Colin Deguara | One News

Colin Deguara

Notifiki

“In-nies jafdaw fina biex nidentifikaw u nsolvu l-isfidi ġodda” – JM

Waqt il-programm ‘Sibt il-Punt’ fuq One Radio ma’ Manuel Micallef, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li qed idur il-lokalitajiet kollha biex jitkellem man-nies dwar il-kisbiet li għamel il-Gvern u l-isfidi ġodda li jridu jiġu ndirizzati.

“In-nies jafu illi hawn problemi ġodda f’dan il-pajjiż li qed jinħolqu sforz il-ġid, sforz is-soċjetá li qed issir aktar affluwenti u sforz il-prijoritajiet li qed jinbidlu, imma tafda lilna li nsolvuhom dawn il-problemi, ma tafdax lil ħaddieħor.”  Stqarr il-Mexxej Laburista.

Stqarr li s-soċjetà li irid jghix fiha hija waħda li mhux li taċċetta l-affarijiet iżda li tisfida l-affarijiet bl-argumenti, kif fil-fatt qed isir bl-introduzzjoni tal-vot 16.

Dwar it-traffiku, il-Prim Ministru ġab eżempju bit-triq taċ-Ċawsli bħala waħda mit-toroq li kellha tinbena mill-ġdid minħabba li hija mibnijja fuq il-barrieri u għalhekk kellu jsirilha l-appoġġ kollu minn taħt.

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-mibgħeda u l-firda fil-politika, żewġ elementi negattivi li jistgħu jħallu kisbiet politiċi fil-qasir, iżda eventwalment jaf jaħdmu kontrik.  Qal li huwa ħażin li wieħed jipprova jdaħħal feles bejn il-poplu, anke meta din il-firda tinżera bejn il-Maltin u l-barranin.

Kompla, “Aħna bħala pajjiż irridu naħdmu lkoll flimkien, irridu ngħixu lkoll flimkien, kemm bħala Maltin kif ukoll dawk li jgħixu f’pajjiżna, kulħadd jirrispetta r-regoli, kulħadd jirrispetta l-liġi u aħna għalhekk qiegħdin, biex naraw li l-affarijiet jiġu rrispettati, li l-Maltin jiġu rrispettati, li l-barranin jiġu rrispettati, illi l-liġi tkun l-istess għal kulħadd.”

Meta mistoqsi dwar l-gidba politika Egrant, il-Prim Ministru stqarr li n-nies għandha toħroġ ir-rabja tagħha għal din il-kalunja b’ vot nhar is-Sibt li ġej.

Stqarr li biex il-Partit Laburista jikseb siġġu ieħor fil-Parlament Ewropew, wieħed irid jivvota lill-erbatax –il kandidat hekk kif is-siġġijiet jiġu deċiżi bl-aħħar count.

Il-PM jinawgura l-Kunsill Lokali ġdid tax-Xewkija

Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura uffiċini ġodda għal-Kunsilli Lokali tax-Xewkija.

Waqt li ndirizza ċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni Dr. Muscat qal li lil hinn mill-binja aċċessibbli għal kuħadd huwa saħaq li din hija prova oħra ta’ kemm il-ħidma fil-lokalità għandha tkun magħmula b’imħabba lejn il-lokalità.

Aqra aktar

“Nagħtu risposta bil-vot tagħna lil min ivvota kontra Malta” – il-Prim Ministru

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, tkellem dwar l-ipokrezija ta’ esponenti tal-Partit Nazzjonalista li, filwaqt li jbeżżgħu li jista’ jiġi xi ħadd minn barra biex jindaħlilna x’nagħmlu dwar it-taxxa, kienu huma stess li vvotaw kontra l-interess ta’ pajjiżna.

B’referenza għal temi bħal abort u s-s-sistema ta’ tassazzjoni l-Prim Ministru tenna li dawn huma kompetenza nazzjonali.  “Mhu se jiġi ħadd minn barra li jġiegħlna mmorru naħa jew oħra,” qal il-Prim Ministru.

Kien hawn li tkellem kif kien hemm ipokrezija.Aqra aktar

Raħal jew belt kapitali għall-kultura ta’ kull sena

Waqt Attività Politika bit-tema ‘Malta f’Qalbna’ fit-t-teatru Orfeo fil-Gżira, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza li l-politika tgħati kas ukoll suġġetti importanti bħal l-isports u il-kultura. Semma proposta li bħal kif l-Ewropa tagħmel il-Belt Kapitali Ewropea, kull sena jkollna Belt jew raħal kulturali f’pajjiżna.

Qal li din hija xi ħaġa li se tgħati inċentiv kbir għar-rinaxximent tal- kultura f’pajjiżna. Qal li s-sabiħ ta’ din il-kampanja hija li qed nitkellmu fuq suġġetti li ssoltu ma nitkellmux daqshekk dwarhom.

