Kelly Peplow | One News - Part 2

Kelly Peplow

Notifiki

BIL-FILMAT: Il-Gvern se jirdoppja l-ispazju miftuħ f’Ta’ Qali biex isir Il-Park Nazzjonali ta’ Malta

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern se jirdopppja l-park ta’ Ta’ Qali biex fuq medda ta’ 450,000 metru kwadru ta’ art jkollna l-ewwel Park Nazzjonali ta’ Malta.

F’konferenza tal-aħbarijiet f’Ta’ Qali, il-Prim Ministru qal li l-park se jinkludi tnejn u ħamsin tomna ta’ art li kienet okkupata minn fabbrika tal-konkrit. Qal li din l-art setgħet ingħatat għall-iżvilupp kummerċjali, iżda l-Gvern ħa d-deċiżjoni li jwaqqaf l-akbar proġett kapitali mħaddar li qatt sar f’minn tal-anqas ġenerazzjoni.

Il-proġett b’investiemnt ta’ 20 miljun ewro jinkludi t-tħawwil ta’ 80,000 siġra u xitla ġdida.

Dr Muscat qal li l-Gvern se jagħmel riġenerazzjoni sħiħa ta’ Ta’ Qali biex jrodd lill-familji medda ta’ art kbira daqs terz tal-kobor ta’ Hyde Park f’Londra.

Dr Muscat qal li dan il-proġett mhux fula f’qargħa. Qal li dan il-proġett jingħaqad ma’ dak imħabbar f’Bengħajsa fuq medda ta’ 80 elf metru kwadru ta’ art fin-Nofsinhar ta’ Malta u l-proġett innovattiv li se joħloq 13-elf metru kwadru oħra bit-tisqif tal-mini ta’ Santa Venera.

Il-Ministru għall-Proġetti Kapitali Ian Borg qal li dan il-park se jservi ta’ pulmun u sors ta’ enerġija nadifa għall-familji Maltin u Għawdxin.

Niżguraw li Ta’ Qali kollu jkun wieħed sħiħ għaliex għandek ħafna pockets li mhux utilizzati. Daqs 63 grawnd tal-futbol se jingħataw lura lill-familji. L-ekonomija sejra tajjeb u l-Maltin għandhom bżonn aktar ħin biex iqattgħu mal-familja, u rridu niżguraw li nagħtu l-proġett malajr kemm jista’ jkun lilhom ukoll.

Il-Park Nazzjonali ta’ Malta se jinkludi wkoll żoni ta’ kampeġġ, twessigħ tad-dog park, trakkek għall-ġiri, u se jagħti għall-proġett ta’ Chadwick Lakes u tal-Villaġġi tas-Snajja. Il-Gvern iddeċieda li l-Arkivji Nazzjonali l-ġodda se jingħaqdu mal-Park.

Qed inħarsu lejn investiment ta’ €20 miljun biex niżguraw li jkollna infrastruttura ħadra kif suppost li tħabbatha ma’ parks internazzjonali li aħna nesperjenzaw barra mill-pajjiż.

Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera qal li l-Gvern qed juri prijorita fil-qasam ambjentali billi jagħti lura dawn iż-żoni lill-familji Maltin li se jkollu kemm aspetti naturali u aspetti sportivi.

 

Seba’ prinċipji għal lokalitajiet aħjar – il-PL iniedi l-manifest elettorali għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali

Il-Partit Laburista nieda l-manifest elettorali tiegħu għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jsiru fil-25 ta’ Mejju.

Imsawwar fuq seba’ prinċipji ewelenin, il-manifest għall-elezzjonijiet tal-2019 sa jirrifletti l-bidla li twettqet fl-aħħar snin billi jsir investiment xieraq fil-lokalitajiet kollha tal-Gżejjer Maltin b’viżjoni ċara.

Aqra aktar

Malta fost l-aqwa fil-qasam soċjali

Miżura wara oħra fil-qasam soċjali u żieda ta’ ħamsin fil-mija fin-nefqa tal-Gvern fil-qasam soċjali fl-aħħar sitt snin wasslu biex Malta hija fost l-aqwa fl-Ewropa f’dawk li huma servizzi soċjali u sigurtà soċjali.

Dan qalu l-Ministru għall-Familja Michael Falzon f’konferenza tal-aħbarijiet li ttellgħet biex tfakkar il-ġimgħa ddedikata għas-servizzi tas-sigurtà soċjali.

Aqra aktar

Il-bini ta’ appartamenti ġodda għall-housing se jiżdiedu minn 1,200 għal 1,700

Il-Prim Ministru Joseph Mucsat ħabbar li permezz ta’ żieda fil-finanzjament u eżerċizzju ta’ ppjanar aħjar, il-Gvern se jżid l-appartamenti għall-housing soċjali minn 1,200 għal 1,700 li tfisser żieda ta’ 42%.

F’konferenza tal-aħbarijiet ingħad li 1,000 appartament se jinbnew fi 22 sit fi 12-il lokalità u se jisru b’investiment ta’ madwar €6 miljun mill-fondi tal-programm ta’ ċittadinanza b’investiment.

