Kelly Peplow – Page 30 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Se jibda l-proċess biex ikollna qaddis ieħor Malti

Fil-jum tal-Ħadd beda l-proċess biex Malta jkollha qaddis ieħor. Waqt ċerimonja fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, l-Arċisqof Charles Scicluna introduċa l-Kawża għall-Beatifikazzjoni ta’ Brother Louis Camilleri, u b’Digriet jiddikjarah ‘Serv ta’ Alla’.

Br.Louis huwa magħruf minn ġenerazzjonijiet sħaħ ta’ għalliema, ġenituri u studenti Lasalljani, hekk kif huwa kien il-bniedem li waqqaf il-fraternità Signum Fidei f’Malta fit-tmeninijiet.Aqra aktar

Il-Gvern se jibni liftijiet ġodda f’110 Housing Estate madwar Malta

110 Housing Estates mferxin ma’ Malta kollha se jkollhom lift installat bħala parti minn proġett ambizzjuż għar-riġenerazzjoni ta’ dawn il-binjiet. Dan tħabbar mis-Segretarji Roderick Galdes u Aaron Farrugia, waqt li kienu qed jinawguraw l-ewwel lift li ġie installat f’Ħal Qormi.

Madwar 900 familja se jibbenefikaw minn dan il-proġett, b’ħafna minnhom ikunu anzjani, residenti b’diffikultà ta’ mobbiltà’, u persuni b’diżabbiltà fost oħrajn.

Is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes spjega li l-proċess misteni jieħu ż-żmien, għaliex dawn il-binjiet li nbnew 30, 40 u anke 50 sena ilu ma kienux maħsuba li jkollhom lift jopera fil-komun. Għalhekk il-proċess inkluda tibdil strutturali sostanzjali, ftuħ ta’ bibien ġodda, u xogħlijiet oħra qabel l-installazzjoni tal-lift.
Fl-istess ħin, il-proġett se jkun qed jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emmissjonijiet, u b’hekk il-Gvern jilħaq l-miri tiegħu tal-effiċjenza tal-enerġija billi jirriġenera dawn iż-żoni u ftit ‘il barra minnhom biex jiżdied il-livell ta’ għajxien f’komunità aktar inklussiva. Il-proġett se jara wkoll li ż-żoni ta’ madwar dawn il-binjiet se jkunu mtejba bi tħawwil ta’ siġar ġodda, bl-installazzjoni ta’ sistema ġdida ta’ dawl, kif ukoll sistema ta’ ħażna tal-ilma.

Ix-xogħlijiet fiż-żoni komuni jinkludu ukoll l-installazzojini ta’ dwal effiċjenti fl-enerġija, faċilitajiet tal-intercom, kif ukoll aperturi effiċjenti fl-enerġija

Il-proġett ta’ housing aktar aċċessibbli se jsir b’investiment ta’ għaxar miljun ewro, ko-finanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta’ kif il-fondi Ewropej qed jintużaw tajjeb u fejn hemm l-iktar bżonn li dawn jiġu nvestiti. Huwa għalhekk li dan il-Gvern ried jindirizza l-isfida tan-nuqqas ta’ aċċessibbiltà lil anzjani u persuni b’diżabbiltà.

Jiftħu l-applikazzjonijiet għal Skolasajf ta’ din is-sena

Ġenituri ta’ studenti li jixtiequ jattendu Skolasajf issa jistgħu jibdew japplikaw. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet, fejn kien spjegat li Skolasajf huwa proġett nazzjonali organizzat mill-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi, il-FES. Skolsajf toffri edukazzjoni mhux obbligatorja matul ix-xhur tas-sajf u din is-sena se tiftaħ il-bibien tagħha nhar il-15 ta’ Lulju sas-6 ta’ Settembru 2019.

Huwa stmat li s-sena li għaddiet, mat-12,200 tifel u tifla gawdew min dan is-servizz. In-numru mistenni jiżdied til din is-sena, hekk kif it-tfal li se jattendu għal Skolasajf 2019 se jkunu qedjibbenifikaw minn programm ta’ atitivitajiet edukattivi non formali.

