Kimberley Portelli

Għaddejjin tajjeb fil-padiljun il-ġdid

Sportivi li jipprattikaw il-Judo tkellmu dwar kif bil-padiljun il-ġdid inawgurat kmieni dan ix-xahar, il-ħajja tagħhom f’dan l-isport saret ferm iktar faċli. Fil-programm PJAZZA spjegaw kif daqshekk uħiegħ ta’ ras meta jiġu biex jorganizzaw attività u saħansitra uffiċjali tal-Judo fakkru kif fil-faċilitajiet kien hemm min weġġa’.

Aqra aktar

6,086 rapport ta’ serq f’disa’ lokalitajiet f’sitt snin – l-iktar f’Raħal Ġdid

Bejn l-1 ta’ Jannar tal-2010 u t-30 ta’ Novembru 2016, ġew irrapurtati total ta’ 6,086 serqa lill-Pulizija mil-lokalitajiet taż-Żejtun, Wied il-Għajn, Marsaxlokk, il-Fgura, Ħal Għaxaq, Ħal-Tarxien, Raħal Ġdid, il-Gudja u Santa Luċija.

Din l-informazzjoni ħarġet meta l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Carmelo Abela, irrisponda għall-mistoqsija li għamel id-Deputat Laburista Etienne Grech, fejn il-Ministru ppreżentalu tabella bl-ammont ta’ serq minn kull lokalità f’kull sena bejn l-2010 u l-2016.

Aqra aktar

L-Annimali fuq il-catwalk fil-Peru!

Fuq il-catwalk imdorrijin naraw il-mudelli, iżda fil-Peru huma l-annimali li qed jisirqu l-attenzjoni!

Dan hekk kif huma wkoll daħlu fl-ispirtu tal-Milied, u b’ilbies aħmar u assoċjat ma’ dan iż-żmien ferrieħi, xejn inqas minn tmenin annimal – klieb, fniek, u anki fkieren, ħadu sehem fil-kompetizzjoni annwali msejħa “Pet Noel” f’Lima.

Aqra aktar

L-Arċisqof Cremona rikonoxxut f’Jum ir-Repubblika

  • UNURI GĦALL-BARRANIN LI GĦENU LIL MALTA, SPORTIVI, ARTISTI U RIĊERKATURI

Bħal kull sena l-istat Malti jirrikonoxxi numru ta’ persuni li jkunu taw kontribut lil Malta b’dak li għamlu u billi ddistingwew ruħhom f’xi settur partikolari. Dawn ta’ hawn taħt huma l-persuni li l-istat Malti rrikonoxxa f’Jum ir-Repubblika tal-2016.
Aqra aktar

Busuttil joqmos x’ħin tissemma DCG fil-Parlament

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, tilef xi ftit il-paċenzja meta fil-Parlament semmewlu lil Daphne Caruana Galizia. Busuttil qiegħed fil-Parlament isegwi d-dibattitu dwar mozzjoni li ressaq Beppe Fenech Adami fuq ruling tal-ispeaker. Hu kien qed isegwi b’attenzjoni sakemm id-deputat Deborah Schembri għamlet referenza għall-attakk fuq iċ-chief of staff tal-Prim Ministru minn dik li ddeskriviet bħala blogger li twassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista.

Aqra aktar

Jirriżenja s-CEO tal-FTS, il-Ministeru rrapporta qablu

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol irċieva u aċċetta r-riżenja ta’ Philip Rizzo minn Kap Uffiċjal Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel t’Għada.

Fi stqarrija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni intqal li “fl-ittra tar-riżenja, Rizzo jagħmel allegazzjonijiet foloz u bla bażi kontra l-Ministru Evarist Bartolo li b’xi mod jew ieħor żamm milli jirraporta każi ta’ allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni.”

Aqra aktar

Mhux se jiġu deportati tfal minn Malta

Fi stqarrija l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali għamel referenza għad-dikjarazzjoni ‘Tfal u Migranti bi Protezzjoni Umanitarja Temporanja ’, liema dikjarazzjoni ssostni li l-awtoritajiet Maltin mhux se jibqgħu jġeddu l-istatus magħruf bħala THP. Apparti minn hekk, l-istess dikjarazzjoni ssostni li immigranti li jkunu ħarbu minn sitwazzjoni ta’ taqlib ċivili jew persekuzzjoni għandhom jingħataw protezzjoni.
Aqra aktar