Kelly Peplow – Page 40 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Il-PM Franċiż bi pjan f’każ ta’ Brexit mingħajr ftehim

Il-Prim Ministru Franċiż Edouard Philippe qal li Brexit mingħajr ftehim huwa mistenni, u ħareġ pjan ta’ azzjoni għal din l-eventwalità.

Dan jumejn biss wara li l-Parlament Ingliż ivvota kontra l-abbozz imfassal minn Theresa May, u li dwaru kien hemm qbil mal-Unjoni Ewropea wkoll. Issa, il-Prim Ministru Franċiż qal issa huwa ż-żmien li jgħaddu ċertu liġijiet u li jsir investiment fl-ajruporti u l-portijiet Franċiżi.

Hekk kif Theresa May qed taħdem fuq Pjan B għal Brexit, uffiċjal mill-Unjoni Ewropea mistenni jżur is-27 Stat Membru Eweropew biex jikkordina l-pjanijiet f’każ li ma jkunx hemm ftehim.

Intant, pajjiżi b’relazzjonijiet ulterjuri mar-Renju Unit jidher li diġa qed jippreparaw għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, anke jekk dan isir mingħajr ftehim.

L-MFSA bi twissija dwar entità li tgħid li topera minn indirizz f’Malta

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, l-MFSA, qed twissi dwar kumpanija FXNobels li qed tgħid li qed topera minn indirizz f’Malta. L-entità forex brokerage, li tippermetti lill-konsumaturi li jbiegħu u jixtru forex, CFDSs, stocks u muniti virtwali fuq l-internet, mhux qed topera minn Malta, u lanqas hija liċenzjata jew awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi ta’ investimenti finanzjarji lill-konsumaturi.Aqra aktar

Se jinbnew junction u roundabout ġodda fi Vjal il-Labour

Bil-għan li jitnaqqas ir-riskju ta’ inċidenti f’żona fejn jiltaqgħu numru ta’ toroq differenti, l-Aġenzija Infrastruttura Malta bdiet proġett ta’ miljun ewro fi Vjal il-Labour fin-Naxxar. Dan il-proġett se jara l-bini ta’ roundabout biex ittejjeb il-konnessjoni bejn Vjal il-Labour minn u lejn in-Naxxar, it-triq li tagħti għal Santa Margerita, il-Mosta, u l-inħawi residenzjali tan-Naxxar.

Permezz ta’ din il-junction ġdida, se jonqos ir-riskju ta’ aċċidenti bejn dawk li jkunu ħerġin jew deħlin f’dawn it-toroq residenzjali u arterjali. Fl-istess ħin Infrastruttura Malta se taħdem ukoll fuq il-bini ta’ tliet żebra crossings, passaġġi u bankini ġodda għall-mixi, sistema ġdida ta’ dwal, u anke pajsaġġ b’siġar ġodda.Aqra aktar

Jason Azzopardi jordnalu jibqa’ miexi b’esproprjazzjoni jiem qabel l-elezzjoni ġenerali

L-eks Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tal-Artijiet, Eman Schembri, kien wera f’e-mail li bagħat fit-28 ta’ Frar 2013 lill-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech u lill-eks Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi li ma ħassx li kien prudenti li l-każ tal-esproprjazzjoni tal-art tal-Fekruna kellu jibqa’ għaddej meta kienet waslet l-elezzjoni ġenereali.

Meta kien qed jixhed quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi dwar ir-Rapport tal-Awditur Ġenerali dwar dan it-trasferiment tal-art, is-Sur Schembri qal li huwa kien irċieva minuta fil-file minn Jason Azzopardi biex imexxi u jagħlaq it-transizzjoni.Aqra aktar

Il-Gvern ma jilqax talbiet proposti mill-GRTU għal żidiet fil-prezz tal-fuel

Aktar kmieni llum, il-Ministru Joe Mizzi sejjaħ lill-GRTU għal laqgħa dwar il-kwistjoni tal-għajnuna li qed jitolbu s-sidien tal-pompi tal-petrol biex ilaħħqu mal-ħtiġijiet infrastrutturali. Dwar dan kienet ingħatat deċiżjoni mill-Awtorità Maltija għar-Riżorsi fl-2011 li kienet tat żieda fil-qliegħ mill-fuel lill-pompi bil-kundizzjoni li dawn ikopru l-investimenti strutturali li għandhom isiru sal-2020.

Il-Gvern jinnota t-talbiet għal żidiet mill-GRTU. Il-Gvern ma laqax dawn it-talbiet kif proposti għax f’dan l-istadju il-prezz tal-fuel jogħla għall-konsumatur lil hinn mill-prezz internazzjonali tal-fuel.

Il-Gvern offra żieda oħra ’il fuq minn dak deċiż fl-2011 u li f’dan il-ħin ma jitfax piż fuq il-familji u n-negozji. Il-bieb għal taħdidiet min-naħa tal-Gvern jibqa’ miftuħ.

Il-politika tal-Gvern qed twassal biex id-dħul f’pajjiżna jilħaq il-medja Ewropea

Fl-analiżi annwali dwar l-ekonomija ta’ pajjiżna, il-Fond Monetarju Internazzjonali jsostni li “Malta’s economic growth continues to be one of the strongest in Europe, resulting in rapid income convergence towards the EU average”. Skont l-esperti tal-IMF, dan ir-riżultat huwa dovut għal miżuri mwettqa mill-Gvern, deskritti bħala “prudent policies and reform efforts” li wasslu għal titjib kemm fis-settur privat kif ukoll f’dak pubbliku.

