Kelly Peplow – Page 30 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Tfal nieqsa mid-dawl b’għajnuna speċjali

25 familja li għandha wlied nieqsa mid-dawl illum ingħataw assisted devices biex uliedhom ikunu jistgħu jaqraw, jistudjaw, u jlaħħqu mal-kurrikulu edukattiv. Din kienet inizjattiva mill-President’s Trust Foundation u mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni li bdiet f’Marzu li għadda.

Aqra aktar

Jappella biex tkun indirizzata l-inċertezza

Is-Segretarju tar-Renju Unit għall-Brexit, Stephen Barclay, u l-Avukat Ġenerali Ingliż Geoffrey Cox mistennija jirritornaw Brussell għal aktar taħdidiet man-negozjatur ewlieni għall-Brexit, Michel Barnier.

Din l-aħbar ġiet fl-istess jum li fih il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela qal li Malta qed tappoġġja l-isforzi tal-Irlanda biex ikun hemm ftehim dwar il-fruntieri bħala parti min-negozjati Brexit.

F’diversi kummenti li ta lill-midja Irlandiża, il-Ministru Abela qal l-inċertezza li kull Stat Membru qed jaffaċċja minħabba Brexit għandha tkun indirizzata.

Dan is-sentiment kien fost it-temi li l-Ministru Abela ddiskuta ma’ diversi Kunsilli u komunitajiet waqt iż-żjara tiegħu.

Il-Ministru Carmelo Abela qal: “L-UE u s-27 huma magħqudin f’dak li huwa ftehim bejn ir-Renju Unit fejn għandu x’jaqsam il-fruntiera bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta’ Fuq. Dan biex ma noħolqux diffikultajiet ta’ natura kummerċjali u anke għall-aspett ta’ sigurtà li għal dawn l-inħawi għadha b’saħħitha ħafna”.

Qattajt ħin ma’ wliedek illum?

Bil-għan li l-piż tal-ħajja mgħaġġla tal-lum ma jkollhiex impatt negattiv fuq it-trobbija tat-tfal, il-Gvern nieda l-kampanja Positive Parenting, bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali għal dan is-settur li tkopri sal-elfejn, erbgħa u għoxrin.

Aqra aktar

Malta mħassba bin-nuqqas ta’ progress fl-aspett politiku u umanitarju dwar il-kunflitt fis-Sirja

Il-kunflitt fis-Sirja għadu sors ta’ preokkupazzjoni fuq l-għatba tal-Unjoni Ewropea, li dwaru ma nstabitx soluzzjoni umanitarja jew politika.

B’dan is-sentiment il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela wera t-tħassib tal-Gvern Malti dwar il-kunflitt fis-Sirja waqt it-Tielet Konferenza fi Brussell dwar is-suġġett. Hawnhekk, il-Ministru Abela ġiber l-attenzjoni lill-kollegi tiegħu li d-diskussjonijiet dwar is-sitwazzjoni f’dan il-pajjiż staġnat, waqt li l-qagħda umanitarja tal-pajjiż sejra għall-agħar.

Filwaqt li għal darb’oħra irrimarka li mhemmx soluzzjoni militari għal dan il-kunflitt, saħaq li huwa fundamentali li l-komunità internazzjonali tappoġġja l-proċess immexxi min-Nazzjonijiet Magħquda u lill-Mibgħut Speċjali l-ġdid tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda għas-Sirja, Geir O. Pedersen.

Waqt il-laqgħa fi Brussell kienu diskussi wkoll l-elezzjonijiet fl-Ukrajna u s-sitwazzjoni fil-Veneżwela, u l-Ministri għall-Affarijiet Barranin skambjaw ukoll fehmiet dwar il-Qarn tal-Afrika.

Send this to a friend