Kelly Peplow – Page 28 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Persuna fil-periklu tal-mewt wara li spiċċat f’diffikultà fil-baħar

Persuna li għadha ma ġietx identifikata mill-Pulizija tinsab fil-periklu tal-mewt wara li ttellet mill-baħar viċin Exiles f’Tas-Sliema. Il-persuna ntlemħet f’wiċċ il-baħar fit-2:45pm tal-Ħadd, u l-Pulizija u tim mediku mill-Isptar Mater Dei marru mal-ewwel fuq il-post biex jagħtu l-ewwel għajnuna lill-vittma.

Aktar tard kien ikkonfermat li l-persuna tinsab fil-periklu li titlef ħajjitha. Aqra aktar

Diskors minn kap ta’ partit li spiċċa “borġ ġebel”- il-PL

Il-Partit Laburista ddeskira d-diskors ta’ Adrian Delia dalgħodu bħala riflessjoni ta’ Kap ta’ partit li jinsab mifrud u li jrid jipprova jgħaqqdu billi jkun negattiv u jikkritika kull ma jiġri f’pajjiżna. Fl-istess stqarrija, il-Partit Laburista qal li kif wara kollox qallu wieħed mid-deputati tiegħu, b’din l-attitudni, il-Partit Nazzjonalista “borġ ġebel” kien u “borg ġebel” għadu.

Minflok, u b’kuntrast, il-pajjiż qed jibqa’ jissaħħaħ. U minkejja l-oppożizzjoni distruttiva l-Maltin u l-Għawdxin, flimkien mal-gvern, se jibqgħu jiksbu r-riżultati biex Malta ta’ Għada tkun Suċċess.

Laura Paffenholz hija t-tfajla li mietet il-lejl li għadda wara inċident bil-mutur f’Raħal Ġdid

Laura Katarina Paffenholz, tfajla Ġermaniża ta’ 23 sena, tilfet ħajjitha traġikament wara li kienet involuta f’inċident bil-mutur f’Raħal Ġdid. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-10:45pm tas-Sibt fi Vjal Santa Luċija Raħal Ġdid.

Minn informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon jidher li s-sieħeb tal-vittma, ġuvni Malti li kien qed isuq il-mutur fid-direzzjoni lejn Ħal Tarxien, tilef il-kontroll f’nofs ta’ triq minħabba xi żrar u ġebel. Dan bil-konsegwenza li l-ġuvni u tfajla li kienet riekba miegħu waqgħu minn fuq il-mutur. F’dak il-ħin, trakk li kien qed jinstaq minn Sqalli ta’ 43 sena ma setax jevitaha u għadda minn fuq it-tfajla, bil-konsegwenza li nqabdet taħtu.Aqra aktar

€3 miljuni għal-laboratorju li se jistudja mediċini tal-kanċer

Il-kumpanija tal-Farmaċewtika Aurobindo se tinvesti tliet miljun ewro biex tibda tagħmel testijiet fuq mediċini minn pajjiżi oħra qabel ma’ dawn joħorġu għall-pazjenti fis-suq Ewropew.

Dan il-proċess jissejjaħ ‘batch releasing’ u huwa t-tielet investiment maġġuri ta’ Aurobindo f’Malta. Dan il-proċess diġà jseħħ f’pajjiżna, iżda Aurobindo se tkun l-ewwel kumpanija li se tiffoka dan l-investiment fuq mediċini ġeneriċi tal-Onkoloġija, jiġifieri tal-kura tal-kanċer.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Aurobindo hija waħda mill-aqwa eżempji tar-relazzjoni eċċellenti bejn il-Gvern u l-industrija. Dan filwaqt li nnota li l-ħaddiema tal-kumpanija, li grazzi għal dan l-investiment issa se jiżdiedu b’għoxrin oħra, qed isibu ambjent dinamiku fejn jaħdmu.