Dr Muscat assigura li ż-żieda ta’ 500 appartament qed issir b’rispett sħiħ lejn il-liġijiet tal-ippjanar. Qal li m’hemmx wieħed minnhom se jinbena f’żona barra mill-iżvilupp u kull appartament se jinbena skont ir-rekwiżiti u l-ispazji permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Imnedija t-tielet skema ta’ Irrestawra Darek b’investiment ta’ 5 miljun ewro

Il-Gvern nieda t-tielet skema ta’ Irrestawra Darek għal din is-sena wara s suċċess li dik kisbet fl-aħħar 3 snin. Din kienet idea tal Awtorità tal-Ippjanar biex ċittadini jibbenefikaw minn fond ta’ restawr ta’ madwar €5 miljun.

L-akbar ammont ta’ applikazzjonijiet saru mill-Belt Valletta, tas-Sliema, u Ħaż Żebbuġ fost oħrajn.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: €250,000 investiti fit-tindif u l-manutenzjoni tal-Belt Valletta

Id-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni għadha kif investiet mal-kwart tal-miljun ewro biex tniedi makkinarju ġdid li se jiffaċilita l-ġbir tal-iskart u l-manutenzjoni tal-Belt Valletta, kemm fl-inħawi kummerċjali u anke f’dawk residenzjali.

Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni, Ramon Deguara, spjega li €250,000 minn dawn intefqu f’makkinarju tal-ġbir tal-iskart li huwa iżgħar u li hu mfassal skont dimensjonijiet stabbiliti mill-Att rivist dwar il-ġbir tal-iskart mill-Belt.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Il-Gvern jippubblika l-abbozz ta’ liġi li jissepara r-rwoli duppliċi tal-Avukat Ġenerali

Il-Gvern ippubblika abbozz ta’ liġi li se joftom il-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali skont kif issuġġerixxiet il-Kummissjoni Venezja, li fuq talba ta’ dan il-Gvern għamlet għadd ta’ rakkomdandazzjonijiet biex jissaħħaħ il-qasam ġudizzjarju ta’ Malta.

Waqt li ppreżenta l-abbozz ta’ liġi, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-ewwel bidla msemmija hija t-tneħħija tal-funzjonijiet ċivili li llum għandu l-Avukat Ġenerali. Il-Ministru spjega li “se jinħoloq uffiċċju ġdid ta’ Avukat tal-Istat, li se jiffoka fuq funzjonijiet ċivili li llum qed jagħmel l-Avukat Ġenerali”.

L-abbozz se jżid il-poteri tal-Avukat Ġenerali, biex malli l-liġi tidħol fis-seħħ b’mod immedjat, dan jiffoka biss fuq kwistjonijiet kriminali, fosthom li jiddeċiedi hu min għandu jitressaq il-Qorti. Fi kliem il-Ministru, dan se jkun importanti ‘l quddiem, għaliex b’hekk se jkun hemm persuna li għandha garanzija ta’ żewġ terzi tal-kostituzzjoni li se jkollha l-poter fil-prosekuzzjoni. Aqra aktar

L-aħħar preparamenti għall-1 ta’ Mejju

Għaddejjin ġmielhom it-tħejjijiet biex l-Erbgħa waranofisnhar il-poplu Malti u Għawdxi jiċċelebra l-festa ta’ Jum il-Ħaddiem li din is-sena se jiġi ċċelebrat fl-isfond ta’ żewġ appuntamenti elettorali importanti tal-25 ta’ Mejju ġej li matulhom se nagħżlu r-rappreżentanti tagħna għall-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew.

Fl-isfond tal-ħaddiema u l-voluntiera tal-Partit Laburista jarmaw l-armar meħtieġ għall-attività ta Jum il-Ħaddiem, is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis qal li l-Partit Laburista dejjem ta importanza xierqa lill-festa tal-Ħaddiema, u din is-sena mhux se tkun eċċezzjoni.

“Apparti li l-1 ta’ Mejju hija festa tal-Ħaddiem, qegħdin f’kampanja elettorali, u għalhekk, se nagħtuha l-importanza li jistħoqqilha biex inkomplu nwasslu l-messaġġ tagħna. Se jkollna attività b’artisti lokali u internazzjonali, żewġ baned iduru mal-Belt Valletta. Il-qofol jintleħaq bid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex nuru kemm Malta hija f’qalbna.”

Fid-dawl tal-fatt li mistennija jkunu eluf kbar li jattendu l-attività, il-Partit Laburista ħa ħsieb li jalloka postijiet għall-persuni b’diżabilità u li t-trasport ikun organizzat.

Fil-fatt il-vjaġġi tat-trasport pubbliku se jkunu aktar spissi waqt li se jkun hemm vapur dirett għall-Port il-Kbir minn Għawdex li jitlaq fis-siegħa ta’ waranofsinhar.

Waqt li ħeġġeġ lil Għawdxin jaqtgħu malajr il-biljetti għall-vapur, fakkar li l-Kumitati lokali tal-Partit Laburista se jorganizzaw trasport minn kull lokalità madwar Malta.

Send this to a friend