Edward Montebello | One News - Part 6

Edward Montebello

Notifiki

Trump idoqq l-irtirata

Il-President Amerikan mhux se jżid mistoqsija oħra dwar iċ-ċittadinanza tal-persuna, fi kwestjonarju li għandu jsir bħala parti miċ-ċensiment fl-Istati Uniti s-sena d-dieħla.

Donald Trump ried ikun jaf kemm hemm ċittadini Amerikani, oħrajn barranin u nies li jgħixu llegalment fl-Amerka u din il-mistoqsija qajmet kontroversja sħiħa.Aqra aktar

Xogħol importanti taħt l-art tal-Junction tal-Marsa

Minbarra l-bini tal-istrutturi għas-seba’ flyovers u dak kollu li se jkun jidher fuq wiċċ it-toroq li hemm fiż-żona tal-Marsa, hemm aktar minn ħmistax-il kilometru ta’ servizzi ġodda taħt l-art.

Fost is-servizzi hemm tat-tele-komunikazzjoni u tad-dawl fejn ix-xogħol sar bil-għaqal u bi ħsieb fit-tul.

Aqra aktar

Ħmistax ħabs għal sidien ta’ pitbull li biċċer tifel minn Bormla

Sid kelb tar-razza pitbull Frances Pantalleresco u ommu Marjan Lee Pantalleresco ntbagħtu ħmistax-il jum ħabs wara li nstabu ħatja b’negliġenza hekk kif il-kelb tagħhom gidem u tefa’ qiegħ f’ta’ sodda lil żagħżugħ t’erbatax -il sena li kien ibigħ is-saħħa.

Din l-istorja kienet ġiet segwita mill-qrib meta ġrat minn ONE News.

Il-vittma kien spiċċa jiġi operat l-isptar wara feriti fonda f’saqajh hekk kif il-kelb tħalla mhux marbut b’ċinga u attakkah.

Il-każ kien ġara t-Tnejn 20 t’Awwissu li għadda kmieni filgħodu fi Triq San Ġwann f’Bormla.

Iż-żagħżugħ, Jean Claude Vella kien ħareġ kaxxa bħala parti mill-iskart meta fil-pront anzjana li tiġi omm sid il-kelb kellha l-kelb mhux marbut b’ċinga.

Il-kelb inkwistjoni kellu ċ-ċippa u uffiċjali mid-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali kienu raw il-kelb u identifikaw is-sid.

Sorsi qrib l-investigazzjoni kienu qalu lil ONE News li hekk kif s-sid ġie ppreżentat b’ritratt tal-ferita fonda f’saqajn it-tifel, sid il-kelb ċaħad dan u kien qal li r-ritratt mhux awtentiku hekk kif skont hu dawk il-feriti ma humiex riżultat tal-gidma tal-kelb tiegħu.

Il-Maġistrat Charmaine Galea ordnat li l-kelb jinżamm mid-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali jew jittieħed f’xi santwarju tal-annimali u ma jingħata qal lil familja bi ħtija.

Ġiet imposta multa t’għaxar ewro kuljum fuq il-bin u l-omm sakemm dawn jagħtu l-kelb f’idejn l-awtoritajiet.

Il-proskezzjoni f’dan il-każ saret mill-ispettur mill-għassa ta’ Bormla Eman Hayman.

 

120 skola tal-Gvern ser ikollhom internet aktar b’saħħtu b’investiment ta’ 5.2M.

Bi ftehim mal-kumpanija tat-telekomunikazzjoni Melita l-Ministeru għall-Edukazzjoni se joffri teknoloġija avvanzata ta’ internet b’saħħtu lil mija u għoxrin skola tal-Gvern, b’investiment ta’ ftit aktar minn ħames miljun ewro.

“Dan huwa pass importanti biex insaħħu t-tagħlim interattiv li jagħtu l-għalliema lit-tfal tagħna”, saħaq il-Ministru Evarist Bartolo f’konferenza tal-aħbarijiet.

Spjega kif il-konnettività hija importanti kuljum u mhux inqas fil-qasam edukattiv.

“Irridu nippreparaw lit-tfal għad-dinja t’għada li diġà laħqitna llum”, saħaq il-Ministru responsabbli wkoll mis-settur tax-xogħol.

L-iskejjel involuti huma f’livell ta’ kindergarten, primarja, sekondarja u post sekondarja.

L-investiment huwa  fuq medda ta’ ħames snin u l-iskejjel mistennija jibdew jaraw titjib fit-teknoloġija tal-internet fi żmien mhux imbiegħed.

“Wieħed jantiċipa illi mis-sena d-dieħla, għal ħabta ta’ Jannar l-iskejjel se jibdew iħossu dan it-titjib, se ikun hemm titjib fl-infrastruttura biex tkun iktar fast, iktar reliable, iktar aċċessibli sabiex l-għodod li aħna qed nuża fl-iskejjel biex insaħħu t-tagħlim li qed isir fl-iskejjel tagħna jkompli jitjieb kif sar fis-snin preċedenti imma rridu nħarsu ‘l quddiem biex l-eseġenzi tal-lum u t’għada jkunu indirizzati.”

Din it-teknoloġija aktar ta’ min jorbot fuqha tal-internet mistennija taħdem id f’id m’għodda oħra li għandhom it-tfal fl-iskejjel fosthom dawk tal-primarja mir-raba’ sena ‘l fuq fejn permezz tat-tablet ikomplu jiżviluppaw ħiliet tant importanti għal ġejjieni.

F’jumejn aktar minn 100 ruħ jirreġistraw fir-reġistru għall-kuntratturi

F’konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Chetcuti saħaq li f’jumejn mindu ħareġ ir-reġistru għall-kuntratturi u l-bennejja diġa rreġistraw mal-mitt persuna involuti fil-qasam tal-kostruzzjoni.

Qal li l-assoċjazzjoni li jmexxi se tara li tiġi organizzata l-industrija tal-bini għaliex huma l-ftit żviluppaturi li jitfgħu isem ħażin fuq il-kumplament tal-iżviluppaturi rashom fuq għonqhom.

Aqra aktar

Programm ta’ xogħol fil-qasam tat-teknoloġija għal kważi 400 student

380 student qed igawdu minn esperjenza ta’ xogħol ma’ għadd ta’ entitajiet u għaqdiet mhux governattiv bħala parti minn program imħaddem mill-MITA immirat għall-istudenti.

Dalgħodu fiċ-Ċentru għax-Xjenza u t-Teknoloġija, l-Esplora s-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni ltaqa’ mal-istudenti fejn qalilhom li din hija esperjenza li se tiswiehom għall-futur.Aqra aktar

Send this to a friend