Edward Montebello | One News - Part 45

Edward Montebello

Notifiki

FILMAT: Christabelle tirbaħ il-Malta Eurovision u sejra Lisbona

Christabelle Borg hija r-rebbieħa tal-Malta Eurovision 2018 u se tkun l-ambaxxatriċi Maltija fil-Eurovision.

Christabelle, rebħet dan l-akbar festival prestiġġjuż f’pajjiżna permezz tal-kanzunetta Taboo. Hija kisbet l-ogħla punteġġ mill-ħames membri kollha tal-ġurija kif ukoll l-ogħla punteġġ mill-pubbliku permezz tat-televoting. Hija rebħet dan il-festival b’133 punt permezz ta’ votazzjoni magħmula minn 50% ġurija u 50% vot tal-pubbliku.

Fit-tieni post, ikklassifikaw Richard u Joe Micallef bil-kanzunetta Song for Dad b’98 punt segwita fit-tielet post mill-kantanta Brooke bil-kanzunetta Heart of Gold b’84 punt.

Fl-ewwel kummenti tagħha ma’ One NEWS, hija qalet li din kienet l-akbar ħolma ta’ ħajjitha li issa saret realtà.

Dwar il-vjaġġ tagħha lejn Lisbona, hija qalet li se tkun qed tagħmel l-almu tagħha biex tmur bl-aqwa prodott possibbli.

Ta’ 25 sena, Christabelle se tirrappreżenta lil pajjiżna fit-tieni semi-finali tal-Eurovision b’kanzunetta li trid tindirizza t-tabù fuq l-isfidi tas-saħħa mentali.

Il-kanzunetta rebbieħa hija miktuba minn Johnny Sanchez, Thomas G:son, Muxu u Christabelle innifisha.

Sittax-il kanzunetta pparteċipaw f’dan il-festival li fih kien hemm bosta li spikkaw u kienu fit-taqtiegħa biex jirbħu l-biljett għal Lisbona.
Is-serata tal-lejla kienet preżentata minn Colin Fitz u li fiha ngħatat anki tislima xierqa lil kantant Tony Camilleri, il-Bayzo.

Ibqgħu segwu dan is-sit hekk kif se nxandru b’mod dirett l-ewwel reazzjoni tar-rebbieħa tal-Malta Eurovision.

Wara l-aħħar prova eċċellenti, stennija kbira għall-Malta Eurovision

Kollox jinsab lest biex illejla jittella’ l-Malta Eurovision Song Contest 2018. Sittax-il kanzunetta qed jikkompetu biex waħda minnhom tirbaħ id-dritt li tirrapreżenta lil pajjiżna f’Lisbona, fil-Portugall.

Il-ġurija, li sa issa l-ismijiet tagħhom baqgħu mhux magħrufa sabiex bl-ebda mod ma jiġi influwenzat ir-riżultat se jkollhom 50% tar-riżultat filwaqt li l-pubbliku se jkollu n-nofs l-ieħor biex jagħżel lil min irid f’Mejju li ġej imur għal Eurovision.Aqra aktar

Il-kantanti lesti għall-prova ġenerali tal-Malta Eurovision 2018

Kollox jinsab lest biex ftit tal-minuti oħra tibda l-prova ġenerali tal-Malta Eurovision Song Contest 2018. Lejliet dan l-avveniment tant mistenni minn bosta, il-parteċipanti jinsabu eċitati biex jagħtu wirja tajba.

Ir-rebbieħ/a t’għada se jintgħażel permezz ta’ 50% tal-vot tal-ġurija u 50% oħra mill-vot tal-pubbliku. ONE News huwa infurmat li se jkunu ħames membri tal-ġurija u allura dawn se jkollhom għaxra fil-mija kull wieħed fuq spallejhom.

Ta’ Maġġi jxejnu l-allegazzjonijiet

Permezz ta’ stqarrija il-grupp Ta’ Maġġi xejnu għal kollox l-artiklu mimli allegazzjonijiet ta’ Ivan Camilleri fil-ħarġa ta’ The Times tal-lum u f’dik tas-Sunday Times tal-Ħadd li għadda.

