Kelly Peplow | One News - Part 34

Kelly Peplow

Notifiki

Satabank f’kuntatt mal-klijenti li jgħixu Malta biex jibdew jieħdu flushom lura

Satabank ikkuntattja il-klijenti kollha li jgħixu Malta li kellhom bejn €50 u €15,000 fil-kont bankarju tagħhom, biex flushom jintraddulhom, skont kif miftiehem qabel mal-istess bank.

Fi stqarrija, l-Awtorità ta’ Malta għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, ikkonfermat li Satabank ikkuntattja l-kljenti kollha li jgħixu Malta, u li klijenti li kellhom bejn il-€50 u l-€15,000 mġemma’ fil-bank iżda ma jgħixux Malta, se jkunu kkuntattjajti fil-jiem li ġejjin.Aqra aktar

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni iħeġġeġ l-MUT ikun imsieħeb ewlieni fit-tiġidid tas-sistema edukattiva ta’ Malta

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qed iħeġġeġ lill-MUT kun pro-attiva u tkun imsieħeb ewlieni fit-tiġdid tas-sistema edukattiva ta’ pajjiżna. Dan b’reazzjoni għat-tħassib li wriet l-istess MUT dwar is-sistema My Journey.

Fi stqarrija, il-Ministeru tenna li jemmen li s-suċċess mixtieq u meħtieġ fl-edukazzjoni jinkiseb meta l-partijiet jiġu flimkien bl-intenzjoni li jkomplu jtejbu u jġeddu biex fir-realtà l-affarijiet jitwettqu.Aqra aktar

L-Awtorità għall-Innovazzjoni Diġitali tiltaqa’ għall-ewwel darba

L-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali, l-MDIA, iltaqgħet għall-ewwel darba l-Erbgħa mas-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri.

Il-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità l-Ġdida se jkun magħmul minn Joshua Ellul bħala Chairman, u s-Sinjuri Lara Boffa, Patrizia Busuttil, Sandro Micallef, Loui Mercieca, David Matrenza, Charmaine Tanti Camilleri, Nigel Vella u Omar Vella. Segretarju tal-Bord Dr Douglas Aquilina.Aqra aktar

Il-PM ifakkar it-twelid tal-ewwel PM tal-Gvern Kolonjali Ingliż, Joseph Howard

Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar il-156 anniversarju mit-twelid tal-ewwel Prim Ministru tal-Gvern Kolonjali Ingliż, Joseph Howard.

Wara li serva bħala uffiċjal fl-Akkademja tal-Militar Franċiż, Howard kien elett fil-Kunsill tal-Gvern fuq nomina tal-Partito Patriottico ta’ dak iż-żmien. Kien elett fis-Senat fl-1921 tal-ewwel Parlament Malti, fejn hemmhekk okkupa l-kariga ta’ Prim Ministru. Huwa mexxa l-Gvern sal-1923 bl-appoġġ tal-Partit Laburista.Aqra aktar

Għid tiegħek dwar speċi aljeni invażivi fl-ambjent ta’ Malta

L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA, nediet konsultazzjoni pubblika fuq strateġija nazzjonali u kodiċijiet ta’ prattika tajba għall-ġlieda kontra l-ispeċi aljeni invażivi.

L-Awtorità qed ssejjaħ għall-azzjoni kollettiva fil-ġlieda kontra l-ispeċi aljeni invażivi, li huma meqjusa bħala waħda mill-kawżi ewlenin tat-telf talbijodiversità f’ Malta u fid-dinja. L-Awtorità żviluppat u nediet Strateġija Nazzjonali u sett ta’ tmien kodiċijiet ta’ prattika tajba kumplimentari biex jindirizzaw dan l-aspett.Aqra aktar

ARA: Malta u r-Renju Unit se jkomplu jsaħħu l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin

Kien issiġillat ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Għolja għar-Renju Unit biex tissaħħaħ il-ħidma konġunta bejn iż-żewġ pajjiżi fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin. Il-ftehim, li jorbot iż-żewġ pajjiżi għas-sentejn li ġejjin, se jassigura li tingħata l-għajnuna meħtieġa lill-awtoritajiet Maltin fit-tfassil ta’ Strateġija Nazzjonali kontra t-traffikar tal-bnedmin. Il-ftehim jipprovdi wkoll għat-tisħiħ ta’ mekkaniżmi biex jipproteġu lill-vittmi u taħriġ lill-ħaddiema ma’ persuni vulnerabbli li jiffaċċjaw riskji akbar li jiġu ttraffikati.

Aqra aktar

“Daqshekk użajna ġlud tal-annimali eżotiċi għall-kollezzjoni tagħna”- id-ditta tal-moda Chanel

Id-ditta popolari tal-moda, Chanel, se twaqqaf l-użu tal-ġlud tal-annimali eżotiċi għall-ħwejjeġ u l-aċċessorji fil-kollezzjonijiet tagħha. Id-ditta qalet li trid tagħmael dan biex iżżomm standards etiċi, iżda wkoll għax ċediet għall-pressjoni ta’ diversi kampanji dwar id-drittijiet tal-annimali.

Aqra aktar

Il-Gvern Ingliż mistenni jippubblika l-pariri legali li ngħata għall-abbozz dwar Brexit

Il-Gvern Ingliż mistenni jippubblika l-pariri legali kollha li ngħata dwar l-abbozz dwar Brexit. Dan skont ir-rieda tal-maġġoranza tal-Membri Parlamentari Ingliżi.

Il-Partit Laburista Ingliż, imexxi minn Jeremy Corbyn, ordna lill-Gvern jippubblika l-pariri mogħtija lilu mill-Avukat Ġenerali, qabel ma nhar it-Tlieta li ġej, Westminster jivvota favur jew kontra dan l-istess abbozz.Aqra aktar

Send this to a friend