Kelly Peplow – Page 31 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Ħtieġa li jitwessa’ l-prinċipju tal-ħlas ugwali

F’ekonomija li qed tesperjenza tkabbir kontinwu, fejn l-intrapriżi qed ikunu kompetittivi u jkabru l-profitti tagħhom, wasal iż-żmien li aktar ħaddiema jipparteċipaw fis-suċċess li qed jikseb pajjiżna. Għalhekk huwa meħtieġ li fiż-żminijiet tal-lum, il-prinċipju fil-liġi tax-xogħol marbut ma’ ħlas ugwali għal xogħol ugwali jkun imwessa’ u jibda jkopri lil ħaddiema kollha li jaħdmu f’azjenda, anke jekk mhumiex f’impjieg dirett magħha.

Dan kien il-qofol ta’ laqgħa li kellha l-Amministrazzjoni tal-General Workers’ Union, immexxija mis-Segretarju Ġenerali Josef Bugeja, flimkien mal-kandidata Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Dr Josianne Cutajar. Aqra aktar

L-interess għall-passat jiġġenera l-eluf ta’ ewro fl-industrija tal-festini tal-mużika b’temi tal-passat

Il-bniedem, di natura, huwa affaxxinat bil-passat. Sew jekk storja ta’ pajjiżu, għajdut ta’ dati, jew xi rakkont tal-qraba li jieħu lil dak li jkun lura fiż-żmien.

Dan l-interess għall-passat jiġġenera eluf ta’ ewro fl-industrija tal-festini tal-mużika b’temi tal-passat.

Skont is-Soċjologa Maria Brown, it-tendenzi li nigglorifikaw il-passat huma parti mill-istint tagħna.

Brown qalet “Għaliex meta wieħed imur lura l-passat jifhem aktar l-għeruq tiegħu. U dawn ituna sens ta’ identità. Waqt li qed nigglorifikaw din is-sens ta’ identità qed nigglorifikaw lilna nfusna, jiġifieri hija boost għas-self esteem, biex ngħiduha f’terminoloġija user friendly.”Aqra aktar

Il-Gvern jagħti kważi €4 miljun lill-Caritas

 

Ġimgħa wara li l-Oppożizzjoni pprovat tallega li l-Gvern mhu jagħmel xejn fil-qasam soċjali, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS, u l-Caritas, iffirmaw ftehim ta’ €4,000,000 biex tkun tista’ tkompli ssaħħaħ il-programmi ta’ rijabilitazzjoni għal vizzju tad-droga.

Aqra aktar

Irrestawrat il-ktieb li fih l-għotja tal-George Cross

 

Il-ktieb li fih kopja tal-għotja tal-George Cross lil Malta, miżmum fl-Arkivji Notarili ġewwa l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern, għadu kemm ġie mogħti trattament ta’ konservazzjoni bis-saħħa ta’ kollaborazzjoni b’suċċess bejn l-Uffiċċju fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, Din l-Art Ħelwa u l-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili.

Aqra aktar

L-Orkestra Filarmonika tagħti spettaklu bil-mużika ta’ “Beauty and the Beast”

Żgur li tiftakruha din il-mużika.

Is-Sibt li ġej għandek terġa’ tissaħħar b’din il-mużika tal-film tant maħbub ta’ Disney, Beauty and the Beast, tindaqq mill-Orkestra Filarmonika ta’ Malta bil-film ikun għaddej fl-isfond. Din hija esperjenza għalkollox ġdida fl-ispettaklu lokali li qed iwaħħad il-kunċett taċ-ċinema mal-mużika diretta.

Aqra aktar

Se jkollna ilma aħjar fi djarna

Qabad ritmu tajjeb it-tħaffir ta’ mina taħt l-art li se tgħaqqad l-impjant tar-reverse osmosis ta’ Pembroke mar-riserva tal-ilma f’Ta’ Qali. Il-mina  li kważi tħaffret nofsha, għandha l-għan li tiffaċilita d-distribuzzjoni u ttejjeb il-kwalità tal-ilma tax-xorb madwar il-gżejjer Maltin.

Waqt żjara li l-Ministru Joe Mizzi u s-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia għamlu fuq il-lant tax-xogħol, ġie spjegat li l-ilma mhux se jibqa’ jgħaddi minn pajpijiet tal-ħadid, iżda minn sistema li mhux se jkollha bżonn li tikkundizzjona l-ilma bil-kimiċi.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni, Richard Bilocca qal li l-proġett mistenni jitlesta fi żmien sentejn u nofs.

Is-Sur Richard Bilocca, l-Kap Eżekuttiv tad-WSC qal : “Se nkunu qed ngħaddu sistemi ta’ pajpijiet ġodda tal-fibreglass, biex l-ilma ngħaddu pur, u jitħallat Ta’ Qali mal-ilma tal-pjan u l-ġebla li nżidulu llum jeħodha b’mod naturali mill-ilma tal-pjan. Dan ifisser savings kbar għax il-mina mhux se tgħaddi mill-għolja tan-Naxxar imma se jkun qed jgħaddi b’mod ideali u mingħajr ma nżidu kimiċi żejda mal-ilma”.

Bħalissa l-ilma li jasal fid-djar tal-familji Maltin huwa tajjeb għax-xorb u pur, iżda ħafna jilmentaw mit-togħma.

Is-Sur Bilocca sostna li b’dan il-proġett kull dar se jkollha kwalità ta’ ilma aħjar.

Huwa kompla billi qal: “Kulħadd se jkollu l-istess blend. Jekk illum li tgħix Pembroke għandek ilma mod, u għax toqgħod Ħ’Attard għandek ilma mod ieħor, dik se tispiċċa għax kulħadd se jirċievi l-istess kwalità ta’ ilma”.

Il-proġett huwa wieħed minn sensiela b’investiment ta’ €130,000,000 fosthom proġett li se jnaqqas il-konsum tal-enerġija bin-nofs.

Huwa kompla billi qal: “Il-ħaddiema qed jibnu wkoll magni ġodda, liem magni se jtuna kważi d-doppju tal-ilma b’nofs l-ammont ta’ enerġija. Dawn huma savings kbar kemm mil-lat ambjentali u anke ekonomiku fejn qed ngħaddu l-ilma lin-nies b’servizz aktar sigur u ta’ kwalità aħjar.

Il-Ministru Joe Mizzi qal li l-impenn tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-ilma tirrifletti wkoll l-impenn tal-gvern f’dan is-settur.

Il-Ministru Joe Mizzi qal: “ Se jkollna aktar sigurtà tal-ilma jekk jinqala xi inċident jew qtugħ ta’ dawl, il-flow tal-ilma tibqa’ għaddejja u ma jkollniex dik il-problema. Nafu wkoll li l-pajjiż qed jiżviluppa u ma tistax ma tagħmilx dan l-investiment. Aħna dan l-investiment qed nagħmluh biex ikollna kambjament fil-qasam tal-ilma u drenaġġ”.

Il-proġett ta’ aktar minn €130,000,000 huwa ko-finanzjat minn fondi Ewropej, bis-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia jisħaq li dan mhux se jkun l-uniku mod kif l-Ewropa qed tgħin lil pajjiżna f’dan il-proġett.

Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal li: “Mhux biss fondi Ewropej. Qed jiġi mħares u osservat ukoll minn sħabna l-Ewropej. Semmejt illum li pajjiżi Membri Ewropej oħra qed iħarsu lejn Malta bħala benchmark fil-qasam tal-ilma.

 

 

 

 

 

Send this to a friend