It-Times sostniet li art f’żona magħrufa aħjar Tal-Barmil fix-Xewkija li qed tinbidel f’park industrijali ingħatat lil Ta’ Maġġi mingħajr għoti ta’ tender.

Madankollu Ta’ Maggi sostnew li kien il-Ministru ta’ dak iż-żmien, Tonio Fenech li talabhom biex jiżviluppaw park industrijali fix-Xewkija.

Filfatt il-Gvern Nazzjonalista ta’ dak iż-żmien kien anki inkluda l-proġett tax-Xewkija, li semma Ivan Camilleri, f’diskors tal-baġit.

Wara bidla fil-Gvern, Ta’ Maġġi reġgħu bdew bid-diskussjonijiet dwar il-park industrijali tax-Xewkija. Ta’ Maġġi spjegaw li sa issa l-art tax-Xewkija ġiet trasferita mill-Malta Industrial Parks f’isem il-Gvern għal Ta’ Maġġi b’ċens temporanju.

Ta’ Maġġi saħqu li ma kien hemm l-ebda trasferiment ta’ interessi oħra bejn il-Gvern u l-kumpanija. Il-kumpanija spjegat li hi ma tibniex parks industrijali iżda tqabbad kuntratturi biex jiżviluppaw dan.

Proġett li se joħloq ix-xogħol f’Għawdex

B’reazzjoni għall-artiklu ppubblikat fis-Sunday Times dwar art industrijali li ngħatat fl-inħawi magħrufa bħala tal-Barmil, fix-Xewkija, il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapriżi ż-Żgħar wieġeb billi saħaq li l-proġett imsemmi huwa parti mill-Malta Industrial Parks.

Fakkar li kull proġett propost mill-Malta Industrial Parks jiġi kkunsidrat fil-mertu tiegħu.

Aqra aktar

Ħatra kontra l-istatut tal-PN

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kompla bis-sensiela ta’ manuvri fl-istamperija biex kompla jurta lil bosta fazzjonijiet li għandu ma’ wiċċu fosthom anki dawk li appoġjawh biex sar Kap.

Il-gazzetta Kullħadd irrapurtat li wara r-riżenja ta’ David Bonello li telaq bħall-Erbgħa fost il-ġimgħa wara ġlied intern fosthom mas-Segretarju Ġenerali  Clyde Puli, inħatar Jesmar Baldacchino bħala Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista.

B’pakkett finanzjarju li jqarreb l-erbgħin elf ewro fis-sena, mkejjen fid-Dar Ċentrali sostnew li Baldacchino nħatar bi ksur sfaċċat tal-istatut.

Intqal li Delia qed jinjora l-istrutturi tal-Partit tiegħu stess, fosthom l-istatut li jgħid b’mod ċar li d-Direttur Informazzjoni jinħatar mill-Kunsill Amministrattiv fuq rakkomdandazzjoni tas-Segretarju Ġenerali, li jkun approvat mill-Eżekuttiv.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Proġetti ta’ tisbiħ jagħtu libsa ġdida lill-Belt Valletta

Il-kapitali tagħna għaddiet minn rinaxximent, fis-sens li f’dawn l-aħħar snin għaddiet minn riġenerazzjoni sħiħa. Il-Belt Valletta ngħatat libsa li jixirqilha b’għadd ta’ proġett ta’ restawr li tlestew u oħrajn għadhom għaddejjin biex ikomplu jsebħu l-belt.

Fost il-proġetti kien hemm ir-restawr tal-faċċata ta’ Kastilja u riġenerazzjoni tal-Pjazza Kastilja fost bosta aktar.

Aqra aktar

Jason Azzopardi jammetti li kellu email privat fuq ismu iżda jgħid li mhux tiegħu

Meta llejla kompla jiltaqa’ l-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi b’rabta mal-ftehim skandaluż li sar fuq l-art ta’ Spinola fi żmien li Jason Azzopardi kien responsabbli mill-artijiet, id-deputat Nazzjonalista nqabad jgħid affarijiet mhux veritiri.

Dan wara li dawn l-affarijiet, Jason Azzopardi qalhom f’dikjarazzjoni ġuramentata.Aqra aktar

Send this to a friend