqet persuna akkużata li hija l-mandant tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru tkellem dwar l-impenn tiegħu li ssir ġustizzja f’dan il-każ.

“Bħala Prim Ministru sentejn ilu wegħedtkom li se ssir ġustizzja sħiħa fil-każ tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Mill-ewwel mumenti rajna li l-Pulizija jkollha r-rizorsi kollha, bl-involviment sħiħ tal-Europol u servizzi internazzjonali oħra. Illum ngħidilkom li żammejt kelmti.”Aqra aktar

Il-PM iħabbar proċess biex jinħatar mexxej ġdid

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat ħabbar li beda proċess biex jinħatar mexxej ġdid tal-Partit Laburista, li mbagħad isir ukoll Prim Ministru ta’ Malta.

F’messaġġ lin-nazzjon Joseph Muscat fakkar kif hu minn dejjem qal li Prim Ministru m’għandux jagħmel iktar minn żewġ leġiżlaturi u issa wasal il-mument li jippratika din il-parti tat-twemmin tiegħu.

“Il-kobor ta’ pajjiżna ma jiġix definit minn individwi.  L-Aħna huwa akbar mill-jiena.

Se nkun qed nikteb lill-President tal-Partit Laburista biex jibda proċess li bih jingħazel Mexxej ġdid sa nhar il-Ħadd, 12 ta’ Jannar 2020. Dakinhar li jintgħazel mexxej ġdid għall-Partit Laburista jien nirrizenja minn Mexxej u nagħti f’idejn il-Mexxej ġdid.  Fil-jiem ta’ wara nirriżenja minn Prim Ministru. “

Filwaqt li qal li informa b’dan kollu lill-President tar-Repubblika, Joseph Muscat qal li se jibqa’ jaqdi dmiru bhala Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista għall-ġimgħat li ġejjin.

F’messaġġ li matulu tkellem dwar numru ta’ temi, il-Prim Ministru fisser l-imħabba tiegħu għal pajjiżna.

“Bħala Prim Ministru u bħala Malti u Ghawdxi, ħabbejt pajjiżi. Ma kontx perfett, u kelli nuqqasijiet li tagħhom niskuża ruħi jien personalment, anki jekk kienu nuqqasijiet ta’ ħaddiehor. Nassigurakom li qatt ma nqast milli nagħti saħħti kollha biex inrodd lura dak li tajtuni intom.”

Bħala Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat għamel għaxar rebħiet elettorali bir-riżultati jkunu rekord fl-istorja politika ta’ pajjiżna.

“Naf li l-maggoranza l-kbira tal-poplu Malti u Għawdxi kienet u għadha tafda fija.  Ta’ dan nirringrazzjakom minn qalbi.  Minħabba din il-fiducja kien hemm min staqsieni Għaliex Issa.  It-tweġiba tiegħi hi li hekk hemm bżonn.

Nemmen li dik il-fiduċja li wrejtuni għadha hemm u se nitlaq bil-komfort li dik il-fiduċja għadha fl-aqwa taghha.”

Joseph Muscat tenna wkoll li l-pajjiż baqalgħu ħafna x’jagħmel. Emfasizza li rridu naraw li nippreservaw legat ta’ ġid ekonomiku u ġustizzja soċjali mingħajr preċedent.

“Fadlilna ħafna x’nagħmlu u bil-ħidma tagħkom, pajjiżna għada jista’ jkun aħjar mil-lum bis-saħħa tal-fundamenti sodi li bnejna flimkien. Minn għada tkompli l-ħidma tagħna għal Malta.”

Il-‘Fake News’ tal-midja Maltija li belgħet The Guardian

Il-midja internazzjonali belgħet il-lixka tal-midja Maltija meta jumejn ilu rikbu fuq ‘fake news’ ppubblikata minn diversi kmamar tal-aħbarijiet indipendenti Maltin.

L-aħbar kienet iddur ma’ Peter, il-kelb tad-Dwana li skont il-midja indipendenti u tal-knisja, solva l-każ tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia wara li xi jiem ilu qabad passiġġier Malti ħiereġ mill-ajruport ta’ Malta b’aktar minn €200,000 fi flus kontanti. Aqra aktar

DIRETT: YORGEN FENECH JITRESSAQ IL-QORTI B’RABTA MAL-QTIL TA’ DCG

Is-Sibt filgħaxija n-negozjant Yorgen Fenech tressaq il-Qorti akkużat bl-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fenech tressaq il-Qorti akkumpanjat minn numru kbir ta’ Pulizija mit-taqsima tal-investigazzjonijiet kriminali fejn ftit qabel it-20:00 deher dieħel il-Qorti ġewwa l-vann tal-Pulizija. Hawn taħt tista ssegwi minuta b’minuta ta’ dak li jkun għaddej fl-awla.

20:22- Skortat mill-Pulizija tas-CID, Fenech ġie mmanetjat u mistenni jerġa’ jitniżżel fil-vann tal-Pulizija sabiex minn hemm jittieħed fil-ħabs ta’ Kordin.

20:20- Il-Maġistrat Audrey Demicoli qalet li għalissa Fenech se jinżamm fil-Faċilitá Korrettiva ta’ Kordin sakemm il-każ        ikompli jinstema.

20:19- Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u qed tirriżerva dan id-dritt għal stadju ulterjuri.

20:18- Il-Qorti laqgħet it-talba tad-difiża sabiex jiġu ffriżati l-assi ta’ Fenech.

20:15- Taħt ġurament il-prosekuzzjoni spjegat li fl-20 ta’ Novembru li għadda l-Pulizija arrestat lil Fenech wara li waqqfitu fuq id-dgħajsa tiegħu ftit tal-ħin wara li telqet minn Portomaso. Il-prosekuzzjoni spjegat li dan seħħ wara li f’parti mill-investigazzjoni tagħha l-Pulizija kienet qed issegwi lil Fenech.

20:12- Yorgen Fenech wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih.

20:10- Keith Arnaud, wieħed mill-prosekuturi tal-każ qara l-akkużi kollha li l-Pulizija qed takkuża lil Fenech bihom.

20:09- Id-difiża ma kkontestatx l-arrest ta’ Yorgen Fenech.

20:07- Id-difiża mmexxija mill-Avukati Marion Camilleri, mill-uffiċċju ta’ Franco Debono, u l-Avukat Gianluca Caruana Curran.

Send this to a friend