Kelly Peplow – Page 137 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Ftehim mat-tobba dwar il-proġett ta’ Vitals Global Healthcare

Il-Gvern u l-MAM laħqu ftehim dwar il-proġett ta’ Vitals Global Healthcare. Jiġifieri l-konsorzju se jaħdem bħala msieħeb mal-Gvern fl-Isptarijiet San Luqa, Karin Grech u l-Isptar Ġenerali t’Għawdex.

Ftehim minnhom huwa dwar public-private partnership ma’ Vitals Global Healthcare. L-impjegati ta’ Karin Grech,  St Luke’s u l-Isptar t’Għawdex se jibqgħu kollha impjegati mal-Gvern, bil-benefiċċji kollha li dan iġib miegħu. Se jkun hemm reklutaġġ aktar ġust ta’ tobba, filwaqt li ntlaħaq qbil ukoll fuq it-tagħlim mediku permezz ta’ Barts. 

Aqra aktar

Inawgurat it-tielet ajruplan tal-Forzi Armati ta’ Malta

Ġie inawgurat uffiċjalment it-tielet ajruplan tal-Forzi Armati ta’ Malta, il-Hawker Beechcraft King Air B250. Dan se jintuza għall-kontroll tal-fruntieri u s-sorveljanza ta’ Malta. Ġie inawgurat ukoll robot ghal tiftix ta’ materjal splussiv. Flimkien, dawn jiswew €16-miljun.

King Air B250 huwa aircraft tal-ogħla kwalità, bi track rekord eċċellenti fl-operat militari.

L-iffirmar tal-kuntratt sar mill-Brigadier Jeffrey Curmi, kap kmandant tal-Forzi Armati ta’ Malta u President tal- Aerodata. Dan fil-preżenza tal-Ministru Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari Ian Borg.

Jeffrey Curmi qal li dan huwa pass kbir għall-Forzi Armati.  Il-Ministru Abela ddeskrivihom bħala forzi ambizzjużi għall-bidla, filwaqt li s-Segretarju Parlamentari ddeskriva l-importanza ta’ dawn inġenji fil-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Bżonn ta’ sinerġija bejn servizzi finanzjarji u t-teknoloġija

Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza konferenza ta’ Finance Malta, istituzzjoni dwar is-settur finanzjarju  li qed tfakkar għaxar snin mit-twaqqif tagħha.

F’diskorsu Muscat qal li l-iżvilupp finanzjarju hu mutur maġġuri f’Malta li ħoloq eluf ta’ xogħlijiet. Dan sar b’numru ta’ fatturi, fosthom mentalità li għandna ‘we get things done‘ u b’etika tax-xogħol tajba li nibtet fost in-negozji.

Fid-dawl li issa Finance Malta qed tindirizza ‘the next quantom leap‘ wara għaxar snin, il-Prim Ministru qal li l-istrateġija li jmiss għandha tkun imnebbħa mid-diġitalizzazzjoni.

Aqra aktar

Il-Pilatus ġabu Malta Tonio Fenech; Busuttil imgiddeb

Dikjarazzjonijiet ta’ Simon Busuttil dwar il-bank Pilatus sfumaw fix-xejn meta l-gazzetta Illum żvelat li kien l-eks Ministru Tonio Fenech l-ewwel li nnegozja biex il-bank Pilatus jiġi Malta.

Fl-aħħar ġimgħat Simon Busuttil prova jagħti l-impressjoni li l-bank Pilatus ġabu Malta l-Prim Ministru, anke jekk Prim Ministru ma jkollu x’jaqsam xejn ma liċenzja ta’ bank ġdid.

Aqra aktar

Inqas taxxa fuq il-part-time

Il-Prim Ministru Joseph Muscat  żar is-sit tal-hub il-ġdida tal-busy bee fl-Imrieħel.

Hemm kien spjegat kif dan il-hub se jaqdi kull bżonn tal-kumpanija fis-settur tal-catering; minn imħażen, sa bejgħ tal-prodotti lil ħwienet differenti.

Filwaqt li kien innotat li ħafna mill-ħaddiema se jgawdu mill-pjan tal-Partit Laburista ta’ inqas piż ta’ taxxa xogħol billi se jnaqqas it-taxxa tad-dħul fuq xogħol part time minn ħmistax fil-mija għal għaxra fil-mija.

Il-kumpanija Busy Bee qed taħseb biex iżżid il-ħaddiema hekk kif il-hub ġdid fl-Imrieħel qed jitlesta mill-fażi ta’ kostruzzjoni. Spjega dwar dan Brian Friggieri, direttur tal-kumpanija.

