Kelly Peplow – Page 42 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Qattajt ħin ma’ wliedek illum?

Bil-għan li l-piż tal-ħajja mgħaġġla tal-lum ma jkollhiex impatt negattiv fuq it-trobbija tat-tfal, il-Gvern nieda l-kampanja Positive Parenting, bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali għal dan is-settur li tkopri sal-elfejn, erbgħa u għoxrin.

Aqra aktar

Malta mħassba bin-nuqqas ta’ progress fl-aspett politiku u umanitarju dwar il-kunflitt fis-Sirja

Il-kunflitt fis-Sirja għadu sors ta’ preokkupazzjoni fuq l-għatba tal-Unjoni Ewropea, li dwaru ma nstabitx soluzzjoni umanitarja jew politika.

B’dan is-sentiment il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela wera t-tħassib tal-Gvern Malti dwar il-kunflitt fis-Sirja waqt it-Tielet Konferenza fi Brussell dwar is-suġġett. Hawnhekk, il-Ministru Abela ġiber l-attenzjoni lill-kollegi tiegħu li d-diskussjonijiet dwar is-sitwazzjoni f’dan il-pajjiż staġnat, waqt li l-qagħda umanitarja tal-pajjiż sejra għall-agħar.

Filwaqt li għal darb’oħra irrimarka li mhemmx soluzzjoni militari għal dan il-kunflitt, saħaq li huwa fundamentali li l-komunità internazzjonali tappoġġja l-proċess immexxi min-Nazzjonijiet Magħquda u lill-Mibgħut Speċjali l-ġdid tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda għas-Sirja, Geir O. Pedersen.

Waqt il-laqgħa fi Brussell kienu diskussi wkoll l-elezzjonijiet fl-Ukrajna u s-sitwazzjoni fil-Veneżwela, u l-Ministri għall-Affarijiet Barranin skambjaw ukoll fehmiet dwar il-Qarn tal-Afrika.

Ħtieġa li jitwessa’ l-prinċipju tal-ħlas ugwali

F’ekonomija li qed tesperjenza tkabbir kontinwu, fejn l-intrapriżi qed ikunu kompetittivi u jkabru l-profitti tagħhom, wasal iż-żmien li aktar ħaddiema jipparteċipaw fis-suċċess li qed jikseb pajjiżna. Għalhekk huwa meħtieġ li fiż-żminijiet tal-lum, il-prinċipju fil-liġi tax-xogħol marbut ma’ ħlas ugwali għal xogħol ugwali jkun imwessa’ u jibda jkopri lil ħaddiema kollha li jaħdmu f’azjenda, anke jekk mhumiex f’impjieg dirett magħha.

Dan kien il-qofol ta’ laqgħa li kellha l-Amministrazzjoni tal-General Workers’ Union, immexxija mis-Segretarju Ġenerali Josef Bugeja, flimkien mal-kandidata Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Dr Josianne Cutajar. Aqra aktar

L-interess għall-passat jiġġenera l-eluf ta’ ewro fl-industrija tal-festini tal-mużika b’temi tal-passat

Il-bniedem, di natura, huwa affaxxinat bil-passat. Sew jekk storja ta’ pajjiżu, għajdut ta’ dati, jew xi rakkont tal-qraba li jieħu lil dak li jkun lura fiż-żmien.

Dan l-interess għall-passat jiġġenera eluf ta’ ewro fl-industrija tal-festini tal-mużika b’temi tal-passat.

Skont is-Soċjologa Maria Brown, it-tendenzi li nigglorifikaw il-passat huma parti mill-istint tagħna.

Brown qalet “Għaliex meta wieħed imur lura l-passat jifhem aktar l-għeruq tiegħu. U dawn ituna sens ta’ identità. Waqt li qed nigglorifikaw din is-sens ta’ identità qed nigglorifikaw lilna nfusna, jiġifieri hija boost għas-self esteem, biex ngħiduha f’terminoloġija user friendly.”Aqra aktar

Il-Gvern jagħti kważi €4 miljun lill-Caritas

 

Ġimgħa wara li l-Oppożizzjoni pprovat tallega li l-Gvern mhu jagħmel xejn fil-qasam soċjali, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS, u l-Caritas, iffirmaw ftehim ta’ €4,000,000 biex tkun tista’ tkompli ssaħħaħ il-programmi ta’ rijabilitazzjoni għal vizzju tad-droga.

Aqra aktar

Irrestawrat il-ktieb li fih l-għotja tal-George Cross

 

Il-ktieb li fih kopja tal-għotja tal-George Cross lil Malta, miżmum fl-Arkivji Notarili ġewwa l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern, għadu kemm ġie mogħti trattament ta’ konservazzjoni bis-saħħa ta’ kollaborazzjoni b’suċċess bejn l-Uffiċċju fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, Din l-Art Ħelwa u l-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili.

Aqra aktar

Send this to a friend