Kelly Peplow – Page 28 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

“Rapporti” minn studenti Maltin dwar l-użu tal-plastik u l-ambjent rikonoxxuti minn għaqda ambjentali dinjija

Min b’rakkont viżiv, min b’rapport, u min b’preżentazzjoni. Dawn kienu l-modi li bihom studenti minn għadd ta’ skejjel Maltin għażlu li jissieħbu mal-għaqda Young Reporters for the Environement biex iqajmu għarfien akbar biex jonqos l-użu tal-plastik.

YRE Global irrikonoxxiet żewġ proġetti minn Malta, rakkont awdjo-viżiv li nħadem f’kollaborazzjoni ma’ skola fi Spanja, u studju maħsub biex iħeġġeġ aktar persuni jixtru prodotti Fair Trade, li jfisser li jkunu tkabbru u ġew ippakkjati b’mod li jħares l-ambjent.Aqra aktar

Ilhom sena jgħallmuna kif inħarsu l-ambjent!

Mat-tmiem tas-sena skolastika wasal ukoll it-tmiem tal-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Ġnien Sigriet, li għal dawn l-aħħar ħames snin kienet qed torganizza l-Fondazzjoni Maltija għall-Ħarsien tas-Soċjetà. Din is-sena, it-tema kienet mezzi sostenibbli ta’ kif wieħed iħares l-ambjent tal-madwar, fejn studenti ta’ bejn is-seba’ u l-għaxar snin minn għaxar skejjel differenti kienu jiltaqgħu biex jiddiskutu l-irwol tagħhom fil-ħarsien tal-ambjent.

Lorella Gatt, Uffiċjal mill-Fondazzjoni, spjegat li din it-tema niżlet tajjeb ferm mal-istudenti, hekk kif iċ-ċkejknin parteċipi kienu mgħarrfa sew dwar is-suġġett anke minn qabel id-diskussjonijiet u l-attivitajiet, tant, li ħarġu b’rakkomandazzjonijiet huma dwar x’wieħed jista’ jagħmel biex jintlaħqu l-miri tal-pajjiż għal ħarsien sostenibbli tal-ambjent.Aqra aktar

L-Italja titpoġġa taħt proċedura ta’ defiċit eċċessiv mill-Kummissjoni Ewropea

L-Italja tpoġġiet fi proċedura ta’ defiċit eċċessiv minħabba biljuni ta’ ewro ta’ dejn li nġema’ fl-aħħar snin fil-pajjiż. Il-Kummissjoni Ewropea qalet dan b’mod formali l-Erbgħa, biex b’hekk, la darba l-proċess ta’ defiċit eċċessiv jintemm u jkun approvat mill-Ministri taż-Żona Ewro, il-Gvern Taljan jaffaċċja multa ta’ kważi tliet biljun ewro.

Rapporti fil-midja internazzjonali qed jgħidu li d-dejn pubbliku tal-Italja llum jaqbeż iż-żewġ triljun ewro, jew mija tnejn u tletin fil-mija tal-Prodott Domestiku Gross.

Id-Deputat Prim Ministru Taljan Matteo Salvini sostna s-Sibt li għadda li mhux se jċedi għall-pressjoni tal-Unjoni Ewropea, minkejja tensjoni li l-Gvern tiegħu jista’ jitfarrak minħabba pressjoni minn Brussell.

Din it-theddida fuq l-ekonomija Taljana ġiet jiem biss wara li l-Kummissjoni Ewropea pproponiet biex tneħħi lil Spanja mill-istess proċedura ta’ defiċit eċċessiv, hekk kif Brussell issa jinsab sodisfatt bil-progress ekonomiku li sar mill-Gvern Spanjol fl-aħħar għaxar snin.

60 persuna jinqatlu fis-Sudan

60 persuna inqatlu fis-Sudan wara li forzi militari fil-pajjiż infexxew f’attakki vjolenti. Hu mifhum li dawn il-persuni huma ġejjin minn għaqda Parlamentari Sudaniża, li issa qed taffaċċja kundanna wara oħra mill-mexxejja dinjija ta’ dan l-aġit barbaru.

Aqra aktar

AĠĠORNAT: L-Armata b’aktar salvataġġ

Tul il-lejl li għadda l-Armata Maltija salvat 120 immigrant li sabu ruħhom f’diffikultà fir-Reġjun Malti għat-Tfittxija u Salvataġġ. L-immigranti bħalissa huma fuq bastiment tas-salvataġġ tal-Forzi Armati u mistennija jasslu Malta aktar tard dalgħodu.

