Edward Montebello – Page 2 – One News

Edward Montebello

Notifiki

Malta fost l-anqas b’ħaddiema part-time għax hawn ħafna xogħol full-time

Malta hija fost l-inqas pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandha ħaddiema jaħdmu part time għax ma fost oħrajn ma jistgħux isibu impjieg full-time.

Dan joħroġ minn statistika tal-EUROSTAT li turi li matul is-sena li għaddiet, kienu biss għaxra fil-mija tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol ta’ pajjiżna li kienu kostretti jaħdmu f’impjieg part time għax m’hemmx xogħol għalihom full time. Dan meta l-medja hija ta’ sitta u għoxrin fil-mija.Aqra aktar

Il-PM itenni li lest jirtira l-libell kontra DCG jekk qrabatha jirtiraw l-allegazzjonijiet dwar Egrant

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li lest iwaqqa’ l-każijiet tal-libelli fil-konfront ta’ Caruana Galizia kemm il-darba qrabatha jaċċettaw il-konklużjonijiet tal-inkjesta indipendenti dwar Egrant.

L-uffiċċju tal-Prim Ministru ppubblika ittra li ntbagħtet minn Dr. Joseph Muscat lill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa Dunja Mujatovic.

Din tal-aħħar talbet lil Prim Ministru Malti biex iwaqqa’ l-każijiet ta’ libelli kontra l-familja ta’ Caruana Galizia.

Dan minkejja li wara l-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia, il-familja kienet pronta li taċċetta li tiret il-każijiet fil-Qrati. Il-familja Caruana Galizia baqgħet issostni li ma taċċettax il-konklużjonijiet ċari tal-inkjesta indipendenti dwar il-każ Egrant.

L-inkjesta dak iż-żmien saret mill-Maġistrat inkwirenti Aaron Bugeja u kkonkludiet li l-istorja Egrant kienet gidba u l-evidenza li intużat fl-istorja kienet waħda falza. Filfatt, il-konklużjonijiet tal-inkjesta jgħidu li l-firem li ntużaw biex suppost jippruvaw li l-kumpanija Egrant kienet ta’ mart il-Prim Ministru, kienu foloz u ffabbrikati. Fl-ittra tiegħu l-Prim Ministru fakkar li f’Mejju tas-sena l-oħra daħlet liġi li fiha l-libell tneħħa minn wieħed kriminali.

B’reazzjoni għall-appell anki tal-Kummissarju tal-Kunsill tal-Ewropa li tixtieq li jitwaqqgħu każijiet pendenti ta’ terzi persuni fil-konfront ta’ Caruana Galizia, il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern m’għandu l-ebda awtorità li jġiegħel persuni oħra biex iwaqqgħu l-każijiet li għandhom kontra Caruana Galizia fil-Qorti Ċivili.

Il-Prim Ministru qal li l-liġi dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti saret f’konsultazzjoni wiesgħa mal-Organizazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa.

Dr. Muscat fakkar li kienet saret diskussjoni mqanqla anki mill-Oppożizzjoni li talbet li każijiet dwar malafama ta’ persuni li imbagħad ikunu mietu, jibqgħu għaddejjin. Dan biex il-qraba jkollhom opportunità legali li jnaddfu isem il-persuna mejta li tkun mixlija b’malafama.

Azzjoni mill-ERA kontra fabbrika tat-tarmak f’Ħal Far

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA waqfet kumpanija li timmanifattura t-tarmak milli tkompli topera f’Ħal Far wara ilmenti li wasslu li ċumnija mill-istess fabbrika kienet qed idaħħan b’mod eċċessiv. Kif jixhed ir-ritratt, daħna sewda kbira kienet qed tidher minn bosta inħawi tal-madwar u l-ERA sostniet permezz ta’ stqarrija li qed tinvestiga dan il-każ.

Il-fabbrika ġiet imwaqqfa milli topera għal għaxar t’ijiem u f’dan il-perjodu, l-ERA se tinvestiga x’tip ta’ emmissjonijiet ħerġin fl-arja u jekk dawn humiex ta’ deni għas-saħħa tal-bniedem.

L-ERA temmet tgħid li l-kumpanija tista’ tintalab twaħħal mekkaniżmu li jnaqqas l-impatt negattiv tal-emmissjonijiet mormija.

Il-Pulizija tissaħħaħ fil-ġlieda kontra r-reati finanzjarji

Il-Korp tal-Pulizija qed isaħħaħ id-dipartiment tal-investigazzjonijiet tar-reati finanzjarji.

Fi stqarrija ntqal li x-xogħol tal-investigazzjoni u dak tal-prosekuzzjoni mistenni jinfatam.

Dan ser isir biex l-uffiċjal investigatur ikun iffukat biss fuq l-investigazzjonijiet, filwaqt li l-prosekuzzjonijiet isiru mill-uffiċċju tal-prosekuzzjoni li se jkun mgħammar bi prosekuturi professjonali, imħarrġa u kwalifikati fil-qasam tar-reati finanzjarji.Aqra aktar

Send this to a friend