Janice Bartolo | One News

Janice Bartolo

FURTHER CONTRADICTIONS: DCG WANTED TO REGISTER HER OWN BLOG

Daphne Caruana Galizia had asked the Department of Information to be recognised as the editor of her own blog. Testifying in the law courts in 2015, she had lamented that it was not possible for her to be registered as editor, seeing as there was no mechanism that allowed the registration of websites.

In other words, Daphne Caruana Galizia had endorsed that which is being proposed by the Government, by means of a law regulating slander and the media. Now that the Government is proposing this law, Caruana Galizia is opposing it vehemently. Similarly, the Nationalist Party has embarked on a negative campaign that includes public protests.

It is clearer than ever, upon considering a court case in November 2015, that Caruana Galizia was in favour of the registration of new portals. Furthermore, she had clearly said that she felt disadvantaged because she could not register herself as editor.

Aqra aktar

Il-Qorti tikkundanna n-Nazzjon…bnew storja fuq qlajja ta’ DCG

Illum inqata’ libell li fetaħ Leo Brincat kontra l-ġurnal in-Nazzjon.
Dawn tal-aħħar kwotaw storja miktuba mill-blogger Daphne Caruana Galizia u qalu li Brincat nefaq miljun ewro fi vjaġġar fi ftit xhur.
Il-Partit Nazzjonalista ma ġabx provi biex jissostanzja din l-allegazzjoni. Għaldaqstant Brincat rebaħ il-libell u ngħata kumpens ta’ €3,000.

Awdituri indipendenti jikkonfermaw li t-trust ta’ Konrad Mizzi qatt ma tħaddmet u lanqas biss kellha kont

Eżerċizzju ta’ awditjar indipendenti fuq it-trust tal-Ministru Konrad Mizzi u l-istruttura tal-kumpanija tiegħu kienu ppublikati llum.

Il-kumpanija tal-awditjar ikkonkludiet li l-istatements finanzjarji tal-istruttura kienu ppreżentati b’mod ġust, skont ir-regoli tal-awditjar. Kien ikkonfermat li:
Aqra aktar

NIKKONFERMAW: IL-MIDRUB HUWA ROMEO BONE

Nistgħu nikkonfermaw li l-midrub fil-każ tal-bomba li splodiet dalgħodu fl-Imsida huwa Romeo Bone mill-Furjana. Isem magħruf sew mall-Pulizija. Għall-ewwel stajna nikkonfermaw li l-karozza hija ta’ Bone, iżda issa sorsi ta’ min joqgħod fuqhom ikkonfermawlna li huwa l-vittma tal-isplużjoni.

Huwa ndarab b’mod serju ħafna tant li tilef saqajh it-tnejn. Bħalissa qed jissielet bejn ħajja u mewt.
Aqra aktar

NITKELLMU MA’ XHUD: il-każ tal-għalliema li weħlet ħames snin ħabs

  • “MHUX QED NORQOD BILLEJL”

Għalliema ta’ 34 sena ġiet ikkundannata ħames snin ħabs wara li l-Qorti sabitha ħatja li f’Mejju 2011 tajret żewġ aħwa anzjani f’Ħ’Attard. Il-Qorti qalet li l-mara qatlet wieħed mill-aħwa b’mod involontarju.

L-għalliema kienet qed issuq lejn ir-Rabat, biex tmur lura d-dar wara x-xogħol, meta kienet għaddejja minn Triq l-Imdina, it-triq li fiha sar dan l-inċident. Dorianne Camilleri nstabet ħatja bil-qtil ta’ Alfred Zahra residenti mill-Imsida filwaqt li kkawżat ġrieħi gravi fuq oħtu, Carmela Zahra.

Fi smigħ ta’ dan il-każ, il-Qorti kkunsidrat li Dorianne kienet l-unika xhud ta’ dan l-inċident, għax ir-raġel miet jumejn wara filwaqt li wara l-inċident u oħtu ma tiftakarx x’ġara u baqgħet b’diżabbilta.

Aqra aktar

Il-Ministru Michael Farrugia premjat minn-Nazzjonijiet Magħquda

Il-Minsitru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia kien premjat għall-promozzjoni ta’ miżuri favur il-familja u l-integrazzjoni soċjali. Dawn waqt laqgħa tal-International Federation for Family Development fil-kwartieri tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York.

Waqt li ndirizza l-assemblea ġenerali, il-Ministru Farrugia qal li leġiżlaturi għandhom obbligu lejn it-tfal u l-kuntentizza tagħhom. Qal li huma f’obbligu jfasslu miżuri u jadottaw politika fejn it-tfal huma fiċ-ċentru.

Presidenza Maltija: iffirmat l-ewwel pjan annwali ta’ koperazzjoni bejn l-EASO u l-Frontex

Waħda mill-prijoritajiet ewlenin ta’ Malta fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija li jintlaħaq ftehim interistituzzjonali Ewropew fuq il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil (l-EASO) jinbidel f’aġenzija tal-UE għall-Ażil żviluppata għal kollox, li tkun tirrifletti l-irwol isħaħ ta’ din l-entità f’Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil riformata. Din it-trasformazzjoni diġà saret b’suċċess fil-każ tal-Frontex, li s-sena l-oħra saret l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta.

“Ħidmet l-EASO ilha tikber u titwessa’ fil-livell prattiku, u issa wasal iż-żmien li tiġi stabbilita l-bażi legali li tkun tirrifletti dik ir-realtà,” qal il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela f’messaġġ li bagħat lill-membri tal-bordijiet tat-tmexxija tal-EASO u tal-Frontex fl-okkażjoni ta’ laqgħa konġunta li kellhom f’Malta, fejn huwa bbażat l-EASO. “Nittamaw li, sa tmiem il-Presidenza tagħna, inkunu lħaqna ftehim sabiex il-proposta leġiżlattiva tkun tista’ tidħol fis-seħħ u tibda tiġi implimentata kemm jista’ jkun malajr.”

Il-laqgħa saret f’San Ġiljan ilbieraħ. Din kienet l-ewwel darba li l-bordijiet tat-tmexxija ta’ dawn iż-żewġ entitajiet Ewropej kellhom sessjoni waħda flimkien. F’din l-okkażjoni huma ffirmaw ukoll l-ewwel pjan annwali ta’ koperazzjoni bejn l-EASO u l-Frontex.

Aqra aktar

L-Iklin, il-Marsa u Ħaż-Żabbar; imħabbra tliet proġetti

L-Iklin, il-Marsa u Ħaż-Żabbar iffirmaw ftehim mal-Awtorità tal-Ippjanar biex tliet proġetti jingħataw il-fondi. Huma proġetti marbuta mat-tisbih ta’ dawn il-lokalitajiet, u b’kollox se jkunu allokati aktar minn €82,000.

Fl-Iklin se jsir xogħol fi Triq il-Wied u l-madwar. Se jkun xogħol li jiswa €43,000 u li jinkludi l-infrastruttura tat-triq u s-sistema tal-ilma, u sinjali ġodda tat-traffiku.

F’Ħaż-Żabbar, €33,000 se jintużaw biex jitranġaw il-latrini li hemm fi Ġnien il-Kunsill.

Fil-Marsa se jsir xogħol ta’ €7,000 fit-taraġ pubbliku li jwassal minn Triq Diċembru Tlettax sa Triq San Tumas.

Ix-xogħol mistenni jitlesta fi żmien tliet xhur.

Taħt Presidenza Maltija: ftehim biex tgawdi minn servizzi online u abbonamenti, tkun fejn tkun

Negozjaturi tal-UE jaqblu dwar regoli ġodda li jippermettu lill-Ewropej jivvjaġġaw u jibbenefikaw mis-servizzi tal-kontenut onlajn lil hinn mill-fruntieri nazzjonali.  Ir-regoli se jirriflettu modi ġodda kif l-Ewropej igawdu onlajn is-servizzi kulturali u ta’ divertiment meta huma jivvjaġġaw fl-UE.

Dan ifisser li Ewropej dalwaqt se jkunu jistgħu jużaw l-abbonamenti onlajn tagħhom f’films, avvenimenti sportivi, kotba elettroniċi, logħob tal-vidjow jew servizzi tal-mużika meta jivvjaġġaw fi ħdan l-UE, skont il-ftehim milħuq min-negozjaturi tal-Parlament Ewropew, tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni Ewropea. Jiġifieri abbonamenti jistgħu jgawduhom meta jivvjaġġaw fl-Ewropa. Per eżempju, meta konsumatur Franċiż jabbona fis-servizzi onlajn ta’ Canal+ biex jara l-films u s-sensiliet, l-utent se jkun jista’ jaċċessa l-films u s-sensiliet disponibbli fi Franza meta jmur fuq btala fil-Kroazja jew meta jivvjaġġa lejn id-Danimarka fuq xogħol.

Aqra aktar

Żieda ta’ 9,982 f’ħames snin: għandhom 45 sena jew aktar u issa qed jaħdmu

Il-Ministru Evarist Bartolo provda rendikont ta’ kemm iktar persuni ta’ ‘l fuq minn 45 sena daħlu jaħdmu fid-dinja tax-xogħol f’dawn l-aħħar ħames snin. 

Fil-Parlament, il-Ministru Bartolo ippreżenta informazzjoni li għandha l-Jobsplus. Mhux talli kien hemm żieda f’dawn l-aħħar ħames snin, talli ż-żieda minn sena għal sena hija sostanzjali. Bejn Ġunju 2016 u sena qabel, iż-żieda kienet ta’ xejn inqas minn 395 persuna. 

Aqra aktar

Send this to friend