Aqra aktar

Tinstema’ l-karba wara tnax-il sena

“Nemmnu li dawn huma vaganzi misruqa lill-haddiema, u jridu jingħataw lura. Ilna żmien ngħiduha u issa wara li semmejniha f’kull baġit u f’kull elezzjoni kuntenti li qed naraw il-possibiltà li dawn jingħataw lura.  Illum qed nilqgħu b’sodisfazzjoni li għandna Gvern li sema’ l-karba tal-ħaddiema u se jingħataw lura lill-ħaddiema.”

Dawn kienu l-ewwel reazzjonijiet  ta’ żewġ trade unions Maltin li ilhom mill-elfejn u ħamsa f’karba biex il-festi pubbliċi li jaqgħu fi tmiem il-Ġimgħa jingħataw lura lill-ħaddiema billi jiżdiedu mal-leave.

Issa, it-talba tagħhom instemgħet wara li l-Partit Laburista ppropna propju fl-ewwel ħames prijoritajiet jekk il-Poplu jerġa jtih il-fiduċja fit-tlieta ta’ Ġunju.

Is-sentiment mill-General Workers’ Union u l-Forum Unions Maltin kien komuni: dan kien dritt  li fl-elfejn u ħamsa insteraq mill-ħaddiema meta ma sarx l-hekk imsejjaħ Patt Soċjali minn Gvern Nazzjonalista.

Aqra aktar

€8 fil-ġimgħa żieda mal-paga minima sal-2019

“Kollox sar bl-interess tal-iċken fostna”.

Qalet dan il-Ministru Helena Dalli fl-ewwel kummenti tagħha wara l-ahbar tal-ftehim dwar il-paga minima. Bħalissa hawn madwar 5,000 persuna fuq paga minima jew baxxa.

Wara l-ewwel sena ta’ impjieg bil-minimum wage, se jkun hemm żieda ta’ €3 fil-ġimgha, wara t-tieni sena ta’ impjieg tiżdied bi € 3 oħra biex b’kollox ikun hemm żieda ta’ €6. Apparti minn hekk se jkun hemm żidiet oħra, biex b’kollox sa 2019 ikun hemm zieda ta’ €8 euro fil-ġimgħa.

Dawn huma żidiet apparti l-ż-żieda tal-għoli tal-ħajja.

Iċ-chairman tal-MCESD John Bencini qal li dan hu frott għoxrin laqa ta’ diskussjoni bejn l-imsiehba kollha fl-aħħar xhur. Qal li dan huwa eżempju ta’ kif għandhom isiru l-affarijiet f’pajjiżna, wara dibattitu li kien ilu għaddej. Imiss issa li titwaqqaf kummissjoni biex kull erba’ snin tagħmel rakkonandazzjonijiet lill-Gvern.

Hub għal rock bands Maltin

Tħabbar hub ta’ sitt spazji għal provi ta’ bands lokali, proġett li l-Kunsill Malti għall-arti u l-Ministeru għall-kultura ilhom jaħdmu fuqu erba’ snin. Dan il-hub se jkun qed isir f’Ħal Luqa. Dan hu biss il-bidu ta’ vjaġġ twil li nibet minn spinta li dan l-aħħar reġgħet bdiet tingħata lill-ġeneru Rock.

Aqra aktar

Hub kulturali nostalġiku u kontemporanju

“Il-karattru tat-triq irrid inħallih, dan huwa ċentru ta’ divertiment, u dak l-element ta’ divertiment tal-massa, tal-bar, tal-folol, irid jibqa’,” qal dan id-Direttur Artistiku tal-kunċert Strada Stretta, Giuseppe Schembri Bonaci.

Qed nitkellmu fuq Strada Stretta; it-triq tal-midneb, it-triq fejn lura fiż-żmien kull min kien jgħix jew jaħdem fiha kien qed jaħrab minn xi ħadd jew minn xi ħaġa. Triq li hija sinonima mal-ispettaklu, is-sigrieti u karattri eċċentriċi.

Trejqa li llum il-ġurnata qed terġa’ ssir hub kulturali fil-Kapitali tagħna li qed terġa’ tingħata l-ħajja u tilqa’ saħansitra l-mijiet fi tmiem il-ġimgħa.

Aqra aktar

Wara battalja missielta ta’ ħames snin…

Kull persuna għandha storja, passat, kapitlu mimli mewġ li ħafna drabi, dak li jkun iħallih jaħkmu u jbidlu f’persuna negattiva li ma għadiex kapaċi tħares lejn il-ħajja minn lenti pożittiva.

Martina Fenech mhix waħda minn dawn il-persuni. Tfajla ta’ tmintax-il sena, li propju sena ilu tkellmet ma’ One News dwar il-vjaġġ li għamlet fi ġlieda kontra l-marda tal-kanċer, vjaġġ li kien għadu ma ntemmx.

Sena wara, Martina reġgħet iltaqgħet magħna, din id-darba b’ton kemm xejn differenti. Il-kanċer li heddidha għal ħames snin sħaħ, tilef il-battalja kontriha.

Aqra aktar

Send this to a friend