Il-Forzi Armati ta’ Malta kompliet tagħmel aktar salvataġġ fl-ibħra, fejn għall-ħabta tal-ħdax iddaħħlu f’Malta 147 immigrant.

Għall-ħabta ta’ nofsinhar l-armata salvat dgħajsa oħra b’99. Huma ukoll ingħataw l-ewwel għajnuna u iddaħħlu malta fit-tlieta u nofs ta’ waranofsinhar.

 

Żewġt irġiel qed jinżammu arrestati mill-Pulizija wara li nqabdu jipprovaw jisirqu minn dar fil-Fgura.

Valdas Martinatius ta’ tmienja u għoxrin sena mill-Litwanja u Kakhber Lomtadze ta’ wieħed u erbgħin sena mill-Ġorġja kienu arrestati s-Sibt wara li numru ta’ residenti rawhom jipprovaw jidħlu f’dar privata. Mal-wasla tal-Pulizija wieħed mill-irġiel qabeż minn xi għoli u sofra xi ġrieħi, tant li kellu jiddaħħal il-Qorti fuq siġġu tar-roti.

Iż-żewġ akkużati ċaħdu l-akkużi miġjuba kontrihom fosthom ta’ ħasil tal-flus. Martinatius kien akkużat ukoll li prova jisraq minn djar f’Pembroke u Birkirara, u tliet akkużi oħra ta’ serq ta’ flus u ġojjelli.

Inħeles mill-arrest wara li pprova jidħol f’karozza waqt li kien xurban

Raġel ta’ erbgħin sena mill-Qrendi inħeles mill-arrest wara li tressaq il-Qorti mixli li prova jidħol f’karozza li mhux tiegħu meta kien xurban. Huwa kien akkużat ukoll li nhar it-tnejn ta’ Ġunju rreżista l-arrest u ma kkoperax mal-Pulizija.

Il-Qorti semgħet kif Paul Spiteri kien qed jiddeverti ma’ sħabu f’Tal-Pietà u prova jiftaħ karozza li ma kinitx tiegħu meta kien xurban. Malli waslu fuq il-post il-Pulizija, l-akkużat ħebb għalihom u kkawżal ġrieħi ħfief fuq wieħed mill-Uffiċjali. Fil-Qorti Spiteri ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u nħeles mill-arrest abbażi ta’ garanzija personali ta’ elfejn ewro u ordni li jiffirma l-Għassa tal-Pulizija darba fil-ġimgħa.

Għal postijiet fejn kulħadd jingħata merħba

Il-kampanja ‘Welcome All’ se tipprometti li l-postijiet tax-xogħol jew minn fejn aħna nieħdu xi servizz ta’ kuljum ikunu rikonoxxuti bħala spazji li jilqgħu lil kulħadd.

Il-kampanja tnediet it-Tnejn mid-Direttorat Għad-Drittijiet tal-bniedem u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, L-MTA. Hawnhekk ġie spjegat li jekk intrapriża jew servizz jirrispetta kriterji stipulati għall-għan tal-kampanja, jingħataw rikonoxximent f’forma ta’ timbru li tfassal apposta għal din il kampanja. Fost il kriterji hemm li l-kumpanija tirrispetta u tagħti appoġġ lil persuni LGBtIQ. Il-Ministri Helena Dalli u Konrad Mizzi, li kienu preżenti għat-tnedija, qalu li din il-kampanja kienet il- pass li jmiss lejn pajjiż aktar ġust u inklussiv issa li din il-faxxa tas soċjetà issa hija protetta mill liġi u mill politika ta Malta.

“M’għandix kliem biex nirringrazzja lil Għawdex u lill-Għawdxin ta’ dak li għamiltu magħna”- Il-PM Muscat fin-Nadur

Friska minn numru ta’ rebħiet storiċi fl-elezzjonijiet lokali, il-gżira Għawdxija laqgħet lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lis-Sinjura tiegħu fin-Nadur. Il-Prim Minsitru nnota li m’hemmx kliem xierqa biżżejjed biex jirringrazzja lil Għawdex u lill-Għawdxin ta’ dak li għamlu mal-Partit Laburista fl-aħħar elezzjonijiet.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Bormla terġa’ tagħżel lill-Partit Laburista

Il-Partit Laburista rebaħ il-lokalità ta’ Bormla, b’Alison Zerafa Civelli tkun ikkonfermata sindku mill-ġdid. Fl-istess ħin kien ikkonfermat ukoll li l-Partit Laburista kiseb tliet siġġijiet fil-Kunsill Lokali f’Tal-Pietà, bil-Partit Nazzjonalista jikseb żewġ siġġijiet.

Send this to a friend