Edward Montebello | One News - Part 7

Edward Montebello

Notifiki

Ivan Bartolo: “Il-PN jinsab bla pjan”

Bil-Partit Nazzjonalista spiċċa bil-kanuni fi ħdanu, bil-fazzjonijiet differenti jisparaw fuq xulxin, l-eks kandidat Nazzjonalista Ivan Bartolo kompla janalizza s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-partit ta’ Adrian Delia wara t-telfa kbira li ġarrab fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.Aqra aktar

“Dan il-Gvern kisser armata” – Beppe Fenech Adami

Fil-Parlament, it-Tlieta filgħaxija l-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali għamel stqarrija ministerjali li fiha rrimarka t-tibdiliet li daħlu fl-Armata sabiex jiġi assigurat li n-nies li jidħlu jkunu b’fedina penali nadifa.

Il-Ministru fakkar li qabel l-elfejn u tlettax fl-Armata kont tidħol b’sempliċiment kondotta tal-pulizija iżda mal-bidla fil-Gvern bdew jidħlu bidliet sabiex l-istorja kriminali tal-persuna kienet tkun mgħarbla sew qabel tissieħeb fl-Armata.

“Fl-2015 saret emenda fil-liġi biex il-Forzi Armati ta’ Malta tkun awtorizzata totjeni l-fedina penali bil-kunsens tal-individwu kemm meta japplika biex jidħol rekluta kif ukoll tul l-impjieg tiegħu. Rekluta obbligat ukoll jiddikjara fl-attestation paper, ikkonfermata bil-ġurament jekk għandux kawżi pendenti illi jaf bihom.”

Wara li l-Ministru qara l-istqarrija Ministerjali, minnufih qam Beppe Fenech Adami li mill-bidu deher li se jmur għal ton aggressiv.

Hu u jħambaq kompla jippolitiċizza l-każ u nfexx jgħajjat waqt is-seduta parlamentari.

 “L-Armata dan il-Gvern kissirha.”

Fit-tweġiba tiegħu lejn għadd t’argumenti li poġġew uħud mill-membri tal-Oppożizzjoni li inċidentalment jiffurmaw mill-fazzjoni ta’ Simon Busuttil, il-Ministru Farrugia rrimarka li wieħed mill-akkużati kellu l-fedina penali nadifa meta ssieħeb fl-Armata, bis-sentenza fuq reat żgħir li għamel meta kien għadu tifel ingħatat wara li huwa daħal fl-Armata.

F’dan il-każ il-Qorti kienet tat il-libertà kundizzjonata.

Intant għall-mistoqsija tad-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina dwar ir-reat inkwistjoni, il-Ministru Farrugia ta tweġiba f’waqitha fid-dawl li għall-akkużat qed jidher Jason Azzopardi.

“Hemm ħabib tiegħu li huwa l-avukat tal-persuna jsaqsi lilu attwalment x’kien dak ir-reat illi huwa għamel.”

Jinżamm arrestat ir-raġel li fuq Facebook deher jisraq

Belti ta’ sitta u erbgħin sena nżamm arrestat wara li ġie akkużat li nhar il-Ħadd li għadda seraq xi flus minn karozza fir-Rabat.

Allegatament Patrick Mangion deher jisraq f’filmat li ilu jdur fuq il-midja soċjali.

Mangion ġie akkużat ukoll li qal kliem oxxen fil-pubbliku u li kiser diversi kundizzjonijiet imposti fuqu ta’ sentenzi oħra.

Rumen jitlob għall-għajnuna tal-pulizija imbagħad isibulu d-droga fil-magna tal-ħasil

Rumen inżamm arrestat wara li kien hu li talab l-għajnuna tal-pulizija iżda imbagħad l-istess pulizija sabitlu d-droga fil-magna tal-ħasil.

Ivaniciuc Valentin-Ciprian ta’ wieħed u tletin sena li jgħix il-Qawra talab lil pulizija jipproteġuh wara li skont hu kien hemm grupp ta’ rġiel lesti biex ituh xebgħa.

Ir-Rumen qal lil pulizija li saħansitra kien hemm bodybuilder qed iħabbat il-bieb u jheddu li dieħel għalih u joqtlu.

Meta l-pulizija waslet fuq il-post sabet droga ma’ kullimkien, fosthom fil-kċina u f’boroż suwed.

Saħansitra d-droga kannabis instabet ukoll fil-magna tal-ħasil u anki flus kontanti li jlaħħqu l-erba’ t’elef ewro.
Minħabba s-serjetà tal-każ, il-Qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest.

Il-każ mistenni jkompli x-xahar id-dieħel.

Mhux ħati li prova joqtol lil min allegatament kien qed ibigħ id-droga lil ibnu

Joseph Ellul ma nstabx ħati li prova joqtol lil Emanuel Brignone.

Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech instema’ kif l-imputat saq għal fuq il-karozza ta’ Brignone.

Intqal ukoll li Ellul ħareġ b’ħadida għal Brignone.

Fil-Qorti ġie spjegat kif fi stqarrija li ta lil pulizija, Ellul ammetta li kellu xi jgħid ma’ Brignone għaliex skont hu dan tal-aħħar kien qed ibigħ id-droga sintetika lil ibnu.
Fis-sentenza tagħha, il-Qorti sabet lill-imputat ħati li kkaġuna l-ħsara lil karozza ta’ Brignone u għalhekk poġġietu taħt probation għal sentejn.

Fit-trattazzjoni tagħha, il-Qorti qalet li x-xhieda miż-żewġ naħat ma tistax tiġi emmnuta kollha.

Irrimarkat li Brignone kien saħaq li kien bilqiegħda fuq in-naħa tal-passiġier, in-naħa fejn Ellul baqa’ dieħel fiha.

Madankollu l-Qorti wriet id-dubji tagħha dwar dan għaliex skont hi, Brignone aktarx kien qed isuq il-karozza u ħeba l-fatt li għamel dan għaliex ma kienx liċenzjat u taħt polza tal-assikurazzjoni biex isuq karozza li filfatt ma kinitx tiegħu.

Għall-akkużat dehru l-avukati Arthur Azzopardi u Rene Darmanin.

Send this to a friend