Aqra aktar

Il-kumpanija Aurobindo b’investiment ta’ €3 miljun biex tmexxi testijiet ta’ mediċini ġeneriċi tal-Onkoloġija

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-kumpanija li timmanifattura mediċini ġeneriċi, l-Aurobindo, se tinvesti tliet miljun ewro biex tibda’ tmexxi testijiet fuq mediċini minn pajjiżi oħra qabel ma’ dawn jiġu rilaxxati fis-suq Ewropew. Dan il-proċess jissejjaħ ‘batch releasing’ u huwa t-tieliet proġett ta’ Aurobindo f’Malta. Dan se jwassal ukoll għal 20 impjieg ġdid f’ambjent tal-ogħla kwalità.

Fost dawn it-testijiet hemm dawk li jiddeterminaw kif tirreaġixxi pillola partikolari fi klima differenti. Il-pilloli li se jiġu ttestjati f’Malta kollha għandhom x’jaqsmu mal-Onkoloġija u l-kura tal-kanċer, li s’issa qatt ma kellhom dan il proċess.

Il-kumpanija Aurobindo qed tfakkar l-għaxar snin tagħha f’Malta, fejn minn kumpanija żgħira li tħaddem biss tliet persuni, pajjiżna ttrasformaha f’waħda mill-aqwa kumpaniji fid-dinja li llum timpjega mal-150 ruħ. Hija meqjusa wkoll fost l-akbar laboratorji fl-Ewropa li tipproduċi mal-10,000 lott fis-sena.

BIL-FILMAT: “Tibżax tagħmel dak li vera tixtieq”- studenti li għażlu l-vokazzjoni flok l-akkademja

“Hija esperjenza sabiħa, skola li titgħallem ħafna minnha, skola li tgħinek taħdem hands on li lili tgħinni.”

“Skejjel oħra ma kellhomx edukazzjoni hands-on bħal hawnhekk, għandhom approach differenti. Jekk ikollok bżonn l-għajnuna jibqgħu miegħek sakemm issolviha.”

Dawn huma Yasmin Flores u Gilmour Borg, li bi kburija laqgħuna fl-iskola vokazzjonali f’Raħal Ġdid fil-jum li din l-iskola fetħet il-bibien tagħha għall-pubbliku. Hawnhekk, professjonisti, ġenituri, u studenti prospettivi ngħataw togħma ta’ kif din l-iskola tħejji l-istudenti tagħha għad-dinja tax-xogħol.

Aqra aktar

“L-estensjoni trid tkun waħda sensibbli” – il-PM

Kwalunkwe estensjoni li kapaċi tingħata dwar Brexit għandha tkun waħda sensibbli. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f’kummenti lill-ġurnalisti, ftit qabel ma beda summit ta’ emerġenza fi Brussell li ssejjaħ wara li Theresa May talbet estensjoni sat-tletin ta’ Ġunju li ġej dwar Brexit.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Inawgurat ċentru ġdid għall-ħarsien tat-tfal fi Smart City b’investiment ta’ €175,000

Għexieren ta’ tfal, minn trabi ta’ ftit xhur sa tfal ta’ tliet snin se jibdew l-vjaġġ ta’ ħajjithom f’ċentru ġdid għall-ħarsien tat-tfal fin-Naħa t’Isfel ta’ Malta.

Iċ-ċentru Stepping Stones, il-ħames wieħed ta’ din il-kumpanija, kien inawgurat mill-Ministru għall-edukazzjoni Evarist Bartolo fi Smart City, il-Kalkara.

Dan sar b’investiment ta’ mija, ħamsa u sebgħin elf ewro, u diġà qed jagħti servizz tal-ogħla kwalità lil tlieta u għoxrin tifel u tifla.

Tkellimna ma’ Michelle Falzon, id-Direttur Maniġerjali ta’ dan iċ-ċentru, li spjegat li l-kumpanija timpjega mal-ħamsin ruħ li huma kkwalifikata fil-kura u l-ħarsien tat-tfal.