It-tema ta’ din is-sena hija My Travel Journal li se tieħu lit-tfal fuq vjaġġ ta’ esperjenzi kemm fiċ-ċentri kif ukoll barra miċ-ċentri edukattivi permezz ta’ numru ta’ attivitajiet.

L-FES toffri dan is-servizz madwar Malta u Għawdex u huwa mifrux f’madwar 60 lokalita’ li f’34 ċentri jiġi offrut ukoll is-servizz ta’ ħin qabel u wara l-programm ewlieni biex jakkomoda lill-ġenituri li jaħdmu. Fl-istess ħin, dan il-proġett jimpjega mal-2,000 pesuna, bħal Playworkers u Child Support Workers.

Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ġie mniedi l-logo ta’ Skolasajf ta’ din is-sena wara kompetizzjoni fost l-istudenti ta’ Klabb 3-16 u l-istudenta Elaia Galea ta’ tmien snin hija r-rebbieħa għall-aħjar disinn artistiku fost aktar minn tmenin sottomissjoni.

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li Skolasajf huwa servizz ieħor offrut mill-FES li jkompli jagħti sostenn lill-familji li jridu jsibu bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Huwa saħaq li hemm firxa ta’ programmi differenti għal etajiet differenti, u anke għal ħtiġijiet edukattivi varji, inkluż dawk fir-Resource Centres, u li dan mhux biss servizz ta’ ħarsien tat-tfal imma huwa opportunita’ biex it-tfal jiżviluppaw l-abiltajiet tagħhom.

Il-Kap Eżekuttiv tal-FES, Dermot Galea qal li l-popolarità ta’ Skolasajf qieghda dejjem tiżdied, u għalhekk il-ħidma biex kemm l-proċess tal-applikazzjoni u s-servizz innifsu jkunu dejjem iktar aċċessibbli għall-pubbliku.

Il-ġenituri li jixtiequ japplikawgħas-servizz ta’ Skolasajf jistgħu jagħmlu dan kemm b’mod elettroniku b’sistema online https://services.fes.gov.mt/ kif ukoll manwalment mill-fergħat tal-Malta Post.

Dawk li jixtieqj japplikaw għal impjieg permezz ta’ dan il-proġett jista’ jniżżel applikazzjoni mis-sit applikazzjonijet għas-sit https://recruitment.fes.gov.mt/ .

“L-Ewropa trid tkun lesta għal kull eventwalità, anke jekk ir-Renju Unit joħroġ mill-UE bla ftehim”- il-PM

F’kummenti lill-midja ftit tal-ħin wara li tħabbar li l-Unjoni Ewropea mistennija taqbel li Brexit iseħħ fit-22 ta’ Mejju li ġej, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Unjoni Ewropea trid tkun preparata għal kull eventwalità, anke jekk l-eventwalità ċara hija li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim.Aqra aktar

Brexit mistenni jkun pospost sat-22 ta’ Mejju li ġej

Il-Mexxejja Ewropej mistennija jaqblu li Artiklu 50, li jiggarantixxi l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, jiġi estiż sat-22 ta’ Mejju li ġej. Dan kien deċiż waqt is-Summit tar-rebbiegħa tal-Unjoni Ewropea fi Brussell, li din is-sena kien iddedikat għat-talba tal-Prim Ministru Ingliż Theresa May biex id-data ta’ Brexit, li oriġinarjament kellha tkun id-29 ta’ Marzu, tkun posposta. L-Unjoni Ewropea qalet li l-estensjoni tkun garantita jekk il-Parlament Ingliż f’Westminster japprova l-abbozz dwar Brexit qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta’ Mejju li ġej.Aqra aktar

“Inwettqu dak li ma riedx il-PN”- il-PL

B’dak imħabbar illum, il-Gvern se jkun qed iwettaq bidliet li kwart ta’ seklu ta’ gvernijiet Nazzjonalista ma kinux kapaċi jwettqu. Fi stqarrija, il-Partit Laburista qal li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja, li l-gvern se jkun qed jimplimenta, huma bidliet għal liġijiet li huma wirt gvernijiet Nazzjonalista.

