Kelly Peplow – Page 31 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Il-PM jinawgura l-OB Unit il-ġdid tal-istazzjon ONE

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, inawgura uffiċjalment l-OB Unit 4K ġdid tal-istazzjonijiet ONE waqt open day fl-istazzjon li qed tiġi organizzata biex tfakkar il-ħamsa u għoxrin sena tal-istazzjon. L-OB Unit li inawgura l-Prim Ministru huwa l-aħħar investiment li għamlet it-tmexxija tal-istazzjon, bil-għan li ONE dejjem iwassal l-aħjar prodott lis-segwaċi. F’diskors għall-okkażjoni, il-Prim Ministru Muscat qal li kull ħaddiem ta’ dawn l-istazzjonijiet jaħdem hawnhekk għaliex ġenwinament iħobb dan is-settur.

Iċ-Chairman ta’ ONE, Jason Micallef, ippreżenta sett bolol lill-Prim Ministru bħala tifkira. F’dan is-sett, tidher fost oħrajn l-ewwel kamra tal-aħbarijiet ta’ ONE, li l-Prim Ministru kien parti minnha. F’kummenti ma’ ONE News, Micallef qal li l-investiment kien wieħed kruċjali biex l-istazzjon jibqa’ jħares ‘il quddiem.

 Dan huwa l-ewwel OB Unit tax-xorta tiegħu f’Malta, 4K, li se jkun qed jiggarantixi fost l-aqwa, jekk mhuxl-aqwa xandir fil-pajjiż għall-ħames jew għaxar snin li ġejjin. Aħna nemmnu li nassiguraw futur aqwa lil ONE Television.

Fid-dawl li l-Open Day saret ftit ġimgħat biss qabel mal-istazzjonijiet ONE jibdew vjaġġ bieżel għall-elezzjonijiet f’Mejju li ġej, is-Sur Micallef qal li ONE jinsab ippreparat għal dan l-appuntament importanti tal-Partit Laburista.

Jinsab ippreparat ukoll bil-kbir għall-Elezzjonijiet Ġenerali tas-snin li ġejjin. Apparti hekk ONE jibqa’ joħlom li jibqa’ jkollu l-aqwa skedi għall-familji Maltin u Għawdxin kollha.

Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista, Randolph Debattista, qal li s-segwaċi ta’ ONE dejjem baqgħu jappoġġjaw l-istazzjon b’mod sħiħ u wrew leatà dejjem. Fl-istess ħin, l-OB Unit li kien inawgurat waqt dan il-jum, u li se jxandar id-diskors tal-Prim Ministru waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, huwa investiment ieħor biex waqt l-elezzjonijiet ta’ Mejju li ġej, l-istazzjon ikompli jxandar il-messaġġ tal-Partit Laburista bl-aħjar mod.

Mal-ħdax ta’ filgħodu, il-bibien tal-kumpless ONE infetħu għall-pubbliku biex kulħadd jingħaqad mal-istazzjon u jsegwi jum tipiku ta’ ħidma. Huma kellhom iċ-ċans ukoll li jakkwistaw kopja ta’ dokumentarju dwar il-ħamsa u għoxrin sena ta’ ONE.

Kellu jkun jum mimli nostalġija u persuni jiltaqgħu ma’ dawk li normalment iżommulhom kumpanija minn djarhom permezz tat-televiżjoni jew tar-radju.

Tkellimna ma’ xi wħud dwar xi jfisser għalihom li kellhom iċ-ċans iqattgħu jum mal-familja ONE.

Irrid noħroġ biex ma narax il-ONE jiena. Dejjem smajtu.

Dak li qed nara fuq it-television issa qed narah reali u titkellem man-nies li jaħdmu hawn u ma tkunx taf kemm fih xogħol il-programm.

Għidtlu ejja mmorru naraw il-postijiet u nitkellmu man-nies.

Għalfejn ħassejtu li kellkom tiġu għall-Open Day illum? Il-qalb ġabitna hawn. Biex naraw ix-xogħol kollox organizzat. Jintefqu tajjeb il-flus.

Naħseb id-Dipartiment tan-News fejn issir riċerka kien veru nteressanti għax aħna minn hemm qed nieħdu l-informazzjoni mhux biss fuq it-televiżjoni imma anke fuq il-mobile.

Sabiħ kullimkien, rajt l-uffiċċji, rajt l-istudios, kullimkien sabiħ.

