Clifford Galea | One News - Part 91

Clifford Galea

Notifiki

L-Arċisqof Scicluna lura Malta wara xogħol fiċ-Ċili

L-Arċisqof Charles J. Scicluna wasal lura Malta llum wara nofsinhar wara ġimagħtejn fiċ-Ċilì fuq xogħol assenjat lilu mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku.

Fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta ġie milqugħ minn ommu, ħutu u qraba oħra, u mill-Vigarju Ġenerali, Mons. Joe Galea Curmi.

L-Arċisqof ser ikompli bil-ħidma tiegħu fl-Arċidjoċesi ta’ Malta, bl-ewwel impenn pubbliku jkun nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Marzu.

Dakinhar Mons. Arċisqof ser imexxi l-pellegrinaġġ bl-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur u jiċċelebra Quddiesa fl-Isla.

Malta – l-ewwel gżira fid-dinja b’white flag

Wied iż-Żurrieq ingħata l-ewwel ċertifikazzjoni tal-‘White flag’. Dan ifisser li pajjiżna kien l-ewwel pajjiż li ingħata dan l-unur u li permezz tiegħu ser jitnaddaf qiegħ il-baħar ta’ din iż-żona.

Fl-isfond mill-isbaħ ta’ Filfla, kien spjegat kif se jkunu diversi l-għaddasa li se jnaddfu qiegħ il-baħar mill-iskart miġbur f’qiegħ din il-ġawhra Maltija, partikolarment mill-plastik li jammonta għal ħamsa u tmenin fil-mija tal-iskart li insibu fl-ambjent marittimu.

Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni, kien hemm il-ministru għall-ambjent Jose Herrera u l-Kummissarju Ewropew, Karmenu Vella.

Il-Ministru Jose’ Herrera qal li din l-inizjattiva ser tkun qed tikkumplimenta dak li tħabbar waqt il-konferenza My Ocean li sa s-sena d-dieħla, Malta se tkun qed tiġbor lura aktar minn sebgħin fil-mija tal-fliexken tal-plastik kollha li jintużaw.

Malta se tkun qed talloka wkoll tletin fil-mija tal-ibħra tagħha bħala żoni protetti fil-baħar sabiex tkompli tiġi protetta l-ekoloġija tal-ibħra. Min-naħa tiegħu, l-Kummissarju Ewropew, Karmenu Vella qal li sitta u tmenin sit tal-ibħra f’Malta għandhom ilma ta’ kwalita’ eċċellenti u din l-inizjattiva ser tkompli tgħin biex nimxu ‘l quddiem f’dan ir-rigward.

Id-ditta Lacoste b’logos differenti biex tqajjem kuxjenza dwar annimali li daqt ikunu estinti

Idea oriġinali mid-ditta internazjonali Lacoste fejn ħarġet bl-idea li flok il-logo magħurf tagħha jiġifieri dak tal-kukkudril, tagħmel edizzjoni speċjali b’annimali li huma fil-periklu li jiġu estinti.

Mhux biss, iżda maġenb l-annimal tikteb ukoll l-ammont li baqa’ minnu; eżempju Javan Rhinos li minnhom baqa’ 67 wieħed biss.

 

Bil-Filmat: Inħareġ mill-ħabs biex jingħata kura medika aħjar mid-dar

Ser nimxi ġurnata b’ġurnata billi mmur l-iskola u mmur għat-terapija fl-isptar. Dawn kienu l-ewwel reazzjonijiet ta’ Christopher Bartolo li ngħata l-ħelsien mill-arrest temporanju wara li kien hemm qbil fil-Kabinett, li dan il-ġuvni li huwa marid serjament fil-kliewi għandu jingħata l-kura lil’hinn mill-kanċell u l-erba’ ħitan tal-ħabs.  Crew ta’ One News mar quddiem il-ħabs fejn segwa mill-qrib il-ħelsien mill-arrest ta’ dan iż-żagħżugħ.  Id-dettalji.Aqra aktar

Sforz favur il-bejgħ ġudizzjarju tal-vapuri

Immaġina tixtri vapur waqt irkant pubbliku tal-Qorti iżda l-pajjiż fejn hu rreġistrat l-istess vapur ma jirrikonoxxix il-bejgħ. Jew inkella tkun qed tislef vapur, u ġurisdizzjoni remota tbigħ l-istess vapur mingħajr ma jkollok idea li hemm proċeduri għaddejjin.

Dawn huma żewġ xenarji li xprunaw abbozz għal leġislazzjoni internazzjonali proposta b’rabta mal-bejgħ ġudizzjarju tal-vapuri. Abbozz li tħejja mill-Kumitat Marittimu Internazzjonali u li mistenni titressaq għal konsiderazzjoni internazzjonali fi New York f’Lulju li ġej.