L-istqarrija żiedet tispjega li meta kien fil-poter, il-Partit Nazzjonalista kien komdu jħalli kollox kif inhu. Li kien għall-Kap tal-Opppożizzjoni, il-Kummissjoni Venezja lanqas ġiet Malta għax meta sejħilha l-gvern preżenti Adrian Delia kien ħareġ jgħajjar il-gvern.Aqra aktar

Il-PM f’laqgħa mal-President tal-KE qabel jibda’ s-summit tal-Mexxejja Ewropej dwar Brexit

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu laqgħa mal-President tal-Kunsill Ewropew, Donald Tusk, sigħat qabel ma’ jingħata bidu għas-Summit tar-rebbiegħa tal-Unjoni Ewropea, li din is-sena se jiffoka fuq possibbiltà ta’ estensjoni ta’ Brexit.

Il-Prim Ministru Muscat kien diġà ddikjara li l-Gvern Malti huwa favur estensjoni għaqlija tal-perjodu tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, iżda dan irid isir bi ftehim u pjan xieraq. Huwa kien fost is-27 mexxejja ta’ Stati Membri Ewropej li llum mistennija jiddeċidu jekk għandhiex tingħata l-estensjoni fuq Brexit, wara li din tintalab b’mod formali mill-Prim Ministru Ingliż, Theresa May.Aqra aktar

Il-faċċata tal-Big Ben tinkixef wara li kienet irrestawrata mill-ġdid

L-arloġġ magħruf bħala il-Big Ben f’Londra ġie rrestawrat għall-kulur oriġinali tiegħu, blu, wara aktar minn sena ta’ xogħlijiet ta’ restawr. Il-Ħamis, residenti u turisti li kienu fl-inħawi tal-famuża pjazza tal-Parlament f’Westminster, raw għall-ewwel darba l-faċċata restawrata ta’ dan l-ikona.

Il-kulur tad-deheb u dak kaħlani huma eku tad-disinn oriġinali tal-monument, li jmur lura għal qabel l-1930. F’din is-sena, il-faċċata tal-arloġġ kienet miżbugħa kollha sewda. Aqra aktar

Malta fost l-aqwa pajjiżi għal btala fir-rebbiegħa din is-sena

Malta ssemmiet ma’ 18-il pajjiż ieħor madwar id-dinja li huma l-aħjar post għal btala fir-Rebbiegħa. Dan skont studju li għamlet il-kamra tal-aħbarijiet internazzjonali, CNN, fejn tat deskrizzjoni tal-aqwa 19-il pajjiż fid-dinja fejn wieħed jista’ jżur waqt btala f’dawn iż-żmienijiet.

Is-CNN qalu li l-btajjel tar-Rebbiegħa m’għadhomx sinonimi biss mal-avventuri fil-kampanja, iżda saru opportunità biex it-turisti jżuru postijiet pittoreski li ma jirrikjedux ħafna finanzjarjament.

L-istess artiklu qal ukoll li d-19-il pajjiż li kienu mistħarrġa kienu l-aqwa pajjiżi jew postijiet biex wieħed iżur fir-Rebbiegħa, li s’issa ftit kienu kkunsidrati bħala post tajjeb għal btala bejn Marzu u Ġunju.Aqra aktar

Erba’ moskej fil-mira ta’ attakk b’mannara f’Birmingham

Il-Pulizija Ingliża qed tinvestiga attakki li saru fuq erba’ moskej f’Birmingham, l-Ingilterra. Jidher li l-attakki seħħew tul il-lejl li għadda, u dalgħodu nstabu bil-ħġieġ imkisser.

Jidher ukoll li l-Pulizija għandha informazzjoni li raġel waħdu kisser il-ħġieġ tal-binjiet għall-ħabta tas-2:30am, ħin tal-post, b’mannara.

Minuti biss wara, il-Pulizija rċivew rapport ta’ attakk simili fuq moskea oħra fl-inħawi.It-tfittxija għall-aggressur għadha għaddejja.

Send this to a friend