Aleander Balzan | One News - Part 3

Aleander Balzan

F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

Notifiki

ARA: Il-PN b’attitudni ma tinftiehemx

Tliet ijiem qabel il-Parlament Malti jieħu l-aħħar vot dwar il-bidla fil-liġi tal-IVF L-attitudni tal-oppożizzjoni baqgħet waħda ma tinftiehemx.

Tkellem dwar dan il-Prim Ministru, Joseph Muscat, f’intervista li se tixxandar il-Ħadd fl-għaxra ta’ filgħodu fuq One Radio.

Meta għamilna l-emendi tagħna għall-pożizzjoni tagħna. L-ewwel ħarġet tgħid bidlu l-affarijiet imbagħad qalu mhu veru ma bidlu xejn.

Il-Prim Ministru tkellem dwar kif l-oppożizzjoni baqgħet kontra kollox. U fisser kif kien saħansitra sorpriż bil-mod li bdew jiġu indirizzata familji b’ġenitur wieħed.

Dan meta sa ftit tas-snin ilu f’pajjiżna kellna sitwazzjoni ipokrita u nerġa’ nenfasizza ipokrita fejn persuni tal-istess sess biex jadottaw kienu jaħbu li huma koppja u jadottaw bħala single parents. Dak iż-żmien kienet tajba. Issa għax persuna singola tkun trid tidħol għal IVF qed jgħidu din mhux familja.

L-Oppożizzjoni tant kienet konservattiva u negattiva fuq  kollox li saħansitra spiċċat tivvota kontra proposti tagħha stess.

Maria Deguara kienet qed tgħamel proposta kif għandna nħallu speċjalisti jaraw in-numru ta’ bajd fertilizzat u filwaqt li l-gvern ra li tgħamel sens l-oppożizzjoni vvotat kontrih.

Joseph Muscat kritika wkoll l-attitudni li min se jmur jagħmel l-IVF qisu qed jagħmel xi proċess faċli. (CUTAWAYS)

Mela din kwistjoni li tmur tagħmel l-IVF għal pjaċir għax m’għandekx x’tgħamel. Tgħid ħa mmur ngħamel l-IVF. Dak li jkun għadda snin jipprova jkollu tfal u jipprova bil-metodi kollha possibbli. Imbagħad wieħed jibda fdin it-triq.

Azzopardi għadda l-art f’Bulebel lill-MIP

Fl-aħħar jiem Jason Azzopardi ffirma stqarrija tal-PN jikkundanna l-gvern għax art f’Bulebel kienet ikkunsdirata biex tkun estiża żona industrijali. Iżda, d-dokumenti juru li kien l-istess Jason Azzopardi li għadda l-art għal dan il-għan bil-Partit Laburista llum jippubblika l-provi u jgħid li għal darb oħra l-PN ma jistax ikun kredibbli.

 Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Ambjent, Jason Azzopardi, hu l-istess bniedem li kien politikament responsabbli meta l-gvern Nazzjonalista għadda art f’Bulebel lil Malta Industrial Parks. Dan biex tintuża għal żvilupp ta’ fabbriki.

Jirriulta li t-trasferiment kien sar b’effett mill-ewwel ta’ Diċembru 2009 permezz ta’ avvviż legali li kien ippubblikat mill-Partit Laburista.

Aqra aktar

Investigazzjoni PANA: Is-sistemi tat-Taxxa f’Malta skont ir-regoli Ewropej u tal-OECD

Ir-rapport ta’ investigazzjoni tal-kumitat tal-Parlament Ewropew fuq il-Panama Papers, magħruf bħala l-Pana Committee, ikkonferma dak li ilu jsostni l-Gvern Malti. Dak li s-sistema tat-taxxa f’pajjiżna hija skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u l-OECD.

Fir-rapport li segwa investigazzjoni twila jagħmilha ċara li rriżulta li Malta adottat ir-regoli kollha tal-Unjoni Ewropea dwar is-suġġett kemm f’dik li hi trasparenza, kif ukoll f’dik li hi l-ġlieda kontra l-frodi u l-ħasil ta’ flus.Aqra aktar

Ir-Reazzjoni li hemm bżonn

Il-jum tas-16 ta’ Ottubru mhux riflessjoni ta’ x’aħna bħala nazzjon. Il-qtil barbaru ta’ Daphne Caruana Galizia f’pajjiż bħal tagħna mhux biss mhux aċċettabbli iżda jkun miġġieled bil-qawwa u bl-isforzi kollha. Kif wara kollox qed jagħmel il-Gvern.

Dak li fil-kotba tal-istorja se jirrifletti ta’ x’aħna bħala nazzjon huwa l-mod kif qed u se nirreaġixxu. Hawn min ir-reazzjoni ta’ rabja tiegħu ħass li għandu jesprimiha bil-kitba, permezz tal-midja soċjali u hawn min li f’ċirkostanzi bħal dawn iħoss li għandu jħalli l-forzi tal-ordni jagħmlu x-xogħol tagħhom bil-kwiet anke jekk isegwi b’attenzjoni.

Oħrajn ħassew li għandhom jinżlu fit-toroq kif għamlu mijiet il-Ħadd li għadda u li magħhom saħansitra ngħaqad il-Partit Laburista. Ħasra li mument ta’ għaqda nazzjonali nbidel f’espressjoni politika partiġjana fejn mill-organizzazzjoni sad-diskors tal-aħħar kien hemm it-timbru tal-Partit Nazzjonalista.Aqra aktar

Antoine Borg jinqabad ma’ DCG

L-edeputat Nazzjonalista, Antoine Borg, inqabad bħala wieħed minn dawk li qed jgħaddi t-tagħrif lil Daphne Caruana Galizia kontra Adrian Delia. 

Kien żball tiegħu u anke ta’ Caruana Galizia li kixef lill-eks deputat, li baqa’ l-art fl-aħħar elezzjoni ġenerali. 

Aqra aktar

Laqgħa li ssejħet bil-moħbi ta’ Debono

Il-bniedem li s-soltu jikkordina l-laqgħat tal-Kumitat Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista ma kienx mgħarraf bil-laqgħa tat-Tnejn filgħaxija, maħsuba biex tiddiskuti l-iżviluppi fl-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista b’mod partikolari dawk b’rabta ma’ Adrian Delia, wieħed mill-kandidati.Aqra aktar

Ieħor jgħid li elezzjoni “mbagħbsa”

Li l-elezzjoni għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista hi waħda mbgħabsa –  rigged – qed jgħiduha iktar nies.

Simon Mercieca, li fl-2013 kien ma’ dawk li kitbu r-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista qal dan fl-artiklu tiegħu fuq The Malta Independent. 

Aqra aktar

Send this to a friend