Clifford Galea | One News - Part 6

Clifford Galea

Notifiki

Vjaġġa lura fiż-Żmien Neolitiku nhar il-Ħadd li ġej

Spiċċa ż-żmien meta n-nies taż-Żmien Neolitiku kienu sempliċiment jitqiesu li jafu jagħmlu l-affarijiet biss bil-mod ‘primittiv’ tagħhom. Infatti, bosta skoperti wrew illi eluf ta’ snin ilu, l-abitanti ta’ dawn il-gżejjer kienu kapaċi jaħsbu b’mod innovattiv u li minn żmien għal żmien, ħolqu modi ġodda ta’ kif iwettqu xogħolhom aħjar.

Aqra aktar

Għada jibda r-Randan

Għada l-Erbgħa, 6 ta’ Marzu 2019, il-Knisja tagħti bidu għar-Randan Imqaddes: erbgħin jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Aqra aktar

Soluzzjoni dejjiema dwar il-migrazzjoni għandha tibqa’ fost il-prijoritajiet tal-UE – il-Ministru Helena Dalli

Waqt il-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli tkellmet dwar l-importanza li l-migrazzjoni tiġi diskussa fil-Kunsill Ewropew ta’ Marzu li ġej. Il-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tlaqqa’ fost l-oħrajn biex jipprepara għal din il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li se tiddiskuti s-suq uniku, is-suq uniku diġitali, l-iżvilupp sostenibbli u l-kummerċ. Dwar il-kummerċ, il-mexxejja se jippreparaw għal-laqgħa li se ssir aktar tard din is-sena bejn l-UE u ċ-Ċina.

Aqra aktar

Send this to a friend