Aqra aktar

ARA: €140,000 għal kmamar tan-nar iżjed siguri

28 kamra tan-nar li jaħdmu fuq bażi volontarja ingħataw €5,000 kull wieħed biex isaħħu s-sigurta fil-piroteknika.

Din hija t-tieni sena konsekuttiva li kmamar tan-nar Maltin se jkunu qed jingħataw din s-somma mill-fond tal-kmamar tan-nar li jaħdmu fuq bażi volontarja tal-Kunsill Malti għall-Arti.

Aqra aktar

Il-u-turn dwar il-mina bejn Malta u Għawdex turi li l-PN ma tistax torbot fuqu – il-PM

Waqt li indirizza attivitá politika taħt it-tinda f’Ħal Għaxaq, il-Prim Ministru Joseph Muscat beda billi tkellem dwar il-proġett kbir infrastrutturali tal-mina bejn Malta u Għawdex. Huwa saħaq li issa l-Partit Nazzjonalista jidher li qed jieħu u-turn. Stqarr li dan juri kemm l-Oppożizzjoni m’għadiex waħda affidabbli u wieħed ma’ jistax jafda fuqha. Saħaq li fl-elezzjonijiet tal-2013 il-Partit Nazzjonalista kien donnu ċert li jrid din il-mina u wara li saru l-istudji, fl-elezzjonijiet tal-2017 l-Partit Nazzjonalista ukoll kien wiegħed li dan il-proġett kellu jsir.

Il-Prim Ministru saħaq li wara li l-Parlament kollu vvota favur li ssir din il-mina, il-Kap tal-Oppożizzjoni stqarr li issa jrid jara l-istudji u għandu d-dubji. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li din hija xiehda li l-Opożizzjoni ma tistax toqgħod fuqha u wara li jwiegħdu xi ħaġa meta jiġu għas-si u n-no ma jwettqux. Qal li l-Partit Nazzjonalista kien ilu jwiegħed din il-mina lill-Għawdxin mill-2010 u issa reġa bdielhom. Għall-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru stqarr li l-Gvern ma jidħaqx bil-poplu.

Aqra aktar

Il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista tiddiskuti l-lokalitajiet ta’ għada

F’din is-sessjoni il-Partit Laburista ta ħarsa lejn il-ħidma fil-lokalitajiet tagħna. Fil-fatt il-Partit Laburista se jkollu manifest għal kull lokalità.

Fl-ewwel intervent tiegħu llum il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li dan il-gvern irnexxielu jibdel il-pajjiż minn wieħed li kien imdorri jagħmel telf kull sena għal wieħed li qed jagħmel surplus kull sena.

Huwa spjega li dan is-surplus qed imur sabiex filwaqt li jitwettqu proġetti ġodda għall-futur, jitranġaw l-iżbalji li saru fil-passat. Qed naraw l-flus jingħataw lura lill-ħaddiema tal-korpi, ħaddiema tax-xatt u oħrajn li kienu ħadmu għalihom iżda qatt ma ngħatawlhom.

B’kollox 6,000 persuna dalwaqt se jibdew jirċievu ċ-ċekkijiet u flimkien se jieħdu 11-il miljun u nofs oħra. Huwa stqarr li għal kuntrarju ta’ dak li kien jgħid il-Partit Nazzjonalista, qed jingħata kulħadd dak li jixraqlu mingħajr ma jitteħidlu ħadd.

Aqra aktar

Jixhed missier l-akkużat fil-kumpilazzjoni tal-qtil doppju

“Angele kienet dejjem imqabda ma ħuha.” Hekk stqarr missier l-akkużat waqt ix-xhieda tiegħu fil-kumpilazzjoni tal-qtil ta’ martu u bintu.  Pawlu Bonnici stqarr dan meta mistoqsi dwar l-allegazzjonijiet li għamlet bintu li kienet ġiet stupratha minn ħuha Joseph.

L-Erbgħa filgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda tal-qtil doppju ta’ Maria Lourdes u Angele Bonnici, quddiem il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud.  Fiha xehed  Pawlu Bonnici, missier l-akkużat, li wkoll qed jiskonta sentenza ta’ 31 sena ħabs minħabba qtil doppju li seħħ fis-sena 2000.

Xħin mistoqsi mill-Qorti dwar jekk ibnu kienx raġel kwiet, Pawlu Bonnici wieġeb li min joqtol ma joqtolx għalxejn. Huwa żied jgħid li kien qatel lill-ġirien minħabba l-mara tiegħu li din kien dejjem moħħha sabiex iġelled.  Huwa stqarr li Angele darba kienet qaltlu li se tqabbad tliet kaċċaturi jmorru l-għalqa ta’ l-akkużat bl-iskop li jinqala’ l-ġlied.  Dan filwaqt li l-missier spjega li  l-omm dejjem kienet taqbad mat-tfajliet li kellu l-akkużat u kienet tallega li jisirqulha l-borom.  B’għajnejh ħomor nar fl-awla huwa stqarr li skanta kif għamel hekk ibnu għaliex kien tifel kwiet.’