Il-President tal-Kumitat Stuart Hetherington fisser kif il-kumitat twaqqaf fl-elfejn u sebgħa, bl-abbozz jitlesta fl-elfejn u erbatax.

Aqra aktar

Investiment ta’ €2 biljun f’Disneyland

Il-kumpanija Walt Disney se tinvesti żewġ biljun ewro f’Disneyland ta’ Pariġi, fejn se tkun qed tkabbar il-park b’lag u żoni ġodda ddedikati għall-films ta’ Frozen, Star Wars u Marvel.

Il-kap ta’ Disney Robert Iger ħabbar dan wara li ltaqa mal-President Franċiż Emmanuel Macron.

Disney qalet li l-iżvilupp se jkun mifrux fuq diversi snin, bix-xogħol jibda fl-elfejn u wieħed u għoxrin.

Fit-tħabbira, Disnet qalet li l-investiment, l-ikbar wiħed mindu nfetaħ l-istess park, juri l-impenn tal-kumpanija għas-suċċess fit-tul tal-post bħala l-qofol tad-ditta Disney fl-Ewropa.

Ara: Il-Proġett tat-Tetaru bil-pupazzi tad-dellijiet ta’ Valletta ġewwa Għawdex

Años Luz, waħda mill-attivitajiet ewlenin ta’ Valletta 2018 għas-sena, se tittella’ fiċ-Ċentru Parrokkjali Maria Lauretana f’Għajnsielem, Għawdex, fit-tmiem il-ġimgħa, nhar is-Sibt 3 ta’ Marzu fis-6pm u l-Ħadd 4 ta’ Marzu fl-4pm.

Años Luz hija maħluqa mill-kumpanija Spanjola tat-teatru tad-dellijiet Luz Micro y Punto, kumpanija li ħadmet b’mod estensiv fuq it-teatru tad-dellijiet biex toħloq kapulavuri viżwalment impressjonanti.

Ara: Chase Yesterday – proġett ġdid fix-xena mużikali Maltija minn Jon Micallef

Chase Yesterday huwa proġett ġdid fix-xena mużikali Maltija, u hija l-ħolma tal-membru ewlieni tagħha: Jon Micallef.

L-istil tiegħu huwa inspirat minn diversi stili ta’ mużika elettronika, mil-ħoss klassiku tal-mużika synth tal-80s, il-familjarita’ moderna tat-trance u l-EDM, u l-istil retro tas-synthwave.

Dan jirriżulta fi stil ta’ mużika uniku u enerġetiku.Aqra aktar

Triplets imma mhux tal-istess età

Fir-ritratt jidhru tlett ibniet li tnejn minnhom għandhom l-istess età filwaqt li waħda minnhom tidher li għandha età differenti. Però interessanti l-fatt li huma kollha tal-istess żmien u fil-fatt huma triplets.

Huma ġew iffertilizzati madwar 9 snin ilu bl-IVF pero’ l-ġenituri ddeċidew li jwasslu għat-twelid ta’ tarbija waħda biss u jżommu t-tnejn l-oħra għal erba’ snin tard. Daisy twieldet fil-21 ta’ Jannar 2010 waqt li Scarlett u Connie twieldu fil-25 ta’ Novembru tas-sena 2013.

L-embrijuni tagħhom kienu kollha ffertilizzati f’April 2009  u waqt li Daisy bdiet triqtha għad-dinja, l-aħwa l-oħra ġew imqiegħda fil-friża.

Daisy l-kbira, tinsab ferħana tgħid l-iskola li hija triplet mhux uffiċjali.

Dan il-każ ġara fl-Ingilterra.

 

Terġa’ tinfetaħ l-iskola ta’ Florida wara l-isparaturi li ħallew 17-il student mejta

L-iskola fi Florida fiċ-ċentru ta’ wieħed mill-agħar sparaturi fl-Istati Uniti qed terga tiftaħ, ġimgħatejn wara li eks student qatel sbatax-il persuna. Studenti u għalliema qed jippreparaw għal ritorn emozzjonanti lejn Marjory Stoneman Douglas High School f’Parkland.

Gwardjani armati kienu preżenti u konsulenti kienu fuq il-post sabiex jgħinu lil dawk li kienu qed jirritornaw lejn l-iskola.

Fl-istess waqt, leġiżlaturi ta’ Florida pproponew li tgħola l-eta legali minn tmintax għal wieħed u għoxrin sena biex tixtri arma, filwaqt li l-pulizija jkollhom iktar kontroll biex jissekwestraw armi li jkunu għand persuni morda mentalment.

Send this to a friend