Waqt l-Open Day fil-kumpless ONE, kienet inawgurata wkoll biċċa arti li tfakkar il-ħamsa u għoxrin sena xandir, magħmulha mill-artist George Muscat.

 

Ritratti: Gareth Degiorgio

 

‘Delia mdejjaq bis-suċċess’- il-PL

Id-diskors negattiv tal-Kap tal-Oppożizzjoni dalgħodu huwa diskors ta’ bniedem imdejjaq bil-fatt li l-ikbar vittma tas-suċċess li kiseb il-pajjiż huwa l-Partit Nazzjonalista li hu ried jibdel, iżda minflok spiċċa biex bidel lilu.

Dan qalu l-Partit Laburista fi stqarrija b’reazzjoni għad-diskors li ta l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia l-Ħadd filgħodu fl-Imsida.

BIL-FILMAT: L-aggressuri għandhom bżonn l-għajnuna wkoll

Għandu jkun hemm assessjar tajjeb ta’ każ ta’ vjolenza biex anke l-aggressur jingħata l-għajnuna li għandu bżonn.

Dan kien il-qofol ta’ riċerka dwar is-suġġett, li saret mill-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika li tħaddan l-għaqda Peer to Peer. Din tħeġġeġ professjonisti bħal Pulizija, Psikologi, jew persuni li jaħdmu fil-qasam tas-Saħħa, biex jagħtu sehemhom f’każi ta’ vjolenza b’mod ħolistiku.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Il-BOV bi qligħ ta’ €146.2 miljun fl-2018 qabel it-taxxa

Il-Bank of Valletta għamel qligħ qabel it-taxxa ta’ mija sitta u erbgħin miljun u mitejn elf ewro fis-sena finanzjarja li ntemmet fl-aħħar ta’ Diċembru. Imqabbel mas-sena ta’ qabel, il-qligħ tal-bank żdied b’sitta fil-mija.

Madankollu f’konferena tal-aħbarijiet, it-tmexxija tal-bank qalet li warrbet ħamsa u sebgħin miljun ewro biex tilqa’ għal każi ta’ litigazzjoni li hemm għaddejjin bħalissa u b’hekk għalqet l-elfejn u tmintax bi qligħ ta’ wieħed u sebgħin miljun u mitejn elf ewro.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: 31,000 adult u student iżuru siti storiċi b’xejn

Fil-mitt jum li ilu jeżisti l-passaport ta’ Heritage Malta, sebat elef student ġabru l-passaport tagħhom, u b’kollox, wieħed u tletin elf adult u student diġà żaru bosta siti storiċi tal-Aġenzija mingħajr ħlas.

F’konfereza tal-aħbarijeit, il-Minsitru għall-Kultura Owen Bonnici esprima sodisfazzjon għal dawn iċ-ċifri, u fakkar li permezz ta’ inizjattivi bħal dawn il-Gvern qed jipprovdi aċċess aħjar ta’ stit storiċi ta’ pajjiżna.

Aqra aktar

Il-Parlament Ingliż jivvota favur li jitlaq mill-Unjoni Ewropea bi ftehim

Il-Parlament Ingliż ivvota favur li jitlaq mill-Unjoni Ewropea bi ftehim fid-29 ta’ Marzu li ġej. Il-mozzjoni għaddiet b’312 vot favur tluq bi ftehim u b’308 favur tluq mingħajr ftehim.

Jum ilu, il-Parlament f’Westminster reġa’ vvota kontra l-abozz rivedut tal-Prim Ministru Theresa May dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Fil-Parlament, May qalet li l-abbozz rivedut jirrispetta r-riżultat tar-referendum ta’ Ġunju 2016 filwaqt li jirrispetta r-rieda tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea.

Iżda dan ma kienx biżżejjed biex jikkonvinċi l-Parlament Ingliż, li qed jibqa’ jsostni sal-aħħar li kwistjonijiet bħal dik tal-fruntiera Irlandiża se tibqa’ sfida għan-negozjati Brexit.

BIL-FILMAT: Daqshekk diskriminazzjoni kontra YouTubers Maltin

Ilment mingħand tifla ta’ disa’ snin wassal biex f’Malta twieled qasam ġdid li kapaċi joħloq għexieren ta’ impjiegi u jħalli eluf fl-ekonomija Maltija.

Mill-Ħamis, il-Maltin li jipprovdu kontenut fuq YouTube se jibdew jitħallsu ta’ xogħolhom għax issa Malta ssieħbet fil-YouTube Partnership Programme.

Aqra aktar

Send this to a friend