Filwaqt li rrimarkaw li s-sitwazzjoni internazzjonali qed issir aktar waħda ta’ sfidi, it-tkabbir f’pajjiżna mistenni jibqa’ sostnut bis-saħħa ta’ “rising incomes, low unemployment and planned investment projects”.Aqra aktar

Ġlieda fuq tfajla wasslet lil erbat irġiel il-Qorti

Erbat irġiel tressqu l-Qorti wara li ġew fl-idejn minħabba tfajla li fl-imgħoddi kienet toħroġ ma’ wieħed minnhom. Il-każ jeħodna lura għal Lulju li għadda f’parkeġġ f’Marsalforn, Għawdex.

Kien għall-ħabta ta’ nofsilejl meta allegatament Steven Vella, Adrian Vella, u Jason Pace ħebbew għal Shaun Farrugia u żewġ nisa li kienu miegħu. Dawn tal-aħħar ġarrbu ġrieħi ħfief, u kien hemm ukoll vittma ieħor fl-allegata ġlieda. Aqra aktar

Se jerġa’ jinstema’ l-każ ta’ Sirjan li kien instab ħati ta’ abbuż sesswali

Il-Qorti tal-Appell Kriminali ordnat li għandu jerġa’ jinstema’ l-każ ta’ Sirjan li kien instab ħati ta’ abbuż sesswali fuq tfajla Maltija.

Najm Fahd ta’ 23 sena kien ġie kkundannat erba’ snin u nofs ħabs wara li l-Qorti sabitu ħati li fi żmien il-Milied tal-2015 ipparteċipa f’attivitajiet sesswali ma’ tfajla ta’ 16-il sena, li żammha kontra r-rieda tagħha, li attakkaha, u li kien taħt l-influwenza tax-xorb f’post pubbliku. Fil-Qorti kien instema’ li s-Sirjan gidem lit-tfajla u poġġa jdejh taħt id-dublett tagħha, qabel ma’ din iġġielditlu u ħarab.Aqra aktar

Preżentati l-istudji u l-pjanti finali tas-Central Link Project

L-istudju dwar l-impatt ambjentali kkonferma li s-Central Link Project kif qed ikun propost huwa l-aktar soluzzjoni effettiva u sostenibbli biex jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar f’din ir-rotta ewlenija bejn l-Imrieħel u Ta’ Qali u titjieb il-kwalità tal-ajra fil-lokalitajiet tal-madwar.

Dan l-istudju flimkien ma’ oħrajn li saru minn esperti indipendenti, ġew ippreżentati lill-awtoritajiet tal-ambjent u tal-ippjanar mill-Aġenzija Infrastruttura Malta, biex issa jkun jista’ joħroġ il-permess għall-iżvilupp ta’ dan il-proġett b’investiment ta’ madwar €55 miljun.

L-istudju juri li dak propost huwa l-aħjar mod biex ikun hemm titjib fil-kwalità tal-arja f’dawn l-inħawi traffikużi ta’ pajjiżna, kif ukoll biex jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar. Kuntrarju għal dak propost 13-il sena ilu, is-Central Link Project propost minn dan il-Gvern se juża 57% anqas art agrikola.

Infrastruttura Malta qalet li jekk il-prġett jibqa’ ma jsirx sal-2030, il-ħin tal-ivvjaġġar fl-inħawi se jirdoppja fil-ħinijiet bieżla tat-traffiku. Aktar minn hekk, dan se jwassal għal mija u erba’ fil-mija żieda fl-emmissjonijiet mill-karozzi, li jkun ta’ ħsara kbira għall-ambjent u għal saħħet il-bniedem.

Is-Central Link Project għandu l-għan li  jtejjeb il-kwalitá u s-sigurtá fil-Bypass tal-Imrieħel, tul Triq l-Imdina f’Birkirkara, Ħal Balzan u Ħ’Attard, sar-roundabout tat-Telgħa tas-Saqqajja, u fl-inħawi ta’ Ta’ Qali.

Il-proġett jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid ta’ 13-il junction, it-tneħħija ta’ erba’ sistemi tad-dwalijiet tat-traffiku, u żieda ta’ aktar minn seba’ kilometri korsiji ġodda.

Se jiġu introdotti wkoll diversi faċilitajiet għall-mezzi tal-ivvjaġġar alternattivi, fosthom passaġġi għall-mixi, faċilitajiet aħjar għal dawk li jivvjaġġaw b’tal-linja u l-itwal korsija għar-roti mifruda mit-triq li se jkun hawn fil-pajjiż.

Infrastruttura Malta qalet ukoll li lestiet il-pjanti finali li issa jinkludu wkoll il-bini ta’ flyover ġdida ta’ erbgħin metru waqt li t-triq b’żewġ korsijiet li se tinbena fit-tarf ta’ Ħ’Attard tbiegħdet aktar mill-inħawi residenzjali u se tieħu nofs l-art agrikola li kienet iddedikata għaliha.

It-triq arterjali ġdida se tinbena sular ‘l isfel mit-toroq residenzjali u b’hekk se jonqos l-impatt viżiv fuq id-djar f’Ħ’Attard.

Send this to a friend