Edward Montebello | One News - Part 5

Edward Montebello

Notifiki

Arrigo jikkontradixxi lilu nnifsu fuq vot tal-art tal-Fortina fil-Parlament

Fl-aħħar seduta parlamentari qabel il-waqfa għall-btajjel tas-sajf, il-Parlament approva bidla fil-kundizzjonijiet fuq art privata li ilha għand il-Fortina f’Tas-Sliema għal għexieren ta’ snin.

Il-konċessjoni għat-tibdil fil-kundizzjonijiet saret wara evalwazzjoni retta minn tliet periti li stmaw prezz ta’ ftit aktar minn tmien miljun ewro li se jdaħħal il-pajjiż.

B’dan it-tibdil approvat issa se jkun hemm inkluż ukoll il-proġett tal-lukanda l-ġdida tal-Fortina.

Iżda fil-Parlament l-Oppożizzjoni vvutat kontra dan fuq art kollha privata kif iddikjara wkoll li se jagħmel il-Viċi-Kap Nazzjonalista Robert Arrigo.

“Jiena nixtieq niddikjara imma wkoll l-interess għaliex għandi oħti miżżewġa lil tal-Fortina.”

Din id-dikjarazzjoni ta’ Arrigo ġibdet l-attenzjoni tad-deputat Laburista Alex Muscat.

“Ħa jivvota kontra bħal donnu fuq kwistjoni ta’ prinċipju. Jiena jekk ġie jitkellem hawnhekk fuq l-issues familjari naħseb l-Onor. Arrigo missu kien onest u qalilna l-verità kollha tal-istampa. Mhux ġie hawnhekk u jgħid dak li jaqbillu.”

Meta kompliet id-diskussjoni qabel il-vot, reġa’ ġibed l-attenzjoni fuq dak li qal Muscat, il-Ministru responsabbli mill-Artijiet Ian Borg, li saħaq kif Arrigo qed tuġgħu żaqqu u ħa jivvota kontra dak li jista’ jgawdi minnu l-pajjiż.

Fil-pront qam Arrigo, li oħroġ il-għaġeb ikkontradixxa dak li kien għadu kif qal, litteralment ftit minuti qabel.

“Jiena ma kelliex, ma kelliex, ma kelliex u m’għandiex l-ebda kunflitt ta’ interess.”

U jekk dan ma kienx biżżejjed, qam b’ħanġra daqsiex il-Kap tal-Oppożizzjoni.

“L-Onor. Borg għamel insinwazzjoni fuq l-Onor. Arrigo jew jissosstanzja jew jirtiraha issa.”

U biex l-affarijiet jitgħaxxqu iktar, anki jekk qatt ma kien hemm dubju minn dak li qal Robert Arrigo fil-bidu u dak li kkontradixxa wara, l-Ispeaker ikkonferma dak li fil-Partit Nazzjonalista ilu jippersisti.

“Jiena ppresedejt is-seduta kollha u l-Onor. Arrigo ġustament qal li għandu kunflitt ta’ interess u ħa jivvota kontra, kompli bid-diskors tiegħek jekk jogħġobkom.” “Grazzi Sur President li qed tikkonferma li kien l-Onor. Arrigo li qal li għandu kunflitt ta’ interess u qal li illi non ho stante li hemm familjari, oħtu involuta, hu se jivvota kontra. Issa jien qed ngħid li l-Onor. Muscat qallu, rightly so, kellu jagħti l-istampa kollha mhux bħalikieku tant tuġgħu qalbu għall-pajjiż illi xorta ħa jivvota kontra u nieqaf hemm, nieqaf hemm, m’għandiex x’nissosstanzja.”

Intant wara dawn l-episodji kkuluriti qabel mal-Parlament aġġorna, l-Oppożizzjoni permezz tad-deputat Ryan Callus li saħanistra huwa membru fil-bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet ippruvat titfa’ dubji fuq l-integrità tal-proċess tal-evalwazzjoni fuq l-art inkwistjoni.