Fil-Qorti tkellmu wkoll eks kollegi ta’ Angele li ddeskrivew ir-relazzjoni ta’ l-aħwa bħala normali. Fost ix-xhieda kien hemm ukoll diversi pulizija li għandhom x’jaqsmu mal-investigazzjonijiet tal-każ.

Il-Kunsilli Lokali se jingħataw €120,000 għal proġetti u inizjattivi favur il-ħarsien tal-annimali

Fond ta 120,000 ewro se jagħti l-opportunità lill-Kunsilli Lokali li jwettqu proġetti sabiex jinħolqu iżjed postijiet għall-annimali u inizjattivi oħra għall-ħarsien tagħhom.

Fost il-proġetti li l-kunsilli se jkunu jistgħu iwettqu, il-fond se jkun użat biex isiru spazji miftuħa għall-klieb, cat cafès u kampanji ta’ neutering.Aqra aktar

Jiżdied ix-xogħol tal-furnar fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f’pajjiżna ma ġġibx biss magħha żmien ta’ sawm iżda wkoll bostra tradizzjonali li l-Maltin jistennew minn sena għal sena.  Bejn il-kwareżimar tar-Randan u l-Figolli tal-Għid, f’Ħamis ix-Xirka tidħol fil-kċejjen Maltin “il-qagħqa tal-appostli”.

ONE NEWS żar il-forn ta’  Paul ta’ Kalċ f’Ħal Qormi,  fejn segwejna l-proċess mill-qrib ta’ kif issir din il-ħobża tradizzjonali.

Il-furnar, Paul Vella magħruf aħjar bħala ‘Ta’ Kalċ’ spjega l-qagħqa tal-appostli jgħaġġnuha bħalma jgħaġnu l-bezzun.

“ L-ingredjenti huma dqieq, melħ, ħmira, bread improver u summerdough, għandek ftit butir ħelu, marġerina u daqxejn zokkor.  Ngħaġġnuhom flimkien, flimkien mal-ilma, jagħmlu qisu xi kwarta iduru.”

Wara li jħallu l-għaġina toqgħod għal ħames minuti jibdew jiffurmawaha.

Saħaq kif il-proċess inbidel sew minn kif kienu jagħmluha n-nanniet tiegħu li wkoll kienu furnara għax illum l-għaġina ssir u tinqata’ permezz tal-magna filwaqt li qabel kollox kien isir bl-idejn.

“Nitfugħa ġol-magna, joħorġu biċċiet, isir bezzun, inħallieħ joqgħod, għal xi ftit tal-ħin, imbgħad nitfugħhom fuq xulxin, nibdew niffurmawha bħala qagħqa.  Intuha l-ġunġlien, nagħmluha ġol-landi,  kif illestuhom imbagħad naqbdu nagħmlu l-lewż, bħala lewż nagħmlu sitta u ntuhom qasma bejn kull lewża.”

Biex iżommu mat-tradizzjoni, il-qagħqa tinħema fil-forn tal-ħatab.

Pawl ta’ Kalċ qalilna li l-aqwa mod kif tittiekel il-qagħqa jibqa’ dejjem b’dilka butir immellaħ. Qalilna li t-talba għaliha żdiedet ħafna u l-fran saru jaħdmuha tul ir-randan kollu. Madankollu l-produzzjoni tagħha mid-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira ma tieqafx.

“Aħna qisu nibdewha xagħar qabel il-qagħqa, nibdewha bi ftit, dak li jkun ikun qisu ilu ma jduqha jixtriha, imbgħad iktar ma nersqu lejn id-duluri, kulħadd qisu l-ġurnata tad-duluri, kulħadd jiġu jieħu qagħqa iktar milli ħobża, imbgħad qisek terġa tibda f’Ħamis ix-Xirka u imbgħad il-qofol tagħha fil-Ġimgħa l-Kbira filgħodu l-iktar li tinbiegħ.”

Paul ta’ Kalċ qal li għalkemm f’dawn it-tlett ijiem, il-klijenti tiegħu jfittxu iżjed il-qagħqa tal-appostli, il-ħobza tal-Malti xorta waħda tibqa’ popolari.

Dan speċjalment ma’ dawk li għadhom jagħmlu s-sawma tradizzjonali tal-ħobż u l-ilma f’nhar il-Ġimgħa l-Kbira.   B’hekk il-furnara jibqgħu jaħmu fornata ħobż u ftajjar tal-Malti kull sagħtejn bħall-kumplament tas-sena.

Send this to a friend