Qalet li fiċ-ċentri nħolqot dinja b’għadd ta’ attivitajiet bħal tisjir, kant, żfin, għawm, artiġġjanat li jgħinu lit-tfal jiżviluppaw aħjar il-ħiliet tagħhom. Il-ħaddiema huma mħarrġa wkoll biex jieħdu ħsieb tfal bl-awtiżmu jew kundizzjonijiet oħrajn.

“Minn ħames snin s’issa rajna żieda fid-domanda. U ridna ngħinu l-ommijiet li riedu jiġu għandna. Kompleja nkabbru biex naqdu lil dawn in-nies. Għandna proġetti oħra ta’ tkabbir fil-futur biex inkomplu nkattru Stepping Stones.”

Mindu l-Gvern introduċa l-iskema għas-servizz ta’ ħarsien tat-tfal b’xejn, aktar minn sittax-il elf u seba’ mitt tifel u tifla, u tnejn u għoxrin elf u ħames mitt ġenitur ibbenefikaw minn din il-miżura.

Apparti dan, f’ħames snin iċ-ċentri żdiedu minn 69 fl-2014 għal mija, sitta u tletin ċentru.

Waqt li ddawwar maċ-ċentru l-ġdid, il-Ministru Bartolo fakkar l-impenn tal-Gvern mhux biss li joffri l-aqwa kura u ħarsien lit-tfal iżda li jagħti inċentiv lill-ġenituri, l-aktar lill-ommijiet, biex ikompli bil-karriera tagħhom jew jidħlu jistudjaw anke wara li jkollhom it-tfal.

“Dawn iċ-ċentri huma mportanti li fihom qed jattendu aktar minn 4,000 tifel u tifla kuljum. Din is-sena żdiedu b’aktar minn 900. Infaqna fuq l-iskema kważi tnejn u sebgħin miljun ewro. Bis-saħħa t’hekk żdiedu anke n-nisa li jistgħu jaħdmu. Fejn qabel li konna fost l-anqas li kellna nisa jaħdmu issa għandna aktar nisa jaħdmu.”

Daqshekk ‘Unjoni Ewropea’ fuq il-passaporti Ingliżi

Il-passaporti fir-Renju Unit ġew aġġornati biex issa ma’ jidrhux il-kliem ‘Unjoni Ewropea’ fuq il-faċċata.

Jidher li dawn ġew introdotti fit-tletin ta’ Marzu li għadda, l-għada li r-Renju Unit suppost ħareġ mill-Unjoni Ewropea.  Il-Ministeru għall-Intern tal-pajjiż qal li bħalissa ċittadini madwar il-pajjiż għandhom jirċievu l-verżjoni aġġornata tal-passaport tagħhomfiż-żmien li ġej. Kien spjegat ukoll li d-deċiżjoni biex titneħħa l-marka tal-Unjoni Ewropea ttieħdet bil ħsieb li Brexit iseħħ fiż-żmien stipulat. 

It-tqassim tal-passaporti aġġornati mistenni jitlesta sal-aħħar tas-sena.

‘Boeing’ se tnaqqas il-produzzjoni ta’ ajruplani tal-għamla 737

Il-kumpanija tal-manifattura tal-ajruplani Boeing se tnaqqas il-produzzjoni tal-ajruplani tal-għamla 737 wara li tnejn minn dawn l-ajruplani ġġarrfu f’temp ta’ ħames xhur.

B’kollox 346 persuna tilfu ħajjithom f’dawn iż-żewġ traġedji, li seħħew fl-Indoneżja u fil-Kapitali tal-Etjopja, rispettivament.

Fi stqarrija, il-kumpanija qalet li minn nofs dan ix-xahar se jieqaf ix-xogħol fuq 10 ajruplani, biex b’hekk, il-kumpanija tipproduċi biss 42 ajruplan f’xahar.

Dan filwaqt li għadhom għaddejin l-investigazzjonijiet meħtieġa biex ikun determinat in-nuqqas fl-operat ta’ dawn it-tip ta’ ajruplani.

Send this to a friend