Proċess li l-Gvern ntrefa’ ‘l fuq minnu u ħallih f’idejn tliet Periti indipendenti li jgawdu r-rispett ta’ kullħadd.

L-ispazju aċċessibli għall-pubbliku fil-Palazz tal-Belt se jirdoppja

L-ispazju aċċessibli għall-pubbliku fil-Palazz, il-Belt se jirdoppja.

Saħaq dan il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici meta flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-fondi Ewropej Aaron Farrugia żar ir-restawr li għaddej bħalissa b’investiment ta’ kważi għaxar miljun ewro.

Fil-Palazz il-Belt stajna naraw xogħol importanti li qed isir fuq is-suffett fil-kuriduri tal-palazz u l-ħitan miksija bil-pitturi u arkitettura t’illużjoni.

Il-konservattriċi prinċipali responsabbli minn dan ir-restawr massiċ, Francesca Muscat spjegat kif tul il-fażijiet differenti tar-restawr qed jinkixfu biċċiet ta’ pitturi oriġinali għaliex dan il-palazz ra tibdil tul il-ħakma tal-Kavallieri u tal-Ingliżi.

“Aħna m’aħniex inġibu l-Palazz fl-istat oriġinali tiegħu għaliex dan għadda minn tibdiliet anki waqt epoki differenti iżda qed nirrestawraw dak li qed naraw u dak li qed jikxef riżultat tar-restawr”, saħqet Francesca Muscat li għandha esperjenza mdaqqsa f’dan il-qasam.

Qalet ukoll li mal-21 lunetta bil-pitturi ttieħdu f’laboratorju speċjali fil-Mosta sabiex jiġu restawrati filwaqt li dik li kienet il-plenarja tal-Parlament inbidlet f’ċentru ta’ restawr għal għadd t’affarijiet oħra fil-Palazz.

F’dan il-post hu mistenni li sentejn oħra terġa’ tilqa’ fiha l-Armerija kif oriġinarjament kienet tagħmel.

Ġie spjegat ukoll li kmamar bħal Kappella u kmamar li kienu jintużaw mill-kumitat parlamentari sa ftit taż-żmien ilu se jkunu jistgħu jintwerew il-pubbliku la darba jintemm il-proġett ta’ restawr.

Heritage Malta se tkun qed tuża waħda minn dawn il-kmamar bħala ċentru t’interpretazzjoni fejn il-viżitaturi jintlaqgħu minn spjegazzjoni ta’ dak li dejjem serva bħala ċentru amministrattiv kemm ilha teżisti l-Belt Valletta.

Fi tmiem iż-żjara ta’ dan ir-restawr il-Ministru Dr. Owen Bonnici spjega kif dan huwa parti minn ħidma bla preċedent li qed issir mill-Gvern favur il-konservazzjoni u r-restawr tal-patrimonju Malti.

Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Dr. Aaron Farrugia qal li qed iħares lejn budget ieħor b’saħħtu ta’ fondi Ewropej wara l-2021.

“Minkejja l-fondi Ewropej, dan il-proġett ta’ restawr ma baqax fuq l-ixkaffa għax għandna Gvern b’finanzi fis-sod u kien kapaċi joħroġ il-kumplament tal-flus għal dan ir-restawr tant importanti”, saħaq Dr. Farrugia.

82 triq minn 120 bix-xogħol għaddej fuqhom… nofshom lesti

82 triq mill-120 li saret sejħa għalihom biex isir xogħol fuqhom bdew jaraw xogħol intensiv fuqhom u b’hekk qed jiġu rranġati.

F’Santa Venera fejn żar ix-xogħlijiet il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Ian Borg ħabbar li nofs minn ftit aktar minn tmenin triq li beda x-xogħol fuqhom tlestew u oħrajn imminentament se jkunu lesti fosthom Triq Brighella, Triq San Ġorġ u Triq Kardinal Sciberras.

Dawn it-toroq se jitlestew fil-ħin qabel il-festa ta’ Santa Venera.

Il-Ministru Borg stqarr li dawn it-toroq huma parti mis-sejħa li kienet saret lejn tmiem is-sena li għaddiet b’investiment ta’ 53.5 miljun ewro.

Stqarr li issa ħarġet is-sejħa għal 170 triq oħra biex ikun parti mill-investiment massiċċ li qed jagħmel il-Gvern fit-toroq tal-pajjiż fuq medda ta’ seba’ snin.

“Aħna m’għandniex relazzjoni bejn il-ħidma infrastrutturali u l-impenji elettorali”, saħaq il-Ministru Ian Borg.

Spjega kif wara l-elezzjonijiet lokali l-ħidma ma taqta’ xejn issoktat.

Is-Sindku Vendriż Stephen Sultana spjega kif fit-toroq li żar dalgħodu l-Ministru ġew irranġati l-bankini b’fond ta’ għaxar ċentimetri anki jekk oriġinarjament kellhom ikunu tmien ċentimetri.

Qal saru wkoll servizzi taħt l-art.

Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Silvio Parnis.

“Lill-Kunsilli Lokali ħallejnilhom l-istess fondi imma l-investiment tat-toroq qed joħorġu l-Gvern ċentrali”, saħaq Parnis.

Huwa żied jgħid li b’hekk il-Kunsilli jistgħu jonfqu iżjed flus fil-ħidma komunitarja u soċjali.

Xogħol preventiv u siewi mill-podjatra

Kawża tad-dijabete sfortunatament ħafna mill-persuni jispiċċaw b’saqajhom maqtugħa.

Dan għaliex iċ-ċirkolazzjoni tad-demm ma tkunx daqstant tajba bil-konsegwenza li taffettwa anki n-nervituri.

Il-podjatra Andrew Scicluna jispjega dan.

“Jekk id-dijabete ma jkunx ikkontrollat l-iktar postijiet li ħa jaffettwa huma iċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri. Is-sieq hija l-iktar parti ‘l bogħod tal-ġisem biex ngħidu hekk allura waħda mill-ewwel postijiet fejn din tiġi affettwata.”

Jisħaq li l-podjatra qed jagħmel xogħol preventiv biex dawk bid-dijabete ma jispiċċawx jitilfu riġel.

 “Jekk inti qed timxi u rfist xi ħaġa jew grift saqajk u n-nervituri m’humiex jaħdmu, dik il-girfa jekk mhux qegħdin nieħdu ħsiebha tista’ tispiċċa f’ferita. Once li spiċċat ferita biċ-ċirkolazzjoni diġa batuta ddum ħafna iktar biex tfiq. Aħna xogħolna bħala patoloġisti mhux kemm sempliċiment wara li żviluppat il-ferita għax wara li żviluppat il-ferita tajjeb imma aħjar qabel ma tiżviluppa l-ferita aħna meta jiġi pazjent għandna anki jekk m’għandux dijabete l-ewwel darba li ħa jiġi dejjem ħa niċċekjawlu iċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri.”

Ix-xogħol tal-podjatra f’Malta beda tletin sena ilu u bosta jassoċjawh mat-tneħħija tal-kallijiet iżda huwa ferm aktar minn hekk.

Illum il-ġurnata l-podjatri jaraw mija u ħamsin elf każ fis-sena u s-servizz huwa mifrux ferm fosthom fl-isptar San Luqa u f’Karin Grech.

Mhux hekk biss, is-servizz huwa offrut għal dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom.

 “Anki dawk li ma jistgħux joħorġu mid-dar hemm servizz għalihom, jiġifieri hemm iċ-ċentru tal-anzjanità attiva illi dawn intuwhom servizz minn hemm hekk.”

Intant is-servizzi tal-podjatrija fiċ-Ċentri tas-Saħħa ssokktaw b’mod normali wara ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-unjin li tirrappreżentahom li finalment irtirat azzjonijiet industrijali minħabba diżgwid li kien hemm.

Send this to a friend