Colin Deguara – One News

Colin Deguara

Notifiki

Manwal għal kull min ibati mill-vizzju tad-droga

Id-droga li sa ftit ilu kienet qed tkissirlu ħajtu issa mhux qed iħalliha tkisser lil ħaddieħor. Fi ktieb mill-pinna ta’ Glen Calleja, Clifford Galea qasam l-esperjenzi li għadda minnhom tul is-sentejn li għamel ifittex id-droga.  Sustanzi li għalkemm kienu ituh togħma tal-ewforija tal-ħajja, kienet twieżnu biss għal ftit minuti u kull darba tħallieh irid iżjed.  Dan sakemm induna li din il-kilba kienet mhux biss qed toħodlu ħajtu iżda wkoll beda jsir bir bla qiegħ ta’ qsim il-qalb, diżappunti u dmugħ.  Aqra aktar

Aktar minn 3,000 ruħ irreġistraw il-kirjiet tagħhom fl-ewwel jiem tas-sena

Hekk kif fl-ewwel ta’ Jannar daħlet fis-seħħ ir-riforma fil-liġi dwar il-kirjiet residenzjali privati  s’issa diġa daħlu –il fuq minn tlett elef ruħ fuq is-sit elettroniku apposta sabiex jirreġistraw il-kirjiet tagħhom. Dan hekk kif il-liġi tobbliga lis-sid jirreġistra l-kuntratt tal-kirja fi żmien għaxart ijiem minn meta jiġi ffirmat.

Aqra aktar

Kunċett ġdid ta’ Housing Affordabbli

F’sit fil-Fgura, l-Awtorita’ tad-Djar se tiżviluppa mija u tmintax-il appartament.

Dawn se jinkrew bi prezzijiet ridotti lil nies li, għalkemm ma jikkwalifikawx għall-housing soċjali, qed ibatu biex iħallsu l-kirjiet bil-prezzijiet tas-suq.

Huma se jingħataw kuntratt ta’ kera għal ħames snin.

Aqra aktar

Fl-istess knisja li Nicholas għamel l-ewwel tqarbina, llum bl-istess ilbies abjad reġa’ ngħaqad ma sħabu  

Id-dieqa li ġġib magħha t-telfa ta’ xi ħadd, kellha tiġi esperjenzata f’età tant bikrija mill-ħbieb tal-klassi ta’ Nicholas Zammit, li s-Sibt filgħodu nġabru fuq iz-zuntier tal-knisja tal-Qrendi, biex wara tant ġranet li għaddew flimkien l-iskola, bil-ward abjad f’idejhom sellmu lil seħibhom li f’tebut ċkejken u abjad daħal fil-pjazza tal-Qrendi għall-aħħar darba.

Aqra aktar

Eluf kbar mistennija jagħtu merbħa s-sena l-ġdida fil-Belt

Il-Belt Valletta tinsab lesta biex fi ftit sigħat oħra ssellem lis-sena 2019 u tilqa’ s-sena l-ġdida. Dan f’ċelebrazzjoni kbira li se ssir fil-beraħ lejlet l-ewwel tas-sena fi Pjazza San Ġorġ – appuntament annwali li sar wieħed mill-iktar avvenimenti mfittxija mill-Maltin biex jiċċeleberaw il-bidu ta’ sena ġdida. Aqra aktar

Send this to a friend