Eman Portelli | One News

Eman Portelli

Notifiki

Il-Preparamenti qabel il-purċissjoni

Il-Knisja Kattolika llum tfakkar il-Ġimgħa l-Kbira bil-funzjoni ewlenija fil-knejjes tkun it-tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej li matulha jiddomina s-skiet u l-ġabra.

Is-sempliċità ta’ din iċ-ċelebrazzjoni żżid fid-drammatiċità tagħha u tgħin iktar lill-Insara biex jirriflettu fuq dan il-ħin għażiż fil-ħajja ta’ Ġesu.

F’Malta din iċ-ċelebrazzjoni tissokta b’għadd ta’ purċissjonijiet b’għadd ta’ vari li joħorġu minn diversi knejjes li jfakkruna fit-tbatija li għadda minnha Kristu.

Crew ta’ ONE News żar il-parroċċa ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi, li din is-sena tinsab entużjasta wara li ngħatat il-barka biex iżżid vara ġdida ta’ Kristu quddiem is-Sinedriju.

Aqra aktar

Jingħalaq l-impjant tat-trattament tad-dranaġġ f’Għawdex wara li ntrema skart illegali

Il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma ħabbret li kellha twaqqaf l-operat tagħha fl-impjant t’Għawdex, wara li ntrama skart illegali t’annimali. Skart bħal dan jimblokka l-inġenji tal-impjant u jikkawża diversi ħsarat li jnaddaf id-dranaġġ.

Is-sitwazzjoni hija mistennija li tmur lura għan-normal il-Ġimgħa filgħodu, waqt li l-korporazzjoni qed tiġbor l-informazzjoni kollha sabiex tgħaddiha lill-pulizija